ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/",  href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/",   href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/", href="http://www.tutorchulatu.com/" 

ติดต่อ สอบถามรายละเอียด หรือ สมัครเรียนได้ที่
ทีม
mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" & mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/"
081-470-8060, 087-668-7826 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/"

                                                                                                             
mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" & mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/"- mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/", สอบปลาย-กลางภาค, ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม ชีว ฟิสิกส์ เคมี

mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" & mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" ทุกวิชา ทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้นโดย รับสอน ดูแลการบ้าน สอนเสริมความเข้าใจ ติวสอบ ติวเข้ม mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" และ มี mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/"ที่มีคุณภาพมากที่สุด บริการ ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" และ mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" ทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทั้ง เดี่ยว และ กลุ่ม โดยทีมงานคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติแล้วเท่านั้น
โดยทางเราต้องขอขอบคุณอย่างมากสำหรับความไว้วางใจที่มีให้ต่อ CHULA & THAMMASAT ซึ่งมีผลให้จำนวนนักเรียนมีปริมาณมากขึ้นในทุกๆปี


ทีมผู้สอน CHULA & THAMMASAT

 

รูปแบบและวิธีการสอนของ CHULA & THAMMASAT

กรณีของวิชาคำนวณ e.g. คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี

 • เน้นและปลูกฝังระบบความคิด โดยการสร้างความเข้าใจเป็นหลัก
 • เสริมเทคนิค, วิธีลัด เพื่อการทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ถูกต้องและรวดเร็ว
 • เนื้อหาจะเริ่มจากพื้นฐาน (Basic Level) ให้แน่นก่อน หลังจากที่นักเรียนเข้าใจในพื้นฐานนั้นแล้วจะสอนขั้นประยุกต์ใช้ (Advanced Level)

กรณีของวิชาท่องจำ e.g. ภาษาไทย, สังคม, อังกฤษ, ชีววิทยา

 • เสริมเทคนิควิธีการท่องจำที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น
 • วิธีลัด, การตัดตัวเลือก (choices) เพื่อการทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว, ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระยะเวลาที่จำกัด
 • เนื้อหาจะเริ่มจากพื้นฐาน (Basic Level) จนกระทั้งขั้นประยุกต์ (Advanced Level)


เอกสารประกอบการสอน

 • เอกสารเป็นรูปแบบเฉพาะของติวเตอร์แต่ละคน โดยจะพิจารณาการทำเอกสารจากพื้นฐานของนักเรียนเป็นหลัฟ
 • สามารถปรับเปลี่ยนบทเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนดมา พร้อมทั้งเพิ่มเอกสารเทคนิคควบคู่ไปด้วย


อัตราค่าเรียน
* ระดับชั้นประถมราคาเริ่มต้นที่ 180 บาท/ชั่วโมง
*
mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" ราคาเริ่มต้นที่ 220 บาท/ชั่วโมง
* ระดับชั้น ม. ต้น ราคาเริ่มต้นที่ 220 บาท/ชั่วโมง
* ระดับชั้น ม. ปลาย ราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท/ชั่วโมง
*
mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/" ราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท/ชั่วโมง
* วิชาการระดับมหาวิทยาลัย ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท/ชั่วโมง

*** พิเศษสุดๆ ถ้าเรียนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ราคาชั่วโมงต่อคน ถูกสุดๆ ดังนี้ ****

- ระดับประถมศึกษา ราคา 140 บาท/ชั่วโมง/คน
- ระดับ ม. ต้น ราคา 160 บาท/ชั่วโมง/คน
- ระดับ ม. ปลาย ราคา 175 บาท/ชั่วโมง/คน
- ติว O-NET A-NET ราคา 180 บาท/ชั่วโมง/คน

วิชาที่เปิดสอน
อนุบาล (วิชาที่เปิดสอน : คณิต ไทย สังคม อังกฤษ สอนอ่าน สอนการบ้าน)
ประถม (วิชาที่เปิดสอน: คณิต ไทย สังคม วิทยาศาสตร์ อังกฤษ เตรียมสอบเข้า ม. 1)
ม.ต้น (วิชาที่เปิดสอน: คณิต ไทย สังคม วิทยาศาสตร์ อังกฤษ คอมพิวเตอร์ สอบเข้า ม.4 )
ม.ปลาย (วิชาที่เปิดสอน: ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไทย สังคม คณิต วิทย์กายภาพ อังกฤษ
หลักสูตรเตรียมสอบตรง GAT PAT SMART I,II SAT พื้นฐานทางวิศวกรรม ความถนัดทางสถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัย ( ทุกวิชา : วิเคราะห์เชิงปริมาณ บัญชี สถิติ แคลคูลัส วิชาทางธุรกิจ ฯลฯ )
ภาษาต่างประเทศ (วิชาที่สอน : อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน สเปน ฯลฯ) TU-GET
CU-TEP

หมายเหตุ
* อัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราค่าเรียนต่อ 1 คน/ชั่วโมง
* การเรียนในแต่ละครั้ง เรียนครั้งละไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง


ทำไม CHULA & THAMMASAT จึงได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ปกครองและนักเรียน?

 • ศูนย์รวม mce_href="http://www.tutorchulatu.com/" href="http://www.tutorchulatu.com/"คุณภาพที่มากที่สุดในประเทศไทย มีนิสิตแพทย์, วิศวะ, สถาปัต, เศรษฐศาสตร์, อักษร, วิทยา มากกว่า 500 คน
 • เลือกวัน-เวลาเรียนได้ เลือกสถานที่เรียนได้
 • ราคาถูกกว่าที่อื่น
 • ขอทราบประวัติของติวเตอร์ทางการการสอนและการศึกษาได้ก่อนเรียน(ซึ่งที่อื่นอาจไม่เปิดเผยให้ทราบ)
 • รับปรึกษา, ให้คำแนะนำ และวางแผนการเรียน การอ่านหนังสือ สำหรับน้องที่มีพื้นฐานอ่อนว่า ควรปรับปรุงอย่างไร หรือน้องที่มีพื้นฐานดีแล้ว แต่อยากทำให้ดีขึ้นอีก ว่าจะต้องดึงจุดเด่นของน้องด้านใดบ้าง- สามารถให้คำแนะนำในการเรียนภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่2 และวางแผนสำหรับการสอบเข้าม. 1 , ม. 3, ทุนการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น(ปริญญาโท, นักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี), ทุนการศึกษาวิทยาลัยปิโตรฯของจุฬา จาก ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอบและได้รับทุนนั้นๆจริง

ติดต่อ สอบถามรายละเอียด หรือ สมัครเรียนได้ที่
ทีม CHULA & THAMMASAT
081-470-8060, 087-668-7826 (ตลอด 24 ชั่วโมง)ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2010-05-10 11:18:12 ( IP ADDRESS : 118.172.152.56 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-03-26 17:41:08

สนใจติดต่อ

คุณ : chula.tu
อี-เมล์ : chula.tu@hotmail.com
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-470-8060
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.