หมายเลขประกาศที่ 1175799 มีผู้ชม 1,706 คร้ัง

โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน Point Of Sale POS Siambizsoft

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน Point Of Sale POS Siambizsoft
โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน POS เป็นโปรแกรมที่จะช่วยจัดการงาน ด้านซื้อเข้า-ขายสด/เชื่อ คิดเงิน ออกใบเสร็จ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ สามารถขายแบบพักบิลได้แบบร้านสะดวกซื้อ มีการจองสินค้าและชำระมัดจำ ขายแบบกำหนดราคาตามประเภทลูกค้าที่ตั้งไว้ได้ พิมพ์เอกสารใบเสนอราคา ใบส่งของ ใบเสร็จ ใบกำกับ ใบวางบิลและอื่นๆ ในขนาดกระดาษต่างๆ การกำหนดสิทธิผู้ใช้งานโปรแกรม ตรวจสอบการทำงานด้วยรายงานต่างๆ ช่วยจัดการงานได้อย่างมืออาชีพ ประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด มีประสิทธิภาพในการ

- ง่าย บริการรีโมท ติดตั้งโปรแกรมและสอนการใช้งาน ให้คำปรึกษา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- ประหยัด ไม่เรียกเก็บค่าบริการอื่นๆหรือค่าดูแลรายปี เสียเงินครั้งเดียว
- ประสิทธิภาพ มีระบบงานการออกเอกสาร การคิดเงิน ลดข้อผิดพลาด สะดวก รวดเร็ว ลูกค้าพอใจ

รายละเอียดและโปรแกรมชุดทดลอง
http://www.siambizsoft.com/PointOfSale.aspx

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลและรับวีดีโอทาง Line ID : siambizsoftbkk

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ขอคำปรึกษา
โทร. 099-332-1075 , 099-332-1076
Iine ID : siambizsoftbkk
E-mail : siambizsoft@gmail.com
Website : www.siambizsoft.com
เซนทรัลพลาซ่า พระราม3


Feature การทำงานของโปรแกรม
รับเข้า : สั่งซื้อ รับสินค้า ออกใบเสร็จ
- รองรับการออกใบสั่งซื้อ (จำนวนสินค้าไม่เพิ่ม)
- รองรับการรับสินค้าแบบเงินสำและเงินเชื่อ อ้างถึงใบเสนอราคาได้ (จำนวนสินค้าเพิ่ม)
- รองรับการออกใบเสร็จจ่าย เมื่อซื้อเชื่อ อ้างถึงใบรับสินค้า
- สามารถเรียกเอกสารที่บันทึกไปแล้วกลับมาแก้ใขได้
ขายออก : เสนอราคา จอง ขาย ใบเสร็จ วางบิล ใบเสร็จวางบิล
- รองรับการเสนอราคา
- รองรับการจองสินค้า ชำระมัดจำ
- รองรับระบบการขาย ทั้งขายสดและขายเชื่อ
- รองรับระบบการขาย Vat In หรือ Vat Out
- พิมพ์ ใบเสนอราคา ใบจอง ใบรับมัดจำ ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับ
- รองรับขายแบบพักการขายได้
- รองรับรหัสบาร์โค้ดสินค้า
- สามารถเตือนเมื่อสินค้าไม่เพียงพอต่อการขาย
- สามารถขายโดยการตั้งราคาสินค้าตามประเภทลูกค้าได้
- สามมารถกำหนดให้จำราคารับเข้าล่าสุด/ผู้ขาย หรือขายออกล่าสุด/ลูกค้า ได้
- รองรับการกรอกข้อมูลลูกค้าและผู้ขายในหน้าขายออกและหน้ารับเข้าได้ทันที (ก่อนเปิดบิล)
- รองรับการวางบิลและออกเอกสาร
- สามารถเรียกเอกสารที่บันทึกไปแล้วกลับมาแก้ใขได้
คลังสินค้า : สินค้าชุด สินค้า ประเภท หน่วยนับ สภานะสินค้า
- รองรับการจัดสินค้าชุดได้(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข)
- รองรับการเพิ่มสินค้า รหัสบาร์โค้ด ชื่อ ราคา หน่วยนับ (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข)
- รองรับการเปรียบเทียบหน่วยนับ (12ชิ้น=1โหล) กำหนดรหัส กำหนดราคา ได้ (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข)
- รองรับการตั้งราคาเป็นระดับตามประเภทลูกค้าไว้ได้(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข)
- รองรับการสร้างประเภทสินค้า(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข)
- รองรับการสร้างหน่วยนับ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข)
- รองรับการสร้างสถานะสินค้า(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข)
บุคคล : ผู้จำหน่าย ลูกค้า ประเภทลูกค้า จังหวัด
- รองรับการเพิ่มข้อมูลผู้จำหน่าย(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข)
- รองรับการเพิ่มข้อมูลลูกค้า (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข)
- สามารถกำหนดข้อมูลลูกค้า วันเครดิต ระดับราคา วงเงิน ส่วนลด แบบกำหนดเองได้
- รองรับการเพิ่มประเภทลูกค้า (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข)
- สามารถกำหนดข้อมูลประเภทลูกค้า วันเครดิต ระดับราคา วงเงิน ส่วนลด ได้
รายงาน : รายงานพื้นฐาน รายงานสต็อก รายงานสรุป รายงานภาษี รายงานประวัติ
- รายงานพื้นฐาน : รายชื่อลูกค้า ราคาขายลูกค้า
- รายงานพื้นฐาน : รายชื่อผู้ขาย
- รายงานพื้นฐาน : รายชื่อพนักงาน
- รายงานพื้นฐาน : รายชื่อสินค้า ข้อมูลราคาสินค้า ข้อมูลเปรียบเทียบหน่วยนับ ระดับราคาสินค้า
- รายงานพื้นฐาน : รายชื่อสินค้าชุด รายละเอียดสินค้าชุด ข้อมูลราคาสินค้าชุด ระดับราคาขายสินค้าชุด
- รายงานพื้นฐาน : รายชื่อธนาคาร รายชื่อบัญชีธนาคาร รายชื่อบัตรเครดิต
- รายงานสต็อก : ใบตรวจนับสต็อก
- รายงานสต็อก : รายงานสินค้าคงเหลือ
- รายงานสต็อก : รายงานสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
- รายงานสต็อก : รายงานเคลื่อนไหวสต็อก
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรายรับ
- รายงานสรุป : รายงานใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
- รายงานสรุป : รายงานสรุปรายจ่าย
- รายงานสรุป : รายงานกำไรขาดทุนต่อบิล
- รายงานสรุป : รายงานรายละเอียดกำไรขาดทุน
- รายงานสรุป : รายงานสินค้าขายดี
- รายงานสรุป : รายงานลูกค้าใช้บริการ
- รายงานภาษี : รายงานภาษีซื้อ
- รายงานภาษี : รายงานภาษีขาย
- รายงานประวัติ : รายงานประวัติซื้อ
- รายงานประวัติ : รายงานประวัติขาย
- รายงานประวัติ : รายงานประวัติการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน
ตั้งค่า : ตั้งค่าเริ่มต้น ตั้งค่าเอกสาร สิทธิการใช้งาน
- รองรับการกำหนดโลโก้ได้
- รองรับการตั้งค่ารูปแบบการซื้อขาย ประเภทภาษี ประเภทซื้อขาย จำราคาล่าสุด พนักงานเริ่มต้น
- รองรับการกรอกรายละเอียดบริษัททั้งสำนักงานใหญ่ สาขา
- ตั้งค่ารูปแบบเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้
- รองรับการพิมพ์กระดาษ A4, กระดาษต่อเนื่อง A4
- รองรับการพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง A5 Landscape
- รองรับการพิมพ์กระดาษสลิป 3นิ้ว,2.5นิ้ว
- รองรับการกำหนดขนาดกระดาษและเครื้องพิมพ์แต่ละเอกสารได้
- รองรับการพิมพ์และไม่พิมพ์แบบฟอร์มเอกสาร
- รองรับต้นฉบับ/สำเนา (A4) เลือกจำนวนสำเนาได้
- สามารถกำหนดหัวบิลและคำลงท้ายบิลได้เอง เช่น บิลเงินสด หรือใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
- รองรับ Printer Laser printer,InkJet Printer, เครื่องยิงบาร์โค้ด (Barcode)
- รองรับลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer)
- รองรับการตั้งค่าสิทธิการใช้งานโปรแกรม


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 4,900 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2017-07-25 13:29:34 ( IP ADDRESS : 183.88.238.113 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2016-08-11 10:26:07

สนใจติดต่อ

คุณ : บอย
อี-เมล์ : siambizsoft@gmail.com
โทรศัพท์ : 0993321075
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0993321075
อื่น ๆ : 0993321076
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.