ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

สืบเนื่องมาจาก เราได้ทราบมาว่าทางบริษัทฯดังกล่าวได้เรียกเก็บเงินเกินกว่าที่กำหนดไว้ แต่ไม่มีใครทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่ง ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และต้องเสียเวลาในการดำเนินการ และยุ่งยาก ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการติดตาม และอาจได้รับการปฎิเสธจากบริษัทในเบี้องต้น ซึ่งเราเห็นว่า การที่จะทำให้ได้เงินคืนและคุ้มค่าต้องขอให้ท่านทั้งหลายมอบหมายให้เราดำเนินการให้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่าน เราก็ยินดีที่จะดำเนินการให้ท่าน เราได้รู้แนวทางขั้นตอนการรายละเอียดสำหรับการติดต่อขอเงินแล้ว เราจะต้องได้รับมอบหมายจากท่านเป็น เพื่อจะดำเนินการให้จนกว่าจะได้เงินคืนมา โดยเราขอหักค่าใช้จ่ายดำเนินการ 50 % ของจำนวนที่ท่านได้คืน หรือตามที่ตกลงกัน โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา ระบุมอบอำนาจขอเงินค่าโทรคืน
2 หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบข้างต้น
3 สำเนาใบเสร็จรับเงิน ค่าโทรศัพท์มีชื่อเจ้าของตรงตามผู้มอบอำนาจ
4 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร เจ้าของเบอร์
ส่งมาที่
นายเจตน์ จันทรไพสิษฐ์
บ้านเลขที่ 55/141 ถนนพระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หนังสือมอบอำนาจ

เรื่อง............................................................................

เขียนที่.. ..........................................................
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ..........
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .......................................................................................................................
อายุ............ปี เชื้อชาติ.............................สัญชาติ...........................บุตร นาย/นาง....................................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่............แขวง/ตำบล.....................................เขต/อำเภอ................................................จังหวัด........................................................ เบอร์โทรศัพท์.....................................................................................
ได้มอบอำนาจให้ นายเจตน์ จันทรไพสิษฐ์ อายุ 51ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่55/141แขวง/ตำบลแสมดำ เขต/อำเภอบางขุนเทียน จังหวัด. กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0819271969
เป็นผู้มีอำนาจจัดการ ดำเนินการร้องทุกข์, เรียกร้องเงินคืนและค่าเสียหาย และเจรจาตกลง บันทึกสัญญาประนีประนอมยอมความ และรับเงิน และแต่งตั้งทนายความดำเนินคดีอาญาและแพ่ง กับ กสทช.และบมจ. แอ็ดวานซ์อินโฟเซอร์วิส หรือบมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซส คอมมิวเคชั่น หรือTrue Corporation Public Company Limited แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอำนาจ
(....................................................................) ตัวบรรจง

ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอำนาจ
(....................................................................) ตัวบรรจง

ลงชื่อ....................................................................พยาน
(....................................................................) ตัวบรรจง

ลงชื่อ....................................................................พยาน
(....................................................................) ตัวบรรจง


อัตราค่าดำเนินการ เรียกเงินคืนจาก บริษัทโทรศัพท์มือถือ
เงินที่เรียกร้องได้ ค่าดำเนินการ
1-1,000 บาท 50 %
1,001-5,000 บาท 40 %
5,001 บาทขึ้นไป 35 %

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2014-10-24 09:45:01 ( IP ADDRESS : 49.230.182.191 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2014-10-24 09:45:01

สนใจติดต่อ

คุณ : เจตน์ จันทรไพสิษฐ์
อี-เมล์ : jate06@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0819271969
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0819271969
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2024 Be2Hand.com All rights reserved.