หมายเลขประกาศที่ 1102017 มีผู้ชม 2,606 คร้ัง

สุดแม่นรวมแนวข้อสอบ นักวิชาการอาหารและยา

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ


รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการอาหารและยา
1. อาหารที่มีลักษณะใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธ์
ก. อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย
ข. อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ
ค. อาหารที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธิใดๆโดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นความด้อยคุณภาพของอาหารนั้น
ง. อาหารที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศ
ตอบ ก. อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย
พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522
มาตรา 26 อาหารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์
(1) อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย
(2) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ในอัตราที่อาจเป็นเหตุให้คุณภาพของอาหารนั้นลดลง เว้นแต่การเจือปนเป็นการจำเป็นต่อกรรมวิธิผลิต การผลิต และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
(3) อาหารที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ
(4) อาหารที่ผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรคอันอาจติดต่อถึงคนได้
(5) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ

2. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดทำ HACCP
ก. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของGMPและ HACCP
ข. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
ค. เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้บริโภค
ง. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
ตอบ ง. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
วัตถุประสงค์ของการจัดทำHACCP
ดารณี หมู่ขจรพันธ์ (2540 : 120) สรุปวัตถุประสงค์ของการทำ HACCP ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของGMP และ HACCP และสามารถนำไปเป็นแนวทาง
ในการยกระดับและพัฒนาสถานที่ผลิตและการผลิตอาหารของตนเอง
2. ผู้ผลิตสามารถจัดทำระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตและมีแนวทางที่จะดูแลตนเองได้มากขึ้น
3. เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้บริโภค นั่นคือผู้บริโภคจะได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐาน
4. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่ผู้ผลิตสามารถส่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
มากขึ้น และโรงงานสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับสากลได้ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551
แนวข้อสอบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตอาหาร
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
ระดับคุณภาพอาหาร
การสอบสัมภาษณ์
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน
ขั้นที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ
tomtam_0745@hotmail.com หรือ 089-3957060

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่ 403-729819-9 สาขาบิ๊กซี มหาสารคาม นายนวพรรษ พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น. แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF
ส่ง SMS มาที่ 089-3957060 หรือส่งเมลมาที่ tomtam_0745@hotmail.com


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 399 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-01-10 12:41:00 ( IP ADDRESS : 202.28.35.250 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-12-17 15:20:08

สนใจติดต่อ

คุณ : สุพัตรา นอใส
อี-เมล์ : tomtam.chok27@gmail.com
โทรศัพท์ : 0893957060
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0893957060
อื่น ๆ : 0893957060
จังหวัด - เขต : มหาสารคาม
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.