ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

ช่างงานออกแบบบ้าน อาคาร งานตกแต่งภายในและบูธแสดงสินค้า 0950563655
บริการรับออกแบบบ้าน หรือต่อเติมสถานที่ แบบงานตกแต่งภายใน แบบโกดัง และ บูธแสดงสินค้า
House , Renovation , Interior , and Showroom exhibition

บริการงานออกแบบบ้านทั่วไป งานอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง อพารท์เม้นต์ บ้านพักอาศัย เรารับออกแบบและจัดสร้างงาน ตกแต่งภายในทุกปัญหาพื้นที่โดยเฉพาะงานปรับปรุงพื้นที่และ บูธแสดงสินค้าที่ต้องใช้ความรวดเร็วควบคู่กับความแข็งแรงสวยงาม รับแก้ปัญหางานที่คงค้าง(ช่างเดิมไม่ว่างหรือทิ้งงาน) ผมช่างก้อง...ยินดีให้บริการงานช่างครับ
การริเริ่มของงานออกแบบของเรานั้นได้รวมกลุ่มสร้างสรรค์... ตั้งแต่ปี 2545 โดยที่กลุ่มช่างออกแบบได้ค่อยค่อยรวมตัวจากการออกแบบงานต่อเติมขนาดเล็กเล็ก จนเพิ่มเติมเสริมประสบการณ์จนรับบริการงานออกแบบในโครงการขนาดใหญ่ จากวันนั้นต้องอาศัยความอดทนและต้องแก้ปัญหาหน้างานได้อย่างแม่นยำ
เรื่องแบบโครงสร้างไม่ว่าจะเป็น คอนโดมิเนียม อพารท์เม้นท์ โรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า บ้านพักขนาดเล็กจนถึงใหญ่ และอื่นอื่น ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้างจากกลุ่มลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการออกแบบเพียงอย่างเดียว และรับเหมาดำเนินงานก่อสร้างด้วยทั้งหมด โดยเจตนาเดียวที่มีคือสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา และราคาที่เหมาะสมครับ

สิ่งที่ได้จากการว่าจ้าง : การทำภาพ 3D ให้ชมก่อนจัดทำแบบ จัดทำแบบบ้านครบชุด พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างและเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกร และรายการประมาณราคางานก่อสร้าง
เมื่อคุณเจ้าของบ้านจะได้ตรวจแบบบ้านโดยการนำเสนอภาพแบบ 3D เสมือนจริงก่อนการทำแบบก่อสร้าง สิ่งนี้จะทำให้ท่านเจ้าของบ้านมองภาพบ้านได้เข้าใจในแบบบ้านในฝันของท่านได้ง่ายมากกว่าภาพแบบ 2D (แบบที่เป็นแค่โครงสร้างแบบลายเส้น) และทำให้การปรับแก้แบบบ้านทำได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นการหมุนดูได้แบบ 360 องศา และใช้เป็นแบบบ้านเพื่อการก่อสร้าง และยื่นขออนุญาตก่อสร้างโดยทั่วไป พร้อมมีรายการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อไปสอบเทียบราคาของผู้รับเหมา หรือเป็นเอกสารประกอบการยื่นกู้ก่อสร้างกับธนาคาร

ค่าออกแบบ,เขียนแบบบ้านพักอาศัย (รวมแบบ 3D)
ออกแบบ เขียนแบบบ้านคิดตามพื้นที่ใช้สอยเป็นตารางเมตร, ราคาเริ่มต้นที่ 150 บาทต่อตารางเมตร
(ราคานี้เฉพาะบ้านพักอาศัยความสูงไม่เกิน 4 ชั้น โดยที่ความสูงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 4.00 เมตร)
: ราคานี้ยังไม่รวมหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
: หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 5,000 บาท
: หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 5,000 บาท
: เราเซ็นออกแบบเท่านั้น ไม่รับเซ็นควบคุมงาน

ค่าออกแบบ,เขียนแบบอาคารทั่วไป (รวมแบบ 3D)
ราคาค่าออกแบบเขียนแบบอาคารพานิชย์,ทาวน์เฮาส์,ทาวโฮม,ห้องแถว ไม่เกิน 3 ชั้น คิดราคาดังนี้ครับ
(ไม่รวมเซ็นแบบ)
คูหาที่ 1, = 15,000 บาท
คูหาที่ 2, 50% ของคูหาแรก = 7,500 บาท
คูหาที่ 3, 40% ของคูหาแรก = 6,000 บาท
คูหาที่ 4, เป็นต้นไปคิดราคา = 5,000 บาท
: ราคานี้ยังไม่รวมหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
: หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 5,000 บาท
: หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 5,000 บาท
: เราเซ็นออกแบบเท่านั้น ไม่รับเซ็นควบคุมงาน

ค่าเขียนภาพ Perspective (เพียงอย่างเดียวโดยไม่รวมแบบก่อสร้างทั้งระบบ)
- บ้าน : ราคาเริ่มต้นตั่งแต่ 3,000-5,000 บาท ระยะเวลาทำงาน 1-2 อาทิตย์ ( แล้วแต่รายละเอียดงาน)
- อาคารพานิชย์ : ราคาเริ่มต้นตั่งแต่ 2,500 บาท/1คูหา ระยะเวลาทำงาน 1-2 อาทิตย์
- ทาวน์เฮาส์ : ราคาเริ่มต้นตั่งแต่ 2,500 บาท/1คูหา ระยะเวลาทำงาน 1-2 อาทิตย์
- อาคารขนาดใหญ่ทั่วไป : ติดต่อสอบถามครับ
- layout โครงการ : ติดต่อสอบถามครับ
- งานตกแต่งภายใน : ค่าออกแบบ 300 -500 บาท / ตร.ม. (เฉพาะแบบ 3D) ราคา 500 - 800 บาท / ตร.ม. รวมถึงแบบก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด( แล้วแต่รูปแบบและสไตล์ของห้องเช่น โมเดิร์น หรือ หลุยส์ )
ต่ำกว่า 100 ตร.ม. คิดเหมาที่ 50,000 บาท ระยะเวลาทำงาน 1-2 อาทิตย์ ( แล้วแต่รายละเอียดงาน)
: ราคานี้คิดต่อ 1 มุมมอง จัดส่งให้ในรูปแบบของ file ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ส่งให้ทาง mail หรือ Line)

ขั้นตอนการทำงานในเบื้องต้น
- บริการฟรี เบื้องต้น ออกแบบแปลน 1 ครั้ง เพื่อเสนอราคาค่าออกแบบ เขียนแบบ ให้ลูกค้า
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบได้ในขั้นตอนการร่างแบบ 3D เท่านั้น (แก้ได้ 3 ครั้ง ในขั้นตอนนี้)
- เมื่อลูกค้าสรุปแบบร่าง 3D เป็นที่เรียบร้อย เราจึงลงมือทำแบบก่อสร้างได้

ขอบเขตงาน : เพื่อความเข้าใจระหว่างผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง
1. บริการฟรี เบื้องต้น ออกแบบแปลน 1 ครั้ง เพื่อเสนอราคาค่าออกแบบ เขียนแบบในเบื้องต้น ถ้าผู้ว่าจ้าง
ตกลงราคาและให้ผู้รับจ้างทำงาน ผู้รับจ้างจะเก็บค่ามัดจำ 30% ของราคาในใบเสนอราคา (เป็นงวดที่ 1)
แล้วแก้ไขแบบแปลน ได้อีก 5 ครั้ง
2. เมื่อสรุปแบบแปลนได้แล้ว ผู้รับจ้างจะทำแบบร่างเสมือนจริง (3D ) อย่างน้อย 4 ด้าน ให้ผู้ว่าจ้างได้ดู
และ แก้ไข แบบร่างเสมือนจริงนี้ได้อีก 3 ครั้ง (ถ้าแก้เกินกว่านั้น จ่ายเพิ่ม 10% ของค่าแบบนั้นๆต่อครั้ง)
เมื่อสรุปแบบร่างเสมือนจริง (3D ) ได้แล้ว ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง 30% (เป็นงวดที่ 2)
3. เมื่อสรุปแบบร่างเสมือนจริง (3D ) ได้แล้ว ผู้รับจ้างจึงลงมือทำแบบก่อสร้างได้ และส่งมอบงาน
ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือ 40% (เป็นงวดที่ 3)

พื้นที่การให้บริการตามสถาปนิก/วิศวะกรที่มีและโครงการที่ไปทำเป็นประจำ

#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกเขตกรุงเทพ
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอนนทบุรี
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอนครปฐม
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอสระบุรี
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอชลบุรี
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอระยอง
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอขอนแก่น
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอนครราชสีมา
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอสุรินทร์
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอศรีสะเกษ
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภออุบลราชธานี
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอพิจิตร
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอพิษณุโลก
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอตาก
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอลำปาง
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอลำพูน
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอเชียงใหม่
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอเชียงราย
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอแม่ฮ่องสอน
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอประจวบคีรีขัณฑ์
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอสุราษฎร์ธาณี
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอนครศรีธรรมราช
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอกระบี่
#รับออกแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ทุกอำเภอภูเก็ต


ยินดีให้บริการครับ.... ถ้างานของคุณเร่งด่วนหรืองานต่างจังหวัด ขอให้โทรมาตอนนี้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจ ผมช่างก้อง...ยินดีให้บริการและปรึกษาได้ 24 ชม. ครับ
Mobile. 095-056-3655
email. craftsman.clear@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/bansook.architect.chiangmai
Line:bansook.architect.chiangmaiดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 8,000 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2018-03-01 23:18:15 ( IP ADDRESS : 124.121.211.147 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2017-09-16 15:21:48

สนใจติดต่อ

คุณ : บ้านสุขสถาปัตย์เชียงใหม่
อี-เมล์ : craftsman.clear@gmail.com
โทรศัพท์ : 095-056-3655
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 095-056-3655
อื่น ๆ : 095-056-3655
จังหวัด - เขต : เชียงใหม่
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.