ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

นำเข้าและจำหน่าย สปริงเกอร์ดับไฟ หรือสปริงเกอร์ดับเพลิง ราคาถูกและราคาส่ง
สวัสดีค่ะทีจีไฟร์ แอนด์ เซอร์วิส ทางเราเป็นผู้นำเข้าผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปรณ์อื่นๆอีกหลากหลายชนิดนะคะสำหรับสินค้าที่จะแนะนำตัวนี้จะเป็น
ระบบบสปริงเกอร์ดับเพลิงหรือระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ลูกค้าหลายท่านอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะ
ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ
(Automatic Sprinklers System) เป็นระบบอุปกรณ์ระบับดับเพลิงภายในอาคารที่หัวกระจายน้ำจะเปิดออกด้วยตัวเองเพื่อให้น้ำไหลออกมาด้วยแรงดัน
เหมาะสมเพื่อดับไฟอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นไปตามกลไกการตอบสนองต่อความร้อนเมื่ออุณหภูมิห้องสูงกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และระบบตรวจจับอัคคีภัยเป็นตัวบังคับการทำงาน
ปัจจุบันนี้ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติดังกล่าวได้รับความนิยมแพร่หลายไปทุกภูมิภาคของโลกภายใต้ระบบการทำงานและรูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายโดยใช้มาตรฐาน
NFPA13 : Standard for the Installation ofSprinkler Systems เป็นแนวทางหลักในการออกแบบ ติดตั้ง ใช้งาน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง
และอื่นๆ ซึ่งหลายประเทศ รวมถึงไทยเราได้นำมาตรฐานดังกล่าวมาเป็นพื้นฐานเพื่อประยุกต์เป็นมาตรฐานของหลายสถาบันที่รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2541 เล่ม 4-2555) หรือมาตรฐานหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ. 8127-52)
นิยามหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติมาตรฐาน มอก. 2541 เล่ม 4 -2555
อธิบายความหมายของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติที่แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System)
หมายถึง ระบบที่หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งเข้ากับท่อที่มีน้ำบรรจุอยู่และต่อเข้ากับแหล่งน้ำ ระบบนี้จ่ายน้ำดับเพลิงผ่านหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติทันทีที่หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากความร้อนของเพลิง
ระบบเปิดทะลัก (Deluge System)หมายถึง ระบบที่หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งเข้ากับท่อน้ำต่อกับแหล่งน้ำผ่านวาล์วควบคุมน้ำเข้าระบบ ในช่วงเวลาปกติไม่มีน้ำในท่อและในหัวกระจายน้ำดับเพลิง เมื่อระบบตรวจจับที่
ติดตั้งในบริเวณเดียวกับหัวกระจายน้ำดับเพลิงตรวจพบเพลิงไหม้จึงส่งสัญญาณให้วาล์วควบคุมน้ำเข้าระบบเปิดให้น้ำเข้าระบบและจ่ายน้ำออกทางหัวกระจายน้ำดับเพลิงพร้อมกันทุกหัว
ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System)หมายถึง ระบบที่หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งเข้ากับท่อที่บรรจุอากาศอัดหรือไนโตรเจนอัดเมื่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติเปิดออกเนื่องจากความร้อนของเพลิงทำให้อากาศหรือ
ก๊าซที่อัดอยู่ระบายออก ความดันก๊าซที่ลดลงทำให้วาล์วในระบบท่อแห้งเปิดจ่ายน้ำออกทางหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติเฉพาะหัวที่เปิด
ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า (DryPipe Preaction System) หมายถึง ระบบที่หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งเข้ากับท่อที่บรรจุอากาศหรืออากาศอัดทำงานร่วมกับระบบตรวจจับที่ติดตั้งในบริเวณเดียวกับหัวกระจาย
น้ำดับเพลิงอัตโนมัติ โดยเมื่อตรวจพบเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณให้วาล์วในระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้าเปิดน้ำเข้ามารอในท่อและจ่ายน้ำดับเพลิงผ่านหัวกระจายน้ำดับเพลิงทันทีที่หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติเปิดออกเนื่องจากความร้อนของเพลิง
และหากแบ่งตามลักษณะการติดตั้ง
หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัตมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่
ชนิดหัวคว่ำ หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งในลักษณะที่น้ำดับเพลิงจ่ายลงในแนวดิ่งและปะทะกับแผ่น
กระจายน้ำชนิดหัวหงาย หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติติดตั้งในลักษณะที่น้ำดับเพลิงจ่ายขึ้นไปในแนวดิ่งและปะทะกับแผ่น
กระจายน้ำชนิดติดกำแพง หมายถึง หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติชนิดติดกำแพง กระจายน้ำส่วนใหญ่ออกเป็นรูปทรงกลม โดยใช้เฉพาะกับพื้นที่ครอบครองอันตรายน้อยและพื้นที่ครอบครองอันตรายปานกลาง
ที่จีไฟร์ แอนด์ เซอร์วิส จำหน่ายสปริงเกอร์ดับเพลิง คุณภาพมาตรฐาน นำเข้าจากประเทศอเมริกา
หัวฉีดน้ำอัตโนมัติ (สปริงเกอร์) ตรา CENTRAL TYCO มาตรฐาน UL, USA ชนิดกระเปาะแก้วมาตรฐาน (standard respond) ผลิตภัณฑ์สหรัฐอเมริกา
โครงหัวฉีดทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม สำหรับติดตั้งภายในอาคาร กระเปาะแก้วจะแตกทันทีเมื่ออุณหภูมิถึงระดับให้รูปแบบน้ำเป็นฝอยม่านน้ำกระจายออก
สีของกระเปาะแก้ว จะแยกตามอุณหภูมิดังนี้
1. แบบเพนเดนท์ (Pendent) ติดตั้งแบบเอาหัวฉีดลง (ท่อน้ำอยู่ด้านบนหัวฉีด) เหมาะสำหรับติดตั้งใต้ฝ้า หรือเพดานที่ต้องการความสวยงามและมีฝาฉิ่งหรือฝาครอบ
2. แบบอัพไรท์ (Upright) ติดตั้งแบบเอาหัวฉีดขึ้น (ท่อน้ำอยู่ด้านล่างหัวฉีด) เหมาะสำหรับติดตั้งในโรงงาน ที่เดินท่อโชว์ลอย
3. แบบคอลซิล (Conceale)
4. แบบไซด์วอล (Side Wall)
5. ฝาฉิ่ง ฝาครอบสปริงเกอร์ /แผ่นเพลทสปริงเกอร์
6. ข้อลดสปริงเกอร์
57C 135F สีส้ม
68C 155F สีแดง
79C 175F สีเหลือง
93C 200F สีเขียว
141C 286F สีฟ้า
182C 360F สีม่วง
แรงดันใช้งานสูงสุด: 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดเกลียว: เกลียวประปา (NPT) 1/2 (4หุน) และ 3/4 (6หุน)
K-factor =5.6
มาตรฐานรับรอง UL & ULC listed, FM, LPC, VDS, NYC approved. ผลิตภัณฑ์สหรัฐอเมริกา
จัดส่งทั่วประเทศนะคะ
สามารถเข้ามาชมสินค้าของเราได้ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ ฝากร้านบีไว้รับพิจารณาด้วยนะคะ รับรองแม่ค้าไม่เหวี่ยงไม่วีนค่ะ^^ ขอให้เข้ามาสอบถามบีก็ดีใจแล้วค่ะ
http://www.fasterinter.com
https://www.facebook.com/tgfires
ติดต่อสอบถาม
082-7658471 บีนะคะ
Email : tgfires@hotmail.com
Line : zadizlife
**จัดส่งทั่วประเทศ**
หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 150 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2023-08-30 09:56:46 ( IP ADDRESS : 183.89.109.213 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2019-04-23 12:07:24

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณบุษยา กายประเสริฐ
อี-เมล์ : tgfires@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0827658471
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : อยุธยา
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.