ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

ขาย 12AX7 (ECC83) 12AU7 (ECC82) 12AV7 12AT7 6SN7 6H8C 6DJ8 (ECC88)  6BQ5 (EL84) EL34 6L6 5751 5AR4 5U4 5963 5814 6BJ8 Telefuken Tangsram Mullard RCA GE JJ Tesla Amperex Sylvania Philips  Westinghouse Mesa มีหลอดให้เลือกมากกว่า 100 หลอดนำเข้าจากอเมริกาและยุโรป
 
รายละเอียดสินค้าหรือสินค้าอืนดูได้ที่ http://www.polrobmusic.com หรือ http://www.polrob-tube.com
ทุกหลอดผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องวัด
Tube Tester Model 257 ( Accurate Instrument Inc )
หมายเหตุ   ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งราคาล่าสุดดูได้ที่ http://www.polrobmusic.com หรือ http://www.polrob-tube.com
12AX7 ( ECC83 )  5751
1) ECC83 / 12AX7 Telefuken  Match Pair  Smooth Plate  ( Made in Western Germany) 60/62 , 62/61, 61/60 ,  60/62
 ราคา คู่ละ  5,000 บาท
2) ECC83 / 12AX7 Telefuken Fisher Quad Match Pair Smooth Plate ( Made in Western Germany ) 58/59 , 59/60 , 59/60 , 59/59
 ราคา คู่ละ  5,000 บาท
3) 12AX7 The Fisher Quad Match Pair ( Made in USA ) 60/60 , 60/58 , 60/60 , 60/60
 ราคา คู่ละ  5,000 บาท
4) ECC 83 / 12AX7 Telefuken  Rib Plate ( Made in Western Germany)  62/60
 ราคา หลอดละ  2,000 บาท
5) 12AX7  SYLVANIA  Long Black Plate  :  48/46
 ราคา หลอดละ  450 บาท
6) 12AX7 Baldwin Pianos-Organs Long Match Tube ( Made in USA ) : 64/65, 64/65, 65/65, 65/65, 64/64, 64/64
 ราคา หลอดละ  800 บาท
7) 12AX7  National  Gray Long Plate Vacumm Tube ( Made in Ugoslavia ) Single  44/42
 ราคา หลอดละ  500 บาท
8) 12AX7 Sylvania Gray Long Plate Match Pair ( Made in USA )  60/60 , 61/62
 ราคา คู่ละ  1,400 บาท
9) 12AX7  RCA 7025 DD made west germany( ECC83) Preamp Vacumm Tube  50/49
 ราคา หลอดละ  1,200 บาท
10) 12AX7A Sylvania Motorolar Gray  Plate (USA) :60~64
 ราคา หลอดละ  600 บาท
11) Jan 12AX7WA Sylvania Gray Plate (Made in USA) : 56/60
 ราคา หลอดละ  600 บาท
12) 12AX7 RCA Sylvania Raytheon Tungsol GE Billertone Lowrey Matsushita Gray/Black Plate (USA/Japan) : 50~64
 ราคา หลอดละ  700 บาท
13) 5751 / 12AX7  RCA  Preamp Vacumm Tube ( Made in USA )  ( 40/43 , 46/46 )
 ราคา หลอดละ  500 บาท
12AU7  ECC82  5814  5963
1) 12AU7  RCA CT Gray Long Plate Match Pair & Single tube ( Made in USA)  54/53, 55/55 : 58/58
 ราคา คู่ละ  1,600 บาท หลอดละ  700 บาท
2) ECC82 / 12AU7 Tangsram Quad Match Tube NOS ! 60/60,60/60,60/60,56/56
 Quad ละ 4800 บาท หลอดละ 1200
3) 12AU7  JAN RCA Black Long Plate & RCA Gray Half Plate ( Made in USA)  48/46 , 58/58
   B Plate = 700, H Plate = 450
4) GB-5963 ( 12AU7 ) NOS  Sylvania GolD Brand  Gray Long Plate ( Made in USA ) 54/57 
 ราคา หลอดละ  1,000 บาท
5) 5963 ( 12AU7 ) NOS  Sylvania Gray Long Plate Match Pair ( Made in USA )  52/54, 53/53, 54/54, 55/55, 55/55
 ราคา คู่ละ  2,000 บาท
6) 12AU7 Sylvania GG & CONN LTD. Long Plate Match Pair & Single ( Made in USA ) 60/60 pair x 4 ; 54/50 : 55/56
 ราคา หลอดละ  500 บาท
7) 12AU7 Baldwin Pianos-Organs Long Plate Round Halo Getters Match Tube ( Made in Japan) Big lot :  ค่าอ่านได้ระหว่าง 58-62
 ราคา หลอดละ  700 บาท
8) 5814A ( 12AU7 )   RCA  Black  Plate ( Made in USA )  45/46
 ราคา หลอดละ  1,000 บาท
9) 5963 ( 12AU7 ) RCA   Gray Long Plate Match Pair ( Made in USA )  58/58, 54/54
 ราคา คู่ละ  1,400 บาท
10) 12AU7  RCA Gray Long Plate Match Pair ( Made in USA)   60/60, 60/60, 59/60, 60/59, 60/62, 58/58, 58/58, 58/58, 56/57
 ราคา คู่ละ  1,600 บาท
11) 12AU7  JAN RCA Black Long Plate & RCA Gray Half Plate ( Made in USA)  48/46 , 58/58
 ราคา หลอดละ  700 บาท
12) ECC82 / 12AU7 Tangsram Quad Match Tube NOS ! 60/60,60/60,60/60,56/56
 Quad ละ 4800 บาท
13) 5963 ( 12AU7 ) RCA   Gray Long Plate Match Pair ( Made in USA )  58/58, 54/54
 ราคา คู่ละ  1,400 บาท
14) 12AU7 Amperex Chomas Electronic Organ ( Made in Holand ) 51/36 , 52/52
 ราคา หลอดละ  800 บาท
15) 12AU7 Baldwin Pianos-Organs Long Plate Round Halo Getters Match Tube ( Made in Japan) Big lot :  ค่าอ่านได้ระหว่าง 58-62
 ราคา หลอดละ  700 บาท
16) 5814A ( 12AU7 )   RCA  Black  Plate ( Made in USA )  45/46
 ราคา หลอดละ  1,000 บาท
12AV7
1) 12AV7  Sylvania  Preamp Vacumm Tube  Match Pair ( 58/58 , 56/58 )
 ราคา คู่ละ  1,400 บาท
12AT7
1) 12AT7  Telefuken Match Pair ( Made in Germany )  63/64 , 63/62
 ราคา คู่ละ  2,400 บาท
12AY7
1) 12AY7 Half  Plate (Made in USA ) : 52/54
 ราคา หลอดละ  400 บาท
6DJ8  ECC88
1) ECC88/6DJ8 Amperex Bugle Boy Match Pair NOS ( Made in Holland )  70/70, 70/70, 70/70.68/68,68/68,68/68,68/68
 ราคา คู่ละ  2,800 บาท
2) ECC189 (6DJ8) NOS MiniWatt Dario (Made in France) 44/44 , 62/62
 ราคา หลอดละ  700 บาท
3) 6DJ8 ( ECC88) Tesla ( Made in Czech Republic ) NOS  Triple Match Pair  Preamp Vacumm Tube ( Made in Czechoslovakia )  62/62 , 62/62 , 63/63
 ราคา หลอดละ  1,000 บาท
4) JAN6922 6DJ8 Sylvanis Match Pair ( Made in USA )  68/68 68/68 70/70 70/70
 ราคา คู่ละ  1,600 บาท
6BJ8
1) 6BJ8 RCA NOS ( USA ) Match Pair 52:64/64, 52:66/66, 52:62/64, 52:62/60, 52:66/64
EL34
1) JJ EL34 Guitar Amp Power Tube Matched ( Made in Slovak ) 54/54
 ราคา คู่ละ  1,500 บาท
2) EL34 Mulard Match Pair Power Tube  ( Made in Russia ) New
 ราคา คู่ละ  1,500 บาท
3) EL34 MESA Engineering Match Pair NOS   58/58, 60/60
 ราคา คู่ละ  2,500 บาท
EL84  6P14   6BQ5
1) 6P14P (EL84) 6BQ5  Russian Pentode NOS Vacumm Tube Match Pair  50, 58, 48, 56, 52, 52, 58, 58
 ราคา หลอดละ  350 บาท
2) JJ/Tesla EL84 Tubes – Matched Pair  ( Made in Slovak ) 54/55
 ราคา คู่ละ  1,500 บาท
6L6  6L6G  6L6GA  6L6GC
1) JJ Tesla 6L6 GC Amplifier Matched Tube ( Made in Slovak ) 50/50 , 50/52
  หลอดละ 1,000 คู่ละ 1,800
2) 6l6GC SylvaniaConn Single Side Halo Getter , GE Baldwin DD Side Getter : 54 : 42
 ราคา หลอดละ  1,000 บาท
3) 6L6GC Realistic ( Japan)   Sylvania (USA)  RCA (USA)  Black Plate  : 42 : 56 : 48
 ราคา หลอดละ  1,200 บาท
4) 6L6GB GE Black Plate Top D Getter Match Pair ( Made in USA ) : 42 : 42
 ราคา คู่ละ  3,000 บาท
5) 6L6G RCA 1954 Smoke Tube ( Made in USA )  : 48
 ราคา หลอดละ  1,500 บาท
6) 6L6G Wesco Coke Tube ( Made in USA )  : 42
 ราคา หลอดละ  1,200 บาท
7) 6L6B FENDER Groove Match Pair  ( Made in Russia )  : 50 / 50
 ราคา คู่ละ  3,000 บาท
8) 6L6GC  National Electronics  Single Tube    : 50
 ราคา หลอดละ  1,500 บาท
9) 6L6G Nation Union  Coke Tube ( Made in USA )  : 54
 ราคา หลอดละ  1,200 บาท
10) 6L6GC Sylvania Match Pair ( Made in USA )  : 54 , 56
 ราคา คู่ละ  2,400 บาท
11) 6L6GC  WICO Single Tube  ( Made in Germany )  : 50
 ราคา หลอดละ  1,500 บาท
12) 6L6GC  National Electronics  Single Tube    : 50
 ราคา หลอดละ  1,500 บาท
13) 6L6GC Sylvania Match Pair ( Made in USA )  : 54 , 56
 ราคา คู่ละ  2,400 บาท
14) 6L6GC  RCA ( Made in USA ) Power Vacumm Tube 52
 ราคา หลอดละ  1,000 บาท
15) 6L6GC GE ( made in USA ) Power Vacumm Tube : 46
 ราคา หลอดละ  1,000 บาท
16) 6L6GA Natinal Union Smoke Tube ( Made in USA ) :  54
 ราคา หลอดละ  1,500 บาท
17) 6L6  Westinghouse ( Made in USA ) New Power Metal Tube 48
 ราคา หลอดละ  1,900 บาท
18) 6L6GC  SYLVANIA ( Made in USA ) Power Metal Tube Match Pair 30/30
 ราคา คู่ละ  1,800 บาท
19) 1940's RCA Mil-Spec 6L6 Tubes - Matched Pair  50/50
 ราคา คู่ละ  1,800 บาท
20) 6L6GA Sylvania Smoke Power Tube Match Pair ( MAde in USA ) : 60:60
 ราคา คู่ละ  4,000 บาท
21) 6L6GC Mesa Engineering STR430 STR420 Match Pair NOS STR430:  40/40, 50/50, 50/50, 38/38, 44/50, 48/48, 38/38, 
 ราคา คู่ละ  3,000 บาท
6SN7  6H8C google_ad_client = "ca-pub-6807994980999949"; google_ad_slot = "2540843383"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250;

สนใจติดต่อ

คุณ : พลรบ
อี-เมล์ : ni1500@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0817329412
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : นนทบุรี

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2024 Be2Hand.com All rights reserved.