หมายเลขประกาศที่ 1093436 มีผู้ชม 8,249 คร้ัง

Kindle Paperwhite 6-Inch

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

Kindle Paperwhite, 6

Kindle Paperwhite 6-Inch Description:

Patented built-in light evenly illuminates the screen to provide the perfect reading experience in all lighting conditions
Paperwhite has 62% more pixels and 25% better contrast for sharp, dark text
Up to 8-week battery life, even with the light on at setting 10
Download books in 60 seconds with built-in Wi-Fi - holds up to 1,100 books


World's most advanced e-reader - high resolution, high contrast touchscreen with built-in light and up to 8-week battery life, even with the light on at setting 10. Kindle Paperwhite delivers clear, crisp text and images with no glare, even in bright sunlight. The patented built-in light evenly illuminates the screen, not the entire room, so you won't disturb your partner when you can't put your book down at night.

See more products:

http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Otter-Box-Defender-On-Sale-98d2d1838.html
http://electronicreadercheckprice.com/Sales-2-Year-SquareTrade-Warranty-Prices-For-Best-Offer-c83afe587.html
http://electronicreadercheckprice.com/Sales-Amazon-Kindle-Fire-HD-7-Inch-Prices-For-Best-Offer-9a6588765.html
http://electronicreadercheckprice.com/Sales-Amazon-Kindle-Fire-HD-7-Inch-On-Sale-c4504a363.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Klipsch-IMAGE-S4-Prices-For-Best-Offer-61947c7f0.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Amazon-Kindle-Leather-Prices-For-Best-Offer-3868a6518.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Prices-Amazon-Kindle-Fire-HD-8-9-Inch-Prices-For-Best-Offer-9052f7055.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Marware-Eco-Vue-Genuine-On-Sale-7fb8115e3.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Amazon-Kindle-Fire-HD-7-Inch-On-Black-Friday-Deals-959a793b6.html
http://electronicreadercheckprice.com/Reviews-Amazon-Kindle-Paperwhite-On-Sale-3b3119c6c.html
http://electronicreadercheckprice.com/Reviews-Amazon-Kindle-Paperwhite-Prices-For-Best-Offer-dd885f776.html
http://electronicreadercheckprice.com/Sales-2-Year-SquareTrade-Warranty-On-Black-Friday-Deals-6f0976d31.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Marware-Capacitive-Stylus-On-Black-Friday-Deals-d67c42c1b.html
http://electronicreadercheckprice.com/Deals-Amazon-Kindle-Micro-On-Sale-1ff2ada93.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Marware-3-Pack-On-Sale-80177b220.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Kindle-US-Power-On-Sale-446f58fb4.html
http://electronicreadercheckprice.com/Reviews-Amazon-Kindle-PowerFast-On-Black-Friday-Deals-58e39f497.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Amazon-Kindle-Paperwhite-Prices-For-Best-Offer-6961aa27e.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Amazon-Kindle-Fire-HD-7-Inch-Prices-For-Best-Offer-0f6485b16.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Marware-Capacitive-Stylus-On-Sale-3195dccd5.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Marware-Vibe-Standing-On-Sale-be36e2a78.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Prices-Amazon-Kindle-Paperwhite-On-Black-Friday-Deals-929b9c122.html
http://electronicreadercheckprice.com/Sales-Amazon-Kindle-Paperwhite-On-Black-Friday-Deals-16ac958bc.html
http://electronicreadercheckprice.com/Deals-Amazon-Kindle-Fire-HD-7-Inch-Prices-For-Best-Offer-8437ceaba.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Amazon-Kindle-Fire-5ft-Prices-For-Best-Offer-b09d8fc2b.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Amazon-Kindle-Fire-HD-8-9-Inch-Prices-For-Best-Offer-1c662405c.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Amazon-Kindle-Fire-HD-7-Inch-Prices-For-Best-Offer-7c1117f1b.html
http://electronicreadercheckprice.com/Sales-Amazon-Kindle-Paperwhite-Prices-For-Best-Offer-1230a5ebd.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-2-Year-SquareTrade-Warranty-On-Black-Friday-Deals-5bbd7d317.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Marware-Capacitive-Stylus-Prices-For-Best-Offer-bdcd0c65e.html
http://electronicreadercheckprice.com/Deals-Amazon-Kindle-Fire-HD-7-Inch-On-Sale-054fe1c44.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Marware-3-Pack-On-Sale-41295d0af.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Amazon-Kindle-Paperwhite-Prices-For-Best-Offer-abea01a3b.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Amazon-Kindle-PowerFast-On-Sale-036dd9af3.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Kindle-Fire-HD-8-9-Inch-4G-On-Black-Friday-Deals-7a35ee4bf.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Kindle-Fire-HD-8-9-Inch-4G-Prices-For-Best-Offer-cf543e12b.html
http://electronicreadercheckprice.com/Reviews-Kindle-6-Inch-E-On-Black-Friday-Deals-21abeee1e.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Prices-Kindle-Fire-HD-8-9-Inch-On-Sale-7950925e3.html
http://electronicreadercheckprice.com/Reviews-Kindle-Fire-HD-8-9-Inch-On-Sale-93fa32d8a.html
http://electronicreadercheckprice.com/Reviews-Kindle-Fire-HD-7-Inch-Prices-For-Best-Offer-76728df39.html
http://electronicreadercheckprice.com/Deals-Kindle-Paperwhite-3G-On-Sale-4d3ef3eff.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Kindle-Paperwhite-3G-On-Black-Friday-Deals-62438cb40.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Kindle-Paperwhite-6-Inch-On-Black-Friday-Deals-3d1ce8e3a.html
http://electronicreadercheckprice.com/Reviews-Kindle-Fire-7-Inch-Prices-For-Best-Offer-404eb015b.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Kindle-6-Inch-E-Prices-For-Best-Offer-ad77fc2ae.html
http://electronicreadercheckprice.com/Sales-Kindle-Paperwhite-6-Inch-On-Black-Friday-Deals-c0a522472.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Kindle-Fire-HD-7-Inch-Prices-For-Best-Offer-7e2b9c30e.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Kindle-Fire-HD-8-9-Inch-4G-On-Sale-b0c2ac098.html
http://electronicreadercheckprice.com/Sales-Kindle-Keyboard-Wi-Fi-6-Inch-E-Prices-For-Best-Offer-c5d5b3a3e.html
http://electronicreadercheckprice.com/Sales-Kindle-6-Inch-E-On-Sale-10b8b9b61.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Kindle-Wi-Fi-6-Inch-E-On-Black-Friday-Deals-3047ca117.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Prices-Kindle-Keyboard-3G-On-Sale-324f98cc6.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Prices-Kindle-Fire-HD-7-Inch-On-Black-Friday-Deals-1acb29aa7.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Kindle-Keyboard-3G-On-Sale-e80983fbe.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Prices-Kindle-Paperwhite-3G-On-Sale-aae135bf3.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Prices-Kindle-Paperwhite-3G-Prices-For-Best-Offer-8a545205b.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Kindle-Paperwhite-6-Inch-On-Black-Friday-Deals-f1087cb2d.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Kindle-Fire-7-Inch-Prices-For-Best-Offer-3d1bcfe9c.html
http://electronicreadercheckprice.com/Deals-Kindle-6-Inch-E-On-Sale-cb6a1b56c.html
http://electronicreadercheckprice.com/Reviews-Kindle-Paperwhite-6-Inch-On-Sale-d7295f3b8.html
http://electronicreadercheckprice.com/Sales-Kindle-Fire-HD-7-Inch-Prices-For-Best-Offer-369aa5a0b.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Prices-Hazy-Shade-of-On-Sale-7ee6b09aa.html
http://electronicreadercheckprice.com/Deals-Thinner-Thighs-In-Prices-For-Best-Offer-830fc6170.html
http://electronicreadercheckprice.com/Sales-An-Eye-for-an-On-Sale-56a7a329c.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Bittman-039-s-Kitchen-What-I-Prices-For-Best-Offer-cfea40c4b.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Prices-Betterness-Economics-for-On-Sale-fa01b30e2.html
http://electronicreadercheckprice.com/Reviews-The-Art-of-Prices-For-Best-Offer-1c1c3d79c.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Finding-Oscar-Massacre-On-Sale-675fdeb52.html
http://electronicreadercheckprice.com/Deals-Trapped-Kindle-Single-On-Sale-136f7c7a8.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Comic-Con-Strikes-Again-On-Black-Friday-Deals-939c622e4.html
http://electronicreadercheckprice.com/Sales-Pakistan-and-the-Prices-For-Best-Offer-0ae0876b7.html
http://electronicreadercheckprice.com/Reviews-My-Dear-Son-Prices-For-Best-Offer-43d2cb83c.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Prices-Lady-with-a-On-Sale-78aeb1e17.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Buy-Beware-Dangerism-Kindle-Prices-For-Best-Offer-67a3564c0.html
http://electronicreadercheckprice.com/Deals-The-Bathtub-Spy-Prices-For-Best-Offer-be2a9a986.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Journey-to-the-On-Black-Friday-Deals-e04ff6b3e.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-In-Praise-of-On-Sale-d6d63dad7.html
http://electronicreadercheckprice.com/Buy-Undead-Kindle-Single-On-Black-Friday-Deals-8e8f7b995.html
http://electronicreadercheckprice.com/Deals-Baghdad-Country-Club-On-Black-Friday-Deals-569725356.html
http://electronicreadercheckprice.com/Best-Prices-The-Gospel-According-to-Prices-For-Best-Offer-0a4c13545.html


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 3,600 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2012-10-19 22:21:14 ( IP ADDRESS : 171.4.194.157 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-10-19 22:21:14

สนใจติดต่อ

คุณ : Supachai
อี-เมล์ : supachaiphoosachai@gmail.com
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : ชลบุรี
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.