หมายเลขประกาศที่ 1171199 มีผู้ชม 1,378 คร้ัง

ลด 3,000 เกาหลีเกาะเชจู ใบไม้เปลี่ยนสี เริ่ม 9,100

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

🔥🔥ทัวร์เกาหลีราคาถูก JEJU SPECIAL WINTER เกาหลีหน้าหนาว หิมะ 4 วัน 2คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ JEJU SPECIAL WINTER 4D2N FEB19-XX-W04
ราคาเริ่ม 9,100 ส่วนลด 3,000
จุดเด่นโปรแกรม
ไฮไลท์ ทัวร์
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค –
ร้านน้ำมันสน - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –
พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร
ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม: 2-5 , 3-6 , 4-7 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21
มกราคม : 6-9 , 7-10 , 8-11 , 13-16, 14-17 , 15-18 , 20-23 , 21-24
22-25 , 27-30 , 28-31 , 29-1ก.พ.
กุมภาพันธ์ : 10-13 , 11-14 , 12-15 , 19-22 , 24-27 , 25-28 ,26-1มี.ค. ราคา 12,100./คน ส่วนลดโปร 3000 เหลือ 9,100
.....................................

ธันวาคม: 1-4 , 5-8 , 9-12 , 12-15 , 15-18
มกราคม : 5-8 , 9-12 , 12-15 , 16-19 , 19-22 , 23-26 , 26-29 ,30-2ก.พ.
กุมภาพันธ์ : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 18-21 , 20-23 , 23-26, 27-2มี.ค. ราคา 12,400./คน ส่วนลด โปร 3000 เหลือ 9,400
.....................................
ธันวาคม: 13-16 , 14-17
มกราคม : 10-13 , 11-14 , 17-20 ,18-21 , 24-27 , 25-28 , 31-3ก.พ.
กุมภาพันธ์ : 3-7 , 7-10 , 8-11 ,14-17 , 17-20 , 21-24 , 22-25 , 28-3มี.ค.......ราคา 12700 / คน ส่วนลดโปร 3000 เหลือ 9,700
....................................

ธันวาคม: 19-22
มกราคม : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 ... ราคา 13,400./คน ส่วนลดโปร 3,000 เหลือ 10,400
....................................
ธันวาคม: 20-23 , 21-24
กุมภาพันธ์ : 1-4 , 2-5 , .....ราคา 13,700./คน ส่วนลดโปร 3000 เหลือ 10,700
...................................
ธันวาคม: 22-25 , 23-26 , 24-27 .... ราคา 14,100./คน ส่วนลดโปร 3000 เหลือ 11,100
...................................

ธันวาคม: 8-11 , 25-28
กุมภาพันธ์ :15-18 , 16-19 ... ราคา 14,700./คน ส่วนลดโปร 3000 เหลือ 11,700
.................................
ธันวาคม: 6-9 , 26-29 , 31-3ม.ค. .... ราคา 16,700./คน ส่วนลดโปร 3000 เหลือ 13,700
ธันวาคม: 7-10 , 27-30 , 30-2ม.ค. .... ราคา19,700./คน ส่วนลดโปร 3000เหลือ 16,700
ธันวาคม: 29-1ม.ค. .... ราคา21,700./คน ส่วนลดโปร 3000 เหลือ 18,700
ธันวาคม: 28-31 .... ราคา22,700./คน ส่วนลดโปร 3000 เหลือ 19,700

**************************************************************

เชจู SUMMER
ทัวร์เกาหลีราคาถูก JEJU SPECIAL SUMMER 4 วัน 2คืน โดยสายการบิน

รหัสโปรแกรมทัวร์ JEJU SPECIAL SUMMER 29MAY-16JUN18-XX-W04
ราคาเริ่ม 7,400.- ส่วนลด 3,000
จุดเด่นโปรแกรม
ไฮไลท์ ทัวร์

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - จูซังจอลลี่ - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน –
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -
พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน -
ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอาง - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

โปรส่วนลด 3,000 จากราคาโปรแกรม

พฤษภาคม : 29 พ.ค. – 1 มิ.ย.
มิถุนายน : 3-6 , 4-7 , 5-8 ,10-13 ,11-14 ,12-15.....ราคา 10,400./คน ส่วนลดโปร 3,000 เหลือ 7,400

พฤษภาคม : 30 พ.ค. – 2 มิ.ย.
มิถุนายน : 2-5 ,6-9 , 9-12 , 13-16 ,16-19 .... ราคา 10,600./คน ส่วนลดโปร 3,000 เหลือ 7,600.-

พฤษภาคม : 31 พ.ค. – 3 มิ.ย.
มิถุนายน : 1-4 ,7-10 ,8-11 , 14-17 ,15-18 10,800./คน ส่วนลดโปร 3,000 เหลือ 7,800

*************************************************************

เชจู ใบไม้เปลี่ยนสี
ทัวร์เกาหลีราคาถูก เชจู ใบไม้เปลี่ยนสี 4 วัน 2คืน โดยสายการบิน

รหัสโปรแกรมทัวร์ JEJU SPECIAL AUTUMN 31AUG-30NOV18 4D2N-XX-W04
ราคาเริ่ม 7,900.- ส่วนลด 3,000
จุดเด่นโปรแกรม
ไฮไลท์ ทัวร์

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอัค - น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา –
ซอพจิโกจิ - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง -- ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง -
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -– ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค -
ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู


โปรส่วนลด 3,000 จากราคาโปรแกรม

สิงหาคม : 31-3 ก.ย.
กันยายน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19
17-20 , 18-21 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 30-3 ต.ค. ... ราคา 10,900./คน โปรลด 3,000 เหลือ 7,900.-

กันยายน : 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 , 29-2 ต.ค.
ตุลาคม : 1-4 , 2-5
พฤศจิกายน : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22
20-23 , 25-28 , 26-29 , 27-30 .... ราคา 11,200./คน โปรลด 3,000 เหลือ 8,200.-

กันยายน : 6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-1 ต.ค.
ตุลาคม : 3-6 , 6-9
พฤศจิกายน : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27
28 – 1 ธ.ค. .... ราคา 11,500./คน โปรลด 3,000 เหลือ 8,500.-

ตุลาคม : 4-7 , 5-8 , 7-10 , 15-18 , 28-31 , 29-1พ.ย. ,30-2พ.ย.
31-3พ.ย.
พฤศจิกายน : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26
29 – 2 ธ.ค. , 30 – 3 ธ.ค. ...ราคา 11,800./คน โปรลด 3,000 เหลือ 8,800.-
ตุลาคม : 8-11 , 14-17 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 27-30 ....ราคา 12,100./คน เหลือ9,100
ตุลาคม : 9-12 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 26-29 ....ราคา 12,400./คน เหลือ9,400
ตุลาคม : 10-13 , ....ราคา 12,700./คน เหลือ9,700
ตุลาคม : 18-21 ....ราคา 13,000./คน เหลือ10,000
ตุลาคม : 11-14 , 13-16 ....ราคา 13,900./คน เหลือ10,900
ตุลาคม : 19-22 ....ราคา 15,500./คน เหลือ 12,500
ตุลาคม : 20-23 ....ราคา 15,800./คน เหลือ 12,800
ตุลาคม : 12-15 ....ราคา 18,900./คน เหลือ 15,900
ตุลาคม : 25-28...ราคา 12,700
ตุลาคม : 26-29...ราคา 12,400

🔥🔥รวมโปรราคาถูก🔥🔥

📞สอบถามได้เลยค่ะ หรือ
🆔 add line :
http://line.me/ti/p/~ning1618

📲 092-792-7878 (AIS)
📲 095-514-4311 (TRUE)
📲 099-1473297 (DTAC)
👸หนิง♥️
💗รับจัดกรุ๊ปทัวร์ราคาถูก 💗
🌟WanSabaiTour And Travel🌟
🏖วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล🏖
🔮เลขที่ใบอนุญาต : 11/08179
🏪เปิดทุกวัน จ-อา ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ 🏪
🆔➡️ning1618
🆔➡️wansabai
🆔➡️@ wansabai ( มี @ ข้างหน้านะค่ะ
📧 E-MAIL : wansabaitour@gmail.com
ชมหน้าเว๊ปไซด์ wansabaitravel.com
👱👍สิทธิพิเศษเสำหรับลูกค้าวันสบายทัวร์แอนด์ทราเวลนะค่ะ ส่วนลดมากมาย มาร่วมเดินทางไปกับเรา ง่ายๆเพียงกด@wansabai

คลิกชมโปรแกรมเพิ่ม👇👇
http://www.wansabaitravel.com


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 9,100 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2018-06-15 10:46:00 ( IP ADDRESS : 171.6.186.209 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2016-03-06 10:00:46

สนใจติดต่อ

คุณ : วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล
อี-เมล์ : wansabaitour@gmail.com
โทรศัพท์ : 0927927878
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0955144311
อื่น ๆ : 0927927878
จังหวัด - เขต : สมุทรปราการ
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2024 Be2Hand.com All rights reserved.