หมายเลขประกาศที่ 655845 มีผู้ชม 3,132 คร้ัง

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จาก RUBOOK.COM

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

เตรียมสอบนายสิบตำรวจงานอำนวยการและสนับสนุน (แนวข้อสอบ)
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
- จริยธรรม
ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=63&id=906"

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นประทวน (สายอำนวยการและสนับสนุน)
ประกอบด้วย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- microsoft word
- microsoft excel
- microsoft power point
- outlook express
+ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่เมติม พ.ศ. 2548
+ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
+ พรบ. ตำรวจ พ.ศ. 2547
+จริยธรรมตำรวจ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
+ ภาษาไทย
+ คณิตศาสตร์
ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=63&id=4170"

ตำรวจชั้นประทวน (สายอำนวยการและสนับสนุน)
แนวข้อสอบประกอบด้วย
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบ microsoft word
แบบทดสอบ microsoft excel
แบบทดสอบ microsoft power point
แบบทดสอบ outlook express
เฉลยแบบทดสอบ
+ แบบทดสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่เมติม พ.ศ. 2548
+ แบบทดสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
+ แบบทดสอบ พรบ. ตำรวจ พ.ศ. 2547
+แบบทดสอบจริยธรรมตำรวจ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
+ แนวข้อสอบ ภาษาไทย
+ แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์
ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=63&id=4170"

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เจาะข้อสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายปราบปราม)
แนวข้อสอบประกอบด้วย
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะพยาน
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
จริยธรรมและกฎ กตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณาของตำรวจ
ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=63&id=4189"

เตรียมสอบนายสิบตำรวจสายงานป้องกันและปราบปราม
(แนวข้อสอบตามหลักสูตรใหม่)
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
กฎหมายอาญา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะพยาน
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
จริยธรรม
ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=63&id=907" ;

คู่มือเตรียมสอบ เก็งข้อสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสายอำนวยการและสนับสนุน (เล่มเดียวครบ)
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบภาษาไทย
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมและการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิค
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วนงานสารบรรณ พ.ศ 2526
พระราชบัญญัติตำรวจแหง่ชาติ พ.ศ.2547
ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=63&id=822"


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2010-05-12 11:41:08 ( IP ADDRESS : 203.156.6.106 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-02-22 11:55:07

สนใจติดต่อ

คุณ : RUBOOK.COM
อี-เมล์ : sale@rubook.com
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.