ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

ทัวร์ฮ่องกง จู่ไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน ราคาท่านละ 11,900 บาท รวมทุกอย่างหมดแล้ว
ทัวร์ฮ่องกง จู่ไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน รวมทุกอย่างหมดแล้ว
การเดินทาง สายการบินเอมิเรตส์
ระยะเวลา 3 วัน
จำนวนสมาชิก 30 ท่าน
ราคาท่านละ 11,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก >>>http://tourhongkong.biz/
วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ จูไห่
10.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีทีมงานคอยให้การต้อนรับ
14.05 น. เหินฟ้าโดย โดยสายการบิน เอมิเรตส์ Emirate Airlines
18.05 น. ถึงสนามบิน หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่จูไห่ เดินทางโดยเรือเฟอร์รี่(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
19.00 น. ถึงจู่ไห่ บริการอาหารเย็น(มื้อที่1) เชคอินเข้าที่พัก Xiangquan Hotel หรือเทียบเท่า หลังจากานั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ถนนคู่รัก วัดผู่โถว เซินเจิ้น ช็อปปิ้ง โชว์ม่านน้ำ
เช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่2) จากนั้นเดินทางผ่าน ชมถนนคู่รักจะพบกับรูปปัน หวีหนี่ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจู่ไห่ หลังจากนั้น นำท่านไหว้พระที่วัดผู่โถว
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่3) หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น (ใช้เวลาประมาณ 2.30 น.)
ช่วงบ่าย อิสระนำท่านช็อปปิ้ง ร้านค้าแบรด์เนมชั้นนำ
ช่วงเย็น ชมโชว์ ม่านน้ำแบบ 3มิติ ที่โรงละครขนาดใหญ่ บริการอาหารเย็น(มื้อที่4) จากนั้นเชคอิน ที่เซินเจิ้น Shangshui Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม ฮ่องกง วัดเจ้าแม่กวนอิม วิคตอเรียพีค วัดแชกงหมิว ช็อปปิ้งถนนนาธาน
ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่4) นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเจ้าแม่กวนอิม แวะชมจุดชมวิววิคตอเรียพีค จากนั้นชมวัดแชกงหมิว วัดที่เก่าแก่
ช่วงเที่ยง บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่5)
ช่วงบ่าย นำท่านช็อปปิ้งสินค้าย่านถนนนาธาน อิสระกับสินค้ามากมาย อาหารเย็น ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา พาคณะเดินทางกลับสู่สนามบินฮ่องกง
21.50 น. เหินฟ้าโดยสายการบิน เอมิเรตส์ Emirate Airlines
23.45 น. ถึงกทม พร้อมความประทับใจ
อัตตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน
-ค่าโรงแรม 2 คืน
-ค่าอาหาร 5 มื้อ
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
-ค่ายานพาหนะการเดินทาง
-ค่าประกันภัยการเดินทาง
อัตตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
ติดต่อสอบถามและจองทัวร์กับสไมล์ไทย
โทร 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com
วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ป มัดจำ 70 % / ท่าน ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชเลขที่บัญชี 403-883534-2
-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327 02-8139228
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขพาสปอร์ต ไม่ต้องใช้ตัวจริง พาสปอร์ตตัวจริงใช้ในวันเดินทาง
กรณีเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.
ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันทีดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 11,900 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2017-04-07 13:58:09 ( IP ADDRESS : 180.183.82.191 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2017-04-07 13:58:09

สนใจติดต่อ

คุณ : areeya
อี-เมล์ : atoosamran@gmail.com
โทรศัพท์ : 083 3086327
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083 3086327
อื่น ๆ : 083 3086327
จังหวัด - เขต : นครปฐม
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.