ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

รับเขียนโปรแกรมตามต้องการ รับแก้ไขโปรแกรมที่ทำไม่เสร็จ รับทำโปรเจคจบ
=======================================================
มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรม ต่างๆ อาทิ เช่น
+ โปรแกรมสำหรับบริษัทจำกัด
+โปรแกรมวางแผนการใช้วัตถุดิบ-จัดลำดับการผลิต (BOM,MRP,ERP)
+โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll)
+โปรแกรมระบบงานบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
+โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger Account)
+โปรแกรมระบบเครือข่าย(MLM-Multi Level Marketing) ทั้งสาย Binary หรือสาย Matching
+ โปรแกรมสำหรับธุรกิจเฉพาะ
+โปรแกรม POS (Point Of Sales) สำหรับธุรกิจค้าปลีก และ ค้าส่ง
+โปรแกรมสำหรับร้านอาหารและภัตตาคาร
+โปรแกรมสำหรับโรงแรม
+โปรแกรมสำหรับสนามกอล์ฟ
+โปรแกรมสำหรับสโมสรกีฬา (Sport Club)
+โปรแกรมสำหรับธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก
+โปรแกรมสำหรับศูนย์กระจายสินค้า
+โปรแกรมสำหรับห้องเย็น/คลังสินค้า
+โปรแกรมสำหรับจำหน่ายตั๋วรถทัวร์
+โปรแกรมสำหรับปั้มน้ำมัน/แก๊ส
+โปรแกรมสำหรับทัวร์เอเยนต์,โรงแรม
+โปรแกรมสำหรับผู้ส่งออก (INVOICE, PACKING LIST)
+โปรแกรมสำหรับอพาร์ทเมนท์ให้เช่า/คอนโดมิเนียม
+โปรแกรมสำหรับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
+โปรแกรมสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
+โปรแกรมสำหรับร้านจำหน่ายหนังสือ
+โปรแกรมสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
+โปรแกรมสำหรับธุรกิจนายหน้าประกันภัย
+โปรแกรมสำหรับระบบสมาชิก
+โปรแกรมสำหรับบันทึกเวลา เข้า – ออก ของพนักงาน
+โปรแกรมสำหรับบริหารทรัพยากรมนุษย์
+โปรแกรมสำหรับพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
+โปรแกรมสำหรับพิมพ์เช็คล่วงหน้า
+โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่ง
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1.โปรแกรมสำหรับลูกค้าประเภท บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทต่างๆ
โปรแกรมประเภทนี้จะเหมาะกับ ลูกค้าที่ต้องการให้ทางเราพัฒนาโปรแกรมในส่วนเชื่อมต่อกับระบบเดิม หรือ สร้างโปรแกรมใหม่ให้ตรงกับความต้องการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวของการทำงานของบริษัทฯ
ค่าพัฒนาโปรแกรม : โปรแกรมเขียนใหม่ตามที่ท่านต้องการ ราคาเขียนโปรแกรมจะเริ่มต้นที่ 50,000 บาท
2.โปรแกรมสำหรับลูกค้าประเภท บริษัทขนาดกลาง และ SMEs
โปรแกรมประเภทนี้จะเหมาะกับร้านค้าหรือโรงงานหรือบริษัท ที่ต้องการใช้โปรแกรมให้เหมาะกับธุรกิจของตัวเอง ราคาตามแต่ละระบบ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการพัฒนา ตย.เช่นปัจจุบันลูกค้าเก็บข้อมูลในกระดาษ หรือ Excel และ ต้องการให้เก็บข้อมูล

ลงฐานข้อมูลได้ เพื่อ ค้นหา ข้อมูลตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ เช่น ตามชื่อ,วันหมดอายุ,การจ่ายเงิน ฯลฯ ที่ลูกค้าต้องการ
ค่าพัฒนาโปรแกรม : ราคาเขียนโปรแกรมจะเริ่มต้นที่ 30,000 บาท
3.โปรแกรมสำหรับลูกค้าประเภท นิสิต,นักศึกษา
รับทำโปรเจคจบ,Thesis ทางบริษัทฯ จะมีการอธิบายขั้นตอน การทำงานของโปรแกรม,เอกสารคู่มือการใช้งาน,ER-Diagram และ Datadict ให้ด้วย
ค่าพัฒนาโปรแกรม : ตามตกลง ตามงบของลูกค้าฯ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
การใช้งานของโปรแกรม :> เป็นโปรแกรมรันงานบน Windows,รันงานบน Web Brownser(ใช้งานได้ทุกที่,ทุกเวลา,ทั่วโลก),Mobile(iPad,iPhone,Galaxy :: Android และ iOs)
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา :> PHP / ASP.Net / VB.net / C#.net / HTML,CSS,Flash Script,VB,Delphi,C,Pascal,Foxpro,Cobol ฯลฯ
ฐานข้อมูลที่ใช้ :> MySQL / Ms SQL Server / Oracle / Db2 / Paradox ฯลฯ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ทางบริษัทฯ เรามี พนักงานประจำสำหรับ ออกแบบเว็บไซต์,ออกแบบโปรแกรม และ โปรแกรมเมอร์แบบประจำทำงาน ไม่ได้จ้าง Freelance ทำงานต่ออีกที ฉะนั้นลูกค้าไว้ใจในเรื่องการทำงานที่ได้รับงานถูกต้อง ตรงเวลา และ ติดต่อได้ตลอดเวลา
โดยโปรแกรมที่เราเขียนจะเน้นที่
1.โปรแกรมต้อง มีประโยชน์ในการใช้สอย(Function) ต้องใช้งานง่าย,สะดวก และ รวดเร็ว และ มีความถูกต้อง
2.โปรแกรมต้อง มีคุณภาพ(Quality) โปรแกรมต้องมีคุณภาพ การใช้งานที่ดีถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด(bug) ของโปรแกรม
3.โปรแกรมต้อง มีภาพลักษณ์(Image) ออกแบบให้น่าใช้งาน แสดงถึงภาพลักษณ์ของลูกค้า,องค์กรฯ และแสดงถึงคุณค่า (Value) ของโปรแกรม

ขั้นตอนการับงาน
============
1.ทางลูกค้า เสนอความต้องการอย่างคร่าวๆ และ ปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ต้องการให้เขียนโปรแกรม พร้อมเบอร์โทรกลับหรืออีเมล์ (ถ้าสะดวกโทรสอบถามเลยจะดีกว่า)
2.ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม. ถ้า online อยู่จะ email ติดต่อกลับทันที
3.ทางบริษัทฯจะประเมิณราคาค่าเขียนโปรแกรมเบื้องต้นให้ก่อนจากรายละเอียดที่ลูกค้าส่งมา พร้อมส่งตัวอย่างที่เคยทำและเอกสาร(ถ้ามี) และเงื่อนไขการส่งมอบงาน
4.หลังจากตกลงกันได้(ค่าจ้าง+วิธีการชำระเงินมัดจำ) ทางบริษัทฯจะเริ่มพัฒนาโปรแกรมที่ท่านต้องการ
4.1 ทางบริษัทฯ ออกแบบหน้าฟอร์มกรอกข้อมูล หรือ เว็บเพจ ให้ดูเพื่อสรุปความเข้าใจที่ถูกต้อง ภายใน 1 สัปดาห์(ขึ้นกับความเร่งด่วนของงาน แต่จะไม่เกินนี้ 1 สัปดาห์)
4.2 ทางลูกค้า อนุมัติ หน้าฟอร์มกรอกข้อมูล ข้อ 4.1 หรือต้องการปรับแก้ไข
4.3 หลังจาก 4.1+4.2 ถูกต้องเข้าใจตรงกันแล้ว จึงเริ่มเขียนโปรแกรม
หมายเหตุ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งความคืบหน้าของงานให้ทุกๆ สัปดาห์ ถ้าเป็นการพัฒนาแบบรันบนเว็บไซต์ทางลูกค้าสามารถเข้าดูได้ตลอด 24 ชม.เราทำเสร็จจะส่งขึ้นเว็บไซต์ทันที
5.หลังจากบริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมเสร็จไป 50% จะรับค่าพัฒนาโปรแกรมจำนวน 50% ของยอดทั้งหมด หรือ แบ่งการชำระตามที่ตกลงกัน
6.หลังจากบริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมเสร็จทั้งหมดแล้ว จะจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม และติดตามผลการใช้งานของพนักงาน
7.หลังจากงานเสร็จทั้งหมดแล้ว จะรับค่าพัฒนาโปรแกรมส่วนที่เหลือ
ปล.โปรแกรมที่ทางบริษัทฯ เขียนรับผิดชอบการใช้งานให้ในกรณีที่มีส่วนที่ผิดพลาด Bug เราแก้ให้ตลอดการใช้งาน ในกรณีต้องการเพิ่ม ข้อความ,สี,รูปภาพ เล็กน้อย ไม่คิดค่าบริการ

+++ โปรแกรมที่ทางบริษัทฯเขียนให้ลูกค้าทุกท่าน เป็น Programmer ที่เขียนโปรแกรมมาแล้วมากกว่า 10 ปี ซึ่งต้องใช้งานได้จริง อาทิ ระบบ ซื้อ-มาขายไป,ระบบสต๊อก,บาร์โค๊ด,เวปไซค์,ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ฯลฯ ++++++++++++
########## หากโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้จริง ไม่ต้องจ่ายเงิน ##########
ลูกค้าท่านใดสนใจ สามารถส่งความต้องการของระบบงานที่จะให้เขียนโปรแกรมใหม่ หรือ สอบถามถึงปัญหาของลูกค้า ได้ที่ คุณ ไชยวัฒน์
โทรสอบถาม : 086-5888-163
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cat-solution.com
ติดต่อผ่าน email : basissoft@yahoo.com

ขอบคุณครับ
ไชยวัฒน์

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 5,000 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2019-01-18 09:53:09 ( IP ADDRESS : 58.10.4.196 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2009-09-04 14:43:15

สนใจติดต่อ

คุณ : วัฒน์
อี-เมล์ : basissoft@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0865888163
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0865888163
อื่น ๆ : 0865888163
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.