ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมปศุสัตว์
1. ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในกระบวนการบริหารคือ?
ก. คน ข. เงิน
ค. วัสดุสิ่งของ ง. วิธีการจัดการ
ตอบ ก. คน

2. ทรัพยากรพื้นฐานของบริหารคือข้อใด?
ก. คน เงิน ข. วัสดุสิ่งของ
ค. วิธีการจัดการ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

3. การกระทำเพื่อให้การทำงานของบุคลากรในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจโดยตรงของผู้ใด?
ก. ผู้จัดการ ข. หัวหน้าฝ่าย
ค. ผู้บริหารระดับสูง ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. ผู้บริหารระดับสูง

4. เป้าหมายที่ดีที่สุดในการบริหารบุคคลคือข้อใด?
ก. การมอบหมายงานให้บุคคลทำอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. การสรรหาคนดีมาปฏิบัติงานกับองค์การ
ค. การพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม
ง. การได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานและรักษาคนเหล่านั้น
ตอบ ง. การได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานและรักษาคนเหล่านั้น

5. กระบวนการการจัดหน้าที่ในการบริหารงานของนักบริหาร คือข้อใด?
ก. การวางแผน ข. การจัดองค์การ
ค. การจัดคนเข้าทำงาน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดเป็นการคัดเลือก ในระบบอุปถัมภ์?
ก. แต่งตั้ง ข. สอบแข่งขัน
ค. สอบคัดเลือก ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. แต่งตั้ง7. เป้าหมายสำคัญในการบริหารงานบุคคลคืออะไร?
ก. การหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ข. การเสาะแสวงหาคนคนดีมีคุณธรรมให้แก่องค์การ
ค. การสรรหา ธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถให้แก่หน่วยงาน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. การสรรหา ธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถให้แก่หน่วยงาน

8. ภารกิจหลักในการบริหารงานบุคคลคืออะไร?
ก. กำหนดความต้องการด้านบุคคลของหน่วยงาน
ข. การตอบสนองความต้องการการของหน่วยงาน
ค. การสรรหา ธำรงรักษา พัฒนา และบริการ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

9. ระบบการเล่นพวก การชอบพอเป็นพิเศษ จัดอยู่ในระบบใด?
ก. ระบบทาส ข. ระบบอุปถัมภ์
ค. ระบบคุณธรรม ง. ระบบสรรหา
ตอบ ข. ระบบอุปถัมภ์

10. การพัฒนาองค์การคือข้อใดต่อไปนี้?
ก. การทำให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ปรารถนา
ข. การมอบหมายงานให้คนอื่นทำ
ค. การเพิ่มความรู้ให้สมาชิกในหน่วยงาน
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. การทำให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ปรารถนา

11. คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร คือข้อใด?
ก. สังคหวัตถุ 4 ข. อิทธิบาท 4
ค. พรหมวิหาร 4 ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. พรหมวิหาร 4

12. สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหวคือ?
ก. การสั่งการ ข. การจัดการ
ค. บุคคล ง. การติดต่อสื่อสาร
ตอบ ค. บุคคล
13. MBO คือการบริหารโดยมุ่งไปตามข้อใด?
ก. มุ่งไปที่วิธีการ ข. มุ่งไปที่ผลงาน
ค. มุ่งไปที่ตัวบุคคล ง. มุ่งไปที่วัตถุประสงค์
ตอบ ง. มุ่งไปที่วัตถุประสงค์

14. นักบริหารหมายถึง ข้อใด?
ก. ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและสั่งการ
ข. ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน
ค. ผู้ที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมปศุสัตว์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com
www.sheetonline.net


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 399 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-05-07 12:14:08 ( IP ADDRESS : 58.8.42.17 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-09-06 17:08:37

สนใจติดต่อ

คุณ : sayrung
อี-เมล์ : lookmoo_00@hotmail.com
โทรศัพท์ : 080-604-2510
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-604-2504
อื่น ๆ : 080-604-2510
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2019 Be2Hand.com All rights reserved.