ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

ตามล่าหาแสงเหนือ NORWAY AURORA 11 วัน 8 คืน
เที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ ณ หมู่เกาะมหัศจรรย์ LOFOTEN
ทรอมโซ -ออสโล – บอร์โด – หมู่เกาะลอฟโฟเทน – นาร์วิค – ทรอมโซ – ออสโล

วันที่ 1 >> กรุงเทพ ฯ – ออสโล
วันที่ 2 >> ออสโล – บอร์โด – ชมเมือง
วันที่ 3 >> บอร์โด – สโววาร์ เกาะลอฟโฟเทน – ชมเกาะ – ตามล่าแสงเหนือ
วันที่ 4 >> หมู่เกาะลอฟโฟเทน – ชมเมือง - ตามล่าแสงเหนือ
วันที่ 5 >> สโววาร์ – นาร์วิค – ชมเมือง – รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา NARVIKFJELLET พร้อมรับประทานอาหารค่ำ และชมแสงเหนือ
วันที่ 6 >> นาร์วิค – ทรอมโซ – ชมเมือง - ขับ SNOWMOBILE ตามหาแสงเหนือ
วันที่ 7 >> ทรอมโซ – ล่องเรือชมฟยอร์ด - ชมเมือง
วันที่ 8 >> ทรอมโซ – นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ไปหมู่บ้านชาวซามิ – ออสโล
วันที่ 9 >> ออสโล – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
วันที่ 10 >> ออสโล – กรุงเทพ
วันที่ 11 >>กรุงเทพ

โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดการเดินทาง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561
ราคาท่านละ 199,800.- บาท

ค่าทัวร์รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
4.ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 1 ใบ/ท่าน/โรงแรม
7.ค่าทิปคนขับรถ
8.น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

ค่าทัวร์ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย


---------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดโปรแกรม ได้ที่....
บริษัท เอ็ม.พี. เวิลด์ ทราเวล จำกัด
Tel. 02-521-1708-9 เวลาทำการ จ-ศ 09.00-17.00 น.
และเพื่อความสะดวกในการส่งโปรแกรมทัวร์ รบกวนแอดไลน์ไอดี : nong.nong27
Mobile. 095-7156991
Email: nongbudsaba@gmail.com
www.mp-worldtravel.comดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 199,800 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2018-03-29 09:39:45 ( IP ADDRESS : 14.207.80.158 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-09-28 14:01:38

สนใจติดต่อ

คุณ : บริษัท เอ็ม.พี.เวิลด์ ทราเวล จำกัด
อี-เมล์ : nongbudsaba@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-5211708
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0818993361
อื่น ๆ : 02-5211709
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - บางเขน
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.