ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

G
GOLDEN CHAIN DEVELOPMENT AND  EXPLORER

GOLDENCHAIN DEVELOPMENT AND EXPLORER
โกลเด้นเชน ดีเวลล้อปเม้นต์ แอนด์ เอ็กซ์พลอเรอร์

ที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร บริการและคุณภาพ จัดฝึกอบรม สัมมนา , Walk Rally
“คิดอย่างสร้างสรรค์ ทันโลกพัฒนา พาสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง”
(Creative Thinking, Building Global Development and Stepping to the Success)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/5439

href="http://www.goldendevelopement.com/" rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.goldendevelopement.com/" rel="nofollow" target="_blank" 

บริษัท โกลเด้นเชน ดีเวลล้อปเม้น แอนด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
99/195 ลาดพร้าว ซอย 31 ถนน ลาดพร้าว
จันทร์เกษม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow",02-5131477,02-9383359

แฟกซ์. class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" สายด่วน  class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow" class="htc" rel="nofollow",086-5342460             

อีเมลล์. href="http://us.mc573.mail.yahoo.com/mc/compose?to=goldenchaindevelopment@yahoo.com" rel="nofollow" target="_blank"


  Golden Chain Development and Explorer รับจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาทีมงานเชิงวิชาการโดยใช้กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ วอร์คแรลลี่ ฯลฯ ในหัวข้อต่างๆ เช่น การสร้างและพัฒนาทีมงาน การสร้างสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน, บรรยากาศความสุขในการทำงาน หรือตามที่องค์กรท่านกำหนดเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์กร โดยวิทยากรผู้ชำนาญ

 

รูปแบบกิจกรรมและการบริการ

จากโกลเด้นเชนฯ

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

    กิจกรรมที่จะทำให้ท่านและสมาชิกในองค์กรเรียนรู้กันมากขึ้น ลดช่องว่างในการทำงาน สร้างโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กัน กระชับความสัมพันธ์อันดีเปิดมุมมองในเชิงบวก

 

 

 

http://photos1.hi5.com/0032/651/908/e2OYr2651908-02.jpg" height="126" /> http://photos1.hi5.com/0062/154/424/627GFJ154424-02.jpg" height="129" />   http://photos3.hi5.com/0063/667/590/3dJa3g667590-02.jpg" height="152" /> 

 

 

http://photos3.hi5.com/0074/331/946/PiB9gw331946-02.jpg" height="152" />  http://photos4.hi5.com/0073/878/183/5pr35L878183-02.jpg" height="134" />   http://photos3.hi5.com/0074/689/866/O9zaQ3689866-02.jpg" height="144" /> href="http://www.hi5.com/friend/photos/displayMyPhoto.do?photoId=2633863055&albumId=246113753&ownerId=238826249" rel="nofollow" target="_blank"  http://tbn0.google.com/images?q=tbn:HRXWgXy4WCLuDM:http://www.geocities.com/moddang2/sea/monnork3.jpg" width="146" height="95" alt="" /> http://tbn0.google.com/images?q=tbn:DuVbV6TZheV1jM:http://www.phuketonlinenews.com/images/1136440992/1136441145.jpg" width="123" height="90" alt="" />   href="http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.trekkingthai.com/board/photo/trekking/1913011_R2YWE1UUO65400.jpg&imgrefurl=http://www.trekkingthai.com/board/show.php%3FCategory%3Dtrekking%26forum%3D23%26No%3D109748&h=603&w=450&sz=145&hl=th&start=8&um=1&tbnid=YrRqRZ5khxgQjM:&tbnh=135&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2588%26um%3D1%26hl%3Dth" rel="nofollow" target="_blank"

วันเดียวเที่ยวสบาย

....พัทยา มหาสนุก

เยือนกรุงเก่าอยุธยา

....ตามรอยสุนทรภู่ ระยอง

...ไหว้พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

...สมุทรสงคราม...นามนี้น่าไป ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา

...ท่องแดนคาร์บอย เขาใหญ่ ปากช่อง

...ผจญถัย โรงเรียนนายร้อยจปร. นครนายก

...สุพรรณที่ฝันหา สุพรรณบุร

ฯลฯ

ตลอนไป....ใกล้กรุง

เที่ยว...   นครนายก-โรงเรียนนายร้อยจปร-เขื่อนขุนด่านปราการชล 2 วัน 1 คืน

เที่ยว...   นครนายกปราจีนบุรี 2 วัน 1 คืน

เที่ยว...   เที่ยวเขาใหญ่ไปเป็นคาร์บอย ปากช่อง นครราชสีมา

เที่ยว...   อุทัยธานี ไหว์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ล่องเรือสะแกกรัง ทานปลาแรด อุทัยธานี 2 วัน 1 คืน

เที่ยว...  ปราจีนบุรี-สระแก้ว-ตลาดโรงเกลือ-กัมพูชาปอยเปต 3 วัน 2 คืน

เที่ยว....   นครปฐม-กาญจนบุรี ขี่ช้าง - ล่องแพ 2วัน 1 คืน

เที่ยว....   กาญจนบุรี-ราชบุรี 2วัน1คืน

เที่ยว....   นครปฐม-กาญจนบุรี-ราชบุรี-สมุทรสาคร 3 วัน 2 คืน

เที่ยว....   ล่องแพยาง โบ็ทแรลลี่ เขื่อนแก่งกระจานเมืองเพรช เพรชบุรี 3 วัน 2 คืน

เที่ยว....   ชายทะเล มนต์เสน่ห์ คลาสสิค ชะอำ หัวหิน 2วัน 1 คืน

เที่ยว....   เที่ยวสามร้อยยอด ทอดกายอ่าวมะนาว ประจวบครีขันธ์ 2 วัน 1 คืน

เที่ยว....   หาดบ้านกูด ดำน้ำเกาะทะลุ ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน 2 คืน

ฯลฯ

 

เที่ยวเพลิน.....ทะเลฝั่งตะวันออก

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:mgQE0P_w1ru2nM:http://i187.photobucket.com/albums/x127/wanvisa1234/maiton10.jpg" width="135" height="86" alt="" />  http://tbn0.google.com/images?q=tbn:pRjd3YEYJLrcZM:http://www.kohsurin.com/mcontents/1035307711kohsurincom3.gif" width="133" height="89" alt="" />  http://tbn0.google.com/images?q=tbn:hyNi-7oCFSpL8M:http://www.talaytrang.com/photo/present3.jpg" width="116" height="87" alt="" /> 

เพลิน...   พัทยา-สวนเสือ-สวนนงนุช-พิพิธภัณฑ์ริบลี่ บ้านสุขาวดี

เพลิน...   พัทยา-ลงเรือดำน้ำ-เกาะล้าน

เพลิน...   ระยอง-บ้านเพ-แกลง 2วัน1คืน

เพลิน...   บ้านเพ-เกาะเสม็ด 2วัน1คืน

เพลิน...   สัตหีบ-เรือจักรี-ศูนย์เพาะพันธ์เต่า 2 วัน 1 คืน

เพลิน...   จันทบุรี-หาดเจ้าหลาว-อ่าวคุ้งกระเบน 2 วัน 1 คืน

เพลิน..   ดำน้ำดูประการัง ตราด 3วัน

เพลิน..   เกาะกูด ดำน้ำดูประการัง ตราด

เพลิน..   ตราด-กัมพูชา-เกาะกง

 

แอ่วเมืองเหนือ

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:CCznFZncdxYA8M:http://www.travels-planner.com/picture/province/20070615111530.jpg" width="94" height="150" alt="" />   http://tbn0.google.com/images?q=tbn:Mw8qPWGAaJsRKM:http://www34.brinkster.com/somprasongtour/pai/BelleB.jpg" width="137" height="103" alt="" />   http://tbn0.google.com/images?q=tbn:M-NkyNPZCTyMzM:http://www.santicoresort.com/images/tour/09.jpg" width="135" height="90" alt="" />

 

แอ่ว...  นพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่

แอ่ว... อินทนนท์-บ้านถวาย-ไนท์ซาฟารี-น้ำพุร้อนสันกำแพง-บ้านบ่อสร้าง 2 วัน 3 คืน

แอ่ว... ดอยสุเทพ-ม้งดอยปุย-ดูหมีแพนด้า(สวนสัตว์)-เวียงกุมกาม 3 วัน 2 คืน

แอ่ว... โป่งเดือด ห้วยน้ำดัง ปาย ถ้ำแก้ว ภูโคลน ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน

แอ่ว... ดอยอ่างขาง-บ่อน้ำร้อนแม่ฝ่าง 3 วัน 2 คืน

แอ่ว... ลำปาง-เชียงใหม่-ลำพูน 3 วัน 2 คืน

google_ad_client = "ca-pub-6807994980999949"; google_ad_slot = "2540843383"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;

สนใจติดต่อ

คุณ : goldenchain
อี-เมล์ : goldendevelopement@yahoo.co.th
โทรศัพท์ : 02-2131417
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-3391522
อื่น ๆ : 025131477
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - จตุจักร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.