หมายเลขประกาศที่ 1154213 มีผู้ชม 2,641 คร้ัง

Customer Complaint Management for Service

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

Customer Complaint Management for Service
สัมมนาวันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท ซอย 5

หลักการและเหตุผล
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของธุรกิจก็คือ การทำให้ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้สินค้าหรือบริการที่ผลิตหรือจำหน่าย แต่ในยุคปัจจุบัน จากการที่สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากจากที่ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เห็นและได้สัมผัส จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น บางครั้งเกินกว่าที่ผู้ให้บริการจะเข้าใจและสร้างความพึงพอใจให้ได้ ผลที่ตามมาคือ ลูกค้าเกิดการร้องเรียนมากขึ้น ตำหนิต่อว่าอย่างรุนแรงมากขึ้น การจัดการคำต่อว่าและข้อร้องเรียนจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทของงานบริการทั้งเชิงวิชาการและการฝึกปฏิบัติ ที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่จดจำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจได้
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมในการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า ให้เห็นถึงความสำคัญของข้อร้องเรียน อันมีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้า และการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
4. เรียนรู้เทคนิควิธีการพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
5. สร้างเสริมให้เกิดความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) สำหรับงานบริการ และเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติหน้าที่
6. ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นทูตแห่งการบริการขององค์การ (The Ambassador of Service)

วิธีการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) / การบรรยาย (Lecture) / กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / วิเคราะห์บุคลิกลักษณะเป็นรายบุคคลพร้อมข้อแนะนำเพื่อการพัฒนา


เนื้อหาของหลักสูตร
1. ลักษณะการทำงานในรูปแบบของการให้บริการยุคปัจจุบัน
- ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน

2. “คำร้องเรียน” คือกระจกบานใหญ่ใช้สะท้อนองค์กร
- เข้าใจตนเอง, มุมมองลูกค้าและมุมมององค์กร
- ทัศนคติ ที่ถูกต้องของผู้รับข้อร้องเรียนเมื่อถูกลูกค้าร้องเรียน

3. เหตุของความไม่พึงพอใจของลูกค้าและการร้องเรียน
- เรียนรู้กรณีศึกษาจากแบรนด์ต่างๆ รวมไปถึงพฤติกรรมการร้องเรียน
- 4 สาเหตุที่ทำให้ลูกค้าเกิดข้อร้องเรียน

4. “ข้อร้องเรียน” คือความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ?
- การรู้ถึงปัญหาและวิธีการเปลี่ยนมุมความคิด
- กิจกรรม วิเคราะห์ระดับความเครียด

5. เทคนิคบริหารความกดดัน
- มองให้ไกล เข้าใจทุกสิ่ง
- ขั้นตอนการขจัดปัญหาอย่างหมดสิ้น “ไม่มีปัญหาในโลกใบนี้มีแค่คำว่าต้องพัฒนาให้ตรงใจ”

6. ปัจจัยความสำเร็จสู่การเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเป้าหมายในการบริการที่เป็นหนึ่ง
- ขั้นตอนการเปลี่ยนความคิด ให้คิดบวก การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- การป้องกันการร้องเรียนและการตำหนิจากลูกค้า
- สร้างกำลังใจให้คุณคิดต่างอย่างสร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหาและต่อยอด

7. เคล็ด (ไม่) ลับการรับมือกับลูกค้าเมื่อเกิดข้อร้องเรียน
- การควบคุมอารมณ์
- กิจกรรม การขจัดปัญหาด้วยการบริหารอารมณ์
- วิธีการจัดการและการบริหารข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
- วิธีการลดข้อร้องเรียน การจัดการคำร้องเรียนของลูกค้า
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

8. การใช้วาจาและคำพูดในบทสนทนา
- การเลือกระดับคำพูดและผลกระทบทางอารมณ์ลูกค้า
- กิจกรรม สร้างคำพูดเพื่อยกระดับการบริการ

วิทยากร อาจารย์วสันต์ ฤทธิ์มนตรี
- วิทยากรพิเศษ บริษัท เอชอาร์ดี เทรนนิ่ง พลัส จำกัด
- อดีต ผู้จัดการอาวุโส สังกัดแผนกพนักงานสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- อดีต ฝ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าแฟรี่ พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น


สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่
โทรศัพท์. 092 8081509, 094 5495009 แฟกซ์. 02 9030080 ต่อ 7498 หรือที่ E - mail: training_9@hotmail.co.th
Websit: www.hrdtrainingplus.com

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 4,000 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2014-10-24 11:16:49 ( IP ADDRESS : 124.122.162.164 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2014-10-24 11:16:49

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณปุณภัท เปรมสุขกุลกร
อี-เมล์ : training_9@hotmail.co.th
โทรศัพท์ : 094 5495009
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 092 8081509
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.