หมายเลขประกาศที่ 655839 มีผู้ชม 4,495 คร้ัง

คู่มือเตรียมสอบ GAT& PAT, O-NET และ A-NET จาก RUBOOK.COM

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

เฉลยข้อสอบบจริง GAT& PAT มีนา‘52 สถิติคะแนนสิบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา - ข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT) - เฉลยข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT) - ข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 2 - เฉลยข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ตอนที่ 2 - ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) - เฉลยข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) - ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) - เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) - ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) - เฉลยข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) - ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) - เฉลย ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ราคา 129.00 บาท อ่านรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=49&id=4069" สุดยอดเก็งข้อสอบ O-NET และ A-NET วิทย์ – ศิลป์ ส่วนที่ 1 : สุดยอดเก็งข้อสอบ O-NET และ A-NET ส่วนที่ 2 : เฉลยสุดยอดเก็งข้อสอบ O-NET และ A-NET ส่วนที่ 3 : ข้อสอบจริงของ สกอ. ในวิชาเฉพาะที่สอบตุลาคม 48 รวมทั้งหมด 320 หน้า ราคา 159.00 บาท อ่านรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=49&id=2068" เฉลยข้อสอบ O-NET&A-NET’49 วิทย์-ศิลป์ สถิติคะแนนสอบวัดความรู้ ปีการศึกษา 2549 ข้อสอบ + เฉลยวิชาภาษาไทย (O-NET) ข้อสอบ + เฉลยวิชาสังคมศึกษา (O-NET) ข้อสอบ + เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ (O-NET) ข้อสอบ + เฉลยวิชาคณิตศาสตร์ (O-NET) ข้อสอบ + เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ (O-NET) ข้อสอบ + เฉลยวิชาภาษาไทย (A-NET) ข้อสอบ + เฉลยวิชาสังคมศึกษา (A-NET) ข้อสอบ + เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ (A-NET) ข้อสอบ + เฉลยวิชาคณิตศาสตร์ (A-NET) ข้อสอบ + เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ (A-NET) ข้อสอบ + เฉลยวิชาความถนัดทางวิศวกรรม ข้อสอบ + เฉลยวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู ราคา 159.00 บาท อ่านรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=49&id=2153" สุดยอดเก็ง O-NET และ A-NET สายวิทย์-ศิลป์ สถิติคะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ข้อสอบ PRE-ADMISSION (ชุดที่ 1) ข้อสอบ PRE-ADMISSION (ชุดที่ 2) เฉลยข้อสอบ PRE-ADMISSION (ชุดที่ 1) เฉลยข้อสอบ PRE-ADMISSION (ชุดที่ 2) ข้อสอบจริงวิชาความถนัดทางวิศวกรรม (รหัสวิชา 37) เฉลยข้อสอบจริงวิชาความถนัดทางวิศวกรรม ข้อสอบจริงวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (รหัสวิชา 39) เฉลยข้อสอบจริงวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู รวมทั้งหมด 575 หน้า อ่านรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=49&id=2562" ตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย O-NET& A-NET สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สารบัญ ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาไทย O-NET ชุดที่ 1 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาไทย A-NET ชุดที่ 2 ตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย O-NET& A-NET ชุดที่ 3 ตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย O-NET& A-NET ชุดที่ 4 ตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย O-NET& A-NET ชุดที่ 5 ตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย O-NET& A-NET ชุดที่ 6 ตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย O-NET& A-NET ชุดที่ 7 ตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย O-NET& A-NET ชุดที่ 8 เฉลยตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาไทย O-NET ชุดที่ 1 เฉลยตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาภาษาไทย A-NET ชุดที่ 2 เฉลยตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย O-NET& A-NET ชุดที่ 3 เฉลยตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย O-NET& A-NET ชุดที่ 4 เฉลยตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย O-NET& A-NET ชุดที่ 5 เฉลยตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย O-NET& A-NET ชุดที่ 6 เฉลยตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย O-NET& A-NET ชุดที่ 7 เฉลยตะลุยโจทย์ วิชาภาษาไทย O-NET& A-NET ชุดที่ 8 ราคา 109.00 บาท อ่านรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=4&sid=60&id=2925"


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2010-09-24 12:32:34 ( IP ADDRESS : 203.156.6.162 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-02-22 11:49:24

สนใจติดต่อ

คุณ : RUBOOK.COM
อี-เมล์ : sale@rubook.com
โทรศัพท์ : 02-3186514
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.