โพสขายสินค้าฟรี be2hand.com

สมัครสมาชิก
เปิดร้านค้าฟรี
สมาชิก Verify
หมายเลขประกาศที่ 889501 มีผู้ชม 1,112 คร้ัง

รับเหมาแรงงาน manpower outsourcing service, รับทำ payroll

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

Manpower Outsourcing Service

บริการรับเหมาแรงงาน (Manpower Outsourcing Service) บริการรับเหมาแรงงานในตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนด ลูกค้าสามารถกำหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ ของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทลูกค้า

บริการรับเหมาแรงงานของบริษัท บางกอก สต๊าฟฟิ่ง จำกัดใช้หลักการจ้างงานร่วม (Co-Employment) เพื่อส่งมอบคุณค่า (Value Chain) ซึ่งเป็นการจัดการแบบพิเศษระหว่างบริษัท ลูกค้าและบริษัทของเรา

Manpower Outsourcing Servicehttp://www.bkkstaffing.com/images/manpower.jpg" />

เป็นบริการที่แบ่งเบาภาระของบริษัทลูกค้าบริษัทลูกค้า สามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ส่วนทางบริษัทจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การจ่ายเงินเดือน ภาษีค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานและอื่นๆ

bkkhttp://www.bkkstaffing.com/images/flow.jpg" />   Payroll Administration Service

บริษัท บางกอก สต๊าฟฟิ่ง จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดทำเงินเดือนพนักงาน และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานงานนำส่งเช็ค ข้อมูล และรายงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร, ประกันสังคม, กรมสรรพากร, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

Payroll Outsourcing

เนื่องจากกิจกรรมธุรกิจประเภทต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในด้านการแข่งขัน เช่น ระบบ E-Procurement, Auction Online, Trading Online, Advertising on Internet และ Electronic Document Workflow และอื่นๆ มีผลทำให้ต้องมุ่งเน้นในการการประหยัดค่าใช้จ่าย, เวลาและกำลังพล ตามมาเป็นอันมาก ดังนั้นแล้ว งานทางด้านการทำเงินเดือนจึงควรที่จะ้พัฒนาขึ้นตามเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย บริษัท บางกอก สต๊าฟฟิ่ง จำกัด จึงได้นำเอาความคิด Employee Self Service กับเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตมารวมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ และจะทำให้เกิดประโยชน์ในหลายประการ

กิจกรรมของการคำนวณเงินเดือนในแบบ Outsourcing ในปัจจุบันนั้นองค์กรส่วนใหญ่จะเสียเวลาไปกับการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบเช่น Excel หรือ Text File เพื่อให้ Outsourcer (ผู้รับทำเงินเดือน) นำข้อมูลไปคำนวณเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของข้อมูลพนักงาน และข้อมูลเวลาทำงานต่าง ๆ ทำไมเราต้องเสียเวลามากมายเพื่อจัดเตรียมในเมื่อมีการจ้าง Outsource ดังนั้น

บริษัท บางกอก สต๊าฟฟิ่ง จำกัด จึงได้เตรียมระบบ Payroll Administration Service ซึ่งเป็นการบริการที่จะช่วยในการจัดการด้านเงินเดือน ลดงานในส่วนจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ จากที่เราประมาณการคิดว่าเป็นงานที่มากกว่า 60% ของงานในการคำนวณเงินเดือนทั้งหมดเลยทีเดียว

Payroll Administration Servicehttp://www.bkkstaffing.com/images/payroll.jpg" />


รูปแบบการให้บริการ

 • - จัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพนักงาน
 • - คำนวณเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่นๆ
 • - คำนวณประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • - จัดทำรายงารการจ่ายเงินเดือนประจำงวด รายงานสรุปการจ่ายและค่าใช้จ่ายเพื่อการออกเช็คนำส่งธนาคาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และกรมสรรพากร
 • - จัดทำแบบแสดงรายการจ่ายเงินเดือนส่งธนาคาร
 • - จัดพิมพ์ Pay Slip ของพนักงาน
 • - จัดทำรายการส่งเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - จัดทำรายงานส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส. 1-01)
 • - จัดทำรายงานส่งประกันสังคมสำหรับพนักงานเข้าใหม่ (สปส. 1-03 หรือ สปส.1-03/1) และแบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส.6-09)
 • - จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) นำส่งสรรพากร
 • - จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) พร้อมยื่นแบบ ภงด. 91/ ภงด.90)
 • - จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.1 ก) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • - จัดทำแบบและนำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี เช่น กท.20ก, กท.25ก, กท.26, กท.26ก เป็นต้น
 • - สำรองข้อมูลทุกงวด และทุกสิ้นเดือน


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2011-03-02 09:36:41 ( IP ADDRESS : 110.168.34.10 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2011-03-02 09:36:41

สนใจติดต่อ

คุณ : 029951114
อี-เมล์ : m.bkkstaffing@gmail.com
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : ปทุมธานี
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2017 Be2Hand.com All rights reserved.