ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

WWW.SHEETRAM.com ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ผู้ผลิตชีทสรุป-เฉลยข้อสอบประกอบ การเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หน้าม.รามคำแหง( ราม 1) ร้านตั้งอยู่ปากซอยรามคำแหง 53 ติด ร้าน 7-eleven ผู้จำหน่ายชีทประกอบการเรียนของ
ม.รามคำแหง หนังสือ คู่มือ แนวข้อสอบ VCD ติว เพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการจัดส่งข่าวสมัครงานราชการ ฟรี
สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080  Fax : 0-2718-6528
(ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมสรรพกร ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพกร  ปี 52 จาก SHEETRAM.COM

1.  คู่มือสอบ พนง.ภาษีสรรพกร กรมสรรพกร (NV) ราคาพิเศษ 155 บาท รหัส NV188
รวมเนื้อหาการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) พร้อมแนวข้อสอบ 100 ข้อ โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ตรงตามหลักสูตรกรมสรรพากร ประจำปี พ.ศ.2552
 + ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร
 + ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
 + ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ และการรักษาความลับของทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 + แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร ประจำปี พ.ศ.2552
     - แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร  - แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
     - แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ    - แนวข้อสอบงานธุรการ
     - แนวข้อสอบงานพัสดุ   - แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ
 สารบัญ
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน ฯ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร
 + ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
 + ส่วนที่ 2 นโยบายในการจัดเก็บภาษีสรรพากร
 + ส่วนที่ 3 แหล่งภาษีอากร
บทที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
บทที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ และการรักษาความลับของทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
 + ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
 + ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
 + ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
 + ส่วนที่ 4 การรักษาความลับของทางราชการ
บทที่ 4 แนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพากร ประจำปี พ.ศ.2552
 + ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร
 + ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 + ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 + ส่วนที่ 4 งานธุรการ
 + ส่วนที่ 5 งานพัสดุ
 + ส่วนที่ 6 การรักษาความลับของทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
  ส่วนที่ 1 ลักษณะสำคัญและวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีอากร
  ส่วนที่ 2 หลักการจัดเก็บภาษีอากร 
  ส่วนที่ 3 การผลักภาระภาษีและผลของการจัดเก็บภาษี
  ส่วนที่ 4  การวางแผนภาษี 
  ส่วนที่ 5 หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากร
บทที่ 3 แหล่งภาษีอากร
  ส่วนที่ 1 แหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ส่วนที่ 2 แหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร
จัดทำโดย.. กลุ่มนักวิชาการ

2. รวมข้อสอบ 300 ข้ออธิบายคำเฉลยละเอียด พนง.ภาษีสรรพกร กรมสรรพกร (NV) ราคาพิเศษ 120 บาท รหัส NV191
รวมข้อสอบ 300 ข้อการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ตรงตามหลักสูตรกรมสรรพากร ประจำปี พ.ศ.2552
 + ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร  + ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
 + ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ  + งานธุรการ
 + งานพัสดุ  + การรักษาความลับของทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ
 สารบัญ
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน ฯ
รวมข้อสอบ 300 ข้อ พนง.ภาษีสรรพกร กรมสรรพกร ประจำปี 2552
สวนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ ส่วนที่ 4 งานธุรการ  ส่วนที่ 5 งานพัสดุ
ส่วนที่ 6 การรักษาความลับของทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ
จัดทำโดย.. กลุ่มนักวิชาการ

3. แนวข้อสอบกว่า 500 ข้ออธิบายคำตอบ พนักงานภาษีสรรพกร กรมสรรพกร (NK) ราคาพิเศษ 145 บาท รหัส NK117
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1ข้อสอบกว่า 500 ข้อ พร้อมอธิบายคำตอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพกร  - ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและระบบภาษีอากร
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีตามประมาลรัษฎากร  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ   ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความลับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
สารบัญ
ส่วนที่ 1  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร  
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร ชุด 1 
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร ชุด 2 
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร ชุด 3
ส่วนที่ 2  วิชาความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ
แนวถามตอบความรู้เกี่ยวกับหลักการโครงสร้างงานสารบรรณ
 แนวถามตอบความรู้เกี่ยวกับชนิดหนังสือ 66
แนวถามตอบความรู้เกี่ยวกับการรับและการส่งหนังสือ 
แนวถามตอบความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษา ยืม ทำลาย
แนวถามตอบความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานตรา แบบพิมพ์ ซอง
 แนวถามตอบความรู้เกี่ยวกับคำขึ้นต้น คำลงท้าย
แนวถามตอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน
แนวถามตอบความรู้เกี่ยวกับการกำหนดระหัส พยัญชนะ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ (แยกคำถามคำตอบ)
ส่วนที่ 3  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ                                  
ส่วนที่ 4  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
ส่วนที่ 5 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
              ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ                               
จัดทำโดย ชมรมนักวิชาการคุณภาพ
 
4. คู่มือสอบ พนักงานภาษีสรรพกร กรมสรรพกร (NK) ราคาพิเศษ 120 บาท รหัส NK118
สรุปสาระสำคัญที่น่าออกสอบ ใหม่ล่าสุด ถูกต้อง ตรงตามหลักสูตรสอบ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร
 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพกร
 - ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและระบบภาษีอากร
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีตามประมาลรัษฎากร
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความลับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
สารบัญ
ส่วนที่ 1  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากร  
โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายในกรมสรรพากร 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินมูลค่าเพิ่ม 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากรแสตมป์ 
ประมวลคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีสรรพากรที่น่าออกสอบ 
ส่วนที่ 2  วิชาความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ
นิยามศัพท์สำคัญ 
ความรู้เกี่ยวกับชนิดหนังสือ 
ความรู้เกี่ยวกับบทเบ็ตเตล็ด (เช่น ชั้นความเร็ว หนังสือเวียน) 
ความรู้เกี่ยวกับการรับและการส่งหนังสือ 
ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษา ยืม ทำลาย 
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานตรา แบบพิมพ์ ซอง 
ความรู้เกี่ยวกับรายงานการประชุม 
ความรู้เกี่ยวกับคำขึ้นต้น คำลงท้าย 
ส่วนที่ 3  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                   
สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการ                                 
ส่วนที่ 4  วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
ส่วนที่ 5 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
              ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
สาระสำคัญระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544       
จัดทำโดย ชมรมนักวิชาการคุณภาพ

( คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพกร  กรมสรรพกร ปี 52 จาก SHEETRAM.COM จะออกมาเพิ่มอีกกลางเดือน ธันวาคม 52 นั้ )
ดูรายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพกร  กรมสรรพกร ปี 52 จาก SHEETRAM.COM เพิ่มเติม ได้ที่ 
http://www.sheetram.com/main/products.php?op=1&gid=54

นอกจากนี้ยังจำหน่ายคู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย คู่มือสอบเข้าเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจ
ทหาร นายสิบตำรวจ นายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ เตรียมทหาร ปลัด ครู นิติกร ทนายความ อบต.อบจ.
เทศบาล ข้าราชการ กทม. ปปส. สตง. กปภ. ราชทัณฑ์ รัฐสภา กรมวิชาการเกษตร ก.พ. CPA ผู้สอบบัญชี สรรพกร
กรมการพัฒนาชุมชน ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม กปน. กปภ. กฟผ. ฯลฯ

สั่งสินค้า ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 30 บาท ถ้าต้องการสินค้าด่วน !!
บริการจัดส่งให้ทาง EMS โดยคิดค่าจัดส่งเล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 30 บาท
สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080  Fax : 0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 150 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2009-12-19 15:53:33 ( IP ADDRESS : 124.122.78.102 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2009-12-19 15:53:33

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณทิพวรรณ
อี-เมล์ : sale@sheetram.com
โทรศัพท์ : 027230950
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0859679080
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.