โพสขายสินค้าฟรี be2hand.com

สมัครสมาชิก
เปิดร้านค้าฟรี
สมาชิก Verify
หมายเลขประกาศที่ 492482 มีผู้ชม 9,323 คร้ัง

ต่อวีซ่าอยู่ไทย

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

Special Visa

กรณีที่ท่านไม่อยากเดินไทยไปทำวีซ่า Tourist หรือ ไป Visa Run/

ไม่ชอบการเดินทาง หรือ เจ็บป่วย ไม่สบาย เราสามารถดำเนินการขอวีซ่าให้ท่านอยู่ต่อได้อีก (ใช้เวลา 2 วันทำการ พร้อมรูปถ่าย 1 ใบ)

 

30 วันราคา   10,000 บาท

60 วันราคา   15,000 บาท

90 วันราคา   18,000 บาท

 

 

1.Visa Run (วีซ่า รัน) เดินทางทุกวัน รวมอาหารกลางวัน

- ไปทางด่าน จันทบรี (บ้านแหลม) ราคาขาย 2,000 บาท เดินทาง ออกจากพัทยา 06.30 น.- 07.00 น ตอนเช้า รวมอาหารกลางวัน ทานที่คาสิโน เป็นบุฟเฟ่ กลับมาถึง 15.30 น 16.00 น

      

- หรือไปทางด่าน ปอยเปรต หรือ ด่านหาดเล็ก ก็ได้ เดินทางออกจากพัทยา 07.30 น -08.00 น ราคา 2,000 บาท มาถึงพัทยา โดยประมาณ 17.30 น

 

2.Tourist visa (Single Entry 60+30)  3 วัน 2 คืน สามารถไปทำที่เขมร แล้วนอนที่ โรงแรมในปอยเปรต ชื่อ โรงแรม ท็อปปิคคานา คาสิโน ราคาขาย 8,500 บาท รวม อาหาร กลางวัน 1 เมื้อ อาหาร เช้า 2 เมื้อ  รวมรถรับส่งไปและกลับ และค่าวีซ่าเขมรและค่าวีซ่า ไทยเรียบร้อยแล้ว

              60 วัน ได้มาหลังจากเข้าด่านอรัญ(คลองลึก)เมื่อเข้าเมืองไทย

              30 วัน ได้จาก ต.ม. ที่พัทยา

 

3. Tourist visa (Single Entry 60+30) or

                         (Double Entry 60+30 and 60+30)

3 วัน 2 คืน สามารถไปทำที่ลาวได้  แล้วนอนที่ โรงแรมแสงพระจันทร์ ออกจากพัทยา เวลา 18.45 น ของวันอังคาร นอนบน รถ 1 คืน  ถึงด่านหนองคายเวลา 05.30 น เช้ารุ้งขึ้นของวันพุธ ผ่านด่านไทย นั่งรถข้ามสะพานไทย-ลาว(สะพานมิตรภาพ) ไปฝั่งลาว แล้วเดินทางไปสถานทูตไทย ประจำเมืองเวียงจันทร์ ถึงเวลาประมาณ 09.00 น ทำวีซ่าเสร็จ กลับพักผ่อนและทานอาหาร ที่โรงแรม

              เช้าวันพฤหัสบดี 08.00 น ทานอาหารเช้า 12.00 น เที่ยงเช็คเอ้าท์ 13.00 น ไปรับ พาสปอร์ต นั่งรถกลับฝั่งชายแดนฝั่งไทย

15.00 น เดินทางกลับพัทยาโดยสวัสดิภาพ

              60 วัน ได้มาหลังจากเข้าด่าน(หนองคาย) เมื่อเข้าเมืองไทย

              30 วัน ได้จาก ต.ม. ที่พัทยา

             

              60 วัน(ครั้งที่ 2) ต้องเดินทางไป In-Out ที่ Cambodia แต่ต้องเดินทางก่อน ที่วีซ่าจะหมดถึงจะได้ 60 วัน)

              30 วัน(ครั้งที่ 2) ได้จาก ต.ม. ที่พัทยา

 

4.Wife Visa วีซ่าชนิดนี้สำหรับชาวต่างชาติที่อายุไม่ถึง 50 ปี แต่ต้องการอยู่เมืองไทย เป็นระยะเวลานานๆๆ หรือ ปีต่อปี ซึ่งลูกค้าจะต้องจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยก่อน ถึงจะสามารถขอวีซ่านี้ได้ ขาย 45,000 บาท คอม จะได้ วีซ่า 1 ปี ทุกๆ 3 เดือน ต้องไปรายงานตัวที่ ต.. และก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ต้องไปทำ Re-Entry permit เพื่อรักษาสิทธิ์ หลังกลับมาจากต่างประเทศจะได้ใช้วีซ่าตัวเดิมต่อได้

 

5.Retirement Visa หรือ วีซ่าเกษียณอายุ ต้องมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

ขาย 30,000 บาท  รูปถ่าย 1 ใบ ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ จะได้ วีซ่า 1 ปี ทุกๆ 3 เดือน ต้องไปรายงานตัวที่ ต.. และก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ต้องไปทำ Re-Entry permit เพื่อรักษาสิทธิ์ หลังกลับมาจากต่างประเทศจะได้ใช้วีซ่าตัวเดิมต่อได้

 

6.Extension Visa สามารถทำที่ ต.ม.ได้ทั่วประเทศ และจะได้ 7 วันเท่านั้น 1,900 บาท สามารถทำเองได้ที่ ต.ม. ถ้าไม่อยากไปทำด้วยตัวเอง ทางเราทำแทนได้ ขาย 3,000 บาท ทางเราจะให้พนักงานไปรับเอกสาร ที่ Office

 

7.90 Days Report รายงานตัวทุกๆ 90 วัน สามารถทำด้วยตนเองได้ที่ ต.ม.ได้ทั่วประเทศ ฟรี ถ้าไม่อยากไปทำด้วยตัวเอง ทางเราทำแทนได้ ขาย 1,000 บาท ทางเราจะให้พนักงานไปรับเอกสาร ที่ Office

 

 

8.Marriage Registration รับจดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ ขาย 15,000 บาท ใช้เวลาในการดำเนินการ 2-3 วัน(Agent ต้องส่งเอกสารมาให้ดูก่อน 1 วันเพื่อตรวจเอกสารเพื่อความเรียบร้อย)

 

9.Non-O/Non-ED/Non-B(ไปขอที่ลาว,เขมร) 9,500 บาท เมื่อได้วีซ่ามาแล้ว จะอยู่ได้นาน 90 วัน ใน 1 ปี สามารถขอได้แค่ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถกลับไปขอได้อีก เมื่อได้วีซ่ามาแล้วต้องดำเนินการขอ Work Permit ต่อทันทีก่อนวีซ่าจะหมด (Agent ต้องส่งเอกสารมาให้ดูก่อน 1 วันเพื่อตรวจเอกสารเพื่อความเรียบร้อย)

 

10.Non-O/Non-ED/Non-B (ขอในประเทศไทยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ) ขาย 18,500 บาท เมื่อได้วีซ่ามาแล้ว จะอยู่ได้ นาน 90 วัน และภายใน 1 ปี สามารถไปขอได้ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถกลับไปขอได้อีก หลังจากนั้นต้องดำเนินการขอ Work Permit ต่อทันทีก่อนวีซ่าจะหมด (Agent ต้องส่งเอกสารมาให้ดูก่อน 1 วันเพื่อตรวจเอกสารเพื่อความเรียบร้อย)

 

11.Work Permit ขอใบอนุญาตทำงาน ขาย 45,000 บาท เอกสารที่ต้องใช้ Non-B, หนังสือรับรองบริษัท, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, งบดุลฯกำไรขาดทุน 2 ปีล่าสุด, ภงด.50ปีล่าสุด, แบบสบช.3ปีล่าสุด, ภพ.30 3 เดือนล่าสุด, ภงด.1 และประกันสังคม 3 เดือนล่าสุด, ภงด.91 ของคนต่างชาติ, รูปถ่ายสำนักงานฯลฯ

 

12.One Year Business Visa วีซ่า 1 ปี หลังจากได้ใบอนุญาตทำงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องดำเนินการขอวีซ่า 1 ปี (เอกสารเหมือนขอ Work Permit) ขาย 25,000 บาท

 

13.Translation (Thai-Eng) (Eng-Thai) and other Language รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย และทุกภาษา

 

 

UK Visa, วีซ่าอังกฤษ,ไอร์แลนด์,สกอตแลนด์

USA Visa, วีซ่าอเมริกา

Australia Visa, วีซ่าออสเตรเลีย

Schengen Visa, เช้งเก้น วีซ่า (24 ประเทศ)         

 

                     ติอต่อสอบถามรายลเอียดเพิ่มเติมได้ที่

081- 7549342, 084- 3626575, 081-5238737, 084-3626574, 038-711145

Website: http:// href="http://www.visa2britain.com/"

E-mail: info@visa2britain.com

 ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 10,000 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2009-06-10 15:17:42 ( IP ADDRESS : 110.49.75.47 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2009-06-10 15:17:42

สนใจติดต่อ

คุณ : ช้าง
อี-เมล์ : chang_pattaya@hotmail.com
โทรศัพท์ : 081-7549342
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-7549342
อื่น ๆ : 081-7549342
จังหวัด - เขต : ชลบุรี
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2017 Be2Hand.com All rights reserved.