ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

เน็ตทรู 4g เล่นเน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 512Kbps ด้วยราคา 11 บาท /วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =11.77 บาทด้วยปริมาณที่กำหนด 500 Mb เมื่อครบความเร็วจะลดลงเหลือ 64 Kbps กดใช้บริการ *900*8908*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก (รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแล้วใช้งานได้ทันที)
เน็ตทรู 4g เล่นเน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 384Kbps ด้วยราคา 14 บาท /วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =14.98 บาท กดใช้บริการ *900*1901*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก (รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแล้วใช้งานได้ทันที)
เน็ตทรู 4g เล่นเน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 3G สูงสุดได้ 320MB ด้วยราคา 49 บาท /วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =53บาท เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 320 ความเร็วจะลดลงเหลือ 64Kbps กดใช้บริการ *900*3302*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก (รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแล้วใช้งานได้ทันที)
เน็ตทรู 4g เล่นเน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 384Kbps ด้วยราคา 69 บาท / 7วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =73.83บาท กดใช้บริการ *900*1902*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก (รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแล้วใช้งานได้ทันที)
เน็ตทรู 4g สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 200MB ด้วยราคา 79 บาท / 7วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =84.53บาท เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 200MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กดใช้บริการ *900*8927*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก (รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแล้วใช้งานได้ทันที)
เน็ตทรู 4g สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1GB ด้วยราคา 249 บาท / 7วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =267บาท เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กดใช้บริการ *900*3324*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก (รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแล้วใช้งานได้ทันที)
เน็ตทรู 4g เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 256Kbps ตลอด ด้วยราคา 49 บาท /วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =53บาท กดใช้บริการ *900*8932*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก (รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแล้วใช้งานได้ทันที)
เน็ตทรู 4g เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 512Kbps ด้วยราคา 59 บาท / 7วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =63.13 บาท ใช้ได้วันละ 500 Mb เมื่อครบความเร็วจะลดลงเหลือ 64 Kbps กดใช้บริการ *900*8909*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก (รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแล้วใช้งานได้ทันที)
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา59 บาท / 7วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =63.13บาท เล่นเน็ตได้ สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 200MB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 200MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กดใช้บริการ *900*8811*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก (รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแล้วใช้งานได้ทันที)
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา399 บาท / 30 วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =427บาท เล่นเน็ตได้ สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กดใช้บริการ *900*3339*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก (รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแล้วใช้งานได้ทันที)
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา599 บาท / 30 วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =641บาท สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 2GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 2GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กดใช้บริการ *900*3359*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก (รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแล้วใช้งานได้ทันที)
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา799 บาท / 30 วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =854.93บาท สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 3GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 3GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กดใช้บริการ *900*3379*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก (รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแล้วใช้งานได้ทันที)
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา899 บาท / 30 วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =962บาท สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 5GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 5GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 384Kbps กดใช้บริการ *900*3389*17407024# กดรหัสให้ครบแล้วโทรออก (รอรับ SMS ยืนยันการสมัครแล้วใช้งานได้ทันที)
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา9 บาท /วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =9.63บาท เล่นเน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 512Kbps ตลอด กด*900*8908*17406339# แล้วโทรออก
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา14 บาท /วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =14.98บาท เล่นเน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 384Kbps ตลอด กด*900*1901*17406339# แล้วโทรออก
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา49 บาท /วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =53บาท เล่นเน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 3G สูงสุดได้ 320MB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 320 ความเร็วจะลดลงเหลือ 64Kbps กด *900*3302*17406339# แล้วโทรออก
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา69 บาท / 7วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =73.83บาท เล่นเน็ตด้วยความเร็วสูงสุด 384Kbps กด *900*1902*17406339#แล้วโทรออก
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา79 บาท / 7วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =84.53บาท เล่นเน็ตได้ สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 200MB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 200MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*8927*17406339# แล้วโทรออก

เน็ตทรู 4g ด้วยราคา249 บาท / 7วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =267บาท เล่นเน็ตได้ สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*3324*17406339# แล้วโทรออก
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา49 บาท /วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =53บาท เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 256Kbps ตลอด กด *900*8932*17406339#แล้วโทรออก
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา59 บาท / 7วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =63.13บาท เล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ใช้ความเร็ว 512Kbps ตลอด กด *900*8909*17406339# แล้วโทรออก
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา59 บาท / 7วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =63.13บาท เล่นเน็ตได้ สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 200MB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 200MB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*8811*17406339# แล้วโทรออก
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา399 บาท / 30 วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =427บาท เล่นเน็ตได้ สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 1GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*3339*17406339# แล้วโทรออก
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา599 บาท / 30 วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =641บาท สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 2GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 1GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*3359*17406339# แล้วโทรออก
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา799 บาท / 30 วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =854.93บาท สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 3GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 2GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 128Kbps กด *900*3379*17406339# แล้วโทรออก
เน็ตทรู 4g ด้วยราคา899 บาท / 30 วัน (+ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) =962บาท สามารถเล่นเน็ต ใช้ความเร็วสูงสุดรวม 5GB เมื่อใช้งาน 3G จนครบ 5GB ความเร็วจะลดลงเหลือ 384Kbps กด *900*3389*17406339# แล้วโทรออกดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 11 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2016-04-12 15:20:10 ( IP ADDRESS : 223.207.131.136 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2016-04-12 15:20:10

สนใจติดต่อ

คุณ : อารยา
อี-เมล์ : arayathawai557@gmail.com
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : เชียงใหม่
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2022 Be2Hand.com All rights reserved.