ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

ชุดอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาโปรแกรม ตัวเครื่องอ่านเป็นเครื่องความเร็วสูง เสียบบัตรแนวตั้ง รูปร่างสวยงาม เหมาะสำหรับวางให้บริการบนเคาน์เตอร์ พร้อมโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ ThaiID ที่ใช้งานได้ หลากหลายและอ่านบัตรประชาชนได้ทุกรุ่นประโยชน์ในการใช้งาน

ใช้อ่านบัตรประจำตัวประชาชนและนำมาแสดงบนจอภาพเพื่อตรวจสอบ
ใช้แทนการถ่ายเอกสาร โดยการพิมพ์รูปภาพบัตรผ่านเครื่องพิมพ์
ใช้ตรวจสอบบัตรประชาชนว่าเป็นบัตรจริง ไม่ใช่บัตรที่ปลอมแปลงมา
ใช้ตรวจสอบว่าบุคคลที่ถือบัตร กับบุคคลในบัตรประชาชนเป็นคนคนเดียวกัน
ใช้เสริมในระบบ Visitor, การแลกบัตรเข้าอาคาร และใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยในการผ่านประตู
ใช้เสริมกับระบบอาคารจอดรถ เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ขับขี่
ใช้บันทึกผู้เข้าใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่
ใช้บันทึกผู้ขอรหัส Wi-Fi เพื่อเป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ฯ สำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหาร และจุดบริการทุกแห่ง
ใช้ช่วยในการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนลงในโปรแกรมต่าง ๆ (Form Filling)
ใช้ในการลงทะเบียนในงานต่าง ๆ เช่นการสัมมนา, การอบรม, นิทรรศการ และงานแสดงสินค้า
ใช้ในการแลกของรางวัล, ชิงโชค
ใช้ในการซื้อขายและการจองซื้อสินค้า
ใช้ในการแสดงตนเพื่อเข้าใช้บริการต่าง ๆ
ใช้ในการดึงรูปถ่ายของเจ้าของบัตร เพื่อนำไปใช้งานต่อ เช่นทำประวัติพนักงาน, ประกาศคนหาย, รูปภาพหน้าศพ
ใช้นำไปพัฒนาเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดจำหน่ายต่อ
คุณสมบัติของชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชน HawkEye ThaiID รุ่น TRK2700RB

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดที่ใช้เป็นเครื่องอ่านความเร็วสูงรุ่น Cloud 2700RB มีฐานตั้ง มีลักษณะที่มั่นคง เสียบถอดบัตรได้ด้วยมือเดียว สามารถเสียบบัตรในแนวตั้งได้ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานและสวยงาม เหมาะสำหรับการวางหน้าเคาน์เตอร์ให้บริการประชาชนทั่วไป
โปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชนเป็นโปรแกรม ThaiID (Thai National ID Card Viewer & Saving Program) ที่สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์
มีเว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์, ไดรเวอร์, คู่มือ และข้อมูลอื่น ๆ
สำหรับโปรแกรมเมอร์ มีชุดพัฒนา ThaiID/DLL SDK และตัวอย่างโปรแกรมภาษา VB6, VB.Net และ C# สำหรับนำไปพัฒนาต่อเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ พร้อมไลเซนส์ในการใช้งานและจัดจำหน่ายต่อ
ใช้ได้กับ Windows XP จนถึง Windows 8.x ทั้ง 32 และ 64 บิต
รับประกัน 1 ปีเต็ม
คุณสมบัติของเครื่องอ่านสมาร์ทคาร์ด Cloud 2700RB (รุ่นพิเศษ)

เป็นเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดที่ผ่านการลงทะเบียนไลเซนส์ ให้ใช้งานกับ ThaiID ไว้แล้ว สามารถใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาทะเบียนอีกต่อไป
สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ทคาร์ด และเขียนข้อมูลลงในบัตรสมาร์ทคาร์ด ตามมาตรฐาน ISO 7816
มี Interface เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ USB
สามารถอ่านและเขียนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถติดต่อกับบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองด้วยความเร็วเริ่มต้น 4.8MHz เร็วกว่าเครื่องอ่านทั่วไปตั้งแต่ 34% ถึง 66% (เครื่องอ่านทั่วไปทำงานที่ความเร็ว 3.57MHz)
ติดตั้งง่าย ใช้ได้ทั้งไดรเวอร์ของ Identiv และ ไดรเวอร์แบบ CCID ของ Microsoft
เสียบแล้วใช้งานได้เลย เมื่อใช้งานกับไดรเวอร์แบบ CCID ของ Microsoft (Windows Vista/7/8.x)
ใช้กับบัตรได้ทั้ง 3 คลาส (A, B และ C) ที่แรงดัน 5V, 3V และ 1.8V ทำให้สามารถรองรับบัตรรุ่นใหม่ที่จะแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตได้
สายไฟยาว 150 cm ขณะที่สินค้าอื่นยาวเพียง 105 ถึง 120 cm
เป็นเครื่องอ่านคุณภาพสูงจาก Identiv/SCM ประเทศเยอรมนี
รองรับการติดต่อใช้งานตามมาตรฐาน Microsoft PC/SC, CT-API
คุณสมบัติของโปรแกรม ThaiID

อ่านบัตรประชาชนรุ่นต่าง ๆ ได้ทุกรุ่น รวมถึงรุ่นล่าสุดของ พ.ศ. 2555/2556/2557/2558 (รหัสหลังบัตร KN0,JT0 และ JC2)
อ่านข้อมูลตัวอักษรของบัตรประชาชนได้ 22 รายการ และ อ่านรูปถ่ายของเจ้าของบัตรได้ด้วย รวมเป็น 23 รายการ
สามารถใช้ดูข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่ายบนจอภาพ
สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่ายลงกระดาษ
สามารถถ่ายสำเนาบัตรจำลองลงบนกระดาษ (ใช้แทนการถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน)
มีระบบ Clipboard สามารถ Copy ข้อมูลลง Clipboard ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อนำไปกรอกข้อมูล (Paste) หรือกด Ctrl-V เพื่อวางข้อมูลในโปรแกรมอื่นได้โดยสะดวก มีข้อมูลให้เลือก 6 แบบ คือ ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ชื่อและนามสกุลของผู้ถือบัตร, ที่อยู่ของผู้ถือบัตร, วันเกิดของผู้ถือบัตร, ข้อมูลตัวอักษรทั้งหมด และรูปถ่าย
สามารถสั่งให้บันทึกข้อมูลลงไฟล์แบบอัตโนมัติได้ 4 รูปแบบ คือ ไฟล์ฐานข้อมูลแบบ CSV, ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรแบบ TXT, ไฟล์รูปถ่ายแบบ JPG และแฟ้มข้อมูลตัวอักษรของบัตรแบบมี # คั่น (_Data.TXT) (เป็นฟอร์แมตพิเศษสำหรับโปรแกรมเมอร์นำไปใช้งานต่อ)
สามารถเก็บข้อมูลบัตรทุกครั้งที่มีการอ่านเป็นฐานข้อมูล CSV เรียงตามเวลา และดูย้อนหลังได้จากโปรแกรม Excel และ LibreOffice Calc
สามารถ Import ไฟล์ CSV และ TXT เข้าโปรแกรม Excel และ Calc ได้ และสามารถเปิดดูรูปถ่ายได้จากในโปรแกรม Excel และ Calc
สามารถส่งต่อไฟล์ข้อความ (Text File) ให้กับโปรแกรมอื่นเพื่อนำไปใช้งานได้
สามารถใช้ตรวจสอบว่าเป็นบัตรประชาชนปลอมหรือไม่
มีโหมดสาธิต สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปลองใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด
ปุ่มเมนูและคำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมทุกจุด จะมีข้อความคำแนะนำการใช้งาน (Tooltip) สามารถดูได้โดยการเลื่อนเมาส์ไปว่าเหนือปุ่มหรือจุดที่ต้องการรู้รายละเอียดการใช้งาน เหมือนกับมี Help ในตัว จึงใช้งานง่าย
สามารถแจ้งเตือนได้เมื่อพบบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้ว
มีปุ่ม ล้างหน้าจอ สามารถล้างข้อมูลของบัตรประจำตัวประชาชนที่อ่านค้างไว้บนหน้าจอออกให้กลายเป็นช่องว่างได้
พิมพ์ข้อมูลบัตรประชาชน ได้ใน 2 รูปแบบ คือแบบเป็นรายงาน กับแบบเป็นรูปภาพสำเนาบัตร
ผู้ใช้สามารถเลือกการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลได้ 4 แบบเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ได้แก่ตั้งชื่อแฟ้มเป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ตั้งชื่อแฟ้มตามชื่อผู้ถือบัตรเป็นภาษาอังกฤษ, ตั้งชื่อแฟ้มตามชื่อผู้ถือบัตรเป็นภาษาไทย และตั้งชื่อแฟ้มเป็นชื่อคงที่
มีการบันทึกเวลาและวันที่ที่อ่านบัตรไว้ด้วยทุกรายการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
สามารถบันทึกชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัทที่เป็นผู้ใช้งานโปรแกรมนี้หรือชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลได้
สามารถบันทึกหมายเหตุเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลได้ ใช้สำหรับระบุหมายเหตุต่าง ๆ ในการใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้งาน, ชื่อโครงการ หรือวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นต้น
สามารถบันทึกข้อมูลประจำบัตรเพิ่มเติมหลังจากที่ได้อ่านบัตรประชาชนไปแล้วได้ เช่น ข้อมูลลักษณะท่าทางของผู้ถือบัตร เช่น แต่งชุดนักเรียน ป้อนวัตถุประสงค์ของการมา เช่น พนักงานของบริษัท ก. มาพบคุณสมชาย หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของบัตร
ในการพิมพ์เอกสาร สามารถสั่งให้พิมพ์ข้อความ รับรองข้อมูลถูกต้อง พร้อมพิมพ์ชื่อผู้ถือบัตรไว้บนเอกสารที่พิมพ์ออกมา เพื่อให้ผู้ถือบัตรลงนามรับรองเอกสาร หรือไม่ก็ได้
ในการพิมพ์เอกสาร สามารถสั่งให้พิมพ์เงื่อนไขการใช้เอกสารหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดข้อความได้เอง เช่น ใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น
ในการพิมพ์เอกสาร จะพิมพ์วันที่และเวลาของการพิมพ์กำกับไว้ด้วยทุกครั้ง
สามารถบันทึกค่าตัวเลือกต่าง ๆ ได้ เพื่อให้โปรแกรมจดจำค่าตัวเลือกไว้ใช้งานในครั้งต่อ ๆ ไป
สามารถตรวจสอบและรับรู้บัตรประชาชนแบบตลอดชีพได้
สามารถตรวจสอบบัตรที่ไม่มีข้อมูลวันที่เกิด หรือเดือนเกิดได้ และจะแก้ไขวันเกิดให้อัตโนมัติตามเกณฑ์ของกรมการปกครอง
คุณสมบัติของชุดพัฒนา ThaiID/DLL SDK

สำหรับโปรแกรมเมอร์ มีชุดพัฒนา ThaiID/DLL SDK และตัวอย่างโปรแกรมภาษา VB6, VB.Net และ C# สำหรับนำไปพัฒนาต่อเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ พร้อมไลเซนส์ในการใช้งานและจัดจำหน่ายต่อ
เหมาะสำหรับ

บริษัท ห้างร้านทั่วไปที่ต้องการอ่านบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้า และธุรกิจที่ให้บริการประชาชนทั่วไป เช่น ธนาคาร, โรงรับจำนำ, โรงพยาบาล, ประกันชีวิต, ประกันภัย, โรงแรม, ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่, โรงเรียน และสถาบันการศึกษา
หน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชนทั่วไป
โปรแกรมเมอร์และซอฟต์แวร์เฮาส์ที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมใช้งานให้สามารถอ่านบัตรประชาชนได้
คุณลักษณะเฉพาะ/Specification TRK2700RB

เครื่องอ่านบัตร Identiv Cloud 2700RB (รุ่นพิเศษ)
โปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ThaiID (Thai National ID Card Viewer & Saving Program)
ชุดพัฒนาโปรแกรม (SDK) ThaiID/DLL SDK
บัตรประชาชนที่สามารถอ่านได้ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทคาร์ดทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)
ข้อมูลที่อ่านได้จากบัตร
23 รายการ ได้แก่

เลขประจำตัวประชาชน

คำนำหน้าชื่อไทย, ชื่อไทย, ชื่อกลางไทย, นามสกุลไทย

คำนำหน้าชื่ออังกฤษ, ชื่ออังกฤษ, ชื่อกลางอังกฤษ, นามสกุลอังกฤษ

เลขที่, หมู่ที่, ตรอก, ซอย, ถนน, ตำบล-แขวง, อำเภอ-เขต, จังหวัด

เพศ

วันเกิด

หน่วยงานที่ออกบัตร

วันออกบัตร, วันบัตรหมดอายุ

รูปถ่ายเจ้าของบัตร

ข้อมูลที่บันทึกเพิ่ม
ไม่น้อยกว่า 8 รายการ เช่น

วันที่บันทึก

เวลาบันทึก

วัตถุประสงค์

คำเตือน

ชื่อและรุ่นของโปรแกรม ThaiID

ชื่อเครื่อง/จุดตรวจ

หมายเหตุ

บันทึก

ข้อมูลรูปถ่าย ขนาด 297x355 จุด รูปแบบไฟล์ JPEG
ไฟล์ข้อมูลที่บันทึกอัตโนมัติ
แฟ้มภาพบัตร (JPG)

แฟ้มข้อมูลตัวอักษรของบัตร (TXT)

แฟ้มข้อมูลตัวอักษรของบัตรแบบมี # คั่น (_Data.TXT)

แฟ้มฐานข้อมูลตัวอักษร (CSV)

ใช้กับระบบปฏิบัติการ
Windows XP, Vista, 7 และ 8.xอุปกรณ์ภายในชุดสินค้า

ตัวเครื่องอ่านบัตรประชาชน Cloud 2700RB (รุ่นพิเศษ)
แผ่น CD-ROM (รวมไดรเวอร์, คู่มือการใช้งาน, โปรแกรมใช้งาน, ไฟล์ไลเซนส์ และชุดพัฒนาโปรแกรม SDK)
ใบรับประกัน


ข้อกำหนดการใช้งาน

ห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
ใช้เพื่อการทำงาน, ให้บริการหรือทำธุรกรรมเพื่อเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
ในการนำไปอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น
ห้าม นำข้อมูลภาพและข้อความที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดเผยหรือเผย แพร่ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรหรือผู้ถือบัตร
กรณีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำซอฟต์แวร์นี้ หรือข้อมูลที่อ่านได้จากบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้ในทางมิชอบ ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องรับผิดชอบในผลของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและอาญาและอื่น ๆ โดยทางบริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วย


คำแนะนำและข้อควรระวัง

ไม่ควรติดตั้งเครื่องในจุดที่มีความชื้น หรือ ความร้อนสูง
การรับประกันสินค้า

สินค้ารับประกัน 1 ปี ยกเว้นชิ้นส่วนสึกหรอแตกหักจากการใช้งาน, การใช้งานผิดวิธี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า และตามข้อกำหนดของบริษัท ฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารข้อมูลสินค้า (Datasheet) ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานโปรแกรม ThaiID

ตัวอย่างรายงานของโปรแกรม ThaiID

ตัวอย่างภาพสำเนาบัตรจากโปรแกรม ThaiID

ดาวน์โหลดโปรแกรม ThaiID รุ่นล่าสุด พร้อมชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด และ ไลเซนส์ในการใช้งาน

ดาวน์โหลดไดรเวอร์,ไฟล์ และเอกสารอื่น ๆ ของเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด Cloud 2700RB

เครื่องอ่านบัตรประชาชน , เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด , เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด , เครื่องอ่านบัตรประชาชนไทย , RFID , NFC , Smart Card Reader ราคาถูก , IRIS , WAC , ใช้ได้ดีกับ POLIS , AMI , IRIS , R&D , เครื่องอ่านบัตร , SCR-N99 , SCR3310v2.0

https://rdss.bentoweb.com/th/product/172065/product-172065?category_id=52145

https://rdss.bentoweb.com/th

https://www.facebook.com/RD-466276350231442/?sk=app_156589784422995#_=_

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 1,990 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2015-12-23 14:23:23 ( IP ADDRESS : 61.90.18.217 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2015-12-23 14:23:23

สนใจติดต่อ

คุณ : 0873209741 , 026943133
อี-เมล์ : wattanapon3@gmail.com
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.