ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

Metrology lab บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านต่างๆ ดังนี้

****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านมิติ (Dimension)
• OUTSIDE MICROMETER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• INSIDE MICROMETER ,TUBULAR INSIDE MICROMETER ,HOLE TEST -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• DEPTH MICROMETER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• VERNIER CALIPER ,DEPTH VERNIER ,INSIDE VERNIER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• DIAL GAUGE ,DIAL THICKNESS ,DIAL CALIPER GAUGE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• DIAL TEST INDICATOR ,PIC TEST ,ULTRASONIC / COATING THICKNESS -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• FEELER GAUGE ,THICKNESS GAUGE ,FILM GAUGE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• HEIGHT GAUGE ,ELECTRONIC COMPARATOR -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• TAPE SCALE ,STEEL RULER ,PI TAPE ,MANDREL ,DIAMETER TAPE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• LINEAR SCALE ,SCALE LOUPE , -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• BEVEL PROTRACTOR ,ANGEL GAUGE ,RADIUS GAUGE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• GAUGE BLOCK (GRADE 0,1,2)
• ROCKWELL HARDNESS TESTER ,VICKER HARDNESS TESTER
• TAPER GAUGE ,SNAP GAUGE ,JIG ,SCALE PLATE ,CHAMFER GAUGE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• THREAD RING GAUGE (GO / NO GO) ------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• PIN GAUGE ,PLUG GAUGE ,SETTING ROD ,RING GAUGE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• DUROMETER ,RUBBER HARDNESS -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• PROFILE PROJECTOR ,MEASURING MICRO SCOPE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• THREAD PLUG GAUGE (GO / NO GO) ALL TYPE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• SURFACE ROUGHNESS TESTER ,CONTOUR MEASURING
****- สอบเทียบ น้ำหนัก ,แรง ,แรงบิด (MASS ,FORCE ,TORQUE)
• ELECTRONIC BALANCE ,PLATFORM SCALE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• WEIGHT BALANCE ,BALANCE SCALE ,SPRING BALANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• ANALYTICAL BALANCE ,PRECISION BALANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• CRANE SCALE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• DIAL TENSION GAUGE ,WIRE TENSION METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• PUSH-PULL METER ,FORCE GAUGE ,COMPRESSION METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• TENSION / COMPRESSION TESTER ,UNIVERSAL TESTING MACHINE
• STEEL WEIGHT (BRASS , STEEL CLASS F2,M1,M2) -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• WEIGHT (STAINLESS STEEL CLASS F1)
• TORQUE SCREW DRIVER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• DIGITAL TORQUE METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• MECHNICAL TORQUE METER ,CAP TORQUE TESTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• TORQUE WRENCH ,TORQUE GAUGE ,TORQUE GAUGE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านความดัน (Pressure) Pressure / Vacuum Gauge
• PRESSURE GAUGE ,VACUUM GAUGE ,DIFF. GAUGE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• MANO METER ,BAROMETER
• PRESSURE TRANSMITTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• DIAPHAM PRESSURE GAUGE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• PRESSURE SWITCH ,DIFF. PRESSURE SWITCH -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• SAFETY VALVE ,CONTROL VALVE
• LEAK PRESSURE GAUGE ,
• DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• LEVEL TRANSMITTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• ULTRASONIC LEVEL TRANS. / RADAR LEVEL TRANS.
****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านไฟฟ้า (Electrical) Volt ,Amp,Ohm ,Frequrecy ,Time Meter
METER ,MEASURING
• Multimeter , Process Calibrator ,VOLT METER ,VT AC / DC ,BATTERY ANALYZER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• AMP METER ,CT ,CURRENT SHUNT AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• CLAMP METER AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• POWER METER ,WATT METER ,POWER METER 3 PHASE AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• RESISTANCE METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• INSULATION ,MEGAOHM ,WRIST STRAP ,SURFACE RESISTANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• MILLIOHM HI TESTER ,EARTH METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• TACHO METER ,SPEED METER ,STROBO SCOPE ,CENTIFUGE ,SHAKER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• TEMPERATURE CONTROLLER ,RECORDER ,TEMP. DATA LOGGER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
SOURCE ,CALIBRATOR
• VOLTAGE SOURCE AC / DC ,POWER SUPPLY -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• RESISTANCE SOURCE ,DECADE RESISTANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• LEAK CURRENT TESTER AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• LCR METER ,CAPACITANCE METER ,INDUCTANCE METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• STOP WATCH ,TIMER ,COUNTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• OSCILLO SCOPE ,WAVE COMPARATOR
• FREQUENCY COUNTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• CURRENT SOURCE AC / DC ,ELECTRONIC LOAD , BATTERY TESTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• HIGH VOLTAGE TESTER ,WITHSTANDING TESTER AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• FUNCTION GENERATOR ,SIGNAL GENERATOR ,PLUSE GENERATOR -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• TEMPERATURE SIMULATOR ,PROCESS CALIBRATOR -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
**** - สอบเทียบ(Calibration) ด้านอุณหภูมิ ,ความชื้น (Temperature / Humidity) Thermo Hygrometer
• LIQUID IN GLASS THERMOMETER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• TEMPERATURE SENSOR (RTD) -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• TEMPERATURE SENSOR (TC) -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• DIGITAL THERMOMETER WITH PROBE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• TEMP. CONTROLLER WITH PROBE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• INFRARED / THERMAL THERMOMETER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• OVEN , INCUBATOR , FREEZER , FURNACE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• AUTOCLAVE ,WATER BATH -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• DIAL THERMOMETER ,TEMP. TRANSMITTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• DIAL THERMO / HYGRO METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• DIGITAL TEMP. / HUMIDITY METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• TEMPERATURE CONTROLLER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
****- สอบเทียบทางเครื่องวัดปริมาตร ,เคมี (VOLUME ,CHEMICAL CALIBRATION)
• VOLUMETRIC PIPET ,FLASK ,GRADUATED CYLINDER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• MEASURING PIPET ,BURET ,BEAKER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• MICRO PIPET (FIX ,VARIABLE ,MULTI CHANNEL) -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• AUTO PIPET ,AUTOMATIC BURET , DISPENSER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• DIGITAL PH METER , CONDUCTIVITY METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• PH METER , CONDUCTIVITY METER ,RESISTIVITY METER ,COD METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• DISSOLVED OXYGEN METER (DO METER) -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• ORP METER , TDS METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• MULTI PARAMETER WATER QUALITY METER ,MULTI PARAMETER PHOTOMETER
• REFRACTOMETER METER ,BRIX METER , SALT SALINITY METER
• POLARIMETER
****- สอบเทียบเครื่องมือวัด ,ทดสอบ ห้องปฏิบัติการ (SPECIAL LABORATORY CALIBRATION)
• Universal Testing Machine, Compression Tester ,Tension Tester -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• Torsion Tester, Modul R Tester, MIT Folding Endurance Tester, Impact Tester, Melt Flow Indexer, HDT and VICAT Tester
• Rockwell Hardness Tester, Brinell Hardness Tester, Vickers Hardness Tester
• Universal Hardness Tester, Portable Hardness Tester, Hardness Test Blocks
• Temperature and Humidity Chamber, Thermal Shock Tester -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• Weatherometer, Xenon Arc Chamber, UV Chamber, Sunshine Long Life Tester, Combine Cyclic Tester, Rain Tester, Dust Tester
• Scratch Tester, Tribometer, Calotest, RC Adhesion Test
• Taber Abrasion Tester, Taber Abraser, Linear Scratch Tester, Multi Fingers Scratch/Mar Tester
• Reciprocating Abraser, Crockmeter, Taber Stiffness Tester
• COF Tester, Falling Dart Impact Tester, Foam Compression Tester, Foam Constant Load Pounding Machine
• Foam Porosity Tester, Foam Resilience Tester, Lab Heat Sealer, Hot Tack Tester, Foam High Speed Mixer, Foam Thickness Gauge
• Bursting Strength Tester, Ring Crush and Edge Crush, DIN Abrasion Tester, ARKON Abrasion Tester
• Specimen Punch, Hot Forming Press Machine, Drop Impact Tester, Rebound Resilience Tester
• Package Drop Tester, Wrap Reel, Water Penetration Tester, Dyeing Rub Tester
• Elmendorf Tear Strength Tester, Day Light Box, COF Tester, Pencil Hardness Tester
• Dupont Impact Tester, Drying Oven, Aging Oven, Discoloration Meter, Torque Tester
• Densimeter, Specific Gravity
• Durometer, Shore Hardness, IRHD -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• Vibration Tester, Vibration Simulator, Drop Tester -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• Coating Thickness Gauge, Paint Inspector Kit, Gloss Meter
• CrossHatch Cutter, Pencil Hardness Tester
• Ink Rub Tester
• Cone Calorimeter, Single Burning Item (SBI), NBS Smoke Density Chamber, Room Corner Test
• Flooring Radiant Panel Test Apparatus
• Roofing Test with Burning Brands, UL, FMVSS Flame Chamber, Oxygen Index
• Identipol
• Insect Electrical Penetration Graph (EPG) Systems
• Insect Olfactometer Air Delivery Systems
• Opacimeter, Haze Meter
• SPECTRO DENSITO METER, X – RITE ,SPECTRO EYE , WATER TESTING PHOTOMETER
• UV – VIS SPECTRO PHOTOMETER (PHOTOMETIC) -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• CENTRIFUGE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• FORD CUP ,ZAHN CUP ,VISCOSITY CUP ,RIGOSHA CUP ,IWATA CUP ,TOYO CUP -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• BROOKFIELD VISCOMETER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• STORMER VISCOMETER , PYCNOMETER ,W/G CUP -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• APPLICATOR , GRIND GAUGE ,FINENESS GRIND GAUGE
• HARD DRYING TIME ,DRYING TIME RECORDER
• IMPACT TESTER ,SHOCK TESTER ,DROP HAMMER TESTER
• CONICAL MANDREL ,BEND TESTER
• MELT FLOW INDEX TESTER
• SCRATCH TESTER ,SHEAR TESTER
• MINOLTA CHROMA METER ,COLORIMETER
• illuminance and colour ,X-RITE ,DENSITOMETER
• FRIKMAR CUP -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• QUV WEATHERING TESTER , MOISTURE BALANCE
• LUX METER
• VIBRATION METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• SOUND LEVEL METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• WOOD MOISTURE METER
• LIQUID FLOW METER ,THERMAL MASS FLOWMETER
• GAS FLOW METER ,ULTRASONIC FLOW METER ,MAGNETIC FLOWMETER
• ROLLER COUNTER (ล้อวัดความยาวเมตร ,หลา) ,LENGTH METER ,YARN METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• GLOSS METER ,TRI-GLOSS METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)
• ABRASER TESTER
• GAS DETECTOR ( CO ,O2 ,CH4 ,H2S )
• OXYGEN SENSOR , ZERCONIA OXYGEN METER
Tel. 02-540-7831 ,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836
E-mail : metrologylab@yahoo.com , cal@mlab.co.th
Website : http://www.mlab.co.th
Line ID : 0814427099 ,0863066698


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 100 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2023-11-13 16:44:26 ( IP ADDRESS : 124.120.35.60 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2023-11-13 16:44:26

สนใจติดต่อ

คุณ : รุ่งโรจน์
อี-เมล์ : metrologylab@yahoo.com
โทรศัพท์ : 025407831
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0814427099
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2024 Be2Hand.com All rights reserved.