หมายเลขประกาศที่ 1196939 มีผู้ชม 574 คร้ัง

หลักสูตร Finance for Non-Finance (อบรม 18 ส.ค.63)

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

Finance for Non-Finance

(สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน)
วิทยากร: อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
Certified OKR Professional by The KPI Institute
Certificate Professional Coaching Program (ICF)
ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D. Candidate)
ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ

18 สิงหาคม 2563
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล

จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม

โดยหลักสูตร Finance for Non-Finance มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน
3. สามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุน

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. แนวคิดพื้นฐานของงบการเงิน
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
3. วงจรบัญชี ว่ามีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง?
4. งบแสดงฐานะทางการเงิน
5. งบกำไรขาดทุน
6. งบกระแสเงินสด
7. ผู้เรียนจะได้เห็นตัวอย่างงบการเงินแต่ละประเภท
8. Workshop 1:ทำความเข้าใจในงบการเงินแต่ละประเภท
9. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio ในแต่ละด้าน
· สภาพคล่อง (Liquidity)
· ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ (Asset Management)
· การบริหารหนี้สิน (Debt Management)
· ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)
10. การวิเคราะห์งบในแนวนอน และแนวดิ่ง
11.Workshop 2: การวิเคราะห์งบ แบบ Ratio แนวนอนและแนวดิ่ง
12. การใช้เครื่องมือในการบริหารและประเมินผล KPI,BSC, OKRs
13. Workshop 3: การเลือกคัดเลือกเครื่องมือต่างๆที่คิดว่าเหมาะสมมาใช้
11. สรุปการเรียนรู้


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด#สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 4,500 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2020-07-22 16:12:39 ( IP ADDRESS : 171.98.28.92 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2020-07-22 16:12:39

สนใจติดต่อ

คุณ : hipotraining
อี-เมล์ : hipotraining@gmail.com
โทรศัพท์ : 0863183151
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ : 026154499
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - พญาไท
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.