ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

ปุ๋ยวินโกลด์

http://siamadoxy.com/images/icon3.gif" />

 
>
http://img194.imageshack.us/img194/9093/tn12wingold.jpg" />
ราคาปกติ
16,200
บาท/ตัน
ราคาสมาชิก
13,200
บาท/ตัน
คะแนน
100
PV

จุดเด่นของปุ๋ย •สามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิด •พืชสามารถดูดสารอาหารไปใช้ได้นานถึง 6 เดือน •ไม่มีสารเคมีตกค้างกับพืช •ป้องกันปัญหาศตรูพึชได้ เช่น ปัญหาหอยเชอรี่ในนาข้าว หนอนกันใบ รากเน่า ห น้ายางตายนึ่ง •อายุการเจริญเติบโตของพืชนานกว่าปุ๋ยชนิดอื่น 10 วัน •มีสารเพิ่มผลผลิต ซิลิคอน •ใช้แร่ในการอัดเม็ดไม่มีดินผสม

 
1. ปุ๋ยวินโกลด์ คือ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ
ผลิตจากสารเพิ่มผลผลิตซิลิคอน

http://www.webpui.com/hsio.gif" />

20% ผสมปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นมาจากการนำสารอินทรีย์

และเชื้อจุลินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อพืชมาหมักรวมกันจนเกิดการย่อยสลายทให้เกิดกรดฮิวมิค (Humic Acid) เมื่อรวมกับซากพืช เช่น ถั่วเหลือง ฯลฯ และมูลสัตว์หมัก เช่น มูลค้างคาวหมัก (Guanophosphate) จะไปสกัดธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีและอยู่ได้นานถึง 6 เดือน อีกทั้งยังสามารถป้องกันโรคพืชและแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว 

http://www.webpui.com/datapuipic2.jpg" />

http://www.webpui.com/datapuipic1%20copy.jpg" />

ส่วนประกอบ : ซากพืชหมัก 60% มูลสัตว์หมัก 20% แร่ซิลิคอน 20% ประสิทธิภาพ : หลังการใช้ทำให้คืนความสมบูรณ์สู่แผ่นดิน จากผลวิเคราะห์ทำให้เพิ่มธาตุ อาหาร อินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มธาตุอาหารได้ดี ช่วยให้พืชแข็งแรง ผลสมบูรณ์ คงความสดไว้ได้นาน ผลผลิตสูง คุณภาพดี กำไรงาม เป็นที่ต้องการของตลาดโลก    คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยวินโกลด์ 1. มีธาตุอาหารครบถ้วนสำหรับพืช (อาหารหลัก - อาหารรอง - อาหารเสริม) 2. มีอินทรียวัตถุ (Organicmetter) ตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ มีหน้าที่สำคัญ คือ ช่วยปรับโครงสร้างให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารได้มากขึ้น 3. มีฮอร์โมน (Humic Acid) ช่วยกระตุ้นการแตกตัวในทุกระยะของพืช วิธีใช้  - สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ดินทุกประเภท (ดูวิธีการใช้ด้านหลังกระสอบ)  - กรณีต้องการเร่งการเจริญเติบโตของพืช ให้ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ตามสภาพของดิน (หรือปุ๋ยวินโกลด์ 3 ส่วน ต่อ ปุ๋ยเคมี 1 ส่วน ในช่วงปีแรก)

2. ปุ๋ยวินโกลด์ผสมสารเพิ่มผลผลิตแร่ซิลิคอน
จากการวิจัยของนักวิจัยทางการเกษตรแผนใหม่ พบว่าธาตุอาหารสำหรับพืช นอกจาก N,P,K แล้วแร่ธาตุ
อาหารเสริมอื่นๆ เช่น แร่ซิลิคอน

http://www.webpui.com/hsio.gif" />

เมื่อถูกน้ำแล้วจะแตกตัวเป็น 2H2O+SI+2O
ซึ่งสามารถให้ธาตุซิลิคอนแก่พืชได้สูงกว่า 5,667 p.p.m พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที เพราะเป็นสารสกัดจากลาวาภูเขาไฟที่ถูกแช่ในน้ำมานานกว่า 200 ปี ซึ่งนำมาผสมในปุ๋ยวินโกลด์ ทำให้มีธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นแก่พืชกว่า 50 ชนิดที่แตกต่างจากปุ๋ยทั่วไป ที่สำคัญอย่างยิ่งในภาคการเกษตร ช่วยปรับสภาพดิน ปรับค่าความเป็นกรด/ด่างของดินให้เหมาะสมหากพื้นที่ใดขาดธาตุซิลิคอนแล้ว พืชที่ปลูกจะอ่อนแอต่อโรคแมลงและทำให้ผลผลิตลดลงถึงกว่าครึ่ง คุณสมบัติเด่นเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยวินโกลด์ 1. ช่วยประหยัดปุ๋ยเคมี 50% และช่วยจับปุ๋ยไว้ได้นานขึ้นกว่าปกติ 2. ช่วยป้องกันแมลง - เชื้อรา โคน - รากเน่า และกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีมาก 3. ปี ค.ศ. 1848 ผลทดลองซิลิคอนช่วยเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต 50 - 100% 4. ผลการทดลองกว่า 300 อำเภอทั่วประเทศ ทำให้ช่วยปรับโครงสร้างของดิน - การชะล้างของดินจากลม     และน้ำ ช่วยเพิ่มน้ำหนักรากและเจริญของรากได้ 50 - 200% 5. ช่วยให้พืชทนแล้ง สามารถลดการให้น้ำได้ 30 - 40% โดยไม่มีผลเสียต่อพืช 6. ช่วยลดความเป็นพิษของอลูมิเนียมในดินกรดได้ดีกว่าปูนขาวหรือโคโลไมท์ 5 เท่า 7. ช่วยเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสให้พืชได้ 40% โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 8. ช่วยลดการชะล้างของ P,N และ K จากแหล่งเพาะปลูก และคงธาตุที่พืชนำไปใช้ได้ 9. ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากชีวมูล (มูลสัตว์และของเหลือจากเทศบาล) 10. ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการกสิกรรมถึง 50 - 100% 

http://www.webpui.com/datapuipic3.jpg" />(เม็ดปุ๋ยวินโกลด์)

 

onmouseover="mypicture8.src='images/bannerwinner_right2_08.gif'" onmouseout="mypicture8.src='images/bannerwinner_right_08.gif'" target="_blank" href="http://www.winnerwideworld.co.th/images/2009-07-11-userWinGold/"

 

ขั้นตอนการขยายงานปุ๋ย และการรับผลตอบแทน

 
  1.
ปุ๋ย 1 ตัน ราคาขายปลีก 16,200 บาท ราคาสมาชิก 13,200 บาท
ปุ๋ย 1 กระสอบ (25 ก.ก.) ราคาขายปลีก 405 บาท    ราคาสมาชิก  330  บาท
  PV  100  คะแนน    BV  500  คะแนน
  BV  เป็นคะแนนเพื่อใช้ในการคำนวณค่าแนะนำและค่าบริการโมบายปุ๋ยเท่านั้น
 
2. เมื่อสมาชิกดำเนินการแจงคะแนนแล้วเสร็จ  ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง  โดยสมาชิกจะต้องได้รับรหัส WM รหัส WC ครบถ้วน
   
3.

การรับผลประโยชน์สำหรับการแนะนำซื้อปุ๋ย ผู้แนะนำต้องมีอย่างน้อยตำแหน่ง M ผู้แนะนำจะได้รับ

-  ค่าผ่านรหัส WM (ถ้ามี)

PV  ละ  1 บาท (1 M รับ 100 บาท)

-  ค่าผ่านรหัส WC (ถ้ามี)

PV  ละ  0.50 บาท (1 M รับ 50 บาท)

-  ค่าแนะนำ

BV  ละ  1 บาท ตันละ 500 บาท

สั่งซื้อปุ๋ย 15 ตัน รับค่าสั่ง 7,500 บาท คืนทันที ภายใน 3 วันทำการ  

รูปแบบการจ่ายผลตอบแทนเมื่อมีการสั่งซื้อปุ๋ยวินโกลด์ จำนวน 15 ตัน

http://www.adoxygroup.com/mgpui_new.jpg" />

   สรุปผลตอบแทนที่จะได้รับ 
ค่าแนะนำ (500บาทX15 ตัน)

7,500 บาท

ค่าสั่ง

7,500 บาท

ค่าจับคู่

7,500 บาท

ค่า WM

1,500 บาท

รวมทั้งสิ้น

24,000 บาท

สรุปสั่งซื้อปุ๋ยวินโกลด์จำนวน 15 ตัน จะได้รับเงินคืน 24,000 บาท

 
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน
 

1.

บริษัท จะโอนเงินค่าสั่งให้ภายใน 3 วันทำการ หลังการซื้อปุ๋ยวินโกลด์

2.

บริษัท จะคิดค่าคอมมิชชั่นการจับคู่ทุกวันหลังการตัดรอบ 5 โมงเย็น และจะโอนเงินค่าคอมมิชชั่นให้ภายใน 3 วันทำการ

3.

บริษัท จะคิดค่าแนะนำตัดรอบทุกวันที่ 30 ของเดือน และจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 330 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2010-09-05 18:25:51 ( IP ADDRESS : 58.136.9.146 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-09-05 18:25:51

สนใจติดต่อ

คุณ : ชาญวิทย์ เพิ่มพูล
อี-เมล์ : charnwitpe01@hotmail.com
โทรศัพท์ : 084-5258820
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 084-5258820
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.