หมายเลขประกาศที่ 653460 มีผู้ชม 7,070 คร้ัง

คู่มือเตรียมสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

เจาะข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป เจาะแนวข้อสอบพร้อมอธิบายเทคนิคการตอบที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับ - การเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทุกหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม อาทิ ก.พ..,ปลัดอำเภอ,อบต.,อบจ.,เทสบาล,กทม.,นายสิบตำรวจ, นายร้อยตำรวจ, สตง. ,สรรพากร, กรมราชทัณ ฯลฯ - ประกอบด้วย 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (100 คะแนน) - อุปมาอุปไมย - ลำดับอนุกรม - สรุปความเชิงตรรกศาสตร์ - เงื่อนไขสัญลักษณ์ - การอ่านข้อความจากตาราง - คณิตศาสตร์ทั่วไป 2. วิภาษาไทย (100 คะแนน) - การใช้ภาษาให้ถูกต้อง - การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ - การเรียงลำดับข้อความ - การอ่านบทความสั้น - การอ่านบทความยาว - การเติมคำในช่องว่าง ราคา 200.00 บาท ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=8&id=3756" ; คู่มือเตรียมสอบภาค ก ก.พ. ระดับ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล - อุปมาอุปไมย - การอ่านข้อความจากตาราง - เงื่อนไขสัญลักษณ์ - สรุปความเชิงตรรกศาสตร์ - ลำดับอนุกรม - คณิตศาสตร์ทั่วไป 2. วิชาภาษาไทย - การใช้ภาษาให้ถูกต้อง - การอ่านบทความยาว - การอ่านบทความสั้น - การเรียงลำดับข้อความ - การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ - การเติมคำในช่องว่าง ราคา 230.00 บาท ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=8&id=3900" คู่มือ + เจาะข้อสอบ ภาค ก ระดับ 1-2 ประกอบด้วย ภาค 1 วิชาภาษาไทย เงื่อนไขภาษา การเรียงความ / ประโยค การเขียนประโยคให้ถูกต้อง ตามหลักภาษา การตีความ /สรุปความ บทความสั้น บทความยาว ข้อบกพร่องทางภาษา คำศัพท์ คำ/กลุ่มคำ การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ลักษณะนาม การใช้คำเชื่อม การใช้สำนวนไทย ตัวอย่างแบบทดสอบภาษาไทย ความสามารถในการวิเคราะห์ เหตุผล สรุปผล ความสามารถในการคิดหาเหตุผล ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางสังคม ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล ตัวอย่างโจทก์ ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=8&id=4003" คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ใหม่ล่าสุด เนื้อหาประกอบด้วย เงื่อนไขทางภาษา เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ อนุกรมและเลขเรียงลำดับ คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เหตุผล สถิติ กราฟ และการวิวเคราะห์ข้อมูล การสรุปความ อุปมาอุปไมย การจัดเข้าพวก และพวกไม่เข้าพวก คำตรงข้ามและการหาตัวกลาง สรุปความสั้น-ยาว ภาษาไทย ราคา 200.00 บาท ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=8&id=4010" พิชิตข้อสอบ ภาษาไทย (ภาค ก. ก.พ) เนื้อหาประกอบด้วย การสรุปความและตีความ การอ่านและทำความเข้าใจบทความสั้น การอ่านและทำความเข้าใจบทความยาว การเรียงข้อความ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา คำราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิตและคำพังเพย ภาษาไทยทั่วไป แนวข้อสอบชุดที่ 1 –3 ราคา 179.00 บาท ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=8&id=4037" ข้อสอบชุดปราบเซียน คณิตศาสตร์(ภาค ก.) เนื้อหาประกอบด้วย ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นๆ อุปมาอุปไมย การประยุกต์วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทก์อนุกรม การวิเคราะห์ตี่ความจากรูปภาพ เงื่อน-ภาษา สัญลักษณ์ โจทก์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละสถิติข้อมูลกราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่างๆ ราคา 200.00 บาท ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=8&id=4061" ชุดรวมข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก.พ.3-4 1,500 ข้อ ฉบับเตรียมสอบพิเศษ รวมข้อสอบ ก.พ. จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ครั้งล่าสุด 1,500 ข้อ * ภาควิเคราะห์เหตุผลและภาคคำนวณอื่นๆ 700 ข้อ * ภาคภาษาไทย 700 ข้อ ฝึกทำข้อสอบเพื่อเตรียมสอบ ก.พ., ก.ค., กทม., ธ.ก.ส., ข้าราชการ, กระทรวง, ทบวง, กรม, และพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ราคา 150.00 บาท ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=8&id=1292"

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2010-09-24 12:31:33 ( IP ADDRESS : 203.156.6.162 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-02-18 15:30:12

สนใจติดต่อ

คุณ : RUBOOK.COM
อี-เมล์ : sale@rubook.com
โทรศัพท์ : 02-3186514
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.