หมายเลขประกาศที่ 1198694 มีผู้ชม 401 คร้ัง

บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

 1.  วัตถุประสงค์

1.1  เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ข้อ 19 ( 3 ) จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้าง ในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ
1.2  เพื่อเป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
1.3  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอันเกิดจากอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี
1.4  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือ สถานประกอบการ และชีวิตประจำวันได้
1.5  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี

2.  การฝึกอบรม
ระยะเวลาอบรม 1 วัน อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ( ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )

2.1  ภาคทฤษฎี
2.1.1  ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
2.1.2  การแบ่งประเภทของไฟ
2.1.3  จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
2.1.4  การป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ
2.1.5  วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
2.1.6  เครื่องมือดับเพลิงประเภทต่างๆ
2.1.7  วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่ใช้ในการดับเพลิง
2.1.8  แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
2.1.9  การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ

2.2  ภาคปฏิบัติ
2.2.1  ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำอัดแรงดัน
2.2.2  ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
2.2.3  ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ( Co2 )
2.2.4  สาธิตการดับเพลิงประเภท ดี ( D = เพลิงที่เกิดจากสารเคมี )
2.2.5  ฝึกการใช้สายน้ำดับเพลิงและหัวฉีด ( กรณีที่บริษัทมีระบบดับเพลิงในอาคาร )
ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของก๊าซหุงต้ม
2.2.7  ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของน้ำมัน

3.  อุปกรณ์ในการฝึกอบรม
3.1  ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ( Co2 )
3.2  ถังดับเพลิงชนิดน้ำ
3.3  ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
3.4  ถังดับเพลิงชนิดโฟม
3.5  แก๊สหุงต้ม ขนาด
3.6  น้ำมันเบนซิน
3.7  เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
3.8  หนังสือรับรองการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ข้อ 19(3)

สิ่งที่จะได้รับหลังจบการอบรม
1.วุฒิบัตรอย่างเป็นทางการผ่านการฝึก href="https://www.safesiri.com/fire-fighting-training/"จากหน่วยงานฝึกการดับเพลิงขั้นต้นและซ่อมอพยพหนีไฟประจำปีดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 7,500 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2021-10-11 14:53:31 ( IP ADDRESS : 119.63.86.226 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2021-10-11 14:53:31

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณกานต์
อี-เมล์ : safesiri01@icloud.com
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 091 - 887 - 513
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.