ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

นายร้อยตำรวจ บุคคลภายในสำหรับข้าราชการตำรวจ  คู่มือสอบ ติว แนวข้อสอบ ปี 55

คอร์สติวทางไปรษณีย์ คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ บุคคลภายในสำหรับข้าราชการตำรวจ สายปราบปราม สืบสวนสอบสวน อำนวยการ ปี 2555
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  href="http://www.sheetram.com/products-p-7-1-78-คู่มือ-ติว-ข้อสอบเก่า-นายร้อยตำรวจ-ภายใน-อก-ปป-สืบสวน.html" target="_blank"

 


 

คอร์สติว คอร์สติวทางไปรษณีย์ คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ บุคคลภายในสำหรับข้าราชการตำรวจ ปี 2555

1.คอร์สติวเข้ม !! สด นายร้อยตำรวจ สัญจร ต่างจังหวัด (อ.ชลสิทธิ์)
SG490 ราคาพิเศษ 5,000 บาท

2.คอร์สติวสด !! นายร้อยตำรวจ สำหรับข้าราชการตำรวจ สาย ปราบปราม / สืบสวนสอบสวน / อำนวยการ (อ.ชลสิทธิ์)
SG377 ราคาพิเศษ 6,500 บาท

3.คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายร้อยตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ตำแหน่ง พนักงานสอบสวน (อ.ชลสิทธิ์)
SG309 ราคาพิเศษ 4,500 บาท

คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายร้อยตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อ.ชลสิทธิ์)
SG268 ราคาพิเศษ 4,500 บาท

4. คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายร้อยตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ป้องกันและปราบปราม (อ.ชลสิทธิ์)
SG267 ราคาพิเศษ 4,500 บาท

5. คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เป็นสัญญาบัตร วุฒิ ป.เอก (อ.ชลสิทธิ์)
SG469 ราคาพิเศษ 6,500 บาท
คอร์สติวทางไปรษณีย์ นายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เป็นสัญญาบัตร วุฒิ ป.เอก (อ.ชลสิทธิ์)
ติวโดย..อ.เป้ ชลสิทธิ์และทีมงาน

6. นายร้อยตำรวจสายปราบปราม เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุด (GB)
GB211 ราคาพิเศษ 280 บาท
จัดทำโดย..สถาบันวิชาการตำราทอง

7. เอกสารการสอบ นายร้อยตำรวจ สายปราบปราม (อ.ธนิต)
TT099 ราคาพิเศษ 250 บาท
จัดทำโดย... อ.ธนิต สุวรรณเมนะ

8. เอกสารเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ สายอำนวยการ เล่มเดียวครบ (อ.ธนิต)
TT101 ราคาพิเศษ 280 บาท
รวบรวมและเรียบเรียงโดย อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ. (เกียรตินิยม), น.บ.ท.

9. เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ (สัญญาบัตร) สายสืบสวนสอบสวน (PK)
PK295 ราคาพิเศษ 250 บาท
จัดทำโดย... กลุ่มพัฒนาวิชาการ

10.คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจสายปราบปราม และสายสืบสวนสอบสวน เจาะประเด็นเรื่องที่น่าจะออกสอบ (GB)
GB249 ราคาพิเศษ 280 บาท
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการตำราทอง

11. แนวข้อสอบกว่า 900 ข้อ สายอำนวยการ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี 54 (ติวเตอร์เดียว)
TD065 ราคาพิเศษ 165 บาท
จัดทำโดย...ติวเตอร์เดียว

12. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับเตรียมสอบ)(ติวเตอร์หมู)
BL008 ราคาพิเศษ 190 บาท
จัดทำโดย.. สถาบันกวดวิชาบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และ ดร.ศรายุทธ์ ตรีรมณ์

13. กฏหมายอาญา (ฉบับเตรียมสอบ 1) ภาค 1 (บทบัญญัติที่วไป)(ติวเตอร์หมู)
BL009 ราคาพิเศษ 225 บาท
จัดทำโดย.. สถาบันกวดวิชาบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) วิโรจน์ ลี้กุล และ วัฒนา บุญเหิน

14. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับเตรียมสอบ)(ติวเตอร์หมู)
BL007 ราคาพิเศษ 260 บาท
จัดทำโดย.. สถาบันกวดวิชาบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และ เทพธวัช รุจิราภา

15. เตรียมสอบ พระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (ฉบับปรับปรุง 2554)(ติวเตอร์หมู)
BL020 ราคาพิเศษ 199 บาท
จัดทำโดย... บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และสมาน ธีรศรัญญานนท์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  href="ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่%20%20http:/www.sheetram.com/products-p-7-1-78-คู่มือ-ติว-ข้อสอบเก่า-นายร้อยตำรวจ-ภายใน-อก-ปป-สืบสวน.html" target="_blank"

16. พระราชกฤษณีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ฉบับเตรียมตัวสอบแข่งขัน 2554 (ติวเตอร์หมู)
BL012 ราคาพิเศษ 220 บาท
จัดทำโดย.. ติวเตอร์หมู และพัฒนพงษ์ เลขะโฆษ

17. เตรียมสอบแข่งขัน สรุปกฎหมายลักษณะพยาน นายร้อยตำรวจ- นายสิบตำรวจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) (ติวเตอร์หมู)
BL002 ราคาพิเศษ 190 บาท
จัดทำโดย... สถาบันกวดวิชาบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

18. กฏหมายอาญา (ฉบับเตรียมสอบ 2) ภาค 2 ความผิด ภาค 3 ลหุโทษ (ติวเตอร์หมู)
BL010 ราคาพิเศษ 260 บาท
จัดทำโดย.. สถาบันกวดวิชาบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) วัฒนา บุญเหิน

19. วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554)(JG)
JG020 ราคาพิเศษ 260 บาท
จัดทำโดย... วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา

20. พยานพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554)(JG)
JG022 ราคาพิเศษ 260 บาท
จัดทำโดย... วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา

21. อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554)(JG)
JG023 ราคาพิเศษ 260 บาท
จัดทำโดย... วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา

22. วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2555)(JG)
JG030 ราคาพิเศษ 260 บาท
Jurisprudence Group

23. อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554)(JG)
JG024 ราคาพิเศษ 260 บาท
จัดทำโดย... วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา

24. กฏหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3 คำอธิบายเกียวกับ ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ลักทรัพย์โดยใช้อุบาย วิ่งราวทรัพย์ โกงเจ้าหนี้ (อ.เกียรติขจร)
KK009 ราคาพิเศษ 260 บาท
จัดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

25. คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา (อ.เกียรติขจร)
KK006 ราคาพิเศษ 240 บาท
จัดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์และคณะ

26. คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป (อ.เกียรติขจร)
KK005 ราคาพิเศษ 490 บาท
จัดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

27. กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 1 (อ.เกียรติขจร)
KK002 ราคาพิเศษ 280 บาท
จัดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

28. คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 4 (อ.เกียรติขจร)
KK004 ราคาพิเศษ 220 บาท
จัดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

29. คำอธิบาย หลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วย การดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา (อ.เกียรติขจร)
KK008 ราคาพิเศษ 390 บาท
จดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

30. กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 2 (อ.เกียรติขจร)
KK007 ราคาพิเศษ 260 บาท
จัดทำโดย... ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

31. เคล็ดลับสูตรย่อ วิธีท่องตัวบทกฎหมายอาญา (VN)
VN006 ราคาพิเศษ 250 บาท
จัดทำโดย...วินัย เลิศประเสริฐ

32. วิธีไล่สายกฎหมายอาญา เล่ม 3 (VN)
VN005 ราคาพิเศษ 280 บาท
จัดทำโดย...วินัย เลิศประเสริฐ

33. เตรียมสอบ ทบทวน สรุปย่อ วิธีไล่สายกฎหมายอาญา เล่ม 4 (VN)
VN004 ราคาพิเศษ 400 บาท
จัดทำโดย...วินัย เลิศประเสริฐ

34. วิธีไล่สาย กฎหมายอาญา เล่ม 2 (VN)
VN002 ราคาพิเศษ 270 บาท
จัดทำโดย...วินัย เลิศประเสริฐ

35. เตรียมสอบ ทบทวน สรุปย่อ วิธีไล่สาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3 (VN)
VN003 ราคาพิเศษ 300 บาท
จัดทำโดย...วินัย เลิศประเสริฐ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  href="ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่%20%20http:/www.sheetram.com/products-p-7-1-78-คู่มือ-ติว-ข้อสอบเก่า-นายร้อยตำรวจ-ภายใน-อก-ปป-สืบสวน.html" target="_blank"

36. ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง (พิมพ์ครั้งที่ 27 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554) (ปกแข็ง) (ดร.ทวีเกียรติ์)
WC032 ราคาพิเศษ 500 บาท
จัดทำโดย... ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

37. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง (ปกแข็ง)(WC)
WC030 ราคาพิเศษ 500 บาท
จัดทำโดย.. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

38. ประเด็นปัญหา วิ.อาญา : เรียงตามมาตรา (อ.สุจิต)
SJP004 ราคาพิเศษ 175 บาท
จัดทำโดย.. สุจิต ปัญญาพฤกษ์ ผู้พิพากษา

39. แนวคำถาม-หลักการตอบ วิ.อาญา วิธีการเขียนตอบขอสังเกตจากฏีกาที่สำคัญและฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ (อ.คมสัน)
JA004 ราคาพิเศษ 160 บาท
จัดทำโดย... คมสัน อ้นโต ผู้ช่วยผู้พิพากษา

40. แนวคำถาม-หลักการตอบ อาญา วิธีการเขียนตอบขอสังเกตจากฏีกาที่สำคัญและฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ (อ.คมสัน)
JA003 ราคาพิเศษ 130 บาท
จัดทำโดย... คมสัน อ้นโต ผู้ช่วยผู้พิพากษ

CD MP3 พระราชบัญญัติ วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2552 (SB)
SB212 ราคาพิเศษ 100 บาท

CD MP3 บทกฏหมาย ลักษณะพยาน ใหม่ พ.ศ.2551 (SB)
SB166 ราคาพิเศษ 100 บาท

CD MP3 ติวข้อสอบ กฏหมาย ลักษณะพยาน (SB)
SB165 ราคาพิเศษ 500 บาท

CD MP3 ติวส่วนตัว พระราชฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
SB163 ราคาพิเศษ 100 บาท

CD MP3 เจาะเกราะข้อสอบ ป. อาญา นายร้อยตำรวจสายสอบสวนและปราบปราม (SB)
SB204 ราคาพิเศษ 300 บาท

CD MP3 เจาะเกราะข้อสอบ ป.วิ อาญา นายร้อยตำรวจสายสอบสวนและปราบปราม (SB)
SB203 ราคาพิเศษ 300 บาท

CD MP3 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ปรับปรุง พ.ศ.2554)(SB)
SB213 ราคาพิเศษ 100 บาท

CD MP3 ติวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ชุด 3 แผ่น ปี 53 (SB)
SB202 ราคาพิเศษ 300 บาท

CD MP3 คำอธิบายกฏหมาย ลักษณะพยาน (SB)
SB161 ราคาพิเศษ 500 บาท

CD MP3 แนวข้อสอบ กฏหมายลักษณะพยาน (SB)
SB162 ราคาพิเศษ 100 บาท

CD MP3 ติวสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ใหม่) 2 แผ่น (SB)
SB201 ราคาพิเศษ 200 บาท

MP3 คำบรรยายวิชาการสืบสวน 3 CD (SB)
SB272 ราคาพิเศษ 300 บาท

CD MP3 เจาะเกราะข้อสอบ พยานหลักฐาน (SB)
SB322 ราคาพิเศษ 300 บาท

CD MP3 เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (SB)
SB321 ราคาพิเศษ 300 บาท

CD MP3 คำอธิบายประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา 4 CD โดย อ.สนิท สนั่นศิลป์ (อัยการ)(SB)
SB320 ราคาพิเศษ 400 บาท

CD MP3 คำอธิบายประมวลกฏหมายอาญา 4 CD โดย อ.สนิท สนั่นศิลป์ (อัยการ)(SB)
SB323 ราคาพิเศษ 400 บาท

CD MP 3 ติวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ปรับปรุงใหม่ 2554 (SB)
SB230 ราคาพิเศษ 100 บาท

CD MP3 แม่บท กฏหมาย ตำรวจแห่งชาติ (SB)
SB169 ราคาพิเศษ 100 บาท

CD MP3 ยอดฎีกา ป.อาญา ภาค 1
SB157 ราคาพิเศษ 850 บาท

CD MP3 ฎีกาใหม่ ป.อาญา ภาค 2-3 (SB)
SB128 ราคาพิเศษ 850 บาท

CD MP3 ติวข้อสอบ วิชา ป.อาญา 1 (SB)
SB127 ราคาพิเศษ 850 บาท

CD MP3 ประมวลกฎหมายอาญา (ป.อาญา)
SB155 ราคาพิเศษ 100 บาท

CD MP3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อาญา) (SB)
SB153 ราคาพิเศษ 100 บาท

CD MP3 ติวข้อสอบ ป.วิ อาญา 1 (SB)
SB160 ราคาพิเศษ 850 บาท

CD MP3 ป.วิแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (SB)
SB154 ราคาพิเศษ 100 บาท

CD MP3 ฎีกา 2541 ถึง ปัจจุบัน ป.วิ อาญา (SB)
SB159 ราคาพิเศษ 850 บาท

CD MP3 คำอธิบาย ป.วิ. อาญา (SB)
SB158 ราคาพิเศษ 850 บาท

CD MP3 คำบรรยาย กฏหมายอาญา (SB)
SB156 ราคาพิเศษ 850 บาท

CD MP3 ติวส่วนตัว วิชา จริยธรรม (SB)
SB164 ราคาพิเศษ 100 บาท

CD MP3 ติวสอบ ระเบียบงานสารบรรณ (SB)
SB167 ราคาพิเศษ 400 บาท

CD MP3 ติวส่วนตัว ระเบียบงานสารบรรณ (SB)
SB168 ราคาพิเศษ 100 บาท

CD MP3 ติวส่วนตัว ภาษาไทย 1-2 (SB)
SB170 ราคาพิเศษ 200 บาท

CD MP3 ติวส่วนตัว ภาษาไทย 3-4 (SB)
SB171 ราคาพิเศษ 200 บาท

VCD ติว ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาภาษาไทย) ชุดที่ 3 (UG)
UG013 ราคาพิเศษ 200 บาท

VCD ติว ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาภาษาไทย) ชุดที่ 4 (UG)
UG014 ราคาพิเศษ 200 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  href="ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่%20%20http:/www.sheetram.com/products-p-7-1-78-คู่มือ-ติว-ข้อสอบเก่า-นายร้อยตำรวจ-ภายใน-อก-ปป-สืบสวน.html" target="_blank"

href="ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่%20%20http:/www.sheetram.com/products-p-7-1-78-คู่มือ-ติว-ข้อสอบเก่า-นายร้อยตำรวจ-ภายใน-อก-ปป-สืบสวน.html" target="_blank" ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ผู้ผลิตชีทสรุป-เฉลยข้อสอบประกอบ การเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ หน้าม.รามคำแหง( ราม 1) ร้านตั้งอยู่ปากซอยรามคำแหง 53 ติด ร้าน 7-eleven ผู้จำหน่ายชีทประกอบการเรียนของ
ม.รามคำแหง หนังสือ คู่มือ แนวข้อสอบ DVD VCD ติว เพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการจัดส่งข่าวสมัครงานราชการ ฟรี
สั่งซื้อได้ ที่  href="ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่%20%20http:/www.sheetram.com/products-p-7-1-78-คู่มือ-ติว-ข้อสอบเก่า-นายร้อยตำรวจ-ภายใน-อก-ปป-สืบสวน.html" target="_blank" หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080 , 02-514-1422  Fax : 0-2718-6528
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. – 21.15 น. )

สั่งสินค้า ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 30 บาท ถ้าต้องการสินค้าด่วน !!
บริการจัดส่งให้ทาง EMS โดยคิดค่าจัดส่งเล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 30 บาทดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 250 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2012-10-16 00:06:14 ( IP ADDRESS : 171.7.231.39 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-01-13 21:41:23

สนใจติดต่อ

คุณ : www.sheetram.com
อี-เมล์ : admin@sheetram.com
โทรศัพท์ : 02-723-0950
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-967-9080
อื่น ๆ : 02-514-1422
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - บางกะปิ
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2019 Be2Hand.com All rights reserved.