โพสขายสินค้าฟรี be2hand.com

สมัครสมาชิก
เปิดร้านค้าฟรี
สมาชิก Verify
ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ ใหม่ล่าสุด
คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติออกบ่อย
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ  สำนักงานคุมประพฤติ  ใหม่ล่าสุด
1.       พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.  2522  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  หมายความว่าบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไร
ก.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.  2522                  
ข.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  2522
ค.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.  2522
ง.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ.  2522

2.       คำว่า “ศาล”  พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. 2522  หมายความว่าศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา  แต่ไม่รวมถึงศาลใด
ก.  ศาลเยาวชนและครอบครัว                                                  ข.  ศาลรัฐธรรมนูญ
ค.  ศาลยุติธรรม                                                                            ง.  ศาลปกครอง

3.       รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  2522  หมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                                 ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                                   ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

4.       พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก.  สืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ  ประวัติ  และความประพฤติของจำเลย
ข.  สืบเสาะและพินิจสติปัญญา  การศึกษาอบรม  และสิ่งแวดล้อมของจำเลย
ค.  สืบเสาะและพินิจเรื่องภาวะแห่งจิต  นิสัย  อาชีพ  และสิ่งแวดล้อมของจำเลย
ง.  พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจหน้าที่ทุกข้อใน  ก,ข  และ  ค 

5.       การที่พนักงานคุมประพฤติใช้อำนาจหน้าที่ตามข้อ 4  นั้นเพื่ออะไร
ก.  เพื่อรายงานต่อศาล                                                               
ข.  เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ค.  เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ง.  เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
คู่มือเตรียมสอบ-ตัวอย่างแนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.promotethai.com/read.php?tid=1408
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.comดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 399 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-08-01 13:44:44 ( IP ADDRESS : 61.91.146.234 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2011-10-18 13:35:38

สนใจติดต่อ

คุณ : amorn
อี-เมล์ : amorn3498@hotmail.com
โทรศัพท์ : 081-6174763
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-6174763
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.