ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

1. พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บังคับใช้วันที่
ก. 5 กันยายน 2534 ข.18 กันยายน 2534
ค. 23 กุมภาพันธ์ 2534 ง. 2 ตุลาคม 2534
ตอบ ก. 5 กันยายน 2534
2. พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 บังคับใช้วันที่
ก. 5 กันยายน 2550 ข. 2 ตุลาคม 2550
ค. 18 พฤศจิกายน 2550 ง. 16 กันยายน 2550
ตอบ ง. 16 กันยายน 2550
3. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอะไรบ้าง
ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ค. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
4. การแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ให้มีการกำหนดตำแหน่งโดยคำนึงถึงอะไรบ้าง
ก. คุณภาพ ข. ปริมาณงาน
ค. คุณภาพและปริมาณงาน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
5. ใครเป็นผู้รักษาการ ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี
6. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี ข. ทบวง
ค. จังหวัด ง. กรม
ตอบ ค. จังหวัด
7. สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็น
ก. กระทรวง ข. ทบวง
ค. กรม ง. มูลนิธิ
ตอบ ก. กระทรวง
8. ข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี ข. ทบวง
ค. กรม ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
9. การจัดตั้ง การรวมหรือ การโอน สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ ก. พระราชบัญญัติ
10. การจัดตั้ง การรวมหรือ การโอน ทบวง ให้ออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง ง. ประกาศทบวง
ตอบ ก. พระราชบัญญัติ
11. การรวม หรือการโอน กระทรวง ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้ออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง ง. ประกาศกระทรวง
ตอบ ข. พระราชกฤษฎีกา
12. การรวม หรือการโอน ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณตรวจสอบมิให้มีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกี่ปี
ก. 3 ปี ข. 5 ปี
ค. 7 ปี ง. 10 ปี
ตอบ ก. 3 ปี
13. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ของ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง ง. พระราชกำหนด
ตอบ ค. กฎกระทรวง
14. การยุบส่วนราชการ ของ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง ง. พระราชกำหนด
ตอบ ข. พระราชกฤษฎีกา
15. การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักนายกรัฐมนตรี กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. กฎกระทรวง ง. พระราชกำหนด
ตอบ ค. กฎกระทรวง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบคุณธรรมจริยธรรม
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
นักพัฒนาสังคม
นักสังคมสงเคราะห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นิติกร
ธุรการ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com
www.sheetonline.net

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 399 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-05-07 12:43:16 ( IP ADDRESS : 58.8.42.17 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-07-02 13:40:25

สนใจติดต่อ

คุณ : sayrung
อี-เมล์ : lookmoo_00@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0806042510
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-604-2510
อื่น ๆ : 0806042510
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.