หมายเลขประกาศที่ 669143 มีผู้ชม 4,182 คร้ัง

จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดฟูจิโกะ

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

http://www.CctvBangkok.com
http://www.mediasearch.co.th
Version:1.0 StartHTML:0000000342 EndHTML:0000032416 StartFragment:0000002902 EndFragment:0000032380 SourceURL:file://localhost/Users/admin/Documents/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9B%20mediasearch/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9B file://localhost/Users/admin/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip1/01/clip_filelist.xml" rel="File-List" />

การพิจารณา[url=http://www.cctvbangkok.com]กล้องวงจรปิด[/url] ให้เหมาะสมกับงาน

 

[url=http://www.cctvbangkok.com]กล้องวงจรปิด[/url] .มีเดียเสริซ์ จำกัด

 

กล้อง วงจรปิดในปัจจุบันมีผู้ประกอบการ หรือจำหน่าย หรือหาซื้อได้ง่ายมากขึ้น ขณะที่เทคโนโลยีก็มีการพัฒนาให้ใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิดอย่างดีที่สุด และเนื่องจากกล้องวงจรปิดก็มีหลากหลายแบบ ฉะนั้นเรามาเรียนรู้กันในเรื่องการพิจารณาเลือกกล้องวงจรปิดให้เหมาะสมกับ งานของผู้ใช้

 

หลักการเลือกชนิดของ [url=http://www.cctvbangkok.com]กล้องโทรทัศน์วงจรปิด[/url] (CCTV) ให้เหมาะกับการใช้งาน สิ่งที่ต้องควรคำนึงถึงมีดังต่อไปนี้

1. [url=http://www.cctvbangkok.com]ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)[/url] ที่ใช้ทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ CCIR ( ระบบ PAL:ใช้ในประเทศไทย ) และ EIA (NTSC) [url=http://www.cctvbangkok.com]กล้องวงจรปิด[/url]  (CCTV) ระบบ CCIR เป็นระบบมาตรฐานยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ส่วน EIA เป็นระบบมาตรฐานอเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ฉะนั้นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยจะต้องเป็นระบบ CCIR

 

2.ขนาดของแผ่นรับภาพของ CCD Sensor format (ที่เรียกติดปากกันว่า ขนาดชิป ) ถ้ายิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งดี เพราะสามารถมองภาพได้มุมที่กว้าง เช่น ขนาด 2/3", 1/2", 1/3", และ 1/4"  เป็นต้น ขนาดของแผ่นรับภาพแต่ละรุ่นนั้นจะมีผลต่อความละเอียดของภาพ ( Numbers of Pixels ) และการเลือกใช้เลนส์ให้ได้มุมมองของภาพตามต้องการ

 

3.ความสว่าง ( Illumination ) คุณสมบัติของอุปกรณ์รับภาพของ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด [url=http://www.cctvbangkok.com](CCTV)[/url]นั้น ไม่ใช่มีผลเฉพาะต่อความไวที่มีต่อแสงสว่างเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อสีของวัตถุอีกด้วย คุณภาพ ของภาพที่ดีจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงที่ฉากรับภาพ ในกรณีของ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด [url=http://www.cctvbangkok.com](CCTV)[/url] ที่เป็น กล้องสี ต้องคำนึงถึงอุณหภูมิสี ( Colour Temperature) ที่ได้จากแสงสว่างร่วมกันกับแหล่งกำเนิดแสงทั่ว ไป เพราะประกอบด้วยแสงสีชนิดต่าง รวมกัน และแสงบริเวณรอบ กล้องที่จับภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้แสงไม่คงที่ตลอดเวลา

 

ส่วนการกำหนดค่าความสว่างของ [url=http://www.cctvbangkok.com]กล้องวงจรปิด (CCTV)[/url] มีหน่วยเป็นลักซ์ :Lux  นั้นต้องคำนึงถึงความสว่างของพื้นที่กล้องจับภาพ, การสะท้อนของแสงที่ฉากรับภาพ, ระยะห่างของวัตถุฉากรับภาพถึงตัวกล้องโทรทัศน์วงจรปิด [url=http://www.cctvbangkok.com] (CCTV)[/url] ซึ่งทำให้อัตราการสูญเสียของแสงที่หายไปรวมถึงการเลือกใช้ชนิดของเลนส์เป็น องค์ประกอบการพิจารณาด้วย

 

โดยทั่วไป กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ CCD สามารถแบ่งตามคุณสมบัติของความสว่างได้ 3 ระดับ คือ

1.กล้องที่ใช้ในกิจการทั่วไป ต้องการความสว่างตั้งแต่ 5-2,000 Lux

2.กล้องที่ใช้ในกิจการความปลอดภัยสูง ต้องการความสว่างตั้งแต่ 0.1-5 Lux

3.กล้องที่ใช้ในกิจการพิเศษโดยเฉพาะอย่าง ต้องการความสว่างตั้งแต่ 0.0001-0.1 Lux

 

4.ระบบซิงค์ ( Synchronization ) โดยทั่วไป [url=http://www.cctvbangkok.com]กล้องวงจรปิด[/url]  (CCTV) จะมีวงจรกำเนิดซิงค์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ซิงค์ของกล้องแต่ละตัวจะไม่ตรงกัน หากเรานำกล้องหลาย ตัว มาใช้ร่วมกันโดยผ่าน เครื่องลำดับภาพ (Sequence Switcher) และแสดงภาพบนจอมอนิเตอร์ จะสังเกตเห็นได้ว่าในขณะที่เครื่องลำดับภาพสลับภาพจาก กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตัวหนึ่งไปยังอีก [url=http://www.cctvbangkok.com]กล้องวงจรปิด[/url]  (CCTV)ตัวหนึ่งนั้น ภาพจะกระตุกในแนวตั้งบนจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะมีผลต่อการบันทึกภาพวิดีโอ เมื่อนำภาพวิดีโอนั้นมาเล่นอสลับทำให้ภาพล้มเป็นช่วง ตามจังหวะ การสลับภาพของเครื่องลำดับภาพ

 

5.ความคมชัดของภาพ ( Resolution ) กล้องที่มีความคมชัดสูงจะให้ภาพที่คมชัด ซึ่งคุณสมบัตินี้นับว่าเป็นพื้นฐานของการเลือกชนิดของกล้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงงานให้เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะ ที่แตกต่างกันออกไป

หลังจากเรารู้คุณสมบัติหรือหลักการของ[url=http://www.cctvbangkok.com]กล้องวงจรปิด[/url] แล้ว คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าร้าน บ้าน หรือสถานที่ในการติดตั้งกล้องเป็นที่ใดแล้วพิจารณาให้เหมาะสมกับการใช้งาน จริงๆ เพราะจะได้ความชัดเจน และประหยัดค่าใช้จ่าย

 

สนใจ จะติดตั้งหรือต้องการปรึกษาเรื่อง[url=http://www.mediasearch.co.th]กล้องวงจรปิด[/url]ก็สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท มีเดียเสริซ์  โทร. 081-700-4715 หรือ 02-888-3508  เราเชี่ยวชาญเรื่องกล้องวงจรปิดและพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกระดับดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 10,000 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2010-03-12 12:15:10 ( IP ADDRESS : 58.9.100.146 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-03-12 12:15:10

สนใจติดต่อ

คุณ : CctvBangkok.com
อี-เมล์ : krittiwit@gmail.com
โทรศัพท์ : 028883508
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2022 Be2Hand.com All rights reserved.