ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

WWW.SHEETRAM.com ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ผู้ผลิตชีทสรุป-เฉลยข้อสอบประกอบ การเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หน้าม.รามคำแหง( ราม 1) ร้านตั้งอยู่ปากซอยรามคำแหง 53 ติด ร้าน 7-eleven ผู้จำหน่ายชีทประกอบการเรียนของ
ม.รามคำแหง หนังสือ คู่มือ แนวข้อสอบ VCD ติว เพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการจัดส่งข่าวสมัครงานราชการ ฟรี
สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080  Fax : 0-2718-6528
(ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )


ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี (รับสมัคร วันที่ 23-29 พ.ย.52)
 รายละเอียดการดำเนินการสอบคัดเลือก ฯ
๑. คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
๑.๑ เป็นชายสัญชาติไทย อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี เป็นผู้ที่เกิดระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๓๔
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๑.๒.๑ สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
๑.๒.๒ เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ แล้ว
(จะไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการนำปลด หรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด)
๑.๓ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)


๒. การบรรจุ และตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุ
จะดำเนินการบรรจุผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก และเลือกตำแหน่งการบรรจุได้ทันที โดยไม่ต้องเข้ารับการศึกษา
หรือฝึกอบรม โดยใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (เมษายน ๒๕๕๓) จำนวน ๑๐๐ อัตรา และ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตุลาคม
๒๕๕๓) จำนวน ๑๐๐ อัตรา ซึ่งการบรรจุนี้ผู้สอบคัดเลือกได้สามารถเลือกบรรจุได้ทั้ง ๒ ปีงบประมาณ โดยเลือกตามลำดับ
คะแนน และตามตำแหน่งที่เปิดสอบในแต่ละปีงบประมาณ (ปี ๕๓ จำนวน ๑๐๐ ตำแหน่ง และ ปี ๕๔ จำนวน ๑๐๐ ตำแหน่ง )
ซึ่งในแต่ละปีก็จะแยกบรรจุตามกองทัพภาค ทั้ง ๔ กองทัพภาค และตามจำนวนของแต่ละกองทัพภาคที่เปิดสอบ ดังนั้น
ผู้สมัครสอบ จะต้องเลือกสมัครสอบตามกองทัพภาคที่ตนประสงค์จะบรรจุ (แข่งขันแยกตามกองทัพ)


๓. วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก
จะทำการทดสอบ สองรอบ คือ รอบแรกภาควิชาการ และรอบสอง สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ทดสอบร่างกาย
และสัมภาษณ์โดยในรอบที่สองใช้เกณฑ์ผ่าน (ผ่าน หรือ ตก) สำหรับรอบแรกจะเป็นการสอบวิชาการ ๔ วิชา คือ ภาษาไทย,
ภาษาอังกฤษ, ความรู้ทั่วไป และ วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้ความรู้ระดับ ม.ปลาย (ม.๖)
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ หลักฐานการศึกษา (ไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย หรือเทียบเท่า และเป็นฉบับภาษาไทย)
๔.๒ หนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) หรือ สำเนาทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.๓) ที่มีรายการบันทึกปลดแล้ว
และรับรองสำเนาความถูกต้องโดยสัสดีจังหวัดแล้วเท่านั้น (นอกจาก ๒ รายการนี้จะไม่รับสมัคร)
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าตัว, บิดา และ มารดา (กรณีบิดา มารดา ถึงแก่กรรม ต้องมีหนังสือรับรอง หรือแสดง
แสดงสัญชาติว่าเป็นสัญชาติไทย หรือรับรองว่าเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักร จากทางอำเภอ หรือ สำนักงานเขต)
๔.๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (ถ้ามี)
๔.๕ หลักฐานการขอคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
(หลักฐานทุกรายการต้องนำตัวจริงมาแสดง และนำสำเนามามอบ ๑ ฉบับ)

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetram.com/main/job_detail.php?id=3509
 

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี  ปี 52 จาก SHEETRAM.COM

1. รหัส SP155 คู่มือเตรียมสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี (รวมแนวข้อสอบ 1,982) (SP)  ราคาพิเศษ 190 บาท 
นายทหารประทวน สายงานสัสดี
รวมแนวข้อสอบ 1,982 ข้อ
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา
หลักสูตรการสอบ
+ ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + ความรู้ทั่วไป
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (การใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office
จัดทำโดย..สถาบันวิชาการ SP ACADEM

2. รหัส GB179 คู่มือเตรียมสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ (GB) ราคาพิเศษ 200 บาท
สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ  สรุปเนื้อหาครอบคลุม ตรงประเด็นแนวข้อสอบพร้อมเฉลยกว่า 700 ข้อ
หลักสูตรการสอบ
+ ภาษาไทย
+ ภาษาอังกฤษ
+ ความรู้ทั่วไป
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการตำราทอง

3. รหัส PK188 เจาะข้อสอบนายทหารประทวน สัสดี (PK) ราคาพิเศษ 200 บาท
ประกอบด้วย
+ ภาษาไทย  + ภาษาอังกฤษ
+ ความรู้ทั่วไป  + คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ

4. รหัส TD008 แนวข้อสอบ 1,000 ข้อ นายทหารสัสดี (ติวเตอร์เดียว) ราคาพิเศษ 120 บาท
จับประเด็นแนวข้อสอบ (นายทหารประทวนสายงานสัสดี) เน้นแนวข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ
เนื้อหาที่ออกสอบ
+ ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ + ความรู้ทั่วไป + คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
จัดทำโดย... ติวเตอร์เดียว

5. รหัส NK116 แนวข้อสอบกว่า 650 ข้อพร้อมอธิบายคำตอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก (NK) ราคาพิเศษ 150 บาท
เนื้อหาใหม่ล่าสุด ถูกต้อง ตรงแนวที่ออกสอบ ตรงตามหลักสูตรการสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 2553
จัดทำโดย ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

6. รหัส TS174 เสมียนสายงานสัสดี กองทัพบก ประจำปี 2553 (อ.กฤติน)
ขอบเขตการสอบ
+ วิชาภาษาไทย
+ วิชาภาษาอังกฤษ
+ วิชาความรู้ทั่วไป (ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน)
+ วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
จัดทำโดย อ.กฤติน วงศ์หาริมาตร

7. รหัส SP161 เก็งข้อสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี เล่ม 2 (SP) ราคาพิเศษ 200 บาท จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
8. รหัส GB231 รวมข้อสอบเก่า นายทหารประทวน สายงานสัสดี เล่ม 2 (GB)  ราคาพิเศษ 200 บาท รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง
9. รหัส CA020 รวมข้อสอบ 1,750 ข้อ นายทหารประทวน สายงานสัสดี จากสนามสอบจริง เล่มเดียวครบ (CAMPUS)  ราคาพิเศษ 200 บาท
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy
 
( คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายทหารประทวน สายงานสัสดี  ปี 53 จาก SHEETRAM.COM จะออกมาเพิ่มอีก )
ดูรายละเอียดนายทหารประทวน สายงานสัสดี  ปี 53 จาก SHEETRAM.COM เพิ่มเติม ได้ที่ 
http://www.sheetram.com/main/products.php?op=1&gid=29
 

นอกจากนี้ยังจำหน่ายคู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย คู่มือสอบเข้าเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจ
ทหาร นายสิบตำรวจ นายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ เตรียมทหาร ปลัด ครู นิติกร ทนายความ อบต.อบจ.
เทศบาล ข้าราชการ กทม. ปปส. สตง. กปภ. ราชทัณฑ์ รัฐสภา กรมวิชาการเกษตร ก.พ. CPA ผู้สอบบัญชี สรรพกร
กรมการพัฒนาชุมชน ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม กปน. กปภ. กฟผ. ฯลฯ

สั่งสินค้า ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 30 บาท ถ้าต้องการสินค้าด่วน !!
บริการจัดส่งให้ทาง EMS โดยคิดค่าจัดส่งเล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 30 บาท
สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080  Fax : 0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 150 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2009-11-10 13:26:37 ( IP ADDRESS : 118.172.118.74 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2009-11-10 13:26:37

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณทิพวรรณ
อี-เมล์ : sale@sheetram.com
โทรศัพท์ : 027230950
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0859679080
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.