หมายเลขประกาศที่ 1199356 มีผู้ชม 268 คร้ัง

สารป้องกัน และ กำจัดโรคพืช เกรดพรีเมี่ยม

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

สารป้องกัน และ กำจัดโรคพืช เกรดพรีเมี่ยม
สารป้องกัน และ กำจัดโรคพืช ที่ผลิตด้วยเทดโนโลยี่สมัยใหม่ โดยที่ไมมีสารพิษตกค้างในผลผลิต
เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน และ กำจัดโรคพืช จึงมีประสิทธิภาพสูง
ในการกำจัดโรคพืช ได้อย่างฉับพลัน
โรคหอม โรคกระเทียม โรคพริก โรคส้ม โรคมะเขือเทศ โรคแตงกวา โรคมะละกอ โรคมะระ โรคกล้วยไม้ โรคกวางตุ้ง
โรคดาวเรือง โรคมะลิ โรคกุหลาบ โรคเมล่อน โรคแคนตาลูป โรคอินทผาลัม โรคแตงโม โรคสตอเบอรี่ โรคบร็อคโคลี่ โรคผักสลัด โรคผักบุ้ง โรคส้มโอ โรคผักกาดหอม โรคมะเขือ โรคหน่อไม้ฝรั่ง โรคลิ้นจี่ โรคมันฝรั่ง โรคน้อยหน่า โรคต้นยาสูบ โรคมะนาว โรคมะยงชิด โรคข้าว โรคมังคุด โรคเงาะ โรคลำใย โรคมะม่วง โรคองุ่น
โรคทุเรียน โรคข้าวโพด โรคมะยงชิด โรคฟักทอง โรคฝรั่ง สับปะรด โรคถั่วฝักยาว โรคขึ้นฉ่าย โรคคะน้า โรคผักชี โรคกะหล่ำปลี

โรคกะหล่ำปลี กะหล่ำปลีเป็นโรค สารกำจัดโรคกะหล่ำปลี สารป้องกันโรคกะหล่ำปลี โรคเน่าคอดินของกะหล่ำปลี โรคกะหล่ำปลีใบไหม้ โรคแผลน้ำตาลไหม้ โรคแผลวงกลมสีน้ำตาลไหม้กะหล่ำปลี โรคโคนกะหล่ำปลีเน่า โรคใบจุดกะหล่ำปลี โรคราน้ำค้างของกะหล่ำปลี โรคใบไหม้ https://zateers.com/greens/cabbage/index.php

โรคกล้วย กล้วยเป็นโรค สารกำจัดโรคกล้วย สารป้องกันโรคกล้วย กล้วย ที่เกิดจากเชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย โรคตายพราย กล้วย ที่เกิดจากเชื้อรา โรคใบจุด กล้วย ที่เกิดจากเชื้อรา โรคยอดม้วน กล้วย ที่เกิดจากเชื้อไวรัส โรครากเน่าโคนเน่า กล้วย ที่เกิดจากเชื้อรา เข้าไปทำลายราก https://zateers.com/greens/banana/index.php

โรคเงาะ เงาะเป็นโรค สารกำจัดโรคเงาะ สารป้องกันโรคเงาะ โรคเงาะ เงาะเป็นราดำ โรคช่อดอกแห้ง เงาะใบเหลือง โรตราสีชมพู โรคเงาะใบไหม้ โรคผลเน่าเงาะ โรคราแป้งเงาะ โรคผลเน่าสีน้ำตาลเงาะ https://zateers.com/greens/rambutan/index.php

โรคแคนตาลูป กำจัดโรคแคนตาลูป แคนตาลูปเป็นโรค ป้องกันโรคแคนตาลูป โรคแคนตาลูป แคนตาลูปเป็นโรค สารกำจัดโรคแคนตาลูป สารป้องกันโรคแคนตาลูป แคนตาลูปใบหงิก โรคยางไหล ใบไหม้ โรคเน่าคอดิน โรคไวรัส ใบด่าง ใบเหลือง โรคโคนเน่า ต้นแตก โคนต้นแตก โรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง ราสนิม https://zateers.com/greens/cantaloupe/index.php

โรคมะละกอ มะละกอเป็นโรค สารกำจัดโรคมะละกอ สารป้องกันโรคมะละกอ โรคมะละกอ ไวรัสด่างวงแหวน โรคใบด่างจุดวงแหวน โรคใบด่างมะละกอ ใบจุดมะละกอ มะละกอเป็นเชื้อรา มะละกอใบหงิก มะละกอใบเหลือง มะละกอยอดงอ มะละกอเป็นโรคใบเหลือง มะละกอใบล่างเหลือง โรคแอนแทรคโนส https://zateers.com/greens/papaya/index.php

โรคต้นยาสูบ ต้นยาสูบเป็นโรค สารกำจัดโรคต้นยาสูบ สารป้องกันโรคต้นยาสูบ ใบด่างต้นยาสูบ โรคไฟลามทุ่ง รากเน่าโคนเน่า โรคใบจุด โรคใบหด ใบจุดเหลี่ยม ใบจุดสีน้ำตาล ต้นยาสูบ เส้นใบแห้ง โรคแข้งดำ โรคตากบ โรคแผลละเอียด ราแป้ง โรคเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย ต้นยาสูบ https://zateers.com/greens/tobacco/index.php

โรคผักกาดหอม ผักกาดหอมเป็นโรค สารกำจัดโรคผักกาดหอม สารป้องกันโรคผักกาดหอม โรคผักกาดหอมเน่าเละ โรครานํ้าค้างผักกาดหอม โรคผักกาดหอมเน่าดำ โรคผักกาดหอม โรคใบจุดผักกาดหอม โรครานํ้าค้าง ผักกาดหอมขอบใบไหม้ https://zateers.com/greens/lettuce/index.php

โรคถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวเป็นโรค สารกำจัดโรคถั่วฝักยาว สารป้องกันโรคถั่วฝักยาว โรคถั่วฝักยาว โรคราแป้ง โรคใบจุดถั่วฝักยาว โรคราเขม่าดำ โรคใบด่าง โรคราสนิม ถั่วฝักยาวใบไหม้ ใบหงิก ถั่วฝักยาวใบเหลือง https://zateers.com/greens/longbean/index.php

โรคฟักทอง ฟักทองเป็นโรค สารกำจัดโรคฟักทอง สารป้องกันโรคฟักทอง โรคใบด่าง โรคไวรัสฟักทอง โรคฟักทอง โรคราน้ำค้าง โรคใบหงิก ฟักทองใบไหม้ โรคใบจุด ฟักทองใบเหลือง โรคเชื้อราฟักทอง โรคเชื้อแบคทีเรียฟักทอง https://zateers.com/greens/pumpkin/index.php

โรคลำใย ลำใยเป็นโรค สารกำจัดโรคลำใย สารป้องกันโรคลำใย โรครากเน่า โคนเน่า โรคไฟทอฟธอร่า โรคลำไยราดํา โรคหงอยลําไย โรคพุ่มไม้กวาด โรคลําไยใบไหม้ โรคลำไยผลเน่า โรคราน้ำฝนลำไย โรคราน้ำค้างลำไย โรคราสีชมพู https://zateers.com/greens/longan/index.php

โรคบร็อคโคลี่ บร็อคโคลี่เป็นโรค สารกำจัดโรคบร็อคโคลี่ สารป้องกันโรคบร็อคโคลี่ โรคของบร็อคโคลี่ โรคราน้ำค้าง โรคเน่าคอดินของบร็อคโคลี่ โรคใบจุด โรคแผลวงกลมสีน้ำตาลไหม้ โรคบร็อคโคลี่เน่าดำ โรคบร็อคโคลี่เน่าเละ https://zateers.com/greens/broccoli/index.php

โรคกุหลาบ กุหลาบเป็นโรค สารกำจัดโรคกุหลาบ สารป้องกันโรคกุหลาบ โรคกุหลาบ กุหลาบใบจุดดำ โรคราสีเทา โรคราแป้ง กุหลาบใบเหลืองร่วง โรคราสนิม กุหลาบใบไหม้ โรคราน้ำค้าง กุหลาบใบด่าง โรคตากบ กุหลาบโรคใบหงิก https://zateers.com/greens/rose/index.php

โรคเมล่อน เมล่อนเป็นโรค สารกำจัดโรคเมล่อน สารป้องกันโรคเมล่อน โคนต้นแตก เมล่อน ผลแตก เมล่อนใบไหม้ โรคใบหงิก ไวรัสเมล่อน โรคโคนเน่า เมล่อน เมล่อนต้นแตก เมล่อนใบเหลือง เมล่อนใบด่างลาย โรคเน่าคอดิน เมล่อนยางไหล โรคราแป้ง ราสนิม https://zateers.com/greens/melon/index.php

โรคองุ่น องุ่นเป็นโรค สารกำจัดโรคองุ่น สารป้องกันโรคองุ่น โรคอีบุบองุ่น ลำต้นเน่า รากเน่า โรคราแป้งองุ่น โรคองุ่นใบไหม้ โรคองุ่นผลเน่า โรคองุ่นใบจุด โรคขี้เถ้าองุ่น โรคราสนิมองุ่น โรคราน้ำค้างในองุ่น องุ่นขอบใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส https://zateers.com/greens/grape/index.php

โรคดาวเรือง ดาวเรืองเป็นโรค สารกำจัดโรคดาวเรือง สารป้องกันโรคดาวเรือง โรคดาวเรืองดอกเน่า โคนเน่า รากเน่า ดาวเรืองยอดหงิก ดาวเรืองดอกลาย โรคเน่าคอดิน โรคราแป้งดาวเรือง โรคใบจุด โรคดาวเรืองดอกลาย โรคขาอ่อนดาวเรือง https://zateers.com/greens/calendula/index.php

โรคสับปะรด สับปะรดเป็นโรค สารกำจัดโรคสับปะรด สารป้องกันโรคสับปะรด โรคหน่อเน่า โรคใบไหม้สับปะรด โรคผลเน่า โรคยอดเน่า โรคเอ๋อในสับปะรด โรคผลแกนสับปะรด โรคผลสีชมพู โรคสับปะรดสี https://zateers.com/greens/pineapple/index.php

โรคมะนาว มะนาวเป็นโรค สารกำจัดโรคมะนาว สารป้องกันโรคมะนาว มะนาวราดํา โรครากเน่า โคนเน่า โรคหูด โรคมะนาวใบหงิก โรคแคงเกอร์มะนาว โรคกรีนนิ่ง โรคใบแก้ว โรคมะนาวยางไหล โรคใบเหลืองด่าง มะนาวผิวสีน้ำตาล โรคราเข้าขั้ว https://zateers.com/greens/lemon/index.php

โรคมะม่วง มะม่วงเป็นโรค สารกำจัดโรคมะม่วง สารป้องกันโรคมะม่วง รามะม่วง มะม่วงรากเน่า มะม่วงโคนเน่า โรคมะม่วงแอนแทรคโนส โรคมะม่วงใบไหม้ โรคราแป้ง โรคมะม่วงยางไหล กิ่งแห้ง โรคใบมะม่วงเป็นตุ่ม มะม่วงใบจุด มะม่วงเป็นโรคราดํา โรครากํามะหยี่ https://zateers.com/greens/mango/index.php

โรคขึ้นฉ่าย ขึ้นฉ่ายเป็นโรค สารกำจัดโรคขึ้นฉ่าย สารป้องกันโรคขึ้นฉ่าย ขึ้นฉ่ายโคนเน่า โรคขึ้นฉ่ายต้นเหลือง โรคก้านใบแตก โรคใบจุดขึ้นฉ่าย โรคขึ้นฉ่ายเน่าเละ โรคใบจุดไหม้ขึ้นฉ่าย ขึ้นฉ่ายต้นและใบไหม้ https://zateers.com/greens/celery/index.php

โรคต้นกัญชา ต้นกัญชาเป็นโรค สารกำจัดโรคต้นกัญชา สารป้องกันโรคต้นกัญชา ราสนิมกัญชา ใบจะเริ่มแสดงจุดสีแดงและสีน้ำตาล ใบลักษณะใบหงิกงอ ราสีเทากัญชา จะเติบโตบริเวณภายในยอดอ่อนและเติบโตมากขึ้นถ้าหากบริเวณนั้นมีความชื้นรอบๆของช่อดอก ราแป้งกัญชา มีลักษณะคล้ายกับฝุ่นสีขาวบนใบกัญชาหรือช่อดอก และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จากต้นสู่ต้นโดยใช้สปอร์ ปลิวตามลม ลักษณะ อาการโดยทั่วไป ที่เกิดจากเชื้อราโดยรวม ใบจุดสีแดง หรือ สีน้ำตาล ใบเหลือง หรือใบสีขาว ใบหงิกงอ ใบไหม้ การเจริญเติบโตช้าแคระแกร็น รากสีแดงอยู่ใต้ดินชั้นบน รากและลำต้นเน่าเปื่อย https://zateers.com/greens/cannabis/index.php

โรคส้มโอ ส้มโอเป็นโรค สารกำจัดโรคส้มโอ สารป้องกันโรคส้มโอ โรคส้มโอ โรคส้มโอเขียวหวาน โรคส้มโอสายน้ำผึ้ง โรคส้มโอตรา โรคส้มโอจีน โรคส้มโอเกลี้ยง โรคโคนเน่า รากเน่า ส้มโอใบไหม้ ใบเหลือง โรคส้มโอใบหงิก ใบแก้ว โรคกรีนนิ่ง ส้มโอใบหงิกงอ โรคจุดสนิม โรคยางไหลส้มโอ โรคแคงเกอร์ โรคราสีชมพู โรคแสค๊ป https://zateers.com/greens/pomelo/index.php

โรคมังคุด มังคุดเป็นโรค สารกำจัดโรคมังคุด สารป้องกันโรคมังคุด โรคจุดสนิมมังคุด โรคมังคุดใบไหม้ โรคมังคุดใบเหลือง โรคผลเน่าแอนแทรคโนส โรคมังคุดใบหงิก โรคมังคุดใบแห้ง โรคใบจุดมังคุด โรคมังคุดราดำ https://zateers.com/greens/mangosteen/index.php

โรคผักสลัด ผักสลัดเป็นโรค สารกำจัดโรคผักสลัด สารป้องกันโรคผักสลัด โรคผักสลัด โรคใบจุดสีน้ำตาล ผักสลัดใบไหม้ ใบเหลือง ผักสลัดใบหงิก โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบจุด https://zateers.com/greens/salad/index.php

โรคมะระ มะระเป็นโรค สารกำจัดโรคมะระ สารป้องกันโรคมะระ โรคมะระ โรคมะระบ้า โรคใบเหลือง โรคใบจุดมะระ โรคราแป้ง เชื้อรามะระจีน ราน้ำค้าง https://zateers.com/greens/gourd/index.php

โรคน้อยหน่า น้อยหน่าเป็นโรค สารกำจัดโรคน้อยหน่า สารป้องกันโรคน้อยหน่า โรคของน้อยหน่า น้อยหน่าเป็นโรค โรคน้อยหน่า ใบร่วง ดอกร่วง ใบแห้ง น้อยหน่าเปลือกดำ มัมมี่น้อยหน่า โรคไฟทอปธอร่าน้อยหน่า น้อยหน่าใบไหม้ ใบเหลือง โรคผลจุดสีม่วง โรคแอนแทรคโนส https://zateers.com/greens/custardapple/index.php

โรคมะเขือ มะเขือเป็นโรค สารกำจัดโรคมะเขือ สารป้องกันโรคมะเขือ โรคมะเขือยาว โรคมะเขือยาวใบจุด โรคใบไหม้มะเขือ ไวรัสใบด่างมะเขือ โรคแห้งดำ โรคราสนิมมะเขือเปราะ โรคต้นและใบแห้งไหม โรคมะเขือยาวผลเน่า มะเขือใบหงิก โรคใบด่างเหลืองมะเขือ โรคมะเขือยาวใบไหม้ โรคมะเขือใบด่าง โรคราแป้ง https://zateers.com/greens/eggplant/index.php

โรคกวางตุ้ง กวางตุ้งเป็นโรค สารกำจัดโรคกวางตุ้ง สารป้องกันโรคกวางตุ้ง โรคเน่าคอดินของกวางตุ้ง โรคกวางตุ้งใบไหม้ โรคกล้าเน่า โรคเน่าดำ โรคใบแห้ง โรคโคนกวางตุ้งเน่า โรคใบจุดกวางตุ้ง โรคราน้ำค้างของกวางตุ้ง https://zateers.com/greens/choy/index.php

โรคแตงกวา แตงกวาเป็นโรค สารกำจัดโรคแตงกวา สารป้องกันโรคแตงกวา โรคแตงกวา ผลเน่าเละ โรคราน้ำค้างแตงกวา โรคราแป้ง ใบลาย โรคใบด่าง โรคแตงกวาใบเหลือง โรคผลเน่า โรคแตงกวาใบหงิก โรคแตงกวาใบด่างเหลือง โรคใบหงิกเหลืองแตงกวา https://zateers.com/greens/cucumber/index.php

โรคแตงโม แตงโมเป็นโรค สารกำจัดโรคแตงโม สารป้องกันโรคแตงโม โรคใบไหม้แตงโม ราน้ำค้างแตงโม โรคผลเน่า แตงโมเถาแตก แตงโมใบหงิก โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส โรคใบกรอบแตงโม https://zateers.com/greens/watermelon/index.php

โรคมะลิ มะลิเป็นโรค สารกำจัดโรคมะลิ สารป้องกันโรคมะลิ โรคมะลิต้นเน่าแห้ง รากเน่า โคนเน่า โรคต้นมะลิใบเหลือง ใบด่างเหลือง ต้นมะลิเหลือง โรคแอนแทรคโนสมะลิ โรคใบด่าง โรคมะลิใบหงิก https://zateers.com/greens/jasmine/index.php

โรคผักชี ผักชีเป็นโรค สารกำจัดโรคผักชี สารป้องกันโรคผักชี โรคผักชี ผักชีใบเหลือง เชื้อราในผักชี ผักชีรากเน่าโคนเน่า ใบจุด ผักชีใบไหม้ ผักชีใบลาย กล้าเน่า โรคใบเน่าผักชี โรครากปม โรคราเม็ดผักกาด https://zateers.com/greens/coriander/index.php

โรคกล้วยไม้ กล้วยไม้เป็นโรค สารกำจัดโรคกล้วยไม้ สารป้องกันโรคกล้วยไม้ กล้วยไม้ใบแห้ง กล้วยไม้รากเน่า กล้วยไม้รากแห้ง โรคเน่าดำกล้วยไม้ โรคใบปื้นเหลือง ใบจุดกล้วยไม้ โรคใบด่าง ยอดบิด โรคไวรัสกล้วยไม้ กล้วยไม้เป็นเชื้อรา ดอกสนิมกล้วยไม้ กล้วยไม้ช้างใบเหลือง โรคกล้วยไม้สกุลช้าง https://zateers.com/greens/orchid/index.php

โรคสตอเบอรี่ สตอเบอรี่เป็นโรค สารกำจัดโรคสตอเบอรี่ สารป้องกันโรคสตอเบอรี่ โรคเชื้อราสตอเบอรี่ โรคกอเน่า โรคผลเน่า สตอเบอรี่ใบจุดใบไหม้ ใบเหลือง สตอเบอรี่ขอบใบไหม้ สตอเบอรี่ใบแห้ง ใบจุดใบไหม้ สตอเบอรี่ขอบใบไหม้ โรคสตอเบอรี่ โรคไวรัส สตรอเบอรี่ แอนแทรคโนส https://zateers.com/greens/strawberry/index.php

โรคผักบุ้ง ผักบุ้งเป็นโรค สารกำจัดโรคผักบุ้ง สารป้องกันโรคผักบุ้ง โรคผักบุ้ง โรคใบไหม้ ผักบุ้งใบลาย ใบด่าง ใบเหลือง โรคใบจุดสีน้ำตาลผักบุ้งจีน โรคผักบุ้งจีน โรคราแป้ง โรคเชื้อราผักบุ้งจีน โรคราสนิม https://zateers.com/greens/morningglory/index.php

โรคส้ม ส้มเป็นโรค สารกำจัดโรคส้ม สารป้องกันโรคส้ม โรคส้ม โรคส้มเขียวหวาน โรคส้มสายน้ำผึ้ง โรคส้มตรา โรคส้มจีน โรคส้มเกลี้ยง และ โรคส้มโอ โรคส้มโดยทั่วไป โรคส้มใบแก้ว โรคกรีนนิ่งส้ม โรคแคงเกอร์ส้ม โรคส้มใบจุด โรคส้มใบหงิก โรคส้มใบจุด ส้มโคนเน่า ส้มรากเน่า ราเข้าขั้วส้ม โรคส้มราสีน้ำตาล โรคส้มราดำ https://zateers.com/greens/orange/index.php

โรคมันหวานญี่ปุ่น โรคมันหวานญี่ปุ่นใบจุด เชื้อสาเหตุ เกิดจากเชื้อรา โรคใบจุดมันหวานญี่ปุ่น ลักษณะอาการ เริ่มต้นใบจะเป็นจุดสีน้ำตาลแก่ขนาดเล็ก แล้วแผลนี้จะค่อยๆลุกลามขยายใหญ่ออก เมื่อโรครุนแรงมากขึ้น แผลจะชนกันมองดูคล้ายๆกับอาการใบไหม้ แต่ลักษณะใบไหม้ของโรคนี้ เป็นลักษณะของการใบไหม้แบบแห้งกรอบ โรคนี้มักระบาดในสภาพที่มีความชื้นสูง และอากาศไม่เย็นนัก โรคมันหวานญี่ปุ่นรากเน่าโคนเน่า โรคเชือราเมล็ดผักกาด และโรคหัวมันเน่า สาเหตุ เกิดจากเชื้อราหลายชนิด โรคหัวมันหวานญี่ปุ่นเน่า ที่เกิดจากเชื้อราเข้าทำลายทางบาดแผล บาดแผลจะมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงดำ เมื่อผิวแก่จะแข็งกระด้าง https://zateers.com/greens/japanesesweet/index.php

โรคกล้วยไม้ กล้วยไม้เป็นโรค สารกำจัดโรคกล้วยไม้ สารป้องกันโรคกล้วยไม้ กล้วยไม้ใบแห้ง กล้วยไม้รากเน่า กล้วยไม้รากแห้ง ดอกสนิมกล้วยไม้ กล้วยไม้ช้างใบเหลือง โรคกล้วยไม้สกุลช้าง โรคเน่าดำกล้วยไม้ โรคใบปื้นเหลือง ใบจุดกล้วยไม้ โรคใบด่าง ยอดบิด โรคไวรัสกล้วยไม้ กล้วยไม้เป็นเชื้อรา https://zateers.com/greens/orchid/index.php

โรคทุเรียน ทุเรียนเป็นโรค กำจัดโรคทุเรียน ป้องกันโรคทุเรียน ทุเรียนรากเน่า ทุเรียนโคนเน่า โรคทุเรียนผลเน่า โรคไฟทอปธอราทุเรียน โรคทุเรียนใบร่วง โรคใบไหม้ทุเรียน โรคใบติดทุเรียน โรคทุเรียนแอนแทรคโนส โรคราแป้งทุเรียน โรคทุเรียนใบจุดจุดสนิม โรคราดำทุเรียน แคงเคอร์กิ่งทุเรียน โรคทุเรียนราสีชมพู https://zateers.com/greens/durian/index.php

โรคคะน้า คะน้าเป็นโรค สารกำจัดโรคคะน้า สารป้องกันโรคคะน้า โรคเน่าคอดินของคะน้า โรคคะน้าใบไหม้ โรคแผลน้ำตาลไหม้ โรคแผลวงกลมสีน้ำตาลไหม้คะน้า โรคโคนคะน้าเน่า โรคใบจุดคะน้า โรคราน้ำค้างของคะน้า https://zateers.com/greens/kale/index.php

โรคพริก พริกเป็นโรค สารกำจัดโรคพริก สารป้องกันโรคพริก โรคพริก โรคพริกเน่า โรครากและโคนเน่า โรคพริกใบร่วง พริกร่วงก่อนสุก โรคพริกใบด่าง โรคพริกใบหงิก พริกใบเหลือง โรคยอดและกิ่งแห้ง โรคราแป้งในพริก โรคพริกใบเหลือง ไวรัสพริก โรคพริกกุ้งแห้ง เชื้อราในพริก https://zateers.com/greens/chilli/index.php

โรคข้าว ข้าวเป็นโรค สารกำจัดโรคข้าว สารป้องกันโรคข้าว โรคข้าว โรคไหม้ข้าว โรคเมล็ดด่าง ข้าวเมล็ดดำลีบ ข้าวรวงดำ รวงข้าวลีบ ข้าวเป็นโรคจู๋ ข้าวปลายใบแห้ง โรคข้าวใบสีส้ม โรคข้าวใบเหลือง โรคใบขีดโปร่งแสงข้าว โรคเมล็ดด่าง ข้าวรวงดำ โรคข้าวขอบใบแห้ง โรคข้าวขอบใบแห้ง ต้นข้าวใบเหลือง โรคกาบใบแห้งในข้าว รวงข้าวลีบ ข้าวเป็นโรคจู๋ โรคข้าวใบสีส้ม โรคกาบและใบไหม้ โรคกาบใบเน่า โรคข้าวใบไหม้ โรคเชื้อราข้าว โรคใบขีดโปร่งแสงข้าว โรคไหม้ข้าว โรคข้าวใบไหม้ โรคเชื้อราข้าวข้าวเมล็ดดำลีบ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคข้าวระยะต้นกล้า https://zateers.com/greens/rice/index.php

โรคฝรั่ง ฝรั่งเป็นโรค สารกำจัดโรคฝรั่ง สารป้องกันโรคฝรั่ง โรคฝรั่ง โรคราแดงในฝรั่ง โรคราสนิมในฝรั่ง โรคจุดสนิม โรคแอนแทรคโนสฝรั่ง ฝรั่งใบไหม้ โรคราดำในฝรั่ง ฝรั่งผลเน่า โรคใบจุดในฝรั่ง https://zateers.com/greens/guava/index.php

โรคลองกอง ลองกองเป็นโรค สารกำจัดโรคลองกอง สารป้องกันโรคลองกอง โรคราดำลองกอง โรคผลเน่า โรคใบไหม้ ใบจุด โรคราแป้งลองกอง โรคลองกองราสีขาว ราสีชมพู https://zateers.com/greens/longkong/index.php

โรคหัวหอม หัวหอมเป็นโรค สารกำจัดโรคหัวหอม สารป้องกันโรคหัวหอม โรคใบจุดสีม่วง ราดำในหอมแดง โรคหัวและรากเน่า โรคหอมแบ่งใบเหลือง ต้นหอมใบเหลือง เชื้อราในหอมแดง โรคหอมแบ่งใบไหม้ โรคหอมเน่าเละ โรคใบไหม้ โรคราสีม่วง โรคหอมเลื้อย โรคหอมแบ่งปลายเหลือง โรคหอมปลายใบไหม้ https://zateers.com/greens/onion/index.php

โรคอินทผาลัม อินทผาลัมเป็นโรค สารกำจัดโรคอินทผาลัม สารป้องกันโรคอินทผาลัม โรคอินทผาลัม โรคใบเหลือง โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคราเขม่าอินทผาลัม โรคเชื้อราเขม่าผง โรครากเน่า โรคโคนเน่า โรคราสนิม โรคอินทผาลัมใบแห้ง https://zateers.com/greens/datepalm/index.php

โรคมันฝรั่ง มันฝรั่งเป็นโรค สารกำจัดโรคมันฝรั่ง สารป้องกันโรคมันฝรั่ง ใบจุดมันฝรั่ง แผลสะเก็ดหูด มันฝรั่งหัวเล็กยาว มันฝรั่งใบไหม้ ขี้กลากมันฝรั่ง ต้นมันฝรั่งเน่าดำ เชื้อรามันฝรั่ง แบคทีเรียมันฝรั่ง ไวรัสมันฝรั่ง https://zateers.com/greens/potato/index.php

โรคข้าวโพด ข้าวโพดเป็นโรค สารกำจัดโรคข้าวโพด สารป้องกันโรคข้าวโพด โรคข้าวโพด ราข้าวโพด โรคราสนิมข้าวโพด โรคราเขม่าดำข้าวโพด โรคกาบและใบไหม้ ข้าวโพดใบสีม่วง โรคใบไหม้ข้าวโพด ข้าวโพดใบหงิก โรคใบลายข้าวโพดหวาน โรคราน้ำค้างข้าวโพด โรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด โรคใบจุดข้าวโพด เชื้อราในข้าวโพด โรคไวรัสในข้าวโพด https://zateers.com/greens/corn/index.php

โรคลิ้นจี่ ลิ้นจี่เป็นโรค สารกำจัดโรคลิ้นจี่ สารป้องกันโรคลิ้นจี่ โรคลิ้นจี่ โรคราดำ โรครากเน่า โรคลิ้นจี่ราสนิม โรคยอดไหม้ ผลลิ้นจี่เน่าและร่วง โรคลิ้นจี่ใบจุดสนิม โรคลิ้นจี่ผลเน่าภายในหลังการเก็บเกี่ยว โรคลิ้นจี่ใบจุด โรคลิ้นจี่ผลไหม้สีน้ำตาล โรคลิ้นจี่ราน้ำค้างเทียม https://zateers.com/greens/lychee/index.php

โรคหน่อไม้ฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่งเป็นโรค สารกำจัดโรคหน่อไม้ฝรั่ง สารป้องกันโรคหน่อไม้ฝรั่ง โรคหน่อไม้ฝรั่ง โรคต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง โรคเน่าเละ โรคกิ่งไหม้ หรือ ใบเทียมร่วง โรคไหม้แห้ง โรคลำต้นไหม้ โรคเน่าเปียกหน่อไม้ฝรั่ง โรคราสนิมหน่อไม้ฝรั่ง โรคใบจุดหน่อไม้ฝรั่ง โรคต้นไหม้แห้งหน่อไม้ฝรั่ง โรคแอนแทรคโนส https://zateers.com/greens/asparagus/index.php

โรคถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวเป็นโรค สารกำจัดโรคถั่วฝักยาว สารป้องกันโรคถั่วฝักยาว โรคถั่วฝักยาว โรคราแป้ง โรคใบจุดถั่วฝักยาว โรคราเขม่าดำ โรคใบด่าง โรคราสนิม ถั่วฝักยาวใบไหม้ ใบหงิก ถั่วฝักยาวใบเหลือง https://zateers.com/greens/longbean/index.php

โรคมะยงชิด มะยงชิดเป็นโรค สารกำจัดโรคมะยงชิด สารป้องกันโรคมะยงชิด โรคมะยงชิด โรคของมะยงชิด โรคมะยงชิดเป็นโรค โรคมะยงชิดราดำ โรคมะยงใบใหม้ สีน้ำตาล โรคมะยงชิดผลร่วง โรคมะยงชิดแอนแทรคโนส โรคมะยงใบบิดเบี้ยวแห้ง https://zateers.com/greens/thaiplango/index.php

โรคแตงโม แตงโมเป็นโรค สารกำจัดโรคแตงโม สารป้องกันโรคแตงโม แตงโมเถาแตก แตงโมใบหงิก โรคใบไหม้แตงโม ราน้ำค้างแตงโม โรคผลเน่า โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส โรคใบกรอบแตงโม https://zateers.com/greens/watermelon/index.php

โรคกระเทียม กระเทียมเป็นโรค สารกำจัดโรคกระเทียม สารป้องกันโรคกระเทียม กระเทียมโรคใบเน่า กระเทียมโรคใบจุดสีม่วง โรคกระเทียมใบจุดสีขาว โรคใบจุดสีม่วง ราดำในกระเทียม โรคหัวและรากเน่า เชื้อราในกระเทียม โรคกระเทียมใบไหม้ โรคกระเทียมเน่าเละ โรคราสีม่วง https://zateers.com/greens/garlic/index.php

โรคมะเขือเทศ มะเขือเทศเป็นโรค สารกำจัดโรคมะเขือเทศ สารป้องกันโรคมะเขือเทศ โรคมะเขือเทศ โรคผลเน่า โรคใบด่าง โรคใบจุด โรคใบแห้ง โรคมะเขือเทศใบหงิก โรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ โรคมะเขือเทศสีดา โรคใบด่างเรียวเล็ก โรคใบไหม้ https://zateers.com/greens/tomato/index.php


โรคไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง ไม้ดอกไม้ประดับเป็นโรค สารกำจัดโรคไม้ดอกไม้ประดับ สารป้องกันโรคไม้ดอกไม้ประดับ
โรคราสนิม ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง ใบจะเริ่มแสดงจุดสีแดงและสีน้ำตาล ใบลักษณะใบหงิกงอ
โรคราน้ำค้าง ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง พบผงสปอร์ของเชื้อสีขาวๆ เกาะติดที่ใบ พบอาการใบลายสีเหลือง แผลจุดเหลี่ยมสีน้ำตาล
โรคราแป้ง ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง มีลักษณะคล้ายกับฝุ่นสีขาวบนใบไม้ดอกไม้ประดับหรือช่อดอก และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จากต้นสู่ต้นโดยใช้สปอร์ ปลิวตามลม
โรครากเน่า ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง เนื่องจากเชื้อราเข้าทำลาย รากจะเกิดอาการเน่าดำ หากมีกลิ่นส่วนมากจะเกิดจากเชื้อ แบคที่เรีย
โรคราดำ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง จะมีผงคล้ายเขม่าดำคลุมต้น และ ใบ มีเพลี้ยจั๊กจั่นและแมลงหวี่ขาว เป็นพาหะ
โรคดอกเน่า ดอกไหม้ เสียรูปทรง ดอกเน่า ดอกบิดเบี้ยว ดอกเป็นจุด ส่วนมากเกิดจากเชื้อรา ลักษณะ อาการโดยทั่วไป ที่เกิดจากเชื้อราโดยรวม ใบสีดำ จุดสีแดง หรือ สีน้ำตาล ใบสีสนิม หรือ ใบหงิกงอ ใบไหม้ ใบเหลือง ใบสีขาว ดอกเน่า รากเน่าโคนเน่า รากและลำต้นเน่าเปื่อย การเจริญเติบโตช้าแคระแกร็น รูปทรงไม่ดีไม่สวยงาม https://zateers.com/greens/ornamental/index.phpสารกำจัดแมลง เกรดพรีเมี่ยม
สารกำจัดแมลง ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ และ สิ่งแวดล้อม ไมมีสารพิษตกค้างในผลผลิต
ป้องกันการระบาด ของ แมลงวันทอง และ แมลงต่างๆ ที่ขยายพันธุ์โดยการวางไข่
ป้องกันการระบาดของเพลี้ย กำจัดไข่หนอน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนม้วนใบข้าว เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง
และ สามารถใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด

อะะมิโน เกรดพรีเมี่ยม
กลูตามิก ไกลซิน ไลซิน เมโทโอนิน ช่วยให้พืชสร้างเซลใหม่ของลำต้น ดอก ผล และใบ
ช่วยในการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต ช่วยให้พืชทนต่อสภาพอากาศแล้ง
และทำให้พืชสามารถให้ผลผลิตได้ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม

แคลเซียม+โบรอน เกรดพรีเมี่ยม
แคลเซียม+โบรอน ช่วยผสมเกสร เพิ่มการติดผล ต่อช่อดอกมากขึ้น รวมทั้งช่วยขยายขนาด ของผล
และ สามารถป้องกัน ไม่ให้ ผล เถา หรือ ฝัก แตก ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนใส้นิ่ม ทำให้รสชาติและสีดีขึ้น

สารป้องกัน และ กำจัดโรคพืช อาหารเสริมพืช ฮอร์โมนพืช และ สารกำจัดแมลง อะะมิโน แคลเซียม+โบรอน เกรดพรีเมี่ยม
สนใจติดต่อเรา TEL 098-746-4793 (AIS) , TEL 097-193-7840 (TRUE)
Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ) คุณน้อง
เฟสบุ๊คของเรา
สารกำจัดโรคพืช
เว็บไซต์ของเรา

https://zateers.com/greens/
สารกำจัดโรคพืช เกรดพรีเมี่ยม
https://greenszateer.blogspot.com/

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2022-05-30 07:36:23 ( IP ADDRESS : 171.7.48.143 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2022-05-30 07:36:23

สนใจติดต่อ

คุณ : Line id: zateer , Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ)
อี-เมล์ : greenjiras@gmail.com
โทรศัพท์ : 098-746-4793 ,
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 098-746-4793 ,
อื่น ๆ : 098-746-4793 ,
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.