ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

iBook Engineering เป็นสถาบันการเรียนการสอนที่บ้านของนักเรียนเองหรือสถานที่ใกล้บ้านท่าน สอนในระดับ ประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี
และประชาชนผู้ที่สนใจ โดยมีอาจารย์สอนเป็นอาจารย์และนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี, โท และ เอก จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำทั่วประเทศไทย
โดยที่เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์และผู้ปกครองสามารถเลือกวัน และเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสมกับนักเรียนและผู้ปกครอง ติดต่อสัมพันธ์ทั้ง กทม และ ขอนแก่น นาย ภาธสุ ดวงมาลา
ที่อยู่ หมู่บ้านพฤกษา 13 เลขที่ 37 / 448 ม. 4 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 Tel: 089-885-7277, 093-320-1455
เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ เวลา 09:00 น –21:00 น ibookengineering@gmail.com,
www.ibookengineering.com, www.ibookengineering.wordpress.com

*สอนพิเศษ ชีววิทยา, สอนพิเศษ ฟิสิกส์
-> รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*สอนพิเศษ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป
* สอนพิเศษ สร้างและออกแบบสายอากาศ (Antenna Design)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 18 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ Microsoft Office (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรม ด้วย Access)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 14 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ สร้างและออกแบบแผ่นปร็นซ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Protel 99 SE (พร้อมรับงานออกแบบและสร้าง PCB)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ สร้างและออกแบบเว็บไซด์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver8 (พร้อมรับงานออกแบบและสร้าง เว็บไซด์ ) และ Joomla
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ สร้างหุ่นยนต์
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 1 และ 2
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ กลศาสตร์วิศวกรรม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ วัศดุวิศวกรรม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า 1 และ 2
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ ระบบควบคุม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ การออกแบบดิจิทัลและลอจิก
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัด
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ หลักการสื่อสาร
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ สัญญาณและระบบ
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ การประมวลผลภาพดิจิทัล
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ วิศวกรรมไมโครเวฟ
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ สิ่งประดิษฐ์ สารกึ่งตัวนำ 1 และ 2
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ สร้างและออกแบบบ้านด้วยโปรแกรม Auto CAD
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ คณิตศาสตร์, สอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ, สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์, สอนพิเศษ ภาษาไทย
-> รับสอนตั้งแต่ ป.1-ม.6
*สอนพิเศษ E-mail
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 13 ขวบขึ้นไป
*รับสอนพิเศษ เคมี
-> รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*รับสอนพิเศษไมโครคอนโทรลเลอร์
-> รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*รับสอนพิเศษ ประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 8 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ โปรแกรม Matlab (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรมด้วย MatLab)
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม
-> รับสอนนักเรียนสาย ป.ว.ส (สอบไม่ติดคืนเงิน)
*สอนพิเศษ เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมทุกสาขา
-> รับสอนนักเรียนสาย ป.ว.ส
*สอนพิเศษ Micro Controller (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรม Micro Controller)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ Visual C++, สอนพิเศษ Visual Basic,สอนพิเศษ Delphi, สอนพิเศษ Pascal (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรมด้วย)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ Java และ สอนพิเศษ LabView 8.5 (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรมด้วย)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป

*รับทำวิทยานิพนธ์ (ป.ตรี, ป.โท) เช่น Digital image processing, Digital signal processing,Electronic circuit
*รับโปรเจค Micro Controller, Digital image processing, Digital signal processing,Electronic circuit

ทุกวิชา ฟรีสำหรับหนังสือแบบเรียน
ลงเรียนเรียนกับเราวันนี้มีโอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มลูกค้าในเครือ iBook Engineering
และ ลงโปรแกรม ฟรี ในวิชาที่ต้องใช้โปรแกรม

หจก iBook Engineering ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น IC, Microcontroller, RFID เป็นต้น
และหลอด LED ทุกชนิดที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย ลูกค้าสามารถดู / ดาว์นโหลด catalog
ได้ที่ www.ibookengineering.com / www.ibookengineering.wordpress.com
ติดต่อสัมพันธ์สาขากรุงเทพที่คุณบรรจบ 081-4300860 ติดต่อสัมพันธ์สาขาขอนแก่นที่คุณณัฐชัย 083-1498893
หรือที่ ibookengineering@gmail.com


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 1,000 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-08-15 09:51:15 ( IP ADDRESS : 110.164.45.118 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2013-08-15 09:51:15

สนใจติดต่อ

คุณ : ภาธสุ ดวงมาลา
อี-เมล์ : ibookengineering@gmail.com
โทรศัพท์ : 0933201455
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0933201455
อื่น ๆ : 0933201455
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.