ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

1. ชื่อหนังสือ : หลักการบัญชีขั้นต้น : Principles of Accounting
เนื้อหาโดยย่อ :
ตำราวิชาหลักการบัญชีขั้นต้นเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาหลักการบัญชีขั้นต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาด้านการบัญชีเบื้องต้น เนื้อหาในตำราเล่มนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี 2) การบัญชีของธุรกิจบริการ 3) การบัญชีของธุรกิจพาณิชยกรรม และ 4) การบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรม โดยรายละเอียดของแต่ละส่วนจะเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์รายการบัญชี การบันทึกรายการในสมุดบัญชีขั้นต้น การผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีขั้นปลาย การปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นงวดบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน นอกจากนี้ยังมีส่วนเพิ่มเติมที่สำคัญคือ การบัญชีของธุรกิจที่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย จึงเหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา และบุคคลผู้สนใจทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการบัญชีมาก่อน สามารถเข้าใจกระบวนการจัดทำบัญชีของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการอธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบ รวมถึงการมีแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถฝึกฝนทดสอบความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากตำราเล่มนี

ราคาปกติ 250.00 บาท
ราคาพิเศษ 180.00 บาท

2. ชื่อหนังสือ การบัญชีขั้นต้น
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ธารี หิรัญรัศมี
รองศาสตราจารย์พลพธู ปียวรรณ
อาจารย์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
Barcode 978 97411 0218 1
ISBN 974-11-0218-6
ราคา 330 บาท จำนวนหน้า 584 หน้า
กระดาษ ปอนด์ ขนาด 7" x 10"
หมวด การบัญชี
สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และผู้เริ่มต้นศึกษา

มีเฉลยแบบฝึกหัด
พร้อมวิธีทำสำหรับผู้สอน

ตำรา การบัญชีขั้นต้น เล่มนี้เป็นตำราที่ปูพื้นฐานการบัญชีอย่างละเอียด
และทันสมัย โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ตอน คือ ตอนที่ 1 กล่าวถึงแม่บทบัญชี
วงจรบัญชีเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการค้า การผ่านบัญชีแยกประเภท
การทำงบทดลอง การวัดผลการดำเนินงาน การทำงบดุล
และการปรับปรุงรายการ ตอนที่ 2 กล่าวถึงการบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้า
การควบคุมภายใน การซื้อการขาย สินค้าคงเหลือ และ
สมุดบัญชีต่างๆที่ใช้ในธุรกิจ ตอนที่ 3 กล่าวถึงงบการเงินและ
การวิเคราะห์งบการเงิน ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจทางธุรกิจในเบื้องต้นได้ ตอนที่ 4 กล่าวถึง
การบัญชีของธุรกิจผลิตสินค้า ตอนที่ 5 กล่าวถึงการบัญชีกับคอมพิวเตอร์
และตอนที่ 6 เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ในแต่ละตอนจะมีแบบฝึกหัด
เพื่อฝึกฝนและทดสอบความเข้าใจ นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่าง
งบการเงินที่ทันสมัยที่สุดไว้ให้ผู้เรียนศึกษาอีกด้วย ตำราเล่มนี้
จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ
รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการบัญชี
ระดับสูงต่อไปในอนาคตอีกด้วย


ราคาปกติ 330.00 บาท
ราคาพิเศษ 250.00บาท


3.

การบัญชีขั้นต้น 2 (แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย) (ACCOUNTING II)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : id="authorlink" class="text" jquery1308895860734="9" value="อดิศร เลาหวณิช" alt="อดิศร เลาหวณิช" href="JavaScript:void(0);"
Barcode : 9789740322955
ISBN : 9789740322955
ปีพิมพ์ : 3 / 2553
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 240 หน้า
หมวดหนังสือ : class="text" href="browse.asp?upper=3030&lower=3030"
ราคาปกติ : 199.00 บาท
ราคาพิเศษ : 120.00 บาท

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อพัฒนาหนังสือด้านบัญชีให้ง่าย เป็นพื้นฐานก่อนที่จะไปเรียนวิชาบัญชีชั้นสูงๆ ขึ้นไป เพราะหากพื้นฐานไม่เข้าใจดีพอแล้วก็จะเกิดปัญหาไปตลอด หนังสือเล่มนี้พยายามให้ทุกอย่างง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียนที่สุด แม้กระทั่งตัวอย่างและแบบฝึกหัดก็คล้ายๆ กัน เพราะจากประสบการณ์ของผู้สอนพบว่าแม้แบบฝึกหัดจะเหมือนกัน ผู้เรียนก็ยังไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้โจทย์ยากต่อการทำความเข้าใจ ก็จะทำให้ผู้เรียนมีปัญหาในการตีความโจทย์มากกว่าที่จะเป็นปัญหาในแง่เนื้อหาของบัญชีจริงๆ หนังสือเล่มนี้มีแผนการสอนให้อาจารย์ในตอนท้าย และมีเฉลยแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนด้วย 


4.
การบัญชีบริหาร (MANAGERIAL ACCOUNTING)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : เมธสิทธ์ พูลดี

สำนักพิมพ์ ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, บจก 803 กรัม

ราคาปกติ 250.00 บาท
ราคาพิเศษ 180.00 บาท


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 

ค่าส่งพัสดุฟรีคะ
e-mail : target="_blank" href="mailto:nnui20@hotmail.com" 0867059921หนุ่ยค่ะ 

โอนเข้าธนาคารกรุงเทพคะ เลขที่บัญชีสอบถามได้ทางเมลล์และมือถือคะ

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 120 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2011-06-24 13:34:11 ( IP ADDRESS : 115.87.166.2 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2011-06-24 13:34:11

สนใจติดต่อ

คุณ : หนุ่ย
อี-เมล์ : nnui20@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0867059921
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : นนทบุรี

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.