ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

คู่มือเตรียมสอบปริญญาโททุกสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท นิติศาสตร์ เหมาะสำหรับ * ผู้เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อปริญญาโท * ผู้เตรียมสอบเข้ารับราชการ สาย ปลัดอำเภอ, อ.บ.ต., เทศบาล * ผู้เตรียมสอบรายร้อยตำรวจ, พลตำรวจ * ผู้เตรียมสอบเข้ารับราชการ และรัฐวิสาหกิจในสายนิติกร * เสริมความรู้ของการเรียนปริญญาโท * ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สำหรับนักศ฿กษาปริญญาตรี สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย บทที่ 2 นิติปรัชญา บทที่ 3 กฎหมายเอกชน บทที่ 4 กฎหมายมหาชน บทที่ 5 กฎหมายระหว่างประเทศ บทที่ 6 กฎหมายอาญา บทที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=59&id=385" แนวข้อสอบปริญญาโทภาษาอังกฤษ Englist Test for Master Degree ประกอบด้วย แนวข้อสอบพร้อมเฉลย อธิบายอย่างละเอียดถูกต้อง รายละเอียดหลักสูตร ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท กำลังเป็นที่สนใจของผู้ที่สำเร็จ การศึกษาปริญญาตรีโดยทัวไป ซึ่งได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นทวีคูณ ในระดับ การศึดษาปัจจุบัน และการศึกษาระดับปริญญาโทก๊จำเป็นต้องศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ จากหนังสือและตำราอื่นๆมากมาย การเตรียมสอบเข้าการศึกษา ในระดับชั้นปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง นับว่ามีความสำคัญยิ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่มีจุดอ่อน เรื่องการสอบข้อสอบ RU-TEST คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ ที่จะแนะแนวสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมด และแนวทางการตอบข้อสอบ RU-TEST ของผู้สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโททุกคน สารบัญ RU-TEST แบบทดสอบชุดที่ 1 RU-TEST แบบทดสอบชุดที่ 2 RU-TEST แบบทดสอบชุดที่ 3 RU-TEST แบบทดสอบชุดที่ 4 RU-TEST แบบทดสอบชุดที่ 5 RU-TEST แบบทดสอบชุดที่ 6 RU-TEST แบบทดสอบชุดที่ 7 RU-TEST แบบทดสอบชุดที่ 8 ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=59&id=376" เจาะข้อสอบปริญญาโท ภาษาอังกฤษ RU – TEST เหมาะสำหรับ - ผู้เตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกสาขา - ปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ สาระสำคัญ - เจาะข้อสอบ การหา Error Similar Meaning Cloze Test Vocabulary และ Reading Comprehension target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=58&id=3904" คู่มือเตรียมสอบปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาค พร้อมแนวข้อสอบ อธิบายอย่างละเอียด ดูรายละเอียด target="_blank" href="http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=59&id=4146"

สั่งคู่มือเตรียมสอบออนไลน์ จัดส่งทั่วประเทศ target="_blank" href="http://www.rubook.com/" หรือ target="_blank" href="http://คู่มือเตรียมสอบ.com/"


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2010-09-24 12:34:17 ( IP ADDRESS : 203.156.6.162 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-02-26 11:15:43

สนใจติดต่อ

คุณ : RUBOOK.COM
อี-เมล์ : sale@rubook.com
โทรศัพท์ : 02-3186514
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.