โพสขายสินค้าฟรี be2hand.com

สมัครสมาชิก
เปิดร้านค้าฟรี
สมาชิก Verify
หมายเลขประกาศที่ 1183154 มีผู้ชม 1,047 คร้ัง

Smart EE Software เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้า

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

( Smart - EE ) & Digital Panel Meter การอนุรักษ์พลังงาน
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้มีการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ภาครัฐบาลจะต้องจัดหาพลังงานมาให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งจะต้องควบคุมดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่เกิดจาการใช้ พลังงานเพิ่มมากขึ้น จากสภาวะการปัจจุบันจะเห็นว่าบางจุดของกรุงเทพ ฯ หรือของประเทศ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอยู่ในขั้นวิกฤต เช่น มลภาวะทางอากาศสูงกว่ามาตรฐาน มลภาวะทางน้ำสูงเกินกำหนด เป็นต้น และผลกระทบที่เห็นชัดเจนมากก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ฤดูกาล ซึ่งประชากรชาวไทยทุกคนประสบอยู่ทุกวันนี้ ล้วนเกิดจากการใช้พลังงานมากเกินความจำเป็น และใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานในรูปแบบหนี่งที่มีการใช้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง คาดว่าจะมีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.25 ต่อปีในช่วงปี 2535-2539 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.25 ต่อปีในช่วงปี 2540-2544 หรืออาจกล่าวได้ว่าในช่วง 10 ปีข้างหน้า จะต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้าเข้ามาในระบบเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200 เมกะวัตต์/ปี ซึ่งอาจจะประมาณได้ว่าจะต้องมีโรงงานไฟฟ้าขนาดเท่าโรงไฟฟ้าระยอง (1,232 เมกะวัตต์) สร้างขึ้นทุกปี ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าถึงปีละ 5,000-10,000 ล้านบาท
จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้มีโครงการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานของประเทศ โดยเริ่มต้นตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานเป็นแกนนำในการปฏิบัติ หลังจากนั้นได้มีการตราพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ขึ้น
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าขณะนี้รัฐบาลได้ทำการส่งเสริมการอนุรักษ์กันอย่าง จริงจัง ซึ่งในแนวทางปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามีแนวทางดังนี้
1. การปรับปรุงค่าตัวประกอบทางไฟฟ้า Power Factor
2. การจัดการและบริหารการใช้ไฟฟ้า (Demand Controller)
3. การเปลี่ยนไปใช้ Frequency Converter สำหรับงานลักษณะการควบคุมการไหลของของเหลว
4. การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง (เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่ทำงานมากขึ้นแต่กินไฟฟ้าน้อยลง)
การจัดการและบริหารการใช้ไฟฟ้า (ควบคุม Demand) คงจะเป็นแนวทางที่ลงทุนต่ำสุดและเป็นไปได้มากที่สุด

การจัดการและบริหารการใช้ไฟฟ้า (Demand Controller) คงจะเป็นแนวทางที่ลงทุนต่ำสุดและเป็นไปได้มากที่สุดในการควบคุมการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานภายในประเทศ และลดความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดลง และพยายามปรับการใช้ไฟฟ้าในประเทศให้มีความสม่ำเสมอคงที่ตลอดวัน เพื่อที่จะทำให้การผลิตไฟฟ้าในประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของประเทศถูกลง

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เป็นการบริหารการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค คือ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด คุ้มค่า เพื่อลดปริมาณการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นตัวแปรหลักสำคัญที่ส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไทยสูง ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวม ตลอดจนถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศให้ลดน้อยลงมากที่ สุด

Smart EE Software เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถบริหารและวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยโปรแกรมจะคำนวณค่าดี มานด์ (Demand) แบบ Real time พร้อมทั้งประมาณการค่าดีมานด์ (Demand) ล่วงหน้าก่อนครบ 15 นาที
Smart EE สามารถแสดงผล และบันทึกค่าทางไฟฟ้า ได้ดังนี้ V-Line, V-Phase, V-Average, V-Line, A-Average, A-Neutral, KW, KVA, KVAR, PF, Frequency, Demand, Demand, Demand Control, RunningHour, Total Harmonics-Volt, Total Harmonics Current, Efficiency (%) , Load (%) , Partial Harmonics หรือค่าอื่น ๆ ที่มิเตอร์สามารถอ่านค่าได้
Smart EE สามารถแสดงกราฟฟิค แสดงหน้า Volt-Line, Volt-Phase, A-Line, Kw-Line, ค่า Total Harmonics และ Partial Harmonics (ในกรณีที่เครื่องมือวัดสามารถอ่านค่าได้) SmartEE สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณเป็น 4-20 mA เพื่อแสดงค่า ปริมาณน้ำมัน, ก๊าซ, ลม และชื้นได้
หน้าจอสามารถได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หน้าจอสามารถเปลี่ยนสี (Back Ground Color) และทำตาราง (Display Grid) ได้
Smart Monitor
ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ทางไฟฟ้าได้ในแบบ Realtime สามารถเชื่อมต่อกับมิเตอร์ได้หลากหลายรุ่น ยี่ห้อและสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์วัดอื่น ๆ ได้ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำมัน ก๊าซลม และความชื้น อีกทั้งสามารถเลือกบันทึกข้อมูลและตั้งการ Alarm เองได้
ติดต่อสอบถาม : 062-5315536
Line : @smartee
email : Marketing@tat.co.th


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2017-08-23 15:33:36 ( IP ADDRESS : 180.183.245.236 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2017-08-23 15:33:36

สนใจติดต่อ

คุณ : 0625315536
อี-เมล์ : Marketing@tat.co.th
โทรศัพท์ : 0625315536
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0625315536
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - บางซื่อ
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2021 Be2Hand.com All rights reserved.