ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

ประเด็นและความสำคัญ
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งการนำเข้า – ส่งออก มีปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งสินค้าทางเรือ อันเนื่องจากการขยายตัวทางการค้าของโลก และการขยายตัวทางการค้าในอาเซียนอันเนื่องจาก กรอบความตกลงทางการค้าตามกรอบของ AEC
อย่างไรก็ตาม มักพบว่ามีประเด็นสำคัญ หลายๆเรื่องที่กระทบต่อการติดต่อบริษัทเรือ หรือเอเย่นต์เรือทั้งด้านการจองระวางบรรทุก อัตราค่าระวางและการคำนวณค่าระวาง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญการรับ-ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเรือ เอเย่นต์เรือ และการ NEGOTIATE ตั๋วกับธนาคารตามเงื่อนไขใน L/C หรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของคำศัพท์ต่างๆ ในเอกสารที่เกี่ยวกับเรือ เช่น B/L หรือ ใบจองเรือ ฯลฯ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายต่อการนำเข้า – ส่งออก เช่น สินค้าตกเรือ หรือ บริษัทเรือไม่รับบรรทุกสินค้า นำไปสู่การฟ้องร้องคดีในศาล ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจขององค์กรแล้ว ยังทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆตามมา รวมถึงการต้องเสียเวลาในการเตรียมข้อมูล เตรียมตัวเพื่อดำเนินคดี สู้คดีในศาลอีกด้วย


จุดมุ่งหมายของการอบรมครั้งนี้
1. มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรม ตื่นตัว ตระหนัก และเข้าใจปัญหาต่างๆที่สำคัญ อันเกิดจากการติดต่อกับบริษัทเรือ เอเย่นต์เรือ บริษัทตัวแทนออกของ ธนาคาร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ
2. มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การพิจารณาคดีในศาล รวมถึงแนวคิดในการจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร โดยการวิเคราะห์แนวทางการพิจารณาคดีจากคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ


รายละเอียดในการบรรยาย
1. ความหมาย ความแตกต่าง ความคล้ายคลึงระหว่างบริษัทเรือ บริษัทตัวแทนเรือ FORWARDING AGENT และวิธีการติดต่อกับหน่วยงานดังกล่าว
2. หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือ
3. ความหมายและความสำคัญของเอกสารใบตราส่ง (B/L) ประเภทของ B/L ที่สำคัญ รวมถึงคำศัพท์ต่างๆที่สำคัญใน B/L คำศัพท์ที่สำคัญซึ่งพบเห็นบ่อยๆ ในการขนส่งสินค้าทางเรือ
4. หลักและวิธีการสำคัญในการติดต่อบริษัทเรือ / เอเย่นต์เรือ เพื่อสอบถามตารางเรือ ค่าระวางเรือ
5. หลักวิธีการเบื้องต้นในการคำนวณค่าระวางเรือและค่าใช้จ่ายต่างๆ
6. ลักษณะของตู้สินค้าและการระบุสินค้าเพื่อการขนส่ง และการตีความในเอกสาร B/L
7. ข้อควรระวังในการจองเรือและรับเอกสาร การขนส่งทางเรือ
8. ปัญหาและข้อควรระวังในการขนส่งสินค้าทางเรือ
9. การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
พิเศษ การอบรมจะเน้น
1. เรื่องที่ต้องเตรียมตัวและต้องระวังในการจองระวางเรือ การรับเอกสารจากบริษัทเรือ เอเย่นต์เรือ การป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ
2. ประเด็นที่น่าสนใจ แนวทางในการพิพากษาคดีของศาล เพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหาในอนาคต
3. แจกหนังสือเทคนิคส่งออกให้รวย
วิทยากร
อาจารย์สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
• ประธานกรรมการบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
อาจารย์ธีรวัฒน์ วิถีเจริญกุล
•DIRECTOR OF OPERATION DEPARTMENT, ORIENT STAR INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD
• มีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้าทางเรือมากกว่า 20 ปี
อาจารย์สุกิจ เจริญสุข
• กรรมการผู้จัดการสำนักงานสุกิจ เจริญสุข ทนายความ จำกัด
• เชิญบรรยาย 2 ชั่วโมง เน้นเฉพาะฎีกาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือ เช่น การตีความเรื่องความรับผิดชอบของบริษัทเรือในการชดใช้ค่าเสียหายของสินค้าจากการขนส่ง การตีความเรื่องวันรับและส่งมอบสินค้าของบริษัทเรือหรือตัวแทนเรือ เน้นจุดที่ศาลชี้ขาดว่าใช้ประเด็นใด เพื่อที่ผู้นำเข้า-ส่งออกจะได้ระวัง


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 3,800 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2014-06-30 13:31:10 ( IP ADDRESS : 202.176.82.57 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2014-06-30 13:31:10

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณปิยดา
อี-เมล์ : piyada@ebcitrade.com
โทรศัพท์ : 027427851
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0850649196
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.