ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

หจก. เอเอ็นที วินเนอร์ ซอฟท์ เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปในระบบต่างๆ อาทิ โปรแกรมบริหารระบบบัญชี Account&ERP, โปรแกรมระบบ POS, โปรแกรมบริหารร้านอาหาร, โปรแกรมบริหารร้านกาแฟ, โปรแกรมบริหารร้านขายยา, โปรแกรมระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล รวมทั้ง Hardware อาทิ POS Machine, Computer, Server, Printer, Barcode Scanner, Cash Drawer วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ต่อเนื่องต่างๆ อีกมากมาย


โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป :

เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการควบคุมความถูกต้องตั้งแต่เรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละคลังสินค้า ช่วยให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันที ช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ตลอดจนควบคุมเรื่องเอกสารทั้งหมด (Document Flow) ตั้งแต่การสั่งซื้อ,การรับสินค้า,การส่งคืน,การขายสินค้า,การรับคืนและอื่น ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีระบบมาตรฐานรวมทั้งสามารถควบคุมความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ของแต่ละบุคคลหรือตามระดับตำแหน่งงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงการ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบบบัญชี โดยอัตโนมัติ ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน


DF : Document Flow

ระบบควบคุมเอกสาร : ระบบ Document Flow ของเอกสาร คือ สิทธิการพิมพ์เอกสารก่อนอนุมัติ ,สิทธิการพิมพ์เอกสารหลังอนุมัติ, สิทธิการแก้ไขหลังการอนุมัติ, สิทธิการแก้ไขหลังการพิมพ์, สิทธิการพิมพ์บิลซ้ำ, สิทธิการยกเลิกบิล และสิทธิการเปลี่ยนบิล, ระบบป้องกันการแก้ไข หรือ ลบเอกสารหลังการปิดบัญชี สามารถแสดงและควบคุมสถานะบิลได้


IC : สินค้าคงคลัง

ระบบสินค้าคงคลัง : สามารถแบ่งสินค้าได้ตามประเภท/หมวด/ยี่ห้อ/สี/ขนาด และไม่จำกัดคลังและตำแหน่งเก็บ สินค้าแต่ละชนิดไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด โดยแยกผู้รับผิดชอบข้อมูล สินค้าได้ตามประเภท พร้อมรองรับการปิดต้นทุนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ


PO : จัดซื้อสินค้า

จัดซื้อสินค้า : รองรับตั้งแต่เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อและควบคุมได้โดยกำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร พร้อมแนะนำการสั่งซื้อได้ตามหลักสากล EOQ พร้อมเก็บรายละเอียด การเสนอราคาของผู้จำหน่าย และสามารถรับสินค้าจากใบสั่งซื้อหลายใบได้ รองรับค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้า ลดการทำงานซ้ำซ้อนในการรับสินค้าไม่ตรงกับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี


OE : จำหน่ายและจองสินค้า

ระบบจำหน่ายและจองสินค้า : รองรับตั้งแต่เอกสารใบเสนอราคา ,ใบจองและควบคุมได้โดยกำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร ,ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี,ใบรับคืน และ ใบลดหนี้ จัดการกับสินค้าค้างส่ง คำนวณคอมมิชชั่นได้ตามประเภทสินค้าและใน1ใบส่งของมีพนักงานขายได้มากกว่า 1 คน


AR-AP : ลูกหนี้-เจ้าหนี้

AR-AP : ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้ : แยกประเภทหรือกลุ่มและรายละเอียดได้ไม่จำกัด ,แต่ละรายเก็บรายละเอียดที่อยู่ได้ไม่จำกัด ,เก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อขายได้ไม่จำกัด เช่น ช่วงวันที่ของข้อตกลง , เงื่อนไขการขำระเงิน ,สกุลเงินที่ใช้ชำระ , ตารางราคาขาย, วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม , ส่วนลดรวม , ส่วนลดเงินสด


CQ : เช็คและเงินฝากธนาคาร

แบ่งแยกธนาคารตามประเภทบัญชี และสามารถควบคุมเช็คทั้งหมดของแต่ละธนาคาร พร้อมทะเบียนเช็คจ่าย รับ รองรับการเปลี่ยนเช็ค/คืนเช็ค และคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ พร้อมสัญลักษณ์แสดงสถานะภาพเช็ค พร้อมรายงานประมาณเงินในธนาคารล่วงหน้า และการทำ Bank reconcile กับธนาคาร


EP : รายได้-ค่าใช้จ่าย

สร้างรายได้-ค่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัด สามารถคุมทะเบียนรายละเอียดรายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นพร้อมเชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย ได้ทั้งเงินสด,การโอนเงิน ,เช็คล่วงหน้า, บัตรเครดิต และอื่น ๆ แต่ละรายได้-ค่าใช้จ่าย สามารถระบุหมายเลขใบกำกับภาษี ,วันที่ใบกำกับ , จำนวนเงิน , ภาษีขาย-ซื้อ , ภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่าย


GL : บัญชี

รองรับตั้งแต่การแยกแผนกเพื่อวิเคราะห์งบแบบ Profit Center มีผังบัญชีมาตรฐานพร้อมเริ่มต้นใช้งาน หรือกำหนดผังบัญชีได้เอง โดยข้อมูลรายวัน สามารถเชื่อมโยงมาจาก ระบบซื้อ,ขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,เช็ครับ-จ่าย,รายได้-รายจ่าย ได้อัตโนมัติ บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย พร้อมสมุดเงินสดย่อย รองรับการปิดบัญชีทั้งแบบ Perpetual และ Periodic พร้อมสามารถปรับปรุงรายวันเพื่อทำการบวกกลับท้ายงบ


SL : พนักงานขาย

รองรับการวิเคราะห์ตามสายงาน,กลุ่มงานขาย,หน่วยงานขายและเขตงานขาย ตลอดจนแบ่งคอมมิชชั่นแยกได้ตามพนักงานขายและประเภทสินค้า


FA : ทรัพย์สินถาวร

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารทรัพย์สินถาวรของกิจการ สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร การซื้อ-ขาย ตัดชำรุด ซ่อมแซม และคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติตามกฎหมายของกรมสรรพกร สามารถดูสภาพทรัพย์สิน กำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินได้ทันที


SOFTWARE POS

ขอแสดงความนับถือ
Marketing Teams.

หจก.เอเอ็นที วินเนอร์ ซอฟท์
ANT WINNER SOFT LP
99/88 ม.8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร.0-2191-8383 แฟ็กซ์ 0-2191-8362
Mobile Phone: 092-462-7272
Email: SURADECH@ANTWINNERSOFT.COM
WWW.ANTWINNERSOFT.COM
THE BEST SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมเงินเดือน,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี

business plus,สลิปเงินเดือน,โปรแกรม เงินเดือน,โปรแกรมเงิน

เดือน business plus,ระบบร้านอาหาร,ศูนย์อาหาร,payroll,มินิมา

ร์ทในโรงแรม,โปรแกรมcoffee,โปรแกรม กาแฟ,โปรแกรม POS,

โปรแกรม pos ร้านอาหาร ร้านกาแฟ,b-plus payroll

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมเงินเดือน,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี ,สลิป

เงินเดือน,โปรแกรม เงินเดือน,โปรแกรมเงินเดือน business

plus,ระบบร้านอาหาร,ศูนย์อาหาร,payroll,มินิมาร์ทในโรงแร,

โปรแกรมcoffee,โปรแกรม กาแฟ,โปรแกรม POS,โปรแกรมpos

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ,b-plus payroll,คอมพิวเตอร์PC,

คอมพิวเตอร์server,เครื่องอ่านบาร์โค้ด,barcode

scanner,printer,cash drawer

โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมการผลิต,โปรแกรมร้านค้าปลีก

โปรแกรมร้านอาหาร,โปรแกรมร้านกาแฟ,โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,โปรแกรมวางแผนการผลิต,ค้าปลีกค้าส่ง

โปรแกรมบริหารร้านอาหาร,โปรแกรมบริหารร้านกาแฟ,ระบบเงิน

เดือน,โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,โปรแกรมโรงงาน,โปรแกรม POS

ระบบร้านอาหาร,ระบบร้านกาแฟ,รับจ้างทำเงินเดือน,วิเคราะห์การ

ตลาด,ควบคุมการผลิต,โปรแกรมหน้าร้าน,ระบบบริหารร้านอาหาร

ระบบบริหารร้านกาแฟ,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,บัญชีเจ้าหนี้

ลูกหนี้,โปรแกรมสูตรการผลิต,มินิมาร์ท,ระบบสั่งอาหาร,เครื่องทำ

กาแฟ,โปรแกรม payroll,โปรแกรมERP,ควบคุมวัตถุดิบ

โปรแกรมซูเปอร์มาเก็ต,โปรแกรมภัตตาคาร,ธุรกิจร้านกาแฟ

โปรแกรมคิดเงินเดือน,โปรแกรมบัญชีแยกประเภท,สูตรการแปรรูป

โปรแกรมมินิมาร์ท,บริหารภัตตาคาร,บริหารภัตตาคาร,ประกันสังคม

บัญชีแยกประเภท,การคำนวณวัตถุดิบ,โปรแกรมหลังร้าน,ร้านอาหาร

ร้านกาแฟ,กองทุนทดแทน,โปรแกรมบริหารธุรกิจ,คำนวณBOM

โปรแกรม Point of sale,ระบบคำนวณเงินเดือน,โปรแกรมสำเร็จรูป

สูตรการผลิต,ระบบคลังสินค้า

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2016-03-27 14:51:59 ( IP ADDRESS : 125.25.140.240 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2014-08-11 12:06:44

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณ สุรเดช เตียวเจริญ
อี-เมล์ : suradech@antwinnersoft.com
โทรศัพท์ : 021918383
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0924627272
อื่น ๆ : 0800216763
จังหวัด - เขต : นนทบุรี
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.