หมายเลขประกาศที่ 1196423 มีผู้ชม 670 คร้ัง

เรียนเขียนโปรแกรม PHP

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

เรียนเขียนโปรแกรม PHP
เว็บไซต์ : http://expert-programming-tutor.com/

รายละเอียดคอร์ส PHP : http://expert-programming-tutor.com/detail_course/php.php

เรียนเขียนโปรแกรม PHP
เน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง ใน course นี้ จะสอนทุกอย่างที่ใช้บ่อยๆและจำเป็น ของ WEB Programming ในปัจจุบัน เป้าหมายคือให้สามารถสร้าง web site และเขียนโปรแกรมบน web site โดยความรู้ที่ได้จะสามารถ ทำงานได้ทั้งฝั่ง client และ server โดยจะเรียน สิ่งต่างๆต่อไปนี้

1.Full Stack WEB Programming
2.Internet Protocol ,HTTP ,FTP
3.HTML
4.CSS
5.PHP
6.MySQL
7.JavaScript
8.AJAX
9.JQuery
10.JSON
11.XML
12.CURL
13.Responsive Web : Web ที่รองรับการเปิดจาก อุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น computer ,tablet , โทรศัพท์มือถือ
14.Bootstrap

มีCourse ของ PHP WEB PROGRAMMING อะไรบ้าง

PHP 101 (Course แนะนำ สำหรับผู้เริ่มต้น) เรียน 30-42 ครั้ง เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน web site ไม่ต้องมีพื้นฐาน programming มาก่อน

PHP 102 เรียน 18 ครั้ง เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน web site ต้องมีพื้นฐาน programming มาก่อนอยู่แล้ว

PHP 101-C (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย)
เรียนอย่างไร

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมบน web ได้ โดย course นี้ สำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลย โดยใน course นี้จะเรียน โปรแกรม ภาษา C ก่อน

8 ครั้งแรกจะเรียน c ก่อน
1.variable , expression ,if-else , loop
2.loop2 loop3 loop4 loop5
3.Array ,Function ,pointer
4.pointer ,struct , pass by value ,pass by reference
5.String , File ,Array 2D ,Array 3D
6.Dynamic Memory allocation
7.Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP ,FTP , HTML
8.HTML และ CSS
9.ทบทวน variable , expression ,if-else , loop ,Array ,Function ,String
10.Javascript
11.Database Design
12.SESSION ,COOKIE
13.MySQL
14.SQL
15.jQuery
16.Ajax
17.DOM
18.XML
19.JSON
20.File read Write , ipload file
21.OOP
22.Workshop1
23.Workshop2
24.Fackbook plugin
25.Intro to CMS -> Wordpress ,Drupal

PHP 101-J (ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมเลย)

ไม่รู้จะเรียน course ไหน course นี้เลยไม่ต้องคิดมาก
COURSE นี้ ยอดนิยมที่สุด คุ้มที่สุด
COURSE นี้ เนื้อหาลงลึกและแน่นมาก !
เรียนอย่างไร
เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมบน web ได้ โดย course นี้ สำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมเลย โดยใน course นี้จะเรียน โปรแกรม ภาษา JAVA ก่อน

8 ครั้งแรกจะเรียน JAVA ก่อน
PART I
1.variable , expression ,if-else , loop
2.loop2 loop3 loop4 loop5
3.Array ,Function ,pointer
4.pointer ,struct , pass by value ,pass by reference
5.String , File ,Array 2D ,Array 3D
6.Dynamic Memory allocation
7.JAVA OOP I
8.JAVA OOP II
9.Inheritance - Polymorphism
10.static
11.final
12.try-catch
13.ระเบียบวิธีการทดสอบโปรแกรม

PART II (DATABASE)
14.Database Design
15.ER-Diagram
16.Normalization
17.คำสั่งSQL

PART III (WEB 1)
18.Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP ,FTP , HTML
19.HTML และ CSS
20.ทบทวน variable , expression ,if-else , .loop ,Array ,Function ,String
21.Javascript
22.Database Design
23.SESSION ,COOKIE
24.Bootstrap!
25.AngularJS (ถ้าเรียนทันจะสอน)
26.MySQL
27.jQuery
28.Ajax
29.DOM
30.XML
31.JSON
32.Database Programming
33.MVC

PART IV (จัดเต็ม)
34.Database + MVC
35.CRUD : Insert - UPDATE - DELETE - SELECT
36.CRUD แบบซับซ้อนขึ้น
37.สุดยอดของวิธีการเขียน code CRUD สำหรับทุกๆ Table ใน DB ใน 1 นาที
38.Regular Expression
39.สุดยอดเคล็ดหลักวิชาตัวเบาที่จะทำให้คุณเขียน web แบบประหลาดๆ ยังไงก็ได้(ถ้ามีเวลา)
40.Responsive Web
41.ทำ Content Management System เอง
42.ทำ Program Chat โดยใช้ Ajax
43.การป้องการ hack โดย SQL Injection
44.File read Write , ipload file
45.OOP
46.Workshop1
47.Workshop2
48.Fackbook plugin
49.Intro to CMS -> Wordpress ,Drupal
50.การส่ง Email
51.การ Log-in Log-out
52.ทำ Report - Print ใบเสร็จรับเงิน
53.การวาด graph แท่ง ,graph เส้น ,Pie Graph
54.การดึงข้อมูลจาก internet มาประมวลผล เช่นข้อมูลราคาหุ้น ข้อมูล P/E ratio ของหุ้น
55.สุดยอดเคล็ดหลักวิชาที่จะทำให้คุณ เป็น Programmer แบบ พญาอินทรีย์ ไม่ใช่เป็น ลูกนกจิ๊บๆๆๆๆ ที่ต้องรออาหารจากแม่นก เคล็ดลับที่จะเปลียนคุณเป็นผู้ล่า ไม่ใช่เหยื่อ อีกต่อไป
56.PHP ต่อ Weka : การเขียน PHP ให้ต่อ กับ external Tool ภายนอกเช่น Weka

PHP 102 (มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว)
เรียนอย่างไร

เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน แน่นอน พิเศษ เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมบน web ได้

1.Internet ทำงานอย่างไร Web Site ทำงานอย่างไร HTTP ,FTP , HTML
2.HTML และ CSS
3.ทบทวน variable , expression ,if-else , loop ,Array ,Function ,String
4.Javascript
5.Database Design
6.SESSION ,COOKIE
7.MySQL
8.SQL
9.jQuery
10.Ajax
11.File read Write , upload file
12.OOP
13.Workshop1
14.Workshop2
15.Fackbook plugin
16.Intro to CMS -> Wordpress ,Drupal

พื้นฐานของผู้เรียน

1.คนธรรมดาทั่วไป ที่อยากจะสร้าง web programming เป็นของตัวเอง
2.คณิตศาสตร์ ม.ต้น - ม.ปลาย บางเรื่อง โปรดสอบถามผู้สอนก่อน
3.ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น

โปรแกรมที่ใช้

ECLIPSE , Notepad++, MySQL, PhpMyAdmin, Apache, MySQLFront, mysql workbench,Filezilla,sublimetext

เหมาะสำหรับ
1.คนทั่วๆไปที่อยากทำ web Programming


ทำไมคุณถึงควรเรียนกับเรา
1.สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ ทำงานจริง ในโปรเจ็คขนาด เล็ก กลาง ใหญ่
2.ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที
3.สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่าย ในเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก
4.เนื้อหาในคอร์สเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอร์สของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ
5.ถ้าเรียน J104 คู่กับ Datastructure + Algorithm + PHP จบแล้ว ถ้านักเรียนเทพจริง เราหางานให้ทำได้แทบในทันที

เรียนจบแล้วจะสามารถทำอะไรเป็นบ้าง
1.โปรแกรมเก็บข้อมูลลูกค้า
2.โปรแกรมขายของผ่าน web ร้านขายของ
3.ระบบปฏิทิน ตารางเวลา
4.ระบบรับส่ง email
5.เกมบน web ต่างๆ
6.ระบบ login
7.print ข้อมูล ทำ report วาด graph แท่ง กราฟ วงกลม
8.เข้าใจการเขียนโปรแกรมและ การจัดระบบ ระเบียบ ของ CODE

หมายเหตุ
1.course นี้เหมาะสำหรับ คนที่อยากเขียนโปรแกรมบน web site

วิธีการจ่ายเงิน
จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน
วิธีการสมัครเรียน
โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255
ติดต่อ
085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
หรือทาง EMAIL: ntprintf@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม และค่าเรียนอยู่ในตารางด้านล่างสุด


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2020-04-12 14:28:51 ( IP ADDRESS : 182.232.183.221 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2020-04-12 14:28:51

สนใจติดต่อ

คุณ : 0853507540
อี-เมล์ : expert.ppt1234@gmail.com
โทรศัพท์ : 0853507540
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2024 Be2Hand.com All rights reserved.