ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

ขายปลีก และส่ง Battery Notebook Acer และยี่ห้ออื่นๆ จัดส่งทั่วประเทศ

http://www.championsupply.net/ad_header.png" />

85 Battery Notebook Acer 4400mAh 11.1V (CB-NLR370)   2790 บาท
86 Battery Notebook Acer 4400mAh 14.8V (CB-NLR9110)   2950 บาท
456 Battery Notebook TOSHIBA M50     2080 บาท
564 Adaptor N/B ACER/LITEON 19V.- 3.42A (65w)    3300 บาท
542 Battery Notebook 4800mAh 11.1V (CB-NLB-M660)   3450 บาท
541 Battery Notebook 4000mAh 11.1V (CB-NLB-M540) ของแท้   3560 บาท
540 Battery Notebook 4400mAh 11.1V (CB-NLB-M375) ของแท้   3560 บาท
508 Battery Notebook NEC 4000mAh 11.1V (CB-NLNEC-M540) ของแท้  3660 บาท
538 Battery Notebook NEC 4400mAh 10.8V (CB-NLNEC-S940) ของแท้  3660 บาท
539 Battery Notebook NEC 4400mAh 14.8V (CB-NLNEC-E600)   3130 บาท
135 Battery Notebook APPLE 4400mAh 14.4V (CB-NLA-IB-G3-14) ของแท้ 3660 บาท
136 Battery Notebook APPLE 4400mAh 10.8V (CB-NLA-MB-13P) ของแท้  4000 บาท
137 Battery Notebook APPLE 5200mAh 10.8V (CB-NLA-MB-13) ของแท้  3890 บาท
138 Battery Notebook APPLE 5200mAh 10.8V (CB-NLA-MB-G4-15) ของแท้ 3660 บาท
566 Battery Notebook APPLE 4400mAh 10.8V (CB-NLAG4-15) ของแท้  3660 บาท
567 Battery Notebook APPLE 4000mAh 10.8V (CB-NLA-IB-G4-12) ของแท้ 3770 บาท
568 Battery Notebook APPLE 4400mAh 10.8V (CB-NLAG4-12) ของแท้  3660 บาท
430 Battery Notebook Benq 4000mAh 11.1V (CB-NLBQ-A32)   2930 บาท
429 Battery Notebook Benq 4800mAh 11.1V (CB-NLBQ-R55)   3130 บาท
428 Battery Notebook Benq 4800mAh 10.8V (CB-NLBQ-S73) ของแท้  3450 บาท
419 Battery Notebook Benq 4400mAh 11.1V (CB-NLBQ-S53) ของแท้  3660 บาท
427 Battery Notebook Benq 4400mAh 10.8V (CB-NLBQ-7000) ของแท้  3650 บาท
426 Battery Notebook Benq 4400mAh 14.8V (CB-NLBQ-5000) ของแท้  3450 บาท
425 Battery Notebook Benq 4400mAh 14.8V (CB-NLBQ-2000)   2930 บาท
448 Battery Notebook Fujitsu 4000mAh 11.1V (CB-NLF-M1420) ของแท้  3450 บาท
447 Battery Notebook Fujitsu 4400mAh 10.8V (CB-NLF-M7400) ของแท้  3450 บาท
446 Battery Notebook Fujitsu 4400mAh 10.8V (CB-NLF-V3405) ของแท้  3450 บาท
445 Battery Notebook Fujitsu 4400mAh 14.8V (CB-NLF-A7620) ของแท้  3450 บาท
444 Battery Notebook Fujitsu 4400mAh 10.8V (CB-NLF-A1640) ของแท้  3450 บาท
443 Battery Notebook Fujitsu 5200mAh 10.8V (CB-NLF-S6410) ของแท้  3660 บาท
442 Battery Notebook Fujitsu 4400mAh 14.4V (CB-NLF-E2010)   3130 บาท
441 Battery Notebook Fujitsu 4400mAh 10.8V (CB-NLF-T4000)  3230 บาท
440 Battery Notebook Fujitsu 4800mAh 10.8V (CB-NLF-S6240) ของแท้  4350 บาท
439 Battery Notebook Fujitsu 4400mAh 10.8V (CB-NLF-S6230) ของแท้  4350 บาท
438 Battery Notebook Fujitsu 4800mAh 10.8V (CB-NLF-S7021) ของแท้  3660 บาท
437 Battery Notebook Fujitsu 4800mAh 10.8V (CB-NLF-S7020) ของแท้  3660 บาท
436 Battery Notebook Fujitsu 4400mAh 14.4V (CB-NLF-C2330) ของแท้  4100 บาท
435 Battery Notebook Fujitsu 4400mAh 14.8V (CB-NLF-A6600)   2930 บาท
517 Battery Notebook Dell 4800 mAh 14.8v (NLD700) ของแท้   3450 บาท
518 Battery Notebook Dell 4400 mAh 11.1V (CB-NLDC400)   3250 บาท
521 Battery Notebook Dell 4400 mAh 11.1v (CB-NLDD620)   2930 บาท
523 Battery Notebook Dell 4760 mAh 11.1v (56Wh) (CB-NLD1420) ของแท้ 3660 บาท
524 Battery Notebook Dell 4800 mAh 11.1v (53Wh) (CB-NLD410) ของแท้ 3550 บาท
525 Battery Notebook Dell 4760 (56Wh) 11.1v (CB-NLDE5400) แท้  3660 บาท
526 Battery Notebook Dell 4300 mAh 14.8v (CB-NLD1100) ของแท้  3450 บาท
527 Battery Notebook Dell 7200 (85Wh) mAh 11.1v (CB-NLD1310) ของแท้ 4200 บาท
528 Battery Notebook Dell 4760 (56Wh) mAh (CB-NLD1535) แท้  3990 บาท
529 Battery Notebook Dell 4760 (56Wh) mAh 11.1v (CB-NLD1735) แท้  3560 บาท
530 Battery Notebook Dell 4760 (56Wh) mAh 11.1v (CB-NLDE4300) ของแท้ 3450 บาท
532 Battery Notebook Dell 4760 (56Wh) mAh (NLD1435) ของแท้  3890 บาท
533 Battery Notebook Dell (38Wh) 14.4v (NLD-MINI-9) ของแท้  3349 บาท
535 Battery Notebook Dell 7200 (85Wh) mAh 11.1v (NLD-E6400) ของแท้ 3990 บาท
537 Battery Notebook Dell 4760 (56Wh) mAh 11.1v (CB-NLD-1520) ของแท้ 3660 บาท
432 Battery Notebook Fujitsu 4400mAh 14.8V (CB-NLF-C1020)   2930 บาท
433 Battery Notebook Fujitsu 4400mAh 10.8V (CB-NLF-S2010)   2930 บาท
434 Battery Notebook Fujitsu 4400mAh 14.4V (CB-NLF-C2210)   2930 บาท
465 Battery Notebook Toshiba 4000 mAh 11.1V (CB-NLT-P200) ของแท้  3450 บาท
464 Battery Notebook Toshiba 3600 mAh 10.8V (CB-NLT3500) ของแท้  3450 บาท
463 Battery Notebook Toshiba 4000 mAh 10.8V (CB-NLTA200) ของแท้  3450 บาท
462 Battery Notebook Toshiba 4300 mAh 11.1V (CB-NLTS1) ของแท้  3450 บาท
461 Battery Notebook Toshiba 4300 mAh 14.8V (CB-NLTA70) ของแท้  3560 บาท
460 Battery Notebook Toshiba 4400 mAh 10.8V (CB-NLTA10)   2930 บาท
459 Battery Notebook Toshiba 4400 mAh 10.8V (CB-NLT9000)  2930 บาท
458 Battery Notebook Toshiba 4400 mAh 10.8V (CB-NLTM50)   3030 บาท
455 Battery Notebook Toshiba 4400 mAh 11.1V (CB-NLTA50)   2930 บาท
454 Battery Notebook Toshiba 4400 mAh 14.4V (CB-NLTL10)   2890 บาท
453 Battery Notebook Toshiba 4300 mAh 14.8V (CB-NLTA60)   2930 บาท
452 Battery Notebook Toshiba 4400 mAh 10.8V (CB-NLTM30)   2930 บาท
451 Battery Notebook Toshiba 4500 mAh 10.8V (CB-NLT8100)  2590 บาท
450 Battery Notebook Toshiba 4400 mAh 14.8V (CB-NLT1200)  2590 บาท
449 Battery Notebook Toshiba 4600 mAh 11.1V (CB-NLT2487)  2930 บาท
490 Battery Notebook IBM/Lenovo 4800mAh 10.8V (CB-NLLV-G410) ของแท้ 3450 บาท
489 Battery Notebook IBM/Lenovo 7800mAh 10.8V (CB-NLI-X200) ของแท้ 4530 บาท
488 Battery Notebook IBM/Lenovo 52Wh 11.1V (CB-NLLVS10) ของแท้  3570 บาท
487 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 11.1V (CB-NLLVY200) ของแท้ 3150 บาท
486 Battery Notebook IBM/Lenovo 4300mAh 14.4V (CB-NLLVC100)  2930 บาท
485 Battery Notebook IBM/Lenovo 5200mAh 14.4V (CB-NLIT61) ของแท้ 4200 บาท
484 Battery Notebook IBM/Lenovo 4800mAh 10.8V (CB-NLLVY400) ของแท้ 3560 บาท
483 Battery Notebook IBM/Lenovo 4800mAh 10.8V (CB-NLLV3000N) ของแท้ 3560 บาท
482 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 10.8V (CB-NLIZ60M)  3450 บาท
481 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 10.8V (CB-NLIZ60)  3130 บาท
480 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 14.4V (CB-NLI600)  2070 บาท
479 Battery Notebook IBM/Lenovo 4800mAh 10.8V (CB-NLI390)  2590 บาท
478 Battery Notebook IBM/Lenovo 2800mAh 11.1V (CB-NLI240)  2930 บาท
477 Battery Notebook IBM/Lenovo 5200mAh 14.4V (CB-NLIX60) ของแท้ 4730 บาท
476 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 14.4V (CB-NLIX40)  3650 บาท
475 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 10.8V (CB-NLIX30)  2790 บาท
474 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 10.8V (CB-NLIX20)  2790 บาท
473 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 10.8V (CB-NLIT60)  2470 บาท
472 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 10.8V (CB-NLIT30)  2800 บาท
471 Battery Notebook IBM/Lenovo 3600mAh 10.8V (CB-NLIT20)  2690 บาท
469 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 14.4V (CB-NLIR40) ของแท้ 3450 บาท
470 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 10.8V (CB-NLIR40e)  2930 บาท
468 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 10.8V (CB-NLIR30)  2930 บาท
467 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 10.8V (CB-NLIA30)  2590 บาท
466 Battery Notebook IBM/Lenovo 4400mAh 10.8V (CB-NLIT40) ของแท้ 3890 บาท
505 Battery Notebook Sony 4800mAh 11.1V (CB-NLSS9) ของแท้  4630 บาท
504 Battery Notebook Sony 4800mAh 11.1V (CB-NLSS8) ของแท้  4630 บาท
503 Battery Notebook Sony 4400mAh 11.1V (CB-NLSS4) ของแท้  3990 บาท
502 Battery Notebook Sony 2600mAh 14.8V (CB-NLS505) ของแท้  2090 บาท

รุ่นอื่นที่ต้องการสามารถสอบถามได้ หรือ
สนใจติดต่อ ฝ่ายขาย
โทร. 02-984-5041 มือถือ. 086-390-7013
http://www.championsupply.netดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2011-07-20 22:25:09 ( IP ADDRESS : 110.168.57.191 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2011-07-20 22:25:09

สนใจติดต่อ

คุณ : sale
อี-เมล์ : sale@vbintergroup.com
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - จตุจักร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.