หมายเลขประกาศที่ 915275 มีผู้ชม 4,968 คร้ัง

แบ่งปันราคาพิเศษ ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน 2999 บาท

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

แบ่งปันราคาพิเศษ ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน 2999 บาท
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน : เกาะพีพี – เกาะไข่ - อ่าวพังงา เกาะปันหยี

วันที่ 1 รับสนามบิน – โรงแรม
- พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ รับจากสนามบินภูเก็ต (รถรับเฉพาะกรุ๊ปท่าน)
- นำส่งท่านที่โรงแรมที่พักในภูเก็ต
- CHECK IN เข้าที่พัก, พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ทัวร์เกาะพีพี เรือเฟอร์รี่
- รถรอรับจากโรงแรม ที่พักในภูเก็ต (รถและเรือรวมกับนักท่องเที่ยว ท่านอื่นๆ)
- ออก เดินทางจากท่าเรือไปเกาะพีพี (PHI PHI)
- เรือ ถึงอ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง THE BEACH ชม แหล่งปะการัง น้ำใสเห็นฝูงปลา สวยงามแหวกว่ายใต้ท้อง
ทะเล เรือจอดให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกประมาณ 15 นาที
- จาก นั้นเรือออก เดินทางผ่านไปยังอ่าวโละซามะ และ อ่าวปิเละชมความงามน้ำใสสะอาด ทิวทัศน์สวยงามทามกลางโขดหินและ
หน้าผาสูงชัน แวะถ่ายภาพ
- ชมบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง หรือ ถ้ำรังนกนางแอ่นชมฝูงปลาสวยงามที่อาศัยอยู่หน้าถ้ำ ถึงเกาะพีพีดอนเล่น น้ำบริเวณหน้าหาด ดำผิว
น้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ SNORKEL
- รับประทานอาหารกลางวันแบบ INTERNATIONAL BUFFET LUNCH จากกุ๊กฝีมือดีที่ ภัตตาคารบนเกาะพีพีเล่นน้ำ พักผ่อนตาม
อัธยาศัย เก็บภาพความงดงามเป็นที่ระลึก
- เรือออกเดินทางกลับภูเก็ต
- รถรอรับเพื่อส่งกลับโรงแรม ที่พัก
*ค่าบริการ ไม่รวม ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะพีพีดอน ท่านละ 20 บาท
ซึ่งจะเรียกเก็บโดยตรงกับนักท่องเที่ยว บริเวณสะพานท่าเทียบเรืออ่าวต้นไทร โดยเจ้าหน้าที่ อบต.

วันที่ 3 โรงแรม – ทัวร์เกาะไข่ (เต็มวัน) เรือเร็ว
- รับจากที่พักในภูเก็ต
- เดินทางจากท่าเรือในตัวเมืองภูเก็ต มุ่งหน้าสู่เกาะไข่นอก(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)
- เดินทางถึง เกาะไข่นอก ซึ่งเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวและงดงามที่สุด เกาะนี้มีลักษณะคล้ายไข่ดาวกลางทะเล มีหาด
ทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ด้านหน้าของเกาะเหมาะแก่ การนอนอาบแดด มีสันทรายเล็กๆ เชื่อมต่อไป ถึงโขดหินแห่งหนึ่งบริเวณนี้เป็น
จุดที่ดี ในการดน้ำดูปะการังน้ำตื้น (SNORKELING) ชมทัศนียภาพใต้ท้องทะเล ท่านสามารถเล่นน้ำ ให้อาหารปลาได้ที่ชายหาด
และพักผ่อนที่เก้าอี้ชายหาด
- ออกเดินทางไป เกาะไข่นุ้ย ชมปะการัง หลากสีสัน สวยงาม
- ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ เกาะไข่นอก หลังรับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
- ออกเดินทางจากเกาะไข่เพื่อเดินทางกลับสู่ภูเก็ต
- ถึงท่าเรือ และนำท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
วันที่ 4 โรงแรม - ทัวร์อ่าวพังงา เกาะปันหยี เรือหางยาว- สนามบิน
- CHECK OUT ออกจากโรงแรมที่พัก นำกระเป๋าติดตัวไปด้วย และฝากที่ท่าเรือ
- รถรับจากโรงแรม เดินทางสู่จังหวัดพังงา (รถและเรือรวมกับนักท่องเที่ยว ท่านอื่นๆ)
- เที่ยวชมวัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปนอนภายในถ้ำที่สวยงาม, พบลิงแสนรู้
- เดินทางถึงท่าเรือ ลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดท่ามกลางป่าโกงกาง
- ชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ, แวะชมเขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง JAMES BOND007
- ชมความแปลกประหลาดของเขาตะปู ล่องเรือ ผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผาและหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่าง
แปลกๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการ
- รับประทานอาหารกลางวัน ที่เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมง เลือกซื้อของฝากประทับใจ
- เดินทางกลับถึงท่าเรือ
- นำส่งท่านกลับ ที่สนามบิน นานาชาติ ภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย) ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,999 บาท เด็ก ท่านละ 2,299 บาท

ค่าบริการรวม :
1. รถรับส่งส่วนตัว จากสนามบิน – โรงแรม
2. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก – ท่าเรือ
3. เรือนำเที่ยว พร้อมคนขับเรือชำนาญทาง
4. อาหารกลางวันที่ เกาะพีพีดอน ( วันที่ 2 )
5. อาหารกลางวันที่ เกาะไข่ ( วันที่ 3 )
6. อาหารกลางวันที่ เกาะปันหยี ( วันที่ 4 )
7. อุปกรณ์ดำน้ำ SNORKELING หน้ากาก ท่อหายใจ
8. ผลไม้ เครื่องดื่ม 9. มัคคุเทศก์นำเที่ยว
10. เสื้อชูชีพ
11. ประกันภัยอุบัติเหตุ

ค่าบริการไม่รวม * ตั๋วเครื่องบิน * ไม่รวมโรงแรมที่พัก * ค่าอาหารเย็น * ค่าอาหารพื้นเมืองวันที่ไปซิตี้ทัว * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% * ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% * ค่าธรรมเนียมเข้าชมของชาวต่างชาติ

หมายเหตุ :
1. โปรแกรมนำเที่ยวทางทะเลทุกโปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน
ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
2. โปรแกรมทัวร์ เริ่มต้นจาก ภูเก็ต (โรงแรมเฉพาะในเมือง กะตะ กะรน ป่าตอง)
3. ในการจองควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน การจองจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อโอนมัดจำ 50 %
ยังมีทัวร์อีกมากมายรอท่านอยู่ ทัวร์ภูเก็ต วันเดียว แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน รถเช่า รถรับส่ง จองโรงแรมในภูเก็ต
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 34/00384 http://www.TourPhuket.Net
E-Mail: info@tourphuket.net http://www.facebook.com/tourphuket.net
http://www.youtube.com/watch?v=C9Sn_Z7OHBM&feature=player_embedded
สำนักงานใหญ่ภูเก็ต 171/8 ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร.076527327 – 0871199888
บัตรชมการแสดง ภูเก็ตแฟนตาซี+บุฟเฟ่ต์นานาชาติหลากหลาย+พร้อมรถรับ-ส่ง ราคาประหยัดทั้งเด็กและผู้ใหญ่
อัพเกรดที่นั่ง วี ไอ พี GOLD SEAT ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก 250 บาท/ท่าน
บัตรชมการแสดง สยามนิรมิตภูเก็ต+บุฟเฟ่ต์นานาชาติหลากหลาย+พร้อมรถรับ-ส่ง ราคาประหยัดทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 2,999 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2022-12-19 16:03:22 ( IP ADDRESS : 183.88.108.167 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2011-04-25 08:20:27

สนใจติดต่อ

คุณ : TourPhuket
อี-เมล์ : info@tourphuket.net
โทรศัพท์ : 076527327
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0871199888
อื่น ๆ : -
จังหวัด - เขต : ภูเก็ต
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2024 Be2Hand.com All rights reserved.