หมายเลขประกาศที่ 1195844 มีผู้ชม 57 คร้ัง

จำหน่าย ,สารหล่อลื่น, น้ำมัน, จาระบี, brugarolas

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

จำหน่าย ,สารหล่อลื่น,จาระบีbrugarolas
Beslux Greases
G. BESLUX ANTI-SEIZE PASTE Paste + solid lubricants ,G. BESLUX TRIBOPASTE L-2/3-S Lithium + a. synthetic ,G. BESLUX GRAFOL PASTE Inorganic + solids , G. BESLUX GEARLUB EH-00 Lithium + a. mineral ,G. BESLUX WHITE BEARING GREASE Lithium + EP ,G. BESLUX PLEX H-2 Lithium complex + EP ,G. BESLUX PLEX H-2/ ,G Lithium complex + EP + solids, G. BESLUX PLEX H-2/S Complex lithium + EP + a. synth. ,G. BESLUX PLEX L-2/S Lithium complex + EP + a. synth. , G. BESLUX BESSIL AT-2 Lithium complex + a. specific, G. BESLUX BESSIL L-2 Lithium + a. silicone ,G. BESLUX PLEX BAR (H, L and M series) Barium complex + EP , G. BESLUX KOMPLEX ALFA II Compost + a. synthetic , G. BESLUX KOMPLEX H-300 Compost + a. synthetic, G. BESLUX GFG Inorganic + a. semi-synthetic , G. BESLUX CROWN H-0 Complex aluminium + solids , G. BESLUX CROWN H-1/R Complex aluminium + solids, G. BESLUX MARTIPASTE-08 Aluminium complex + solids , G. BESLUX KOMPLEX HT-2/S Organic + synthetic , G. BESLUX KOMPLEX M Organic + a. mineral, G. BESLUX VHT/S Inorganic + a. synth. + solids, G. BESLUX KBL Inorganic + solids ,G. BESLUX SINCART M-00 Lithium + a. synthetic , G. BESLUX SINGEAR M-00Inorganic + a. semi-synthetic ,G. BESLUX ATOX BT-2 Calcium soap + a. synthetic , G. BESLUX FLUOR H Organic + a.fluorinated ,G. BESLUX FLUOR HT-2 Inorganic + a.fluorinated ,G. BESLUX FLUOR FG , G. BESLUX ATOX H Complex aluminium + a. synthetic , G. BESLUX ATOX M Complex + a. synthetic , G. BESLUX ATOX TF/S Inorganic + PTFE , G. BESLUX BESSIL EH Inorganic + a. silicone ,G. BESLUX ATOX ASP-2 Complex aluminium soap ,G. BESLUX CAPLEX M ATOX Aluminium complex , G. BESLUX WHITE FOOD GREASE Inorganic + medicinal white ,G. BESLUX PRESS MILL SX Calcium sulfonate + a. synth , G. BESLUX SULPLEX PLUS Series H and M Calcium sulfonate , G. BESLUX TF M-2/S Inorganic + a. synt. + PTFE, G. BESLUX BIOGREASE M Various configurations , G. BESLUX BIOGREASE M-2 FG, G. BESLUX ECO RGB-153 , G. BESLUX ECOGREASE L-000 ,G. BESLUX LIPLEX M-1-2/S Complex lithium + a. synthetic
Águila Greases
G.A. 238 Inorganic + copper , G.A. BESMOLY U-6000 Lithium + solid lubricants , G.A. BESSIL P-1 Inorganic + a.silicone , G.A. 400/410/420 Calcium + a. mineral , G.A. ARMIGRAS 82 Calcium + EP, G.A. GRAPHITE CALCIUM Calcium + Solid lubricants , G.A. PLEX-20200 Calcium complex + specific additive ,G.A. JET-70Lithium-calcium + a. semi-synthetic ,G.A. AUREA Lithium + EP ,G.A. N.80 Lithium + a.mineral , G.A. N.90 Lithium + a. mineral , G.A. PLUS Lithium + a. mineral , G.A. N.70 EP Lithium + EP , G.A. N.850 EPLithium + EP , G.A. PLEX Lithium Complex + EP , G.A BESMOLY CE Lithium + solid lubricants G.A. BESMOLY EH Lithium + solid lubricants , G.A. BESMOLY PLUS Lithium + solid lubricants, G.A. BESMOLY L-220 Lithium + solid lubricants , G.A. BESSIL 20 Inorganic + a.silicone , G.A. BESSIL 25 Inorganic + a.silicone , G.A. UNIVERSAL B-2 Inorganic + a. mineral , G.A. ESTALGRAS 100 Aluminium + a. mineral G.A XAZ ½ Aluminium complex , G.A. RICINOL V Medicinal Vaseline , G.A. N.95 Lithium + Special additive
Assembly pastes
G.A. 238 Inorganic + copper , G.A. BESMOLY U-6000 Lithium + solid lubricants, G. BESLUX ANTI-SEIZE PASTE Paste + solid lubricants , G. BESLUX TRIBOPASTE L-2/3-S Lithium + a. synthetic , G. BESLUX GRAFOL PASTE Inorganic + solids , G. BESLUX MARTIPASTE-08 Aluminium complex + solids

Food grade greases
G. BESLUX ATOX H Complex aluminium + a. synthetic ,G. BESLUX ATOX M Complex + a. synthetic , G. BESLUX ATOX TF/S Inorganic + PTFE , G. BESLUX ATOX ASP-2 Complex aluminium soap, G. BESLUX CAPLEX M Aluminium complex , G. BESLUX WHITE FOOD GREASE Inorganic + medicinal white , G. BESLUX PRESS MILL SX Calcium sulfonate + a. synth , G. BESLUX FLUOR H Organic + a.fluorinated
Biodegradable greases
G. BESLUX BIOGREASE M Various configurations , G. BESLUX BIOGREASE M-2 FG
Steel greases , G. BESLUX SULPLEX PLUS Series H and M Calcium sulfonate
Automobile components greases
G.A. PLEX 2 BT Lithium complex + EP , G.A BESMOLY CE Lithium + solid lubricants , G. BESLUX TRIBOPASTE L-2/3-S Lithium + a. synthetic ,G. BESLUX PLEX 778/A
High-temperature greases
G. BESLUX PLEX H-2/S Complex lithium + EP + a. synth. , G. BESLUX KOMPLEX HT-2/S Organic + synthetic ,G. BESLUX FLUOR H Organic + a.fluorinated , G. BESLUX VHT/S Inorganic + a. synth. + solids
Tap and valves greases
G. BESLUX BESSIL EH Inorganic + a. silicone ,G. BESLUX BESSIL 6001
Long-life greases
G. BESLUX KOMPLEX ALFA IICompost + a. synthetic , G. BESLUX FLUOR H Organic + a.fluorinated ,G. BESLUX FLUOR HT-2 Inorganic + A. fluorinated
Gearing greases under oil sump
G. BESLUX GEARLUB EH-00 Lithium + a. mineral ,G. BESLUX SINCART M-00 Lithium + a. synthetic , G. BESLUX SINGEAR M-00 Inorganic + a. semi-synthetic G.A. N.850 EP-00
Electric motor greases
G. BESLUX KOMPLEX ALFA II Compost + a. synthetic , G. BESLUX PLEX L-2 EP , G. BESLUX LIPLEX M-1-2/S Complex lithium + a. synthetic
Fluoridated greases
G. BESLUX FLUOR FG 222 , G. BESLUX FLUOR H Organic + a.fluorinated , G. BESLUX FLUOR HT-2 Inorganic + A.fluorinated

Lithium complex greases
G.A. PLEX Lithium complex + EP , G. BESLUX PLEX H-2 Lithium complex + EP , G. BESLUX PLEX H-2/G Lithium complex + EP + solids, G. BESLUX PLEX H-KT
Calcium greases
G.A. 400/410/420 Calcium + a. mineral , G.A. ARMIGRAS 82 Calcium + EP, G.A. CALCICA GRAFITADA Calcium + Solid lubricants , G.A. JET-70 Lithium-calcium + a. semi-synthetic
น้ำมัน,brugarolas,beslux, GEARLUB
General greasing
DENSOLINA Series R SAE 10,20,30,40, DENSOLINA VAC ISO 100, BESLUX MULTUS, ISO 2, 5,10,22, DENSOLINA RVT/RVTH/RVTM,
Oils for heat transmission (thermal oils)
BESTERM HT A. mineral ISO 32, BESLUX TERM A. synthetic, ISO 22,
Oils for pneumatics
BESLUX Neulub A. semi-synthetic ISO 15,22,32,46,
Oils for guides and chains
BESADEP A. mineral ISO 68,220, BESLUX LUDER A. mineral ISO 32,46,68,100,150,220, BESLUX CAMIN WR A. mineral ISO 150,460, BESLUX CAMIN4200 A. mineral 4200 CST, 40ºC, BESLUX RAMCA A. synthetic ISO 100,150,220,320, BESLUX CHAIN 2160 PB A. synthetic ISO 260, BESLUX CHAIN VLTR A. synthetic ISO 260,320, BESLUX GEAR-ATOX F A. semi-synthetic ISO 68,150,220,32BESLUX CHAIN ATOX, BESLUX VLTR ATOX Series 3020 and 3500 ISO aprox. 3200,
Oils for compressors and vacuum pumps
BESLUX AIRLUBE A. mineral ISO 46,68,100,150, BESLUX AIRSINT A. synthetic ISO 100, BESLUX ULTRASINT 46 A. synthetic ISO 46, BESLUX AIR-ATOX A. synthetic ISO 32,46,68,100, BESLUX AIR-CRK 46 A. mineral ISO 46, BESLUX AIR-SPEED IRS A. synthetic ISO 46, DENSOLINA VAC A. synthetic ISO 100,
Hydraulic oils
HIDRAULIC B Consult availabilities, FLUID DRIVE HM ISO 22,32,46,68,100, FLUID DRIVE B ISO 32,46,68, BESLUX DIVOL HV ISO 22,32,46,68, BESLUX HIDRO HV ISO 32,46, BESLUX DRIVE HLP/SC ISO 32,46,68, BESLUX DRIVE HV/SC ISO 46,68, BESLUX ATOX ISO 22,32,46,68,100, BESLUX HIDRA- ATOX Fluido Biodegradable ISO 46,68, HIDROSECUR A-1100 Water- glycol ISO 46, HIDROSECUR D Biodegradable synthetic fluid ISO 46,68, HIDRAULIC JD ISO 68, FLUID DRIVE DX-II, FLUID DRIVE DX-III, TRANSMISION FLUID, NET-GUM,
Specific oils in the textile industry
BESLUX ADSA ISO 500,1000, BESLUX TEX ISO 22,32,46,
Silicone oils
BESLUX BESSIL 500, BESSIL F-50, BESSIL F-100, BESSIL F-10000,
Gearing oils
EXTRA GEAR A. mineral ISO 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 1500, BESLUX GEAR XP A. mineral ISO 100, 220, 320, 460, 680, 1500, BESLUX GEAR XPM A. mineral ISO 100, 220, 320, 460, 680, 1000,
BESLUX GEAR HP-F A. mineral ISO 150, 220, 320, 460, BESLUX GEARSYNT XP Synthetic ISO 68, 150, 220, 320, 460, 680, BESLUX GEARSINT 68 Synthetic ISO 68, BESLUX SINCART Synthetic ISO 100, 150, 220, 320, 460, BESLUX SINCART W Synthetic ISO 100, 220, 320, 460, 680, BESLUX GEAR-ATOX Semi-synthetic ISO 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1500, BESLUX GEARBIO-ATOX Semi-synthetic ISO 150, 220, 320, BESLUX TRIBOGEAR Synthetic ISO 150, 220, 320, 460, BESLUX GEARSINT ATOX Synthetic ISO 100, 150, 220, 320, 460,
Oils for metallurgy
Demolding agents for injected cast iron
BESTRIL 1200, BESTRIL 1280, BESTRIL 1290 MOD, BESTRIL 2040, BESTRIL 2050,
Lubricant for pistons
BESTRIL FSP-320, BESTRIL FSP-550,
Stamping and deep boiling oils
BESTRIL410, 411, 450, 630, 610, BESTRIL ELM 334 D20,
Volatile stamp oils with dissolvents
BESTRIL570, 580, 590, 595,
Soluble cutting oils
SERVOL330, 334, 370 , 510, 550, 571, 634, 2502, 2511, 2602, 108, 2, RECT, MD,
Soluble cutting oils BESAL
BESAL 5, G2, 273, 35, 455,
Soluble cutting oils SERVOL
SERVOL 330, 334, 370, 510, 550, 571, 634, 731, 2502, 2511, 2602, 108, 2, RECT, MD,
Soluble cutting oils BESAL
BESAL 5, G-2, 273, 35, 455,
Oils for pure cutters
BESCUT 23, BESCUT Series 148,149,154, BESCUT E and ELECTRON, BESCUT INOXMATIC, EASY CUT, PULOIL Series AL and 142, SERCUT Series 173,177,188, SERCUT Series 360,361,365,362,367,
Anti-corrosives
RUST KEEPER 520-A, RUST KEEPER 555, RUST KEEPER S-M, RUST KEEPER 923, RUST KEEPER 924,
Degreasers
BESPRUB 50, DESENGRAS 214, DESENGRAS ECO-20, DESENGRAS HDK, DESENGRAS HDK-3,

Aerosols
BESLUX LOOSEN, BESLUX BASIC MULTI-USE, BESLUX WIRES, BESLUX CAMIN 150 WR SPRAYS, BESLUX OPEN GEARINGS, BESLUX FLUOR TF SPRAY, BESLUX GREASE SPRAY PLEX 778-A, BESLUX KTS, BESLUX RAMCA 220 SPRAY, BESLUX SOLDERING, BRADOL CHAINS PLUS, BRADOL MOTOR CLEANING, BRUSIL SPRAY, BESLUX ANTI-HUMIDITY, BESLUX WHITE CHAINS, BESLUX CHAINS, BESLUX DEMOLDING DEX-4, BESLUX FLUOR LIQ SPRAY, BESLUX SPRAY GREASE AD, BESLUX SPRAY GREASE UNIVERSAL, BESLUX MOLY-SPRAY, BESLUX RK PELABLE, BESLUX WELD APS 130 SPRAY, BESSIL F-100 SPRAY, BRADOL CHAINS, BRADOL TOP CLEANER, DENSOLINA RVTH SPRAY, BESLUX ANTISEIZE SPRAY,
Automotive products
BRADOL EUROTRUCK 10W40 XHPD, BRADOL MULTIGRADe SHPD 15W40, BRADOL AUTOLEO VRX 5W30, BRADOL ANTIC. CONCENTRATR, BRADOL ANTI-FREEZE 50%, BRADOL ANTI-FREEZE 30% GREEN, BRADOL DOT-4,


ติดต่อ DISTRIBUTOR
บริษัท ฟอร์บ เทคโนโลยี จำกัด
คุ/ณ ธีระศักดิ์
โทร 064-525-8583
TEL 02-987-3968
FAX 02-987-5922
EMAIL SALES@FORBTECHNOLOGY.COM
EMAIL FORBTECHNOLOGY@GMAIL.COM
Id LINE FORBTECHNOLOGY


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2020-03-02 16:08:26 ( IP ADDRESS : 223.24.156.148 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2020-01-28 21:32:59

สนใจติดต่อ

คุณ : บรัษัท ฟอร์บ เทคโนโลยี จำกัด
อี-เมล์ : forbtechnology@gmail.com
โทรศัพท์ : 064-5258583
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 02-987-3968
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : ปทุมธานี
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.