ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

G
GOLDEN CHAIN DEVELOPMENT AND EXPLORER

GOLDENCHAIN DEVELOPMENT AND EXPLORER
โกลเด้นเชน ดีเวลล้อปเม้นต์ แอนด์ เอ็กซ์พลอเรอร์

ที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร บริการและคุณภาพ จัดฝึกอบรม สัมมนา , Walk Rally
“คิดอย่างสร้างสรรค์ ทันโลกพัฒนา พาสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง”
(Creative Thinking, Building Global Development and Stepping to the Success)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/5439

target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.goldendevelopement.com/" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.goldendevelopement.com/" 

บริษัท โกลเด้นเชน ดีเวลล้อปเม้น แอนด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
99/195 ลาดพร้าว ซอย 31 ถนน ลาดพร้าว
จันทร์เกษม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow",02-5131477,02-9383359

แฟกซ์. class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" สายด่วน  class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow",086-5342460             

อีเมลล์. target="_blank" rel="nofollow" href="http://us.mc573.mail.yahoo.com/mc/compose?to=goldenchaindevelopment@yahoo.com"


ใช้บริการโกลเด้นเชนแล้วได้อะไร

 

             -    เสียค่าใช้จ่ายรอบเดียวได้ทั้งท่องเที่ยวประจำปีและพัฒนาบุคคลากร

             -    ไม่ต้องเสียเวลาและบุคคลากรติดต่อประสานงานเองครบวงจรทุกอย่าง 

             -     ทุกแผนกได้พักผ่อนและพัฒนาทักษะไปพร้อมกันด้วยหลักสูตรที่เข้าใจ

                   ง่ายเพลิดเพลินระหว่างเรียนรู้เหมาะสำหรับทุกแผนกและตำแหน่งงาน

             -    การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป้าหมายที่ถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

             -    สมาชิกเกิดความศรัทธาในองค์กร

             -    สมาชิกเรียนการทำงานอย่างมีความสุขและมีสัมพันธภาพที่ยั่งยืน

             -    ค่าใช่จ่ายที่เสียไปนำไปลดหย่อนภาษีจากการจัดการอบรมสัมมนา

                  เพื่อพนักงานสูงสุดถึง 200 เปอร์เซ็น

  

                        

 http://photos1.hi5.com/0032/651/908/e2OYr2651908-02.jpg" />       http://photos1.hi5.com/0035/169/004/zNVX6F169004-02.jpg" />    http://photos1.hi5.com/0035/105/011/TNUk8y105011-02.jpg" />

       

 


          Golden Chain Development and Explorer รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาทีมงานเชิงวิชาการโดยใช้กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ วอร์คแรลลี่ ฯลฯ ในหัวข้อต่างๆ เช่น การสร้างและพัฒนาทีมงาน การสร้างสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน, บรรยากาศความสุขในการทำงาน หรือตามที่องค์กรท่านกำหนดเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์กร โดยวิทยากรผู้ชำนาญ

 

http://photos1.hi5.com/0035/441/145/Hqmqac441145-02.jpg" />    http://photos1.hi5.com/0034/725/049/iBteay725049-02.jpg" />

 

 

http://photos1.hi5.com/0033/262/544/wnyhg7262544-02.jpg" />    http://photos1.hi5.com/0034/140/229/Neohuc140229-02.jpg" />

 

          Golden Chain Development and Explorer เป็นองค์กรที่มีความพร้อมที่สามารถจัดการท่องเที่ยวสัมมนาอย่างเต็มรูปแบบจัดนำเที่ยว ท่องเที่ยว เฮฮาหมู่คณะ สังสรรค์ประจำปีทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก โดยทีมงานมัคคุเทศก์คุณภาพ

 

           http://photos1.hi5.com/0035/384/461/5iaI.P384461-02.jpg" />      http://photos1.hi5.com/0034/017/716/2LQj9K017716-02.jpg" />

 

 

 

 

 ท่องเที่ยว  


          การพัฒนาทีมงานในบุคลากรมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานของแต่ละองค์กรมีทัศนคติ เจตคติ ที่แตกต่างกันไป การพัฒนาทีมงานต้องมีสัมพันธภาพที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน เพราะจะเป็นการส่งผลให้เกิดประโยชน์ด้านองค์กร ในหน่วยงานขององค์กรนั้นเอง ภายในองค์กรต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพและเห็นความสำคัญในองค์กร และเพื่อนร่วมงาน ภายในองค์กรแต่ละองค์กรต้องเรียนรู้จากการทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บทบาทความเป็นผู้นำที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน เพื่อจะนำองค์กรในหน่วยงานนั้นๆ ไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน เห็นความสำคัญในการทำงานเป็นทีม และรวมถึงการทำงานอย่างมีความสุขภายในองค์กร

 

           

ภายในและต่างประเทศ

สนุกสุขใจเที่ยวไป...

กับโกลเด้นเชน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/5439

target="_blank" rel="nofollow" href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.blogth.com/uploads/n/ngaew/2606.jpg&imgrefurl=http://ngaew.blogth.com/&h=480&w=640&sz=45&hl=th&start=6&um=1&tbnid=P2K8rhIDUY7BQM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C%26um%3D1%26hl%3Dth" ; target="_blank" rel="nofollow" href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://th.kapook.com/upload/media_library/4516.jpg&imgrefurl=http://th.kapook.com/%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C&h=291&w=255&sz=20&hl=th&start=3&um=1&tbnid=gDNoP_nwEoECfM:&tbnh=115&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C%26um%3D1%26hl%3Dth" ; target="_blank" rel="nofollow" href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.fresno.k12.ca.us/divdept/sscience/images/greatWall.1.jpg&imgrefurl=http://www.dek-d.com/board/view.php%3Fid%3D885584&h=768&w=1024&sz=157&hl=th&start=2&um=1&tbnid=59EWqsHCX-xuVM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN" ; target="_blank" rel="nofollow" href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.adventureswithandrea.com/AWA-media/cambodia-angkor-wat.jpg&imgrefurl=http://lionardo.exteen.com/20051219/entry-1&h=299&w=399&sz=27&hl=th&start=3&um=1&tbnid=QFLGqebZnlb_dM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%26um%3D1%26hl%3Dth" ; target="_blank" rel="nofollow" href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.r-us-holidays.com/Image/Holland.jpg&imgrefurl=http://www.r-us-holidays.com/Web_Page/europe_Jan-Mar%2708.html&h=768&w=1024&sz=307&hl=th&start=10&um=1&tbnid=4OEkT6qW8ByfJM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%26um%3D1%26hl%3Dth" ; target="_blank" rel="nofollow" href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaitextile.org/eu/images/eu/EU25flag.jpg&imgrefurl=http://www.thaitextile.org/eu/profile_about_eu.asp&h=296&w=500&sz=52&hl=th&start=15&um=1&tbnid=phQJieyMFGxWfM:&tbnh=77&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%26um%3D1%26hl%3Dth"
 
        Golden Chain explorer ขอเสนอรูปแบบการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เน้นสาระและความสะดวกสะบายกับการบริการเหนือระดับประทับใจ ตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบการท่องเที่ยวที่ให้ท่านและสมาชิกสามารถเลือกสรรค์ได้ตามความพึงพอใจ ในทุกเส้นทางแห่งความสุข
 
target="_blank" rel="nofollow" href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://198.170.108.32/Home/Tour/images/PKG0746/itin2.jpg&imgrefurl=http://198.170.108.32/Home/Hilight/TT/indochina.php%3FPHPSESSID%3Db&h=150&w=200&sz=8&hl=th&start=17&tbnid=2ZaoT3nWRmVPaM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%26gbv%3D2%26hl%3Dth" ; target="_blank" rel="nofollow" href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaifly.com/Home/Tour/images/PKG0128/detail.jpg&imgrefurl=http://www.thaifly.com/Home/Hilight/TT/indochina.php&h=150&w=200&sz=10&hl=th&start=16&tbnid=UPrVkwLhYQvngM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%26gbv%3D2%26hl%3Dth" ; target="_blank" rel="nofollow" href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.natureclubthailand.com/programme/images/freezedWaterfall.jpg&imgrefurl=http://www.natureclubthailand.com/programme/freezed-waterfall2.htm&h=448&w=500&sz=61&hl=th&start=9&tbnid=_XN-jnYaoH1UmM:&tbnh=116&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%26gbv%3D2%26hl%3Dth" ; target="_blank" rel="nofollow" href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://recmert.kku.ac.th/Webthai/E-New/E-news50/e-news%2520apr%252050/image006.jpg&imgrefurl=http://recmert.kku.ac.th/Webthai/E-New/E-news50/apr.htm&h=360&w=480&sz=38&hl=th&start=22&tbnid=rwWrFEB__ey4gM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN" ;
 
      พิเศษสุด!!! สำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะและองค์กร หลากหลายเส้นทางและรูปแบบการท่องเที่ยวGOLDEN CHAIN EXPLORER หวังเป็นอย่างยิ่งในโอกาสอันใกล้นี้จะมีโอกาสให้บริการท่านและสมาชิกกับหลากหลายโปรแกรมการท่องเทียว ดูงาน ที่เราภูมิใจนำเสนอท่านทั้งโปรแกรมในและต่างประเทศดังต่อไปนี้.............................

โปรแกรมท่องเทื่ยวในประเทศ

target="_blank" rel="nofollow" href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.foresttour.com/UserFiles/Image/450-09angorthom1.jpg&imgrefurl=http://www.foresttour.com/inside_page.php%3Fpkf_id%3D66%26cat%3D%26subcat%3D49&h=338&w=450&sz=89&hl=th&start=15&um=1&tbnid=GwLt4UjJPeKCyM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%26um%3D1%26hl%3Dth" ;http://tbn0.google.com/images?q=tbn:wrVCIaTs35D66M:http://www.lannacorner.net/lanna/pic/bali10dec1.jpg" /> http://tbn0.google.com/images?q=tbn:vjQIyfayI9RimM:http://www.thannews.th.com/images/2222/images/R4822221.jpg" /> http://tbn0.google.com/images?q=tbn:RKrRM2FsIKTVUM:http://www.ezytrip.com/package/pack/image/longkang-m.jpg" /> target="_blank" rel="nofollow" href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.precadet26.org/msgboard/userpic/image.jpg&imgrefurl=http://www.precadet26.org/msgboard/MsgView.php%3Fpage%3D69%26msgid%3D38592%26nr%3D3&h=352&w=450&sz=85&hl=th&start=3&um=1&tbnid=CYaOz3fOS2y66M:&tbnh=99&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%26um%3D1%26hl%3Dth" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" google_ad_client = "ca-pub-6807994980999949"; google_ad_slot = "2540843383"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;

สนใจติดต่อ

คุณ : goldenchain
อี-เมล์ : porkung-7@hotmail.com
โทรศัพท์ : 025131417
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 025131477
อื่น ๆ : 0865342460
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - จตุจักร
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.