ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

วิทยานิพนธ์, ภาคนิพนธ์, สาระนิพนธ์, Thesis, Research, IS(Independent Study) ปัญหาพิเศษ, รายงาน, เอกสารวิชาการ งานต่างๆ เหล่านี้
หากเป็นปัญหาสำหรับคุณ เราช่วยเหลือได้ เพราะเราเคยทำมาก่อน มีประสบการณ์มาแล้วหลายเล่ม ทั้งภาครัฐและเอกชน งานด่วน งานเร่ง งานไม่เร่ง
เราทำได้ในเวลาที่คุณต้องการ
วิทยานิพนธ์ ต้องทำอะไรบ้าง
1. ตั้งชื่อ ทำ Proposal เสนอ
2. บทที่ 1 บทนำ ภูมิหลัง ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3. บทที่ 2 ค้นข้อมูล ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
4. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย
5. บทที่ 4 วิเคราะห์ผล หาค่าสถิติ ทดสอบสมมติฐาน โปรแกรมที่นิยมใช้งานคือ SPSS ประมวลผลและแปลความหมายของผลลัพธ์ที่ได้
6. สรุปและอภิปรายผลว่าสอดคล้องกับทฤษฎีหรือแนวคิดจากบทที่ 2 ในส่วนใด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
7. จัดพิมพ์ จัด Format ที่ถูกต้อง ทำรูปเล่มตามคู่มือ เตรียมส่ง เข้าเล่มปกแข็ง พิมพ์ทอง
1. คุณโทรมาหาเรา ที่ 087-9006363 ขอเรียนสายคุณกุ๊ก เรื่อง วิทยานิพนธ์/ค้นข้อมูล/วิเคราะห์ SPSS
2. คุณแจ้งความประสงค์
---> สิ่งที่เคยทำไว้แล้ว
--->งานส่วนที่มีปัญหา
--->กำหนดระยะเวลา
--->ตกลงราคา
---> รับงาน
3. ยินดีให้คำปรึกษาก่อนการตัดสินใจของคุณ
งานบางอย่างคุณไม่จำเป็นต้องใช้บริการจากเรา คุณทำเองได้ ปรึกษาได้


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-06-02 09:10:18 ( IP ADDRESS : 49.231.115.79 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2013-02-09 09:41:41

สนใจติดต่อ

คุณ : คูณกุ๊ก
อี-เมล์ : nukook69@hotmail.com
โทรศัพท์ : 087-9006363
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 087-9006363
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - ดอนเมือง
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.