หมายเลขประกาศที่ 1116852 มีผู้ชม 5,614 คร้ัง

มีใครรู้จัก น้ำปรับโมเลกุลเอ็มเร็ท Activ.120 กันบ้าง

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

จริง หรือ ไม่ ????
• มีคนจำนวนมากที่เจ็บป่วยเพราะร่างกายขาดน้ำ
• ภาวะขาดน้ำ คือ การดื่มน้ำไม่เพียงพอ หรือ ขาดน้ำที่ดีพอ
• โรคต่างๆ ล้วนเกิดจากภาวะขาดน้ำ เช่น คอเลสเตอรอลสูง , ความดันโลหิตสูง , หลอดเลือดตีบตัน , หัวใจ , เบาหวาน , ไต , หอบหืด และภูมิคุ้มกันบกพร่อง
• น้ำดื่มที่ดีจะต้องช่วยป้องกันการขาดน้ำได้ใรทุกไคน
• น้ำที่ดีต้องถูกดุดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยฟื้นฟูให้เซลส์ในอวัยวะต่างๆแข็งแรง เมื่ออวัยยวะแข็งแรงก็จะมีพลังต่อสู้กับโรคต่างๆ
• ในร่างกายกว่า 75% คือน้ำ เมื่อดื่มน้ำที่ดีในร่างกายก็จะดีด้วย ช่วยให้เราแข็งแรงแอคทีฟได้ตลอดเวลา

โรคร้ายที่จะเกิดเมื่อร่างกายขาดน้ำ
* คอเลสเตอรอล ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดตีบตัน โรคหัวใจ
เมื่อร่างกายขาดน้ำ สมองจะสั่งให้ตับสร้างคอเลสเตอรอลส่งไปตามกระแสเลือด ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น คอเลสเตอรอลที่สร้างขึ้นจะทำหน้าที่คล้ายดินเหนียวเพื่อไปอุดตันผนังเซลส์ ช่วยรักษาน้ำในร่างกายไว้ เมื่อขาดน้ำต่อเนื่องเป็นเวลานาน ปริมาณคอเลสเตอรอลที่เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการพอกตามผนังของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุให้หลอดเลือดตีบ หรืออุดตัน หัวใจต้องออกแรงสูบฉีดเลือดหนักขึ้น ถี่ขึ้น เป็นผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ถ้าเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจ
โรคเบาหวาน โรคไต

น้ำเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างพลังงานของเซลส์ในร่างกาย เมื่อเราขาดน้ำรางกายก็จะขาดพลังงานด้วย สมองจึงสั่งให้นำพลังงานที่หาได้ง่ายเป็นอันดับแรกมาทดแทน นั่นก็คือกลูโคส ซึ่งได้มาจากการเปลี่ยนรูปของอาหารหวานที่เรารับประทานเข้าไป ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น นอกจากนั้นสมองยังสั่งให้ลดการหลั่งของอินซูลินลง ทำให้เซลส์ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงาน น้ำตาลจึงอยู่ในกระแสเลือดสูงกลายเป็นโรคเบาหวาน เมื่อน้ำตาลในเลือดเยอะเลือดจะหนืดเหนียวข้น ไตซึ่งทำหน้าที่ในการขับของเสียก็ทำงานหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เมื่อไตทำงานหนักเป็นเวลานาน ไตก็จะค่อยๆเสื่อมเกิดเป็นโรคไต


* โรคหอบหืด และภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ในระบบการหายใจของร่างกายเรา โดยปกติภายในถุงลมปอดจะมีน้ำอยู่เพื่อให้ความชุ่มชื้นทำให้หายใจสะดวก เมื่อร่างกายขาดน้ำสมองจะสร้างสารฮีสทามีน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ใช้ควบคุมและรักษาระดับน้ำในร่างกาย ฮีสทามีนทำให้หลอดลมและถุงลมปอดหดตัว ลดอัตราการทำงานของปอดและยังหลั่งเมือก (มิวคัส) มาเคลือบถุงลมเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำตอนเราหายใจออกไม่ให้น้ำระเหยออกได้ง่าย ทำให้หายใจติดขัด ลำบาก เกิดเป็นอาการหอบหืด เมื่อร่างกายขาดน้ำ สมองจะสร้างสารฮีสทามีนซึ่งจะกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งส่งผลต่อการยับยั้งการทำงานของไขกระดูกทำให้ประสิทธิภาพและปริมาณของภูมิคุ้มกันลดลงไม่เพียงพอที่จะไปต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาในร่างกาย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง

MRET คืออะไร ?
MRET คืออะไร MRET (Molecular Resonance Effect Techology) คือเทคโนโลยีการสร้างผลกระทบ จากการสั่นพ้องในระดับโมเลกุล โดยนำโพลิเมอร์แบบพิเศษมากระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เกิดเป็นแสงความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร และคลื่นความถี่จำเพาะ 708 เฮิร์ต ลงไปสู่น้ำ
เอ็มเร็ทปรับเปลี่ยนการจัดเรียงโครงสร้างของกลุ่มโมเลกุลของน้ำขึ้นใหม่ ให้เป็นระเบียบคล้ายกับโครงสร้างน้ำที่อยู่ในเซลส์ของร่างกายเรา ได้รับการจดสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลขที่ 6,022,479 ปี ค.ศ. 2000

น้ำที่ผ่านเทคโนโลยี MRET ป้องกันภาวะการขาดน้ำได้อย่างไร ?
- มีความหนืดต่ำกว่าน้ำดื่มทั่วไป 300-500 เท่า
- ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมน้ำเข้าสู่เซลส์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเร็วกว่าน้ำธรรมดา 3 เท่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา
- ต่างจากน้ำดื่มทั่วไปที่มีโครงสร้างของกลุ่มโมเลกุลที่ไม่เป็ฯระเบียบ ร่างกายต้องใช้เวลานานกว่าตจะปรับโครงสร้างให้นำไปใช้ประโยชน์ได้
- น้ำที่ผ่านเทคโนโลยีเอ็มเร็ทจึงเป็นน้ำที่สามารถแอคทืฟได้ตลอดเวลา เซลสมีน้ำหล่อเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลา ช่วยป้องกันและฟื้นฟูภาวะที่ร่างกายขาดน้ำได้ดี

การค้นพบเอ็มเร็ท
ดร. อิเกอร์ สเมียร์นอฟ นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซ๊ย จากมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ได้ร่วมงานกับคณะสอบสวนภัยพิบัติแห่งชาติ เข้าไปศึกษาผู้ประสบภัยที่ได้รับกัมมันตภาพรังสี บริเวณรอบๆดรงไฟฟ้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เชอร์โนบิล ในประเทศรัสเซีย ที่ระเบิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986
ดร. อิเกอร์ สเมียร์นอฟ ได้พบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูบริเวณเทือกเขาคอเคซํสนั้น สามารถป้องกันตัวเองจากกัมมันตภาพรังสีได้ด้วยการดื่มน้ำพุธรรมชาติในบริเวณนั้น ที่สามารถเข้าออกเซลส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย
ดร. อิเกอร์ สเมียร์นอฟ ได้ใช้เวลา 15 ปี ในการศึกษาลักษณะของน้ำพุจากเทือกเขาคอเคซัส และได้คิดค้นเทคโนโลยีเลียนแบบโครงสร้างโมเลกุลของน้ำพุนั้น ในชื่อเทคโนโลยีเอ็มเร็ท
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับอนุญาติให้ใช้เทคโนโลยีสิทธิบัตรของเอ็มเร็ท ในการผลิตน้ำดื่มเอ็มเร็ทบรรจุขวด โดยใช้วัตถุดิบเป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาติใต้ดินที่มีความลึกระดับ 240 เมตร หรือ เทียบเท่ากับตึกสูง 70 ชั้น เป็นน้ำที่บริสุทธิ์ ปลอดจากมลภาวะ และเชื้อโรคต่างๆ นำมาผ่านกรรมวิธีการกรองด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส และฆ่าเชื้อด้วยโอโซน ก่อนที่จะนำมาปรับโครงสร้างโมเลกุลด้วยเทคโนโลยีเอ็มเร็ท ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ ระบบ ISO 9001 ,GMP ,HACCP และเครื่องหมายรับรองฮาลาลในคุณภาพส่งออกประเทศญี่ปุ่น
และเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา น้ำเอ็มเร็ทบรรจุขวดที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกองทัพไทย สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น และ ดร.มาซารุ อิโมโตะ นักวิจัยน้ำชาวญี่ปุ่น ให้ส่งไปช่วยผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุชิมะ เพื่อป้องกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีที่ร่วไหลออกมาที่ประเทศญี่ปุ่น

รู้จักกันแล้วนะคะ ว่าน้ำเอ็มเร็ท Activ.120 มีคุณสมบัติอย่างไร และตอนนี้เรามีโปรโมชั่นส์พิเศษ ซื้อ 3 แถม 1 หากท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ 085-6261656 หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://cleanwatermret.igetweb.com/

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 800 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-05-15 17:08:18 ( IP ADDRESS : 58.8.35.56 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2013-05-15 17:08:18

สนใจติดต่อ

คุณ : สุภาพร
อี-เมล์ : supaporn.tudtoo@gmail.com
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0856261656
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.