ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

ตัวแทนจำหน่าย Motor Roller KYOWA , AC Motor Roller KYOWA , Motor Pulley KYOWA , Drum Motor , Idle Roller DAMON , Free Roller DAMON ,Vacuum Pump ,Sunny King Pump, มอเตอร์เขย่า (Vibration Motor) , OLI , VISAM , AVB ,Pressure Gauge

Products Guide

1.Motor Roller KYOWA

จำหน่าย Motor Roller KYOWA ,Drum Motor KYOWA,DC Motor Roller KYOWA , Pulse Roller KYOWA
ตัวแทนจำหน่าย มอเตอร์ โรลเลอร์ (Motor Roller ) ยี่ห้อ KYOWA,PULSEROLLER KYOWA
AC Motor Roller KYOWA, AC DRUM Motor KYOWA, AC Motor Pulley KYOWA
AC Motor Roller KYOWA(โรลเลอร์) MR-Type
- Standard Type ,Dia.38 mm .,42 mm. , 48 mm. , 50 mm. , 57 mm. , 60 mm. , , MR-Type
- Brake Type Motor Roller , MR-Type
- Waterproof Type Motor Roller, MR-Type
- Cleanroom Type Motor Roller, MR-Type
- Dustproof Type Motor Roller, MR-Type
- CE Marking Certified Type Motor Roller

DC Motor Roller ,Pulse Roller KYOWA(โรลเลอร์)
- SENERGY Stand Type Pulse Roller KYOWA
- SENERGY Wash-Down rated Type Pulse Roller KYOWA
- SENERGY Built-in Brake Type Pulse Roller KYOWA
- SENERGY Freezer rated Type Pulse Roller KYOWA
- Pallet Handling Type Pulse Roller KYOWA
- SENERGY Stand Type Pulse Roller KYOWA V-Pulley
- SENERGY Stand Type Pulse Roller KYOWA Micro V-Pulley
- SENERGY Stand Type Pulse Roller KYOWA Round Groove
- SENERGY Stand Type Pulse Roller KYOWA Sprocket

Driver Card
- EQUBE Card Driver , NPN , PNP , KYOWA
- EZ24 Card Driver , NPN , PNP , KYOWA
- IQZONZ Card Driver , NPN , PNP , KYOWA
- CONVEYLINX Card Driver , NPN , PNP , KYOWA

- Brush Motor Roller Dia. 48.6 mm. , 50.8 mm. , 57 mm. , 60.5 mm. ,
- Brushless Motor Roller 22 W ,Dia. 48.6 mm. , 50.8 mm. , 57 mm. , 60.5 mm. ,
- Brushless Motor Roller 35 W ,Dia. 48.6 mm. , 50.8 mm. , 57 mm. , 60.5 mm. ,
- Brake Type Motor Roller
- Waterproof Type Motor Roller
-
Drum Motor KYOWA(Motor Pulley KYOWA)
AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.
- KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 76 mm.
- KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 114 mm.
- KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 140 mm.
- KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 165 mm.
- KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 215 mm.
- KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 265 mm.
- KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 318 mm.
AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Standard Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.
AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Brake Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.
AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Waterproof Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.
AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP All StainlessType Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.
AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Anti-Reverse Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.
AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Magnetic Ring Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.
AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Rubber Lagging- Flat Rubber Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.
AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Rubber Lagging- W-Herical Rubber Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.
AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Rubber Lagging- Spur Rubber Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.
AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Rubber Lagging- Urethane Rubber Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
- มอเตอร์ โรลเลอร์ (Motor Roller ) ยี่ห้อ KYOWA จากประเทศญี่ปุ่น
(KYOWA,ROLLER,MOTOR ROLLER,ROLLER KYOWA,ROLLER MOTOR,AC MOTOR ROLLER KYOWA,DC MOTOR ROLLER KYOWA,DRUM MOTOR,AC MOTOR PULLEY,โรลเลอร์ มอเตอร์,KMP ,MR,PULSE MOTOR ROLLER,PULSE ROLLER,DC PULSE ROLLER,MR-A1,MR-A3,KYOWA)
2. ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER
- ลูกกลิ้งลำเลียง (Free Roller)
- ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 38 mm.
- ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 42.7 mm.
- ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 48.6 mm.
- ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 50 mm.
- ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 57 mm.
- ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 60.5 mm.
- ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER สำหรับ Motor Pulley (Drum motor)
Size Dia. 76 – 318 mm.
- ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER
- ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER (Idler Roller) Size Dia. 38 mm.
- ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 48.6 mm.
- ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 50 mm.
- ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 57 mm.
- ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 60.5 mm.
- ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER สำหรับ Motor Pulley (Drum motor) Size Dia. 76 – 318 mm.
ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER
GRAVITY CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
- Series 1900 , Dia. 20/25/30/38/50 , PVC Tube , Polymer Bearing Housing GRAVITY CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
- Series 1100 , Dia. 18/25/38/50 , Semi Precision Bearing , with Stand Impact Load GRAVITY CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
- Series 1200 , Dia. 38/48/50/60/76/80, Polymer Bearing Housing GRAVITY CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
- Series 1800 , Dia. 38/50/60/76/80/89 ,Polymer Bearing Housing , High Load Capacity
GRAVITY CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER
DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
- Series 2230/2240 , Dia. 48/50/60 , O-Belt Drive , Light/Medium Duty Conveying DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
- Series 2260 , Dia. 50 , O-Belt Pulley , Light/Medium Duty Conveying DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
- Series 2250, Dia. 48/50 , Poly-Vee Pulley , Medium Duty Conveying , High Speed DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
- Series 2280, Dia. 50 , Polymer Timing Pulley , with Slip Synchronous in Conveying DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
- Series 2214/2224 , Dia. 50/60 , Polymer Sprocket , Medium Duty Conveying DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
- Series 2411/2521 , Dia. 50/60/76/80 , Steel Sprocket ,Polymer Bearing Housing DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
Medium/Heavy Duty Conveying
- Series 2311/2321 , Dia. 50/60/76/80/89 , Steel Sprocket ,Steel Bearing Housing Heavy Duty Conveying
DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

ACCUMULATION CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
- Series 3214/3224 Dia. 50/60 , Polymer Sprocket , Polymide bearing, low running
ACCUMULATION CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

- Series 3211/3221 Dia. 50/60 , Steel Sprocket , Polymide bearing, durable
ACCUMULATION CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
- Series 3816/3826 Dia. 50/60/76 , Steel Sprocket , Steel bearing, Medium Duty
ACCUMULATION CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER
CURVE CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER
- Series 1600 , Dia. 52.5/55.6 , Tapered Sleeve , Low Noise
CURVE CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

- Series 2640 , Dia. 52.5/55.6 , Tapered Sleeve , O-Belt Drive ,Groove , Light Duty
CURVE CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

- Series 2660 , Dia. 52.5/55.6 , Tapered Sleeve , O-Belt Drive, Light Duty
CURVE CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

- Series 2650 , Dia. 52.5/55.6 , Tapered Sleeve , Poly-Vee, Medium Duty
CURVE CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

- Series 2624 , Dia. 52.5/55.6 , Tapered Sleeve , Polymer Sprocket, Medium Duty
CURVE CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLERลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER
Ball Transfer , DAMON ROLLER
3. PRESSURE GAUGE

- Pressure Gauge " GM PRESS " band America
- Diaphragm Pressure Gauge
- Sanitary Pressure Gauge
- Body Stainless
- Connection Brass Connection Stainless 316
General Pressure Gauges Small Pressure Gauges Compound Gauges & Vacuum Gauges Liquid Filled Pressure Gauges Stainless Steel SS316 Pressure Gauges Low Pressure Gauge Tridicator - Boiler Gauges Ammonia Pressure Gauges Diaphragm Pressure Gauges Diaphragm Seals
- เกจ์สูญญากาศควบความดัน, เกจ์สูญญากาศ...Compound Gauge, Vacuum Gauge
- เกจ์สเตนเลส 316..Stainless Steel Pressure Gauge
- Diaphragm Pressure Gauge
ข้อมูลทางเทคนิค
• ระดับความเที่ยงตรง: ±1.5%
• ช่วงความดัน: จากสูญญากาศ (-1 - 0 bar) ถึง 0 - 250 bar (0 - 3600 psi.)
• วัสดุของ Diaphragm: SS316, SS316L
• เงื่อนไขการใช้งาน
o อุณหภูมิรอบข้าง (Ambient Temperature) -25 - 55°C
o อุณหภูมิของสิ่งที่ต้องการวัด (Measured Medium) -25 - 80°C
• รูปแบบของข้อต่อ
o แบบเกลียว 3/8", 1/2" NPT หรือ BSP
o แบบหน้าแปลน
• ขนาดหน้าปัทม์ของเกจ์วัดความดัน: 2 1/2”, 4", 6"
Pressure Gauge, Diaphragm Pressure Gauge , Digital Pressure Gauge , Differential Pressure Gauge, Electri contactor , Pressure Transmitter , Pressure Switch , Flow Meter
เกจวัดแรงดัน PRESSURE GAUGE เกจวัดแรงดันน้ำ เกจวัดแรงดันลม เกจวัดแรงดันแก๊ส เกจวัดแรงดันทุกชนิด
นำเข้า-จำหน่าย

เกจวัดอุณหภูมิ (THERMOMETER)
เกจวัดแรงดัน (PRESSURE GAUGE)

GM PRESS PRESSURE GAUGE
Pressure Gauge RANGE : 0-1 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-2.5 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-4 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-6 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-10 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-16 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-25 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-40 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-100 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-160 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-250 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-400 BAR

COMPOUND GAUGE
RANGE : -1 - 3 BAR (-760 mmHg. -3)
RANGE : -1 - 5 BAR (-760 mmHg. -5)

VACUUM GAUGE
RANGE : -1 - 0 BAR (-760 mmHg. -0)


Thermo Meter

เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว ย่านวัด
-10~+110C, -20~+110C, -20~+150C,-10~+350C, -1-~50C, -50~50C, -10~110C, 0~100C, 0~150C, 0~200C

เทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้ว ย่านวัด
-30~+50C/-20~+120F, 0~100C /30~210F, 0~120C/50~250F, 0~160C/30~320F, 0~200C/50~400F, -30~+50C/-20~+120F, 0~120C/50~250F, 0~200C/ 50~400F และย่านวัดอื่นๆ (มีทั้งแบบตรงและแบบฉาก)
4.Pneumatic Products
- Pneumatic Accessory ,Solenoid Valve ,Air Cylinder , Fitting ,Filter ,Regulator ,Air Tool
5.Vacuum Pump
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pumps) ชุดอุปกรณ์วัดสูญญากาศ (Vacuum Measuring Instruments) อะไหล่ และไส้กรองประเภทต่างๆ สำหรับปั๊มสูญญากาศ รวมไปถึงรับบริการซ่อมแซมและ ซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ (Repair , Overhaul and PM services for Vacuum pumps) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ โรงพยาบาล
- ซ่อมและจำหน่าย ปั๊มสุญญากาศ ( สินค้าใหม่ และ อะไหล่ ) Rotary Vane
- Vacuum Pump : จำหน่าย, ออกแบบ และซ่อมบำรุงปั๊ม ระบบสุญญากาศทุกประเภทพร้อมอะไหล่, เกจ, ไส้กรอง และอุปกรณ์เสริมทุกชนิด
- จำหน่าย Vacuum Pump /ปั๊มสุญญากาศ จำหน่ายอะไหล่vacuum pump บริการให้คำปรึกษา และรับซ่อมแซมปั๊มสุญญากาศทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ดังนี้ BUSCH, BECKER, RIETSCHLE, AIRTECH, ORION, OSAKA, ALCATEL,BGS, LEYBOLD, EDWARDS, SHINKO-SEIKI, ULVAC, GAST,...
- CENTRIFUGAL SELF PRIMING, FIRE FIGHTING UNIT, BOOSTER UNIT (JINNO PUMP),HELICAL PORT AIR BLOWER & VACUUM BLOWER FOR CHEMICAL GAS (TAIKO),DIAPHRAGM AIR PUMP (SECOH),MICRO BUBBLE GENERATOR / WATER RING
vacuum pump

Water - Ring & Oil Seal Vacuum Pump
- Shinko Seiki, OP, Sunny-King ,Osaka, Kinney, Tokuda, Stocks, Pfeiffer, Welch and etc.Water-Ring Vacuum Pump/ Liquid-ring...
6. ใบสกรูลำเลียง ใบเกลียว (SCREW FLIGHT)
- ใบสกรูลำเลียง ใบเกลียว (SCREW FLIGHT)แบบใบบาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm. -700 mm.
- ใบสกรูลำเลียง ใบเกลียว (SCREW FLIGHT) แบบใบหนา เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 mm. -600 mm.
- SCREW สำเร็จ ขนาดตามลูกค้าต้องการ

เป็นใบสกรูลำเลียง ใบเกลียว(SCREW FLIGHT)คุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศอิตาลี ซึ่งทำจากเหล็กคุณภาพสูง ใช้วิธีการรีดขึ้นรูปทั้งเส้น จึงได้ใบสกรูลำเลียง ใบเกลียว (SCREW FLIGHT)ขนาดที่สมบูรณ์ ประกอบง่าย มีน้ำหนักใบสกรูลำเลียง ใบเกลียว (SCREW FLIGHT) ที่เบา แต่มีความแข็งแรงมาก
7. มอเตอร์เขย่า (Vibration Motor)
Vibration Technology
ขนาดของมอเตอร์เขย่า คือผลลัพธ์ที่มาจากประสบการณ์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆ อุตสาหกรรมทั่วโลก สามารถรับประกันการใช้งานได้เป็นอย่างดีในส่วนของชิ้นส่วนประกอบไฟฟ้า พิถีพิถันในการเลือกใช้ส่วนประกอบ) และได้รับการรับรองระดับสูงในความแม่นยำในการผลิตอีกด้วย

- มอเตอร์เขย่า – External Electric Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – External Electric Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – External Direct Current Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – External Pneumatic Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – High-Frequency Internal Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Flexible Shaft Internal Vibrators Motor with Direct Electric Motor Connection , OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Pneumatic Hammers Vibrators Motor , OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Combined Hammers Blasts Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Air Cannons Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Air Vibrating Bin Aerators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Aeration Pads Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Aeration Nozzles Motor, OLI , VISAM , AVB

บริษัท เอ.โอ.เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด
จำหน่าย ขาย มอเตอร์เขย่ามอเตอร์สั่น เขย่า ELECTRIC VIBRATOR MOTOR #คุณภาพดี #งานดี #บริการดี
Tel : 02-9324-397
-------------------------------------------------------------
อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือน VIBRATION MOTOR
มอเตอร์เขย่า สำหรับงานอุตสาหกรรม โดยใช้หลักของแรงเห
วี่งหนีศูนย์กลาง ใช้กับงานที่ต้องการ การเคาะ การสั่น การเขย่า
อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนมีทั้งแบบสั่งการด้วยลมและสั่งการ
ด้วยไฟฟ้า
- มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับปากถังไซโล , OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับถังฮอปเปอร์, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับท่อลำเลียง, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับรางเลื่อนฝีด, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับตะแกรงโยก, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับตะแกรงร่อน, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับเครื่องคัดแยก, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับงานเทปูน, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับงานหล่อแบบคอนกรีต, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับโต๊ะสั่น, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับถังขัดทราย, OLI , VISAM , AVB
------------------------------------------------------------
- มอเตอร์เขย่า – External Electric Vibrators Motor , OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – External Direct Current Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – External Pneumatic Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – High-Frequency Internal Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Flexible Shaft Internal Vibrators Motor with Direct Electric Motor Connection , OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Pneumatic Hammers Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Combined Hammers Blasts Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Air Cannons Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Air Vibrating Bin Aerators Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Aeration Pads Motor, OLI , VISAM , AVB
- มอเตอร์เขย่า – Aeration Nozzles Motor, OLI , VISAM , AVB
--------------------------------------------------------------
ขายอุปกรณ์สั่นสะเทือนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมระบบลม
PNEUMATIC VIBRATOR, AIR VIBRATOR, AIR
KNOCKER, AIR CANNON, PNEUMATIC HAMMER


ติดต่อได้ที่
อรรณพ, 081-351-8403 ,
บริษัท เอ.โอ. เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด
637/9 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-932-4397
โทรสาร 02-538-7068
E-Mail : aot.entech@yahoo.com , annop_kk@yahoo.com
www.aot-entech.commotor roller , kyowa , drum motor ,motor pulley, Idle Roller, Free Roller,DAMON Roller , DAMON Vibration Motor , มอเตอร์เขย่า , OLI , VISAM , AVB , Sunny King , vacuum pump ,spare parts ,rotary vacuum pump , ซ่อมปั๊ม , overhaul pressure gauge ,diaphragm pressure gauge , sanitary pressure gauge, สกรูลำเลียง , ใบเกลียว
,Screw Flight ,ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 999 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2022-03-24 11:28:41 ( IP ADDRESS : 1.2.219.55 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2022-01-28 15:53:02

สนใจติดต่อ

คุณ : อรรณพ
อี-เมล์ : aot.entech@yahoo.com
โทรศัพท์ : 029324397
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0813518403
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.