หมายเลขประกาศที่ 1175503 มีผู้ชม 1,513 คร้ัง

พื้นที่ว่างให้เช่า

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

พื้นที่ให้เช่าขายสินค้าภายในปั้ม CALTEX ทั่วประเทศ
เงื่อนไขในการเช่าพื้นที่ปั้มน้ำมัน CALTEX
1.เงื่อนไขการลงซุ้มขายสินค้า ในปั้มCALTEX (ผู้เช่า)
1.1 โครงสร้างซุ้มขายสินค้า ขนาดไม่เกิน 1.5*1.5เมตร ( บริษัทมีบริการผลิต ซุ้มขายสินค้า ราคาเริ่มต้น 10.000-30.000 บาท ราคานี้ยังไม่ร่วมค่าขนส่ง) หรือถ้ามี ซุ้มขายสินค้า อยู่แล้วก็สามารถนำมาลงขายได้แต่ต้องไม่เกินตามขนาดที่บริษัทกำหนด
1.2 งานสาธารณูปโภคภายในร้านได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา โดยเดินงานสาธารณูปโภคมาไว้ในซุ้มขายสินค้าเท่านั้น
1.3 สถานีบริการน้ำมัน ไม่อนุญาตให้ใช่แก๊สในการประกอบกิจการไม่ว่ากรณีใดโดยผู้เช่าจะต้องใช้เป็นระบบไฟฟ้าเท่านั้นเช่น เตาไฟฟ้า ที่ปิ้งไฟฟ้า เครื่องทอดไฟฟ้า เป็นต้น
1.4 ค่าใช้จ่ายต่างที่เกิดจากการประกอบกิจการและพื้นที่เช่าเช่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้น
1.5. ผู้เช่าพื้นที่ขายสินค้าต้องแจ้งรายละเอียดของสินค้าที่จะนำมาลงขายในปั้มCALTEX กับทางบริษัท
2.การจ่ายผลตอบแทนค่าเช่าพื้นทีให้กับบริษัท
2.1. ค่าเช่าพื้นที่ตั้งซุ้มขายสินค้าและค่าบริการ กรุงเทพ-ปริมณฑล 8000บาท/เดือน/ซุ้ม( สัญญาเช่า1 ปี)
2.2. ค่าเช่าพื้นที่ตั้งซุ้มขายสินค้าและค่าบริการ ต่างจังหวัด 7000บาท/เดือน/ซุ้ม( สัญญาเช่า1 ปี)
. ราคาค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้า ร่วมค่าไฟฟ้า
. เงินหลักประกันสัญญาเช่าพื้นที่ขายสินค้า ล่วงหน้า 3 เดือน (จ่ายครั้งเดียว)

เงื่อนไขกรณีเช่าซุ้มขายสินค้า/ผ่อนซุ้มขายสินค้า
1. ค่าเช่าซุ้มขายสินค้ากับบริษัท 2000 บาท/เดือน/ ซุ้มขายสินค้า ( สัญญาเช่า1 ปี)
2. กรณีผ่อนซุ้มขายสินค้ากับบริษัท 2500 บาท/เดือน/ซุ้มขายสินค้า ( สัญญาเช่า 1 ปี )
. มัดจำล่วงหน้า 3 เดือน กรณี ผ่อนซุ้มขายสินค้ามัดจำ 50% ของค่าซุ้มขายสินค้า
เงื่อนไขการคืนค่ามัดจำค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้า/เช่าซุ้มขายสินค้า
1.เงินมัดจำค่าเข่าพื้นที่ระยะเวลา 3 เดือนทางบริษัทจะคืนให้หลังจากสิ้นสุดสัญญา โดยผู้เช่าจะต้องไม่มีภาระหนี้สินคงค้างกับทางบริษัทหรือผิดสัญญาที่ได้ตกลงทำไว้กับบริษัท
2.กรณีเช่าซุ้มขายสินค้าระยะเวลา 3 เดือนทางบริษัทจะคืนให้หลังจากสินสุดสัญญาเช่าซุ้มขายสินค้าโดยผู้เช่าจะต้องไม่มีภาระหนี้สินคงค้างกับทางบริษัทและส่งมอบคืนซุ้มขายสินค้าในสภาพเดิมกับทางบริษัท
3. กรณีผ่อนซุ้มขายสินค้ากับบริษัท ทางบริษัทจะหักคืนให้หลังจากผ่อนครบ 50 % ของราคาซุ้มขายสินค้า

3. ค่าเช่าพื้นที่และระยะเวลาสัญญาเช่าพื้นที่ภายในปั้ม CALTEX
3.1. ระยะเวลาการเช่า 6 เดือน ราคาค่าเช่ากรุงเทพ-ปริมณฑล 8500 บาท/เดือน/ซุ้ม( ราคาร่วมค่าไฟฟ้า)
3.2ระยะเวลาการเช่า 6 เดือน ราคาค่าเช่าต่างจังหวัด 7500 บาท/เดือน/ซุ้ม(ราคาร่วมค่าไฟฟ้า)
3.3.ระยะเวลาการเช่า 1ปี ราคาค่าเช่ากรุงเทพ-ปริมณฑล 8000 บาท/เดือน/ซุ้ม(ราคาร่วมค่าไฟฟ้า)
3.4.ระยะเวลาการเช่า 1 ปี ราคาค่าเช่าต่างจังหวัด 7000 บาท/เดือน/ซุ้ม(ราคาร่วมค่าไฟฟ้า)
3.5. กรณีมีตู้แช่งสินค้าหรือใช้เต้าเสียบพวงไฟฟ้าเกินกว่า 2 เต้าเสียบ บวกค่าเช่าเพิ่มอีกเดือนละ 500 บาท

4.เอกสารประกอบการเสนอขอเช่าพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน CALTEX
4.1. รูปภาพตัวอย่างสินค้าที่จัดจำหน่ายในร้าน/รูปภาพตัวอย่างร้านค้าที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน(กรณีมีภาพร้านค้า)
4.2. Company Profile ของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)
4.3. หลักฐานของผู้เช่าพื้นที่
กรณีบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
กรณีนิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน6เดือน)
2. สำเนาเอกสาร ภ.พ 20 (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

โปรโมชั่นค่าเช่า
1. แนะนำผู้เช่าหรือเช่าพื้นที่ลงคีออสมากกว่า 1 จุด รับส่วนลดค่าเช่าลดอีก 500 บาท/เดือน/ 6 เดือน
2. แนะนำผู้เช่าหรือเช่าพื้นที่ลงคีออสมากกว่า 2 จุด รับส่วนลดค่าเช่าลดอีก 500 บาท/เดือน/ 12 เดือน
3. แนะนำผู้เช่าหรือเช่าพื้นที่ลงคีออสมากกว่า 3 จุด รับส่วนลดค่าเช่าลดอีก 1000 บาท/เดือน/ 12 เดือน
# พื้นที่ว่างลงขายสินค้าในสถานีบริการน้ำมันCALTEXทุกสาขาทั่วประเทศ (เริ่ม154ปั้ม)
# พื้นที่ปั้มน้ำมัน CALTEX ที่เปิดให้เช่าจากรูปภาพที่ตั้งที่แสดง
# ซุ้มที่จะนำมาลงขนาดไม่เกิน 1.5*1.5 ความสูงไม่เกิน 1.2-1.5 ถ้าเกินขนาดที่บริษัทกำหนดทางบริษัทจะไม่ยินยอมให้ลงตั้งในพื้นที่ปั้มน้ำมัน CALTEX (รูปแบบ คีออส ตามในรูปบริษัทสีคีออสตามบริษัทกำหนด)
# สินค้าที่ไม่สามารถนำมาขายในสถานีบริการได้กาแฟ.ชาต่างๆ
# ตัวต่อพ่วงปลั๊กไฟเป็นตามรูปที่บริษัทกำหนด (บริษัทมีบริการตัวต่อพ่วงปลั๊กไฟราคา1200-1400 บาท)
Tel. 098-532-2622 เวลา 9.00-17.30 จันทร์-ศุกร์ คุณ เหน่ง


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 6,000 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2016-08-04 14:41:57 ( IP ADDRESS : 1.46.130.79 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2016-08-02 10:28:25

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณ เหน่ง
อี-เมล์ : okmedia.mkt@gmail.com
โทรศัพท์ : 0985322622
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0985322622
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2024 Be2Hand.com All rights reserved.