หมายเลขประกาศที่ 80000 มีผู้ชม 6,377 คร้ัง

รหัส 80000 ( แปดหมื่น ) อาณาจักรเบอร์สวย ขาย 168 ตัวท๊อป

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

0861 861 168 ___ 590,000 ฿ ผลรวม 45(9) 1 ใน 2 ของ 168 เป็นระเบียบที่สุด 1ในเบญจภาคีของนักสะสม 

0861 168 168 ___ 990,000 ฿ ผลรวม 45(9) 1 ใน 2 ของ 168 เป็นระเบียบที่สุด 1ในเบญจภาคีของนักสะสม 

0800 168 168 ___ 590,000 ฿ ผลรวม 38(2) 1 ใน 3 ที่คนถามถึง สำหรับคนใช้ทะเบียนรถ xx 168 

0810 168 168 ___ 590,000 ฿ ผลรวม 39(3) 1 ใน 10 ที่คนถามถึงมากที่สุด 

0987 168 168 ___ 390,000 ฿ ผลรวม 54(9) 1 เดียวในประเทศที่เรียงได้ 4 ตัว 0 9 8 7 + 168 สองชุด 

0654 168 168 ___ 290,000 ฿ ผลรวม 45(9) 1 ใน 5 ของ 0abc 168 168 

0640 168 168 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 40(4) 1 ในร้อยของ 06xx 168 168 

0625 168 168 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 43(7) 1 ในร้อยของ 06xx 168 168 

0635 168 168 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 44(8) 1 ในร้อยของ 06xx 168 168 

0634 168 168 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 43(7) 1 ในร้อยของ 06xx 168 168 

0854 168 168 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 47(2) 1 ในร้อยของ 08xx 168 168 ได้ 85 ฉันรวย 

0913 168 168 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 43(7) 1 ในร้อยของ 09xx 168 168 ได้ ก้าวไปเป็นหนึ่ง + สำเร็จ 

0917 168 168 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 47(2) 1 ในร้อยของ 09xx 168 168 ได้ ก้าวหนึ่งเสร็จ 

0927 168 168 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 48(3) 1 ในร้อยของ 09xx 168 168 ได้ 92 หรือ 99% 

0934 168 168 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 46(1) 1 ในร้อยของ 09xx 168 168 

0964 168 168 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 49(4) 1 ในร้อยของ 09xx 168 168 

085 8585 168 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 54(9) 1 ใน 9 ของ 08x 8x 8x 168 ( 5168 = ฉันรวยทุกวัน ) 

088 1668 168 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 52(7) 1 ใน 6 ของ 0xy 1668 168 ที่มีแค่เลข 168 ในเบอร์ 

088 1166 168 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 45(9) 1 ใน 2 ของ 0xx yy zz 168 ที่มีแค่เลข 168 ในเบอร์ 

061 6611 168 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 36(9) 1 ใน 6 ของ 061 xx yy 168 ที่มีแค่เลข 168 ในเบอร์ 

099 1199 168 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 53(8) 1 ใน 18 ของ 0xx yy xx 168 

099 2299 168 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 55(1) 1 ใน 18 ของ 0xx yy xx 168 

099 2288 168 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 53(8) 1 ใน 90 ของ 0xx yy zz 168 

098 7654 168 ___ 590,000 ฿ ผลรวม 54(9) 1 เดียวในประเทศที่เรียงได้ 7 ตัว 0 9 8 7 6 5 4 

081 8888 168 ___ 990,000 ฿ ผลรวม 56(2) 1 ใน 90 ของ 08x yyyy 168 หนึ่งในจตุเทพ 

089 7777 168 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 60(6) 1 ใน 90 ของ 08x yyyy 168 เลข 7 เครื่องหมาย > หรือสวรรค์ขั้น 7 

080 2222 168 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 31(4) 1 ใน 90 ของ 08x yyyy 168 ผลรวมเฮง 31 สามเอ็ด อ่านว่า สำเร็จ 

083 116 1168 ____ 19,000 ฿ ผลรวม 35(8) 1 ใน 10 ของ 08x 116 1168 สุดยอดของ 1168 

08 8910 1688 ____ 19,000 ฿ ผลรวม 49(4) 1 ใน 7 ของ 08 abcd 1688 สุดยอดของ 1688 

082 888 1688 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 57(3) 1 ใน 9 ของ 08 x888 1688 สุดยอดของ 1688 

081 888 1668 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 54(9) 1 ใน 9 ของ 08 x888 1668 สุดยอดของ 1668 

061 168 1668 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 43(7) 1 ใน 3 ของ 0x1 168 1668 สุดยอดของ 1668 

097 168 1668 ____ 39,000 ฿ ผลรวม 52(7) 1 ใน 25 ของ 0xy 168 1668 

061 168 1687 ____ 19,000 ฿ ผลรวม 44(8) 1 ใน 90 ของ 06 x168 168y 

09 5168 1685 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 49(4) 1 ใน 10 ของ 09 x168 168x 

09 3168 1683 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 45(9) 1 ใน 10 ของ 09 x168 168x 

08 3168 1683 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 44(8) 1 ใน 10 ของ 08 x168 168x 

06 3168 1683 ____ 99,000 ฿ ผลรวม 42(6) 1 ใน 10 ของ 06 x168 168x 

08 o168 168o ____ 99,000 ฿ ผลรวม 38(2) 1 ใน 10 ของ 08 x168 168x 

094 168 9168 ____ 39,000 ฿ ผลรวม 52(7) 1 ใน 90 ของ 09 x168 x168 

063 168 8168 ____ 39,000 ฿ ผลรวม 47(2) 1 ใน 90 ของ 06 x168 x168 

081 168o168 _____ 99,000 ฿ ผลรวม 39(3) 1 ใน 90 ของ 08 x168 x168 

081 oo168oo _____ 99,000 ฿ ผลรวม 24(6) 1 ใน 9 ของ 081 xx168xx 

088 oo168oo _____ 99,000 ฿ ผลรวม 31(4) 1 ใน 9 ของ 088 xx168xx 

080 oo168oo _____ 99,000 ฿ ผลรวม 23(5) 1 ใน 9 ของ 080 xx168xx 

06 168 18 168 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 45(9) 1 ใน 9 ของ 06 168 xx 168 ที่เป็น 3 ตัวแท้ 

08 168 79 168 ____ 39,000 ฿ ผลรวม 54(9) 1 ใน 90 ของ 08 168 xy 168 คู่ 79 หุ้น หวย รวยแน่นอน 

08 168 13 168 ____ 39,000 ฿ ผลรวม 42(6) 1 ใน 90 ของ 08 168 xy 168 คู่ 13 Lucky number 

06 168 63 168 ____ 39,000 ฿ ผลรวม 45(9) 1 ใน 90 ของ 06 168 xy 168 คู่ 63 บริวารดี 

06 1689 1685 _____ 39,000 ฿ ผลรวม 50(5) 1 ใน 90 ของ 06 168x 168x ได้ 91ก้าวไปเป็นที่1 จบ85ฉันรวย 

06 1689 1686 _____ 39,000 ฿ ผลรวม 51(6) 1 ใน 90 ของ 06 168x 168x ขึ้น6กลาง9จบ6 หยินหยาง

06 168 168 18 ____ 59,000 ฿ ผลรวม 45(9) 1 ใน 9 ของ 06 168 168 xx ที่เป็น 3 ตัวแท้ 

087 1oo6o8o ______ 10,000 ฿ ผลรวม 30(3) 1 ใน 10 ของ 08x 1006080 

081 11o66o8 ______ 10,000 ฿ ผลรวม 31(4) 1 ใน 10 ของ 08x 11o66o8 

085 1166688 ______ 99,000 ฿ ผลรวม 49(4) 1 ใน 10 ของ 08x 1166688 ( 85 = ฉันรวย ) 

087 1666888 ______ 99,000 ฿ ผลรวม 58(4) 1 ใน 10 ของ 08x 1666888 ( 87 = รวยแน่ )

09 11168888 _____ 290,000 ฿ ผลรวม 50(5) 

06 3168 1683 ___ ผลรวม 42(6) 
08 3168 1683 ___ ผลรวม 44(8) 
09 3168 1683 ___ ผลรวม 45(9) ราคา 290,000 บาท อาณาจักรเบอร์เท่านั้นที่มีชุดแบบนี้ให้คุณเลือกเป็นเจ้าของ

ผมเจอกับคำถามว่า 168 คืออะไรมาครึ่งชีวิตครับ ซึ่งก็อธิบายไม่ยาก อธิบายเสร็จก็จะถูกถามต่อว่าใช้แล้วดีไหม ผมก็ตอบกลับไปง่ายๆอีกเช่นกันว่า "ใช้ดีจนสะสมมาครึ่งชีวิตแล้วเช่นกันครับ"

168 เป็นตัวเลขมงคลที่หลายคนสงสัยว่า จุดกำเนิดมาจากไหน คำตอบที่ผมรู้คือมาจากประเทศจีนไต้หวันครับ เป็นคำพ้องเสียง เหมือน การให้ส้มของคนจีน "ส้ม" ออกเสียงคล้ายคำว่า "ทอง" คนจีนจึงนิยมใช้ส้มไหว้เจ้า และแจกส้มกันในเทศกาลมงคลนั่นเองครับ และเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับ 168 อธิบายง่ายๆ คือ 168 อ่านว่า "หย่าโหลวฟัด" ซึ่งไปพ้องเสียงกับความหมายที่แปลเป็นไทยว่า "เส้นทางสู่ความรวย" หรือ "รวยทุกวัน" นั่นเอง โดยส่วนใหญ่คนจีนมักจะชอบเลข 8 เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คนจีนกลุ่มใหญ่อ่านเลข 8 ว่า โป๊ย และโป๊ยก็จะไปตรงกับเทพเจ้าทั้ง 8 ที่คนจีนนับถือ เราจะคุ้นหูกันในชื่อเรียก "โป๊ยเซียน" เราคนไทยคุ้นหูกับยี่ห้อยาดมชื่อดังแน่นอน ฮาๆๆ หรือบางกลุ่มก็มองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความไม่สิ้นสุด อินฟินิตี้ รวยไม่รู้จบ ซึ่งคนไทยเองก็มีตำราคำพูดแบบนี้เหมือนกันครับ เช่น 31 สามเอ็ด พ้องเสียง สำเร็จ หรือ 95 เก้าห้า พ้องเสียง ก้าวหน้า และ 91 เก้าหนึ่ง พ้องเสียง ก้าวไปเป็นที่หนึ่ง คนไทยเชื้อสายจีนในประเทศเราค่อนข้างเยอะ จึงทำให้เลขนี้เป็นที่นิยมอย่างมาก ไม่เว้นแม้กระทั้งทะเบียนรถ ที่คนธรรมดาตาสีตาสาไม่มีโอกาสได้ใช้แน่นอนครับผม

จุดเริ่มต้นในการหาเลข 168 ของผมมาใช้คือ ผมรู้จักเลขนี้จากรายการทีวีรายการนึง ของบริษัท ลักษ์ 666 เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับฮวงจุ้ย เค้าได้พาไปดูบ้านคนที่รวยที่สุดในไต้หวัน บ้านเค้าเลขที่บ้าน 168 และทะเบียนรถทุกคันก็ 168 ทำให้ผมสะดุดใจอยากได้ 168 มาครอบครองบ้างครับ ยิ่งช่วงนั้นมีรายการ 168 ชม. ยิ่งทำให้รู้สึกว่า 168 มีเสน์มาก (ความหมายของรายการคือพบกันอาทิตย์ละครั้งเพราะ 1 อาทิตย์ มี 168 ชม.) ผมเลยมโนไปว่าถ้าใช้เบอร์ที่มีเลข 168 ก็น่าจะได้ความหมายเรื่องค้าขายดีลูกค้าติดต่อผมได้ 168 ชม. ครบทั้ง 7 วัน จันทร์ ถึง อาทิตย์ ครับ ฮาๆๆๆ
  
อาณาจักรเบอร์ www.anajakber.com
สอบถามผ่านทาง Line id : anajakber
ติดตาม page face book : anajakber
หรือค้นหาใน instargram : anajakber
พ่อค้าแสนใจดี มีคำแนะนำดีๆ ให้คร้าฟ
โทร. 088 182 8888 " เทพ " ครับ

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 168 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2018-12-29 15:29:48 ( IP ADDRESS : 1.46.136.146 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2006-07-30 13:58:20

สนใจติดต่อ

คุณ : เทพ
อี-เมล์ : tomtartip@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0861168168
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0861168168
อื่น ๆ : 0861168168
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2019 Be2Hand.com All rights reserved.