ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

เครื่องอ่านบาร์โค้ด DS4208 General Purpose Handheld 2D Imager Deliver blazing speed on both 1D and 2
Existing barcode scanners are used to capture information, resulting in:
•Inability to read small 2D barcodes
•Inability to keep up with reading barcodes off of the latest devices and technologies (i.e. mobile phones and PC monitors)
•Customer frustration in having to resort to presenting paper based (non cell phone) loyalty cards at the POS
•Longer lines at the checkout counter as a result of inability to read from cell phones

*Applications*
•Point of Sale
• Prescription Scanning/Verification
• Loyalty Cards
•Age Verification
•Cell Phone:- Mobile Coupons- Mobile Loyalty Cards


#ศูนย์รวม #อุปกรณ์ #บารโค้ด #1D, #2D ,PDF 417 #Data #Matrix, #Maxi code, #QR Code #Micro QR #DS4208, #DS9208, #DS6707-HC, #DS6878-SR, CS1504, #CS3000, #DS6707-DP,D #S9808,L #S1203, #LS2208 , #LS4208, #LS7708, #MT2000, #DS6700, #DS6707-HD, #DS6708-DL, #DS9808-R, #DS4801, #DS4800, #LI2208, #LI4278, #DS4308, #DS4308-P, #DS4208,DS9208, #DS6878-SR, #DS9808-R , #2D barcode #DS3508-ER, DS3578-ER, DS3508-SR, DS3508-HD, DS3578-SR, DS3578-HD, DS3578-DP, DS3500-ER ,DS3508, DS3578,LS3008, LS3408-ER,LS3408-FZ,LS3578-ER, LS3578-FZ, MT2000 1D, 2D ,PDF417 bar codes on paper, mobile phones and computer displays, General Purpose Hand-held Bar Code Imager Scanner

-Retail • Point-of-Sale (POS ) • Age verification• Mobile loyalty • Mobile coupons • Driver’s license parsing (DL model required) • Checkpoint EAS tag deactivation -Hospitality • Mobile loyalty • Mobile coupons • Event check-in -Travel and Transportation • Printed and mobile boarding passes -Asset tracking • Library books • Document tracking #1D, 2D, PDF, paper ,PDF417, MicroPDF417, Composite Codes,TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec, Han Xin TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Han Xin

DS6878-SR The DS6878-SR cordless 2D imager streamlines and error-proofs everyday processes in retail and other industries. The comfortable and easy-to-use device offers laser-class speed on all 1D, 2D and PDF codes. And with the optional hands-free presentation cradle, the imager can also capture signatures, documents, photos, text in documents and even the numeric information on the bottom of checks. Cordless Bluetooth® 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, OCR/ MICR,* image capture and transfer* Omni directional 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

DS6878-DL The DS6878-DL features the rapid fire 1D/2D scan performance of the DS6878 Series, and adds the ability to not only decode, but also parse the PDF417 bar codes on U.S. driver’s licenses. From retail to healthcare and other industries, this versatile device automates age and identity verification, as well as the auto-population of credit applications and admission forms. Cordless Bluetooth 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, U.S. driver’s license parsing, OCR/MICR,* image capture and transfer* Omni directional 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

DS6878-HD The cordless DS6878-HD imager gives electronics manufacturers a single affordable device capable of reading virtually every type of bar code used in electronic component assembly. The versatile device features the rapid 1D/2D scan performance of the DS6878 Series and is optimized to read high density and low contrast 1D, 2D and PDF417 bar codes. Cordless Bluetooth 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, tiny/dense 2D,OCR/MICR,* image capture and transfer* Omni directional 6 ft. (1.8 m)
drops to concrete

DS6878-HC This disinfectant-ready cordless 2D imager helps prevent medical errors, improve patient safety and increase caregiver productivity. Its matchless feature set meets the unique requirements of healthcare facilities — including an intuitive and ergonomic design, Bluetooth cordless freedom and flexible mounting options to keep the workspace free on computer- or workstation-on wheels (COWs/WOWs). Cordless Bluetooth 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, OCR/MICR,* image capture and transfer* Omni directional IP43 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

DS6707-SR This 1D/2D imager streamlines business processes across a wide variety of industries by combining point-and-shoot simplicity with high performance scanning and image capture. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, image capture and transfer Omni directional 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

DS6707-HD This versatile digital imager gives electronics manufacturers a single affordable device capable of reading virtually every type of bar code used in electronic component assembly — including high density and low contrast 1D, 2D and PDF417 bar codes. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, image capture and transfer, tiny/dense 2D Omni directional 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

DS6707-DC The DS6707-DC takes the high performance scanning of the DS6700 Series and adds full-sized document capture. Superior document clarity enables scanning of a wide variety of documents — from medication prescriptions to bills of lading — streamlining and reducing the cost of recordkeeping. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, image capture and transfer Omni directional 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

DS6707-DP The DS6707-DP offers the maximum in data capture flexibility, with the ability to read virtually all 1D and 2D bar codes and direct part marks (DPM). This premier general purpose scanner is ideal in industries that depend on a wide variety of data types, such as healthcare, aerospace and automotive. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, DPM, image capture tiny/dense 2D Omni directional 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

DS6708-SR This 1D/2D imager streamlines business processes across a wide variety of industries by combining point-and-shoot simplicity with high performance scanning. The DS6708-SR offers the same features as the DS6707-SR, but lacks image capture and transfer. Presentation model with built-in countertop stand also available. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays Omni directional 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

DS6708-DL The DS6708-DL combines omni directional 1D/2D bar code scanning with an embedded parsing agent that lets users read the PDF417 bar codes on U.S. driver’s
licenses. Ideal for automating identity and age verification as well as the auto population of forms in a wide range of applications. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, U.S. driver’s license parsing Omni directional 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

DS4801-SR Ready for the high-profile point of sale of today, the DS4800 Series marries chic consumer styling that is at home in the most fashion-conscious decor with innovative technologies that deliver enterprise-class flexibility, reliability, functionality and manageability. No matter what type of bar code shows up at the POS, the DS4800 Series is ready, able to scan 1D and 2D codes that are printed on paper labels, displayed on a mobile phone screen, poorly printed, damaged or high density. Corded 1D, 2D, paper or electronic displays Omni directional TBD

DS4801-DL The DS4800-DL starts with all the same features as the DS4801-SR, and adds parsing for the PDF417 bar codes found on driver’s licenses, allowing organizations to capture identification information as well as populate a c redit or loyalty card form, all with a quick split-second scan. Corded 1D, 2D, paper or electronic displays, U.S. driver’s license parsing Omni directional TBD

DS4208-SR The handheld DS4208-SR provides high performance affordable 2D imaging, delivering blazing laser-quality speed on both 1D and 2D bar codes displayed on paper labels and the electronic displays on mobile phones, tablets and more. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays Omni directional 6 ft. (1.8 m) drops to Concrete

DS4208-HC The disinfectant-ready DS4208-HC can capture 1D and 2D bar codes on wrist bands for patient ID, pharmaceuticals, specimens for tracking, as well as 1D/2D bar codes on electronic displays on mobile phones, tablets and more. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays Omni directional IP43 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

DS4208-HD The DS4208-HD features the rapid scan performance of the DS4208-SR and is capable of reading virtually every type of bar code used in electronic component assembly — including high density and low contrast 1D, 2D and PDF417 bar codes. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, tiny/dense 2D Omni directional 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

DS4208-DL The DS4208-DL features the rapid fire 1D/2D scan performance of the handheld DS4208 Series, while adding the ability to not only decode, but also parse the PDF417 bar codes on U.S. driver’s licenses. From retail to healthcare and other industries, this versatile device automates age and identity verification, as well as the auto-population of credit applications and admission forms. Corded 1D, 2D, PDF,paper or electronic displays, U.S. driver’s license parsing Omni directional 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

LI2208 The LI2208 general purpose best-in-class corded linear imager delivers the same reliability and ergonomics of our most popular scanner, the LS2208, with enhanced features that let you scan more types of bar codes, faster and at a greater distance. The LI2208 can scan bar codes printed on paper labels and electronic bar codes displayed on the screen of a mobile phone, tablet or computer with dependable, unparalleled performance. Corded 1D on paper or electronic displays Single line 6 ft. (1.8 m) drops to concrete 1,000 1.64 ft. (0.5 m) tumbles

LI4278 The LI4278 cordless best-in-class linear imager delivers unparalleled 1D scanning performance, allowing workers to scan faster and farther. A superior optical system and wide working range make scanning easier than ever and boosts productivity in retail, light industrial/manufacturing, hospitality and education. Cordless Bluetooth1D on paper or electronic displays Single line 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

LS2208 The affordable LS2208 provides fast, reliable scanning in an ergonomic, lightweight form factor. The wide working range makes this device ideal for retail, hospital, education or government settings. Corded 1D Single line 5 ft. (1.5 m) drops to concrete

LS1203 This affordable, durable, high-quality laser scanner handles all 1D bar codes and is ideal for small retailers. From the check-out line to storeroom, this scanner minimizes manual keying in all customer transactions and inventory processes. Corded 1D Single line 5 ft. (1.5 m) drops to concrete

LS1203-HD The LS1203-HD handheld scanner is designed for electronics manufacturers who need to scan small, high density 1D bar codes on PCB assemblies for track, trace, quality and other applications. Corded 1D, tiny/dense 1D Single line 5 ft. (1.5 m) drops to concrete

Series
The tiny CS3000 Series is affordably priced and fits in a pocket or on a lanyard. Two models offer batch mode or real-time data transmission over a Bluetooth connection. This innovative device offers a new level of affordability for 1D scanning. Cordless Bluetooth and batch 1D Single line 4 ft. (1.2 m) drops to concrete

DS9808-SR This high performance digital imaging scanner features a one-of-a-kind hybrid form factor that provides superior comfort and ease of use in both handheld and handsfree scanning modes. With record fast swipe speeds for 1D and 2D bar codes, the DS9808-SR delivers a new level of productivity and throughput at the point of sale, and offers optional integrated Checkpoint EAS compatibility. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, image capture and transfer, EAS (optional) Omni directional 5 ft. (1.5 m) drops to concrete

DS9808-DL The DS9808-DL features the same hybrid design and 1D/2D scanning performance of the DS9808-SR and adds an embedded parsing agent that lets users decode and parse the PDF417 bar codes on U.S. driver’s licenses. Ideal for automating identity and age verification as well as the auto-population of forms in a wide range of applications. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, image capture and transfer, U.S. driver’s license parsing, EAS (optional) Omni directional 5 ft. (1.5 m) drops to concrete

DS9808-LR The DS9808-LR features the same innovative hybrid design and record swipe speeds of the DS9808 Series plus longer range (1D) scanning in handheld mode. The ability to scan as far as 18 inches/45.7 cm away makes this an ideal checkout solution for retailers that offer products too bulky or heavy to be easily removed from the cart. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, image capture and Transfer Omni directional 5 ft. (1.5 m) drops to concrete

DS9808-LL The DS9808-LL features the same hybrid design and 1D/2D scanning performance of the DS9808-LR and adds an embedded parsing agent that lets users decode and parse the PDF417 bar codes on U.S. driver’s licenses. Ideal for automating identity and age verification as well as the auto-population of forms in a wide range of applications. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, image capture and transfer, U.S. driver’s license parsing Omni directional 5 ft. (1.5 m) drops to concrete

DS9808-R The DS9808-R is the first combination 1D/2D bar code scanner and RFID reader, as well as the first combination handheld/hands-free UHF RFID reader. The result? The extrao rdinary flexibility to accommodate virtually any type of inventory management technology at the POS — all with a single cost-effective device. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, image capture, Gen 2 RFID tags Omni directional 4 ft. (1.2 m) drops to concrete 36 months

DS9208-SR The DS9208-SR presentation imager scans virtually any bar code on a variety of surfaces, from 1D bar codes on a paper label to 2D bar codes on electronic displays on mobile phones, tablets and more. The imager provides superior comfort in both hands free and handheld scanning modes. And its contemporary design and tiny footprint can fit into even the most space-constrained, design conscious checkout stands. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays Omni directional 5 ft. (1.5 m) drops to concrete

DS9208-DL The DS9208-DL presentation imager adds an embedded parsing agent to the DS9208-SR that lets users decode and parse the PDF417 bar codes on U.S. driver’s licenses. Ideal for automating identity and age verification as well as the auto population of forms in a wide range of applications. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, U.S. driver’s license parsing Omni directional 5 ft. (1.5 m) drops to concrete

DS457-SR The DS457-SR delivers fast, high-volume hands-free scanning to a wide variety of applications. The tiny imager can be used as a standalone scanner or integrated into the most space-constrained products to bring world-class scanning to mobile computers, self-service kiosks, medical instruments, lottery terminals and more. The DS457-SR offers the largest working range possible on the largest variety of bar codes. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays Omni directional 30 in. (76 cm) drops to concrete

DS457-DL The DS457-DL adds U.S. driver’s license parsing to the DS457-SR Standard Range model. At the retail POS, the DS457-DL allows effortless auto-population of credit and loyalty cards, as well as easy and error-proof age cerification. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, U.S. driver’s license Parsing Omni directional 30 in. (76 cm) drops to concrete 36 months

DS457-HD The DS457-HD features the same tiny footprint and stunning scanning performance of the DS457 Series. The HD model is optimized to accommodate the very tiny and dense 2D bar codes frequently found in manufacturing. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, tiny/dense 2D Omni directional 30 in. (76 cm) drops to Concrete

DS457-DP The DS457-DP starts with the high-density scanning capability of the DS457-HD, and adds new algorithms that ensure easy reading of any direct part marks. Corded 1D, 2D, PDF, paper or electronic displays, DPM, tiny/dense 2D Omni directional 30 in. (76 cm) drops to concrete

RS507 The RS507 adds hands-free scanning to practically any Motorola mobile computer. Superior ergonomics provide unrivaled freedom of movement and user comfort —regardless of hand size or whether gloves are worn. Stunning laser-like performance brings new levels of productivity in package handling and warehouse applications. Cordless Bluetoothฎ 1D, 2D, PDF Omni directional 6 ft. (1.8 m)
drops to concrete

LS7808 The LS7808 is an in-counter slot scanner designed to give retailers a faster checkout process and an uncluttered countertop. Superb first-pass scan read rates and integrated EAS connectivity help speed customers through checkout. Corded 1D Omni directional, multi-line rastering N/A

LS7708 This on-counter presentation and swipe scanner increases throughput at the checkout. Its intuitive design, large scanning window and flexible operation stand up to the toughest and busiest retail environments. Includes integrated EAS connectivity. Corded 1D Omni directional, multi-line Erastering
N/A

MINI SC ANS
MS12XX The MS12xx industrial fixed mount scanner delivers maximum versatility with both fuzzy and wide-angle versions. MS12xx FZY offers the largest working range, even on poorly printed and low contrast bar codes — making it ideal for reliable
unattended scanning on conveyor belts, assembly lines and more.
Corded 1D Single line N/A

MS954 As one of the smallest, lightest and brightest fixed-mount scanners available today, the MS954 is ideal for space constrained applications, such as kiosks, ATMs, clinical diagnostic equipment, medical instruments, gaming devices and turnstiles. Corded 1D Single line N/A

MP6000 Scanner/Scale
Designed to keep high-volume POS lanes moving, this multi-plane bioptic imager can capture virtually any 1D or 2D bar code in practically any condition, with blazing speed — whether it is printed on a paper label or a plastic loyalty or gift card, or displayed on the screen of a mobile phone. A modular design allows the addition of a customer side scanner to capture mobile bar codes displayed on a shopper’s mobile phone, loyalty cards and more; a handheld scanner and EAS, while providing expandability for future requirements, such as an RFID reader. Available with a short, medium and long scanner bed. Corded 1D/2D printed or electronic bar codes Omni directional N/A

DS3578-SR The cordless DS3578-SR brings comprehensive, high performance data capture to harsh industrial environments. Engineered with breakthrough digital imaging technology, this scanner delivers extremely fast and accurate omni directional data capture of 1D and 2D bar codes. Integrated Bluetooth lets employees move freely throughout the work environment and FIPS 140-2 certification offers government grade security. Cordless Bluetooth 1D, 2D,PDF, Postal, image capture and transfer Omni directional IP65 6.5 ft. (2 m) drops to concrete

DS3578-HD The DS3578-HD combines breakthrough digital imaging technology and Bluetooth cordless freedom for extraordinary performance and flexibility in industrial
environments. Workers can capture the very tiny and dense 2D bar codes found in warehousing, transportation and logistics and manufacturing environments. Even small parts with small bar code labels can be easily scanned. FIPS 140-2 certified. Cordless Bluetooth 1D, 2D, PDF, Postal, tiny/dense 2D, image capture and transfer Omni directional IP656.5 ft. (2 m) drops to concrete

DS3578-DP The cordless DS3578-DP captures all 1D and 2D bar codes, and virtually every type of direct part mark (DPM) with extraordinary speed. Engineered with the breakthrough digital imaging technology of the DS3578 Series, this powerful device also integrates our patented, highly-advanced EZ-DPM software to enable the fast capture of the widest range of mark sizes and densities, including the hardest to read DPM codes. FIPS 140-2 certified.Cordless Bluetooth 1D, 2D, PDF,Postal, DPM, IUID, image capture and transfer Omni directional IP65 6.5 ft. (2 m) drops to Concrete

DS3578-ER The cordless DS3578-ER features the same breakthrough digital imaging of the DS3578 Series and is optimized to scan different types of bar codes across a wide range of distances — from near contact to as far as 30 ft./9.14 m away. With this single rugged device, workers can scan 1D or 2D bar codes whether the item is in hand or on the tallest rack in the warehouse. FIPS 140-2 certified. Cordless Bluetooth 1D, 2D, PDF, Postal Omni directional IP65 6.5 ft. (2 m) drops to concrete

DS3508-SR The rugged DS3508-SR brings comprehensive, high performance data capture to harsh industrial environments. Engineered with breakthrough digital imaging technology, this corded device delivers extremely fast and accurate data capture of 1D and 2D bar codes as well as images — making it ideal for the production line and other fast-paced environments. Corded 1D, 2D, PDF, Postal Omni directional IP65 6.5 ft. (2 m) drops to concrete

DS3508-HD The DS3508-HD offers the same ergonomics, reliability and high performance of the DS3500 Series and is optimized for comprehensive 2D bar code capture. Workers can capture the very tiny and dense 2D bar codes frequently found in warehousing, transportation and logistics and manufacturing environments. Corded 1D, 2D, PDF, Postal, tiny/dense 2D Omni directional IP65 6.5 ft. (2 m) drops to Concrete

DS3508-DP This powerful imager captures all 1D and 2D bar codes, as well as every type of direct part mark (DPM) with extraordinary speed. The DS3508-DP features our patented, highly-advanced EZ-DPM software to enable the fast capture of the widest range of mark sizes and densities, including the hardest to read DPM codes. Corded 1D, 2D, PDF,DPM, IUID, Postal Omni directional IP65 6.5 ft. (2 m) drops to concrete

DS3508-ER The DS3500-ER is optimized to scan different types of bar codes across a wide range of distances — from near contact to as far as 30 ft./9.14 m away. The full range of this corded imager means workers can accomplish multiple tasks with one device, for greater productivity in warehouse environments. Corded 1D, 2D, PDF, Postal Omni directional IP65 6.5 ft. (2 m) drops to concrete

MT2090-SD The MT2090-SD combines the simplicity of a scanner with the intelligence of a mobile computer in an ultra-ergonomic gun style form factor. 802.11a/b/g wireless connectivity enables easy scanning throughout your entire environment — ideal for picking and put-away in the retail back room as well as material tracking, quality control and error-proofing on the manufacturing floor. FIPS 140-2 certification enables compliance with the most stringent security regulations. Corded/ Cordless Bluetooth / Cordless WAN 1D, 2D, PDF, Postal Omni directional IP54 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

MT2090-HD The MT2090-HD offers the same features of the MT2090-SD and is capable of reading virtually every type of bar code that is used in electronic component assembly, including high density and low contrast 1D, 2D and PDF417 bar codes.FIPS 140-2 certified. Corded/ Cordless Bluetooth / Cordless WAN 1D, 2D, PDF, Postal, tiny/dense 2D Omni directional IP54 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

MT2090-DP The MT2090-DP captures all 1D and 2D bar codes, as well as every type of direct part mark (DPM) with extraordinary speed. Offering the wireless connectivity and ultra-ergonomic gun style form factor of the MT2090 Series, this compact device brings superior ease and user comfort to DPM applications in manufacturing and the warehouse. FIPS 140-2 certified. Corded/ Cordless Bluetooth/Cordless WAN 1D, 2D, PDF, Postal, tiny/dense 2D, DPM Omni directional IP54 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

MT2070-SD This compact device combines the simplicity of a scanner with the intelligence of a mobile computer in an ultra-ergonomic gun style form factor. Bluetoothฎ cordless, corded and batch connectivity options provide the flexibility to meet a wide range of business needs in retail, warehouse and other operations. FIPS 140-2 certification enables compliance with the most stringent security regulations. Corded/Cordless Bluetooth 1D, 2D, PDF,Postal Omni directional IP54 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

MT2070-HD The MT2070-HD offers the same features of the MT2070-SD and is capable of reading virtually every type of bar code used in electronic component assembly — including high density and low contrast 1D, 2D and PDF417 bar codes. FIPS 140-2 certified. Corded/ Cordless Bluetooth 1D, 2D, PDF, Postal, tiny/dense 2D Omni directional IP54 6 ft. (1.8m) drops to concrete

MT2070-DP The MT2070-DP captures all 1D and 2D bar codes, as well as every type of direct part mark (DPM) with extraordinary speed. Offering the same feature set and ultra-ergonomic gun style form factor of the MT2070 Series, this compact device brings superior ease and user comfort to DPM applications in manufacturing and the warehouse. FIPS 140-2 certified. Corded/ Cordless Bluetooth 1D, 2D, PDF, Postal, tiny/dense 2D, DPM Omni directional IP54 6 ft. (1.8m) drops to concrete

LS3578-ER The LS3578-ER cordless scanner reads 1D bar codes near or far. With the widest working range available, this rugged scanner reads labels as far away as 45 feet (13.7 m) and as close as .25 inches (0.64 cm), for easy scanning of items on pallets and shelves as well as tiny bar codes on pick lists at close range. Cordless Bluetooth 1D Single line IP65 6.5 ft. (2 m) drops to concrete

LS3578-FZ The cordless LS3578-FZ offers superior performance, reliability and ergonomics for tough industrial environments — including the yard, warehouse, istribution center, manufacturing plant or retail store. With fuzzy logic (FZ) technology, workers can rapidly and accurately read damaged, dirty and poorly printed 1D bar codes. Cordless Bluetooth 1D Single line IP65 6.5 ft. (2 m) drops to concrete

LS 3408 SERIES
LS3408-ER The LS3408-ER corded scanner captures 1D bar codes in the harshest of conditions — even when labels are at varying distances. Featuring the widest working range available, the scanner reads labels as far away as 45 feet (13.7 m) and as close as .25 inches (0.64 cm), for easy scanning of items on pallets and shelves as well as tiny bar codes on pick lists at close range. Corded 1D Single line (aim dot) IP65/6.5 ft. (2 m) drops to concrete

LS3408-FZ The LS3408-FZ captures all 1D bar codes, even when they’re dirty or damaged. This scanner features fuzzy logic (FZ) technology for fast and accurate reading of the damaged, dirty and poorly-printed bar codes typically found in industrial environments. Corded 1D Single line (aim dot) IP65/6.5 ft. (2 m) drops to concrete

LS 3008
LS3008 This handheld scanner delivers affordable performance and durability in a lightweight ergonomic design that’s ideal for light industrial, healthcare and retail environments. The easy-to-use device requires virtually no training and is packed with features to deliver first time, every time scanning. Corded 1D Single line IP53 6.5 ft. (2 m) drops to concrete *

MT2090-SL/MT2090-ML
The MT2090 Series combines the simplicity of a 1D laser scanner with the intelligence of a mobile computer in an ultra-ergonomic gun style form factor. 802.11a/b/g wireless connectivity enables easy scanning throughout your entire environment. With otorola’s signature performance, this device can capture even damaged and poor quality 1D bar codes. Choose between a standard range model (MT2090-SL) or medium range model (MT2090-ML) that is able to capture bar codes from as close as one inch/2.54 cm to as far as 16 ft./4.87 m away. FIPS 140-2 certified. Corded/ Cordless Bluetooth/Cordless WAN 1D, PDF, Postal Single line IP54 6 ft. (1.8 m) drops to concrete

MT2070-SL/MT2070-ML
The MT2070 Series combines the simplicity of a 1D laser scanner with the intelligence of a mobile computer in an ultra-ergonomic gun style form factor. Bluetooth cordless, corded and batch connectivity options provide the flexibility to meet a wide range of business needs in retail, warehouse and other operations. Choose between a standard range model (MT2070-SL) or medium range model (MT2070-ML) that is able to capture bar codes from as close as one inch/2.54 cm to as far as 16 ft./ 4.87 m away. FIPS 140-2 certified. Corded/Cordless Bluetooth 1D, PDF, Postal Single line IP54 6 ft. (1.8m) drops to concrete

#จำหน่าย #บาร์โค้ด #ปลีก-ส่ง เครื่องอ่าน #บาร์โค้ด #Bar #code #Scanners, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Barcode Printers , เครื่องอ่าน Barcode Mobile Computer Hand Helds , เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ , เครื่อง พีโอเอส Point of Sale Terminals , ลิ้นชักเก็บเงิน Cash Drawers , RFID Hardware, Supplies & Equipment, เครื่องพิมพ์บัตร ID Card Printers และ อุปกรณ์, Software ซอฟท์แวร์ Inventory Online System , ซอฟท์แวร์ระบบ จุดขาย (POS) , Asset Management , ระบบบัญ Inventory Online System , #Motorola Symbol # HONEYWELL # Epson # Cipherlab # Datalogic # TSC # Zebra #Intermec #Posiflex# Fingertech # IDTECHT # Zebex # BIXOLON # DIGITAL-ID Card # Datamax #HP #IBM #OMNIKEY #PROMAG #Tysso # Seagull Barcode #Netronix, Inc.# Zebracard, #TYSSO

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – 02-5392650 , 025392657 ,025392906
#http://www.barcoderetail.co.th/home/index.php
#mail : poscsretail@gmail.co.th
#Line # ID : barcodepos
Facebook https://www.facebook.com/retailbarcode
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCivJPcpDN2h0fibjkZ-dSAg
Google+ https://plus.google.com/u/0/+pointofsalesPOS/posts


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 12,000 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2015-02-27 10:11:40 ( IP ADDRESS : 171.101.213.127 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2014-08-26 14:19:23

สนใจติดต่อ

คุณ : barcode retail
อี-เมล์ : poscsretail@gmail.com
โทรศัพท์ : 025392650,02539
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : +66818890644
อื่น ๆ : +66818890644
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - วังทองหลาง
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2024 Be2Hand.com All rights reserved.